Oraliq nazorat savolariYüklə 181,55 Kb.
tarix09.11.2022
ölçüsü181,55 Kb.
#68139
49291 оралик саволлари

TASDIQLAYMAN”
“Psixologiya” kafedrasi mudiri _______ N.I.Xalilova

5210200 – Psixologiya ( Umumiy psixologiya) ta’lim yo’nalishi uchun «Psixologik tadqiqotlarda ma’lumotlarni qayta ishlash metodlari va texnologiyalari» fanidan oraliq nazorat savollari. 1. Psixologiyada matematik metodlarning qo`llanilish tarixi

 2. Psixologiyada o’lchov tushunchasi

 3. Matematik statistikaning asosiy tushunchalari

 4. Hozirgi zamon fanida va psixologiyada o’lchov tushunchasi.

 5. Bosh ko’plik, tanlama va reprezentativlik tushunchalari

 6. Nominal, tartib, interval va teng munosabatlar shkalalari.

 7. Dispersiyaning tadbiqiy-psixologik mazmuni.

 8. Taqsimlanish asimmetriyasi va ekstsess ko’rsatkichlarini hisoblash

 9. Variatsion qatorning normal taqsimlanishga mosligini aniqlash

 10. Ma’lumotlarni guruhlash

 11. Yalpi jamlanma, tanlama va reprezentativlik tushunchalari.

 12. Moda, mediana va o’rtacha.

 13. O’rtacha va uning xossalari.

 14. Variatsiya o’lchamlarining asosiy xossalari

 15. Standart og’ishni topish.

 16. Dispersiya va uni hisoblash formulalari

 17. Guruhlashtirilgan ma’lumotlar dispersiya va standart og`ishini hisoblash.

 18. Normal taqsimot qonuniyati.

 19. Asimmetriya va ekstsess

 20. Gipotezalar turlari.

 21. Parametrik va noparametrik ma’lumotlarni taqqoslash mezonlari

 22. Kolmogorov-Smirnov mezoni

 23. O’zaro bog’liq bo’lmagan guruhlarda Styudent t mezonini qo’llash.

 24. O’zaro bog’liq bo’lmagan ikki tanlanma uchun Mann –Uitni U mezoni.

 25. Mann-Uitni U mezonini hisoblash jarayoni va formulasi.

 26. Quyidagi aqliy taraqqiyot koeffitsientlari keltirilgan to’plamning moda, mediana va o’rtachasini, dispersiyasi va standart og’ishini toping: 83, 96, 105, 108, 78, 102, 97, 113, 126, 94, 85, 119, 67, 91.

 27. Tadqiqotchi 15ta talaba eksperimental test o’tkazib quyidagi natijalarni oldi: 78, 67, 75, 71, 73, 70, 77, 75, 76, 63, 72, 74, 66, 74, 75. Moda, mediana va o’rtachasini, dispersiyasi va standart og’ishini toping.

 28. Quyidagi 138 146 151 158 162 164 167 168 172 173 174 176 176 178 taqsimot qatorining сhastotali tahlilini keltiring.

 29. To’rtinchi sinfning 15 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 28, 32, 34, 36, 39, 40, 36, 41, 41, 42, 43, 33, 49, 50, 51. Moda, mediana va o’rtachasini, dispersiyasi va standart og’ishini toping.

 30. O’quvchilarning empatiya darajasi quyidagicha ekanligi aniqlandi: 52, 57, 52, 35, 41, 45, 68, 77, 48, 51, 49, 44, 70, 48, 40. To’plangan ballarning o’rtachasini, dispersiyasini va standart og’ishini toping

 31. Psixologik tadqiqot o’tkazilib, quyidagi taqsimot qatoriga ega bo’lindi: 14, 13, 12, 10, 11, 8, 10, 15, 14, 8, 16, 10, 9,11. Taqsimlanish assimetriyasini toping.

 32. Psixologik tadqiqot o’tkazilib, quyidagi taqsimot qatoriga ega bo’lindi: 12, 15, 12, 10, 11, 8, 14, 15, 14, 8, 16, 10, 9,11. Taqsimlanish ekstsesini toping.

 33. Stomatolog ko’rigidan o’tkazilgan o’quvchilarning tishlaridagi nuqsonlar soni: 5, 11, 5, 2, 9, 8, 16, 13, 12, 11, 6, 9, 16, 11, 6, 9, 16, 11, 15, 12, 1. Ushbu taqsimot qatorining moda, mediana va o’rtacha ko’rsatkichlarini, dispersiyasi va standart og’ishini toping.

 34. Quyidagi 13, 39, 17, 14, 100, 58, 24, 43, 113, 92, 26, 20, 27, 18,17 – taqsimot qatorining o’rtachasini toping va taqsimot qatorining alohida elementlarining har biridan o’rtacha qiymatni ayirganda nol bo’lishini tekshirib ko’ring. Taqsimot qatorini dispersiyasi va standart og’ishini toping.

 35. Litsey o’quvchilarini natijalari: 17, 18, 27, 17, 17, 28, 19, 16, 19, 26, 23, 24, 29, 20, 17 tashkil etdi. Ushbu guruh o’quvchilarining o’rtacha, moda va mediana yoshini hamda dispersiyasi va standart og’ishini toping.

 36. 19, 16, 13, 14, 54, 22, 35, 56, 54, 58, 45,17, 19, 19, 17 taqsimot qatorining moda, mediana va o’rtacha qiymatini hamda dispersiyasi va standart og’ishini toping.

 37. 18, 22, 18, 26, 32, 64, 12, 21, 18, 25, 16, 14, 12, 16, 24 taqsimot qatorining moda, mediana va o’rtacha qiymatini hamda dispersiyasi va standart og’ishini toping.

 38. Quyidagi 18, 12, 17, 16, 20, 15, 19, 19, 15, 18, 20, 20, 21, 23, 25 taqsimot qatorining moda, mediana va o’rtacha qiymatini hamda dispersiyasi va standart og’ishini toping.

 39. 1 guruh: 22,18,19,17,34,36,44,51 2guruh: 30,21,22,23,25,40,29,26,22,18 ballarni to’plashdi. Natijalarni Mann-Uitni U mezoni bilan tahlil qiling.

 40. 15 o’quvchidan iborat sinfda metodikadan quyidagi ballar qo’yilgan: 105, 130, 80, 115, 102, 85, 109, 83, 112, 105, 98, 83, 94, 111, 106. Ushbu qo’yilgan baholarning moda, mediana, o’rtacha qiymat, dispersiyasi va standart og’ishini toping.

 41. Quyidagi taqsimot qatorining moda, mediana, o’rtacha qiymat, dispersiyasi va standart og’ishini toping: 16, 18, 18, 29, 30, 58, 70, 36, 56, 72, 60, 30, 44, 50, 72, 64, 50.

 42. Quyidagi taqsimot qatorining moda, mediana, o’rtacha qiymat, dispersiyasi va standart og’ishini toping: 15, 23, 22, 36, 46, 12, 18, 52, 38, 24, 48, 16, 18, 30, 26.

 43. Berilgan taqsimot qatorining asimmetriya ko’rsatkichini toping 36, 22, 18, 52, 38, 24, 38, 16, 15, 30, 26

 44. Quyidagi taqsimot qatorining moda, mediana, o’rtacha qiymat, dispersiyasi va standart og’ishini toping: 15, 18, 25, 19, 18, 17, 29, 27, 24, 22, 23, 16, 20, 21, 18.

 45. Psixik tayyorgarlik testidan quyidagi ballar to’plangan: 13, 22, 19, 39, 17, 14, 20, 25, 18, 24, 27, 23, 18, 13, 32. Ushbu ko’rsatkichlarning moda, mediana, o’rtacha qiymat, dispersiyasi va standart og’ishini toping.

 46. Quyidagi ko’rsatkichlarning moda, mediana, o’rtacha qiymat, dispersiyasi va standart og’ishini toping:16,15,14,17,22,24, 23,19,15,18,20,25,15, 21,27

 47. Insho uchun qo’yilgan quyidagi baholarning moda, mediana, o’rtacha, dispersiyasi va standart og’ishini toping: 11, 18, 13, 20, 14, 17, 17, 15,19,23,17, 18, 21, 22, 24.

 48. Qizlar guruhi: 32,28,28,24,37,34,36,44,41 Yigitlar guruhi: 30,24,22,25,26,44,33,26,24 ballarni to’plashdi. Natijalarni Mann-Uitni U mezoni bilan tahlil qiling.

 49. Imtihondan o’tgan talabalarning natijalari quyidagicha taqsimot qatorini tashkil etdi: 27, 25, 24, 38, 29, 29, 21, 23, 24. Imtihon arafasida turgan talabalar natijalari esa quyidagicha bo’ldi: 27, 30, 35, 27, 25, 31,35, 35, 34, 39. Olingan natijalarni Mann –Uitni mezoni bo’yicha qayta ishlang

 50. Maktab o’quvchilarining bilim darajalari tekshirildi. 3 “A” sinfning 10 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 36, 41, 42, 43, 44, 46, 46, 49, 50, 50. Xuddi shu fandan 3 “B” sinfning 12 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 24, 48, 16, 18, 30, 26, 26, 30, 38, 24, 48, 28. Olingan natijalarni Mann –Uitni mezoni bo’yicha qayta ishlang

 51. Quyidagi 152 161 163 164 165 167 168 170 173 174 175 175 178 taqsimot qatorining сhastotali tahlilini keltiring.

 52. Quyidagi 155 161 164 164 165 167 168 173 175 175 178 179 184 taqsimot qatorining сhastotali tahlilini keltiring.

 53. O’quvchilarining bilim darajalari tekshirildi. 4 “A” sinfning 11 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 38, 35, 41, 42, 43, 44, 46, 46, 49, 50, 50. Xuddi shu fandan 4 “B” sinfning 14 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 22, 32, 36, 39, 40, 46, 41, 38, 24, 48, 36, 28, 30, 23. Olingan natijalarni Mann –Uitni mezoni bo’yicha qayta ishlang

 54. Ikki guruhda birida 45 o’quvchi, ikkinchisida 43 oquvchida tadqiqot o’tkazildi. O’rtacha qiymat Х1 =11,8; X2 =13,4; standart og’ish Х1 =2,4; X2 =2,7; dispersiya Х1 =5,8; X2 =7,4; Natijalarni Styudent t mezoni bilan taqqosllang.

 55. O’quvchilarining bilim darajalari tekshirildi. 4 “A” sinfning 12 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 37, 35, 31, 42, 43, 44, 46, 46, 49, 50, 45, 41. Xuddi shu fandan 4 “B” sinfning 11 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 42, 32, 36, 39, 40, 46, 41, 38, 24, 48, 36. Olingan natijalarni Mann –Uitni mezoni bo’yicha qayta ishlang

 56. O’quvchilarining bilim darajalari tekshirildi. 4 “A” sinfning 11 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 33, 24, 41, 43, 43, 44, 26, 35, 32, 44, 50, 40, 36, 30, 32. Xuddi shu fandan 4 “B” sinfning 13 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 39, 40, 38, 24, 48, 36, 28, 30, 23, 41, 28, 46, 28. Olingan natijalarni Mann –Uitni mezoni bo’yicha qayta ishlang

 57. O’quvchilarining bilim darajalari tekshirildi. 4 “A” sinfning 12 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 40, 35, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 30, 33, 32. Xuddi shu fandan 4 “B” sinfning 14 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 22, 32, 36, 29, 40, 46, 41, 28, 24, 48, 36, 28, 30, 33, 41, 36, 38. Olingan natijalarni Mann –Uitni mezoni bo’yicha qayta ishlang

 58. Ikki guruhda birida 44 o’quvchi, ikkinchisida 42 oquvchida tadqiqot o’tkazildi. O’rtacha qiymat Х1 =12,2; X2 =14,4; standart og’ish Х1 =4,7; X2 =4,3; dispersiya Х1 =22,3; X2 =18,7; Natijalarni Styudent t mezoni bilan taqqosllang.

 59. Ikki guruhda birida 42 o’quvchi, ikkinchisida 41 oquvchida tadqiqot o’tkazildi. O’rtacha qiymat Х1 =11, 6; X2 =9,4; standart og’ish Х1 =4,2; X2 =3,9; dispersiya Х1 =17,8; X2 =15,6. Natijalarni Styudent t mezoni bilan taqqosllang.

 60. O’quvchilarining bilim darajalari tekshirildi. 5 “A” sinfning 13 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 44, 46, 46, 29, 50, 30, 41, 35, 32, 44, 50, 40, 36. Xuddi shu fandan 5 “D” sinfning 14 ta o’quvchisiga quyidagi baholar qo’yildi: 46, 41, 48, 24, 38, 36, 38, 30, 33, 41, 28, 46, 29, 39. Olingan natijalarni Mann –Uitni mezoni bo’yicha qayta ishlang

Oraliq nazorat savollarini tuzuvchi N.A.G’ayibova
Yüklə 181,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə