ÖzgeçMİŞ soyadi IYüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix04.01.2017
ölçüsü0,54 Mb.
#4505

 

  

 

 Önder İlgili (MD, PhD) 11/2016 

ÖZGEÇMİŞ 

  

SOYADI                                              İlgili 

ADI                                                      Önder 

UYRUĞU                                           Türkiye Cumhuriyeti 

ADRES                                               Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı,  

Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Asma Kat. Sıhhiye  06100  Ankara - TÜRKİYE TELEFON                                        +90 312 305 43 61 (iş) 

E-POSTA                                          

ilgili@hacettepe.edu.tr

 

 EĞİTİM Boston Children’s Hospital – Harvard Medical School, Fogarty International Center 

– National Institutes of Health Research Ethics Initiative- Türkiye / Central Asia, 

Master’s Certification in Research Ethics, Boston – Massachusetts – United States 

of America 

2014 

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi, Ankara – Türkiye 

2005 - 2011 

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara – Türkiye 

1995 - 2003 

Ankara Gazi Anadolu Lisesi, Ankara – Türkiye 

1989 - 1995   

YABANCI DİLLER 

Türkçe 

Anadil 


İngilizce 

YDS Sonbahar: A - 93,75 

2015 

 PROFESYONEL İŞ TECRÜBESİ 

Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Merkezi Müdür Yardımcısı 

11/2016 - Günümüz 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara – 

Türkiye, Yardımcı Doçent 

10/2016 - Günümüz 

Ankara  Üniversitesi,  Tıp  Fakültesi,  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Anabilim  Dalı,  Ankara  – 

Türkiye, Araştırma Görevlisi 

2013  - 2016 

Boston  Children’s  Hospital,  Harvard  Medical  School,  NIH  Funded  Fogarty 

International  Research  Ethics  Initiative  Training  Program  (R25  TW009248), 

Visiting Fellow, Boston – Massachusetts – United States of America 

Ağustos 2012 – Şubat 2013 

Ankara  Üniversitesi,  Tıp  Fakültesi,  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Anabilim  Dalı,  Ankara  – 

Türkiye, Araştırma Görevlisi 

2005 - 2012  

  

 

 Önder İlgili (MD, PhD) 11/2016 

  

 

 

TEZ ÇALIŞMASI 

Başlık: 

2000 - 2005 Yılları Arasında Yüksek Sağlık Şurası Kararlarında Kadin 

Hastalıkları ve Doğum Alanına Giren Vakaların Deontolojik Değerlendirilmesi 

 

Temmuz 2011 Danışman: Prof. Dr. Berna Arda 

  

ÜYELİKLER 

International Association for Education in Ethics (IAEE) 

2011’den beri 

Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye 

2005’ den beri 

  

ÇALIŞMALAR 

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER 

A1. ILGILI O., ARDA B. (2015). Juridical Expertise on Gynecology and Obstetrics Lawsuits: The Higher Council of Health Of 

Turkey. Revista Romana de Bioethica13(2):216-230  A2.  ILGILI,  O.,  ARDA  B.  (2014).  Forensic  DNA  Banking  Legislation  in  Developing  Countries:  Privacy  and  Confidentiality 

Concerns Regarding a Draft from Turkish Legislation. Revista Romana de Bioethica12 (3): 56 – 63. A3. ILGILI, O., ARDA, B., MUNIR, K. (2014). Ethics in Geriatric Medicine Research. Turkish Journal of Geriatrics. 17(2): 188-

195. 


A4. ILGILI, O., ARDA, B., MUNIR, K. (2014). Analysis of the New Regulatory Bioethical Review Framework for Clinical Trials 

in Turkey. Revista Romana de Bioethica. 12(1): 5-14. A5. İLGİLİ Ö., DEMİRTAŞ, Y., DEMİR, A., ARDA, B., KARACALAR, A. (2006) Etik Açıdan Nasıl Karar Verelim? Demanslı 

Bir Malign Melanom Vakası. Türk Geriatri Dergisi. 9(4): 222-225. B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER 

B1. İLGİLİ  Ö.,  SAHİNOĞLU,  S.,  ACIDUMAN,  A.,  TUZCU,  K.,  ŞEMS,  SEHRİYAR.  İslam  Dünyasında  Hekim  Andı 

Uygulaması ve Hippokrat Andı’nın İzleri – Sözel Bildiri. 23-26 Eylül 2014, Van – Türkiye. B2. ACIDUMAN,  A.,  SAHİINOĞLU,  S., İLGİLİ  Ö. Kadına  Yönelik  Şiddet:  Şer‘î  Mahkeme  Sicillerine  Göre  –  Sözel  Bildiri. 

2

nd International Congress on the Turkish History of Medicine. 10-13 Aralık 2012, İstanbul – Türkiye. 

B3. İLGİLİ Ö., ARDA, B. Higher Council of Health of Türkiye and Gynecology and Obstetrics Cases; A Deontological Analysis 

(2000-2005) – Sözel Bildiri. 19

th

 World Congress on Medical Law. 06-10 Ağustos 2012, Maceio – Brezilya.  

  

 

 Önder İlgili (MD, PhD) 11/2016 

B4. İLGİLİ Ö., ACIDUMAN, A., ARDA, B. Investigation of Articles in Literature Related to Islam and Bioethics in The Example 

of  American  Journal  of  Bioethics  and  Journal  of  Medical  Ethics  Journals  from  2001  to  Present  –  Poster  Bildiri.  3

rd

 Islam  and Bioethics International Conference. 14-16 Nisan 2010, Antalya - Türkiye 

B5. İLGİLİ Ö., ACIDUMAN, A., ŞEMS, S. Voluntary Induced Abortion in Türkiye: Why 10 Weeks? – Poster Bildiri. 3

rd

 Islam and Bioethics International Conference. 14-16 Nisan 2010, Antalya – Türkiye. 

B6. İLGİLİ Ö. Preparing Your Own Death and Preparing Someone to Death, Conflicting Priorities Between Two Processes – Sözel 

Bildiri. 2

nd

 International Congress on Medical Ethics and Law. 04-07 Kasım 2009, Bursa – Türkiye. B7. GÖÇMEN, A., BİLGİCİ, Ş.S., ÇOBAN, M., AYDINTUĞ, S., KAHVECİ, M., İZGİ, M.C., İLGİLİ Ö., OĞUZ, N.Y.   "Tıp 

Fakültesi,  Diş  Hekimliği  Fakültesi,  Hemşirelik  Yüksekokulu  Öğrencilerinin  Uygulama  Alanlarındaki  Hasta  Haklarına  İlişkin 

Görüşleri"– Sözel  Bildiri. International  Joint  Bioethics Congress on Inter-Cultural  Bioethics:  Asia and the West.  14-18 Kasım 

2005, Urfa – Türkiye 

 

C. ULUSLARARASI DAVETLİ KONUŞMALAR  

C1. İLGİLİ Ö. Research Ethics Committees in Turkey: A Cross Cultural Comparison – Sözel Bildiri. Boston Children’s Hospital 

the 4


th

 Annual Leon Eisenberg Award Dinner. 12 Şubat 2013, Boston – Massachusetts - Amerika Birleşik Devletleri.  

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE BASILAN MAKALELER 

D1. İLGİLİ, Ö., ŞAHİNOĞLU, S., ACIDUMAN, A., TUZCU K., ŞEMS, Ş. (2016). İslam Dünyasında Hekim Andı Uygulaması 

Ve Hipokrat Andı’nın İzleri.  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 6(3):137-149. D2.

 

KAVAS, M.V., YALIM, N.Y., ŞAHINOĞLU, S., ACIDUMAN, A., İLGİLİ, Ö., ARDA, B. (2015). Uygulamalı aydınlatılmış onam alma becerisi (UAOAB) eğitim programının geliştirilmesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi deneyimi (2004-2013). Türkiye 

Biyoetik Dergisi. 2(1): 6-25. 

D3. KAVAS, M.V., YALIM, N.Y., SAHİNOĞLU, S., ARDA, B,. ACIDUMAN, A., İLGİLİ Ö. (2014). Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi öğrencilerinin Uygulamalı Aydınlatılmış Onam Alma Becerisi (UAOAB) eğitim programı ile ilgili görüşleri: 2010-2014 

yıllarını kapsayan bir anket çalışması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 67(3): DOI: 10.1501/Tıpfak_000000873 

D4. ACIDUMAN, A., İLGİLİ, Ö., ŞEMS, Ş. (2014). İsmâ’il Cürcani’nin Zahire-I Harezmşahi Adlı Ünlü eserinin XVI. Yüzyıl 

Türkçe  Çevirisi  Kanunu’l-İlac  ve  Şifa’ul-Emraz  Li-Külli  Mizac’da  “Geriatri”  ve  “Gerontoloji”  ile  İlgili  Bölümler.  Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 67(3): DOI: 10.1501/Tıpfak_000000875 

D5. İLGİLİ Ö. (2014) Bilim Ahlakı (La Morale de la Science). Türkiye Biyoetik Dergisi. 1(4):223-224 (Kitap Eleştirisi) 

D6. İLGİLİ  Ö.,  SOYDAN,  N.Y.,  YALIM,  N.Y.  (2014). Kanserli  Hasta  ve  Etik  Bakış  Açısı. Türkiye  Klinikleri  Psikiyatri  Özel 

Dergisi. 7(4): 89-98. 

D7. ACIDUMAN, A., İLGİLİ Ö. (2012). XVIII. Yüzyılda Osmanlı Tıbbında Çocuk Hastalıkları ile Ilgili Bir Bölüm Içeren Önemli 

Bir Türkçe Eser:Nüzhetü’l-Ebdân Fî Tercemet-I Gâyeti’l-İtkânÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 57(3):110-125. D8. ACIDUMAN, A., İLGİLİ Ö. (2011). Erken Dönem Tıp Yazmalarından Hacı Paşa’nın (Celalüddin Hızır) Teshîl Adlı Eserinde 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üzerine Bir Ön Çalışma. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 54(4):231-243. D9. ACIDUMAN,  A., İLGİLİ  Ö. (2010).  İbn  Sînâ’nın  El-Kânûn  Fî’t-Tıbb  Adlı  Eserinde  “Geriatri”  ile  Ilgili  Bölümler. Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 63(2): 41-47. 

D10. ACIDUMAN,  A.,  ARITÜRK,  I., İLGİLİ  Ö. (2010).  Efesli  Rufus’un  Nöroanatomi  Çalışmaları. Türk  Nöroşirürji 

Dergisi. 20(2): 64-69. 

 

  

 

 Önder İlgili (MD, PhD) 11/2016 

D11. ACIDUMAN,  A., İLGİLİ  Ö. (2009).  Hekim  Hayreddin’in  “Hulâsatü’t-Tıbb”  Adlı  Eserinde  “Tıbbi  Deontoloji”  Ve 

“Nöroanatomi” Ile Ilgili Bölümler. Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2(1):45-51.  E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER 

E1. KAVAS,  MV.,  YALIM  NY.,  ŞAHİNOĞLU,  S.,  ARDA  B.,  ACIDUMAN  A.,  İLGİLİ  Ö. Developing  the  skill  education 

program  for  taking  informed  consent:  The  Ankara  University  School  of  Medicine  Experience  –  Sözel  Bildiri.  8.  TBD  Sağlık 

Bilimlerinde Etik Eğitimi Sempozyumu. 1-3 Kasım 2013, Ankara - Türkiye. 

E2. KAVAS, M.V., YALIM, N.Y., SAHİNOĞLU, S., ARDA, B,. ACIDUMAN, A., İLGİLİ Ö. Uygulamalı aydınlatılmış onam 

alma becerisi eğitim programının geliştirilmesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi deneyimi (2004-2013). Sağlık Bilimlerinde Etik 

Eğitimi Sempozyumu. 1-3 Kasım 2013. Ankara – Türkiye.  

E3.  ARASIL,  T.,  ARDA,  B.,  BÜKEN,  N.O.,  ERBAS,  D., İLGİLİ  Ö.,  IZGI,  C.,  ÖZTÜRK,  H.T.  Yerel  Yönetimlerin  Yaşlı 

Hizmetlerine Bakışı – Poster Bildiri. 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi. 01-04 Nisan 2010, İzmir – Türkiye. E4. YILMAZ, T.D., GÜRLEYİK, E., KORKMAZ, S., İLGİLİ Ö., CALIŞKAN, D. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Görev 

Yapmakta Olan Araştırma Görevlilerinin Sigarayı Bırakamama Nedenleri, Sigarayı Neden Bırakamıyoruz ? – Sözel Bildiri. Sigara 

veya Sağlık Sempozyumu. 02 Nisan 2009, Ankara – Türkiye. 

 

F. ULUSAL DAVETLİ KONUŞMALAR  F1.  HIV/AIDS’in  Halk  Sağlığı  Yönü  Üzerine  Etik  Yaklaşım  –  Panel  Sunumu. Önyargı  HIV’den  Daha  Bulaşıcı  bir  Virüstür 

AIDS/HIV Hepimizi İlgilendirir: Her Hayat Değerlidir”HIV/AIDS” Paneli. 27 Kasım 2013, Ankara – Türkiye. G. YAZARI OLDUĞU KİTAPLAR 

G1. İLGİLİ Ö. Yüksek Sağlık Şurası Kararlarında Kadın Hastalıkları ve Doğum 2000 -2005, Türk Jinekoloki ve Obstetrik Derneği 

Yayınları: İstanbul, 2012. H. ÇALIŞTAYLAR 

H1. Sağlık Uğraşlarında Biyoetik Eğitimi Çekirdek Müfredat Çalışması – Çalıştay Katılımcısı. 8. TBD Sağlık Bilimlerinde 

Etik Eğitimi Sempozyumu. 1-3 Kasım 2013, Ankara – Türkiye. H2. HIV/AIDS’in  Halk  Sağlığı  Yönü  Üzerine  Etik  Yaklaşım  –  Panel  Sunumu. Önyargı  HIV’den  Daha  BUlaşıcı  bir  Virüstür 

AIDS/HIV Hepimizi İlgilendirir: Her Hayat Değerlidir”HIV/AIDS” Paneli. 27 Kasım 2013, Ankara – Türkiye. H3. Universal  Declaration  on  Bioethics  and  Human  Rights  Social  Responsibility  and  Health  –  Çalıştay  Katılımcısı.  UNESCO 

Turkish National Committee. 25-26 Nisan 2011, İstanbul – Türkiye. H4. Yaşamın Başı ve Yaşamın Sonuna İlişkin Etik Kurallar Grubu – Çalıştay Katılımcısı. Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler 

Çalıştayı. 4-5 Nisan 2008, Ankara – Türkiye. I. 

 

ÇEVİRİLER I1. UNESCO, Biyoetik Kurulların Oluşturulması, Kılavuz No. 1 (Establishing Bioethics Committees- Guide No.1).Ortak Çeviri. 

UNESCO Türkiye Milli Komitesi, 2008. I2. UNESCO, Biyoetik Kurullar İş Baçında: Çalışma Biçimleri ve Politikalar, Kılavuz No. 2 (Establishing Bioethics Committees- 

Guide No.2). Ortak Çeviri. UNESCO Türkiye Milli Komitesi, 2008. 

 

   

  

 

 Önder İlgili (MD, PhD) 11/2016 

 

J. EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 

J1. Güncel Eğitim Programları: 

 

Program Dersin Adı 

Düzeyi 


Kredisi 

Verildiği 

Dönemler 

J1-1 

Hacettepe  Üniversitesi,  Sağlık  Bilimleri 

Enstitüsü,  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Doktora 

Programı 

Klinik Etik 

Doktora 


3 Kredi 

2016 - Günümüz J1-2 

Hacettepe  Üniversitesi,  Sağlık  Bilimleri 

Enstitüsü,  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Doktora 

Programı 

Tıbbi Etik 

Doktora 


3 Kredi 

2016 - Günümüz J1-3 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 5. 

Sınıf (Seçmeli Staj) 

Araştırma  ve  Yayın  Etiği 

Stajı 

Lisans 


 

2016 - Günümüz J1-4 

Hacettepe  Üniversitesi,  Tıp  Fakültesi,5. 

Sınıf (Seçmeli Staj) 

Klinik  Etik  Vaka  Analizi 

Stajı 

Lisans 


 

2016 - Günümüz J1-5 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 4. 

Sınıf 

Cerrahi Etik Lisans 

 

2016 - Günümüz J1-6 

Hacettepe  Üniversitesi,  Tıp  Fakültesi,3. 

Sınıf (Seçmeli Ders) 

Sınırlı 


Kaynakların 

Paylaşımı 

Bağlamında 

Tıpta Adalet 

Lisans 

 

2016 - Günümüz J1-7 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2. 

Sınıf (Seçmeli Ders) 

Sinemada 

Hekim 

Temsilleri:  Tıp  Etiğini Filimlerle Anlamak 

Lisans 


 

2016 - Günümüz J1-8 

Hacettepe  Üniversitesi,  Tıp  Fakültesi,1. 

Sınıf (Seçmeli Ders) 

Bilim Fesefesi ve Tarihi 

Lisans 

 

2016 - Günümüz J1-9 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 3. 

Sınıf 

Klinik Etik Lisans 

 

2016 - Günümüz J1-10 

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2. 

Sınıf 

Tıp Etiği  Lisans 

 

2016 - Günümüz J1-11 

Hacettepe  Üniversitesi,  Tıp  Fakültesi,1. 

Sınıf 

Tıp Tarihi  Lisans 

 

2016 - Günümüz J2. Sorumluluğunu üstlenmiş olduğum programlardan bazıları: 

 

Program Dersin Adı 

Düzeyi 


Kredisi 

Verildiği 

Dönemler 

J2-1 

Ankara  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri 

Enstitüsü  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Anabilim 

Dalı,  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Tezli  Yüksek 

Lisans Programı 

Araştırma ve Yayın Etiği 

Yüksek 

Lisans 


2 Kredi 

2015-2016 J2-2 

Ankara  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri 

Enstitüsü  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Anabilim 

Dalı,  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Tezli  Yüksek 

Lisans Programı 

Genel Tıp Tarihi 

Yüksek 

Lisans 


2 Kredi 

2015-2016 J2-3 

Ankara  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri 

Enstitüsü Entegre Dersi 

Bilim Etiği ve Bİlim Tarihi 

Doktora 

 

2014-Günümüz J2-4 

Ankara  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri 

Enstitüsü  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Anabilim 

Dalı, Tıp Tarihi ve Etik Doktora Programı 

(Prof.Dr. N.Yasemin Yalım ile birlikte) 

Araştırma ve Yayın Etiği 

Doktora 

2 Kredi 


2014-2015 

 

  

 

 Önder İlgili (MD, PhD) 11/2016 

J2-5 

Ankara  Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri 

Enstitüsü  Tıp  Tarihi  ve  Etik  Anabilim 

Dalı, Tıp Tarihi ve Etik Doktora Programı 

(Prof.Dr. Berna Arda ile birlikte) 

Yayın Etiği 

Doktora 

2 Kredi 


2013-2014 

J2-6 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 

4

 Nefroloji Staj Dersi Organ Nakilleri ve Etik 

Lisans 


 

2015-2016 J2-7 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 

3  

Aydınlatılmış Onam 

Mesleksel 

Beceri 

Uygulaması Lisans 

 

2011-Günümüz J2-8 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 

Tıpta İnsan Bilimleri Lisans 

2 Kredi 


2014-Günümüz 

J2-9 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 

Hekimliğe Merhaba 

Programı 

 

 

2011-Günümüz J2-10 

Ankara  Üniversitesi  Haymana  Meslek 

Yüksek  Okulu  İlk  ve  Acil  Yardım 

Programı 

Meslekte Etik 

Yüksek 


Okul 

3 Kredi 


2011-2012 

2012-2013 J2-11 

Ankara  Üniversitesi  Haymana  Meslek 

Yüksek Okulu Yaşlı Bakımı Programı 

Meslekte Etik 

Yüksek 

Okul 


3 Kredi 

2011-2012 

2012-2013 

J2-12 

Ankara  Üniversitesi  Haymana  Meslek 

Yüksek Okulu Fizyoterapi Programı 

Meslekte Etik 

Yüksek 

Okul 


3 Kredi 

2011-2012 

2012-2013 

DİĞER AKTİVİTELER 

K. DÜZENLEYİCİSİ OLDUĞU BİLİMSEL ETKİNLİKLER 

K1. 2nd International Conference on Ethics Education, 21-23 Mayıs 2014, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara – Türkiye. 

International Association for Education in Ethics (IAEE). Konferans Genel Sekreteri. K2. “Ankara Tıp’ta Deontoloji 65 Yaşında”– Sempozyum, 26 Mayıs 2011, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi , Tıp Tarihi ve Etik 

Anabilim Dalı, Ankara – Türkiye. Düzenleme Kurulu Üyesi. K3. 3rd  Islam  and  Bioethics  International  Conference,  12-16  Nisan  2010, Ankara  Üniversitesi  Örsem  Tesisleri,  Manavgat, 

Antalya - Türkiye. Ankara Üniversitesi ve Haifa Üniversitesi Ortak Etkinliği. Konferans Genel Sekreteri. K4. 5. Tıp Etiği Kongresi: Tıp Etiğinden Biyoetiğe, 13-15 Kasım 2008, Ankara – Türkiye. Türkiye Biyoetik Derneği. Düzenleme 

Kurulu Üyesi. K5. Ankara  Etik  Günleri,  30-31  Mart  2006,  Ankara  -  Türkiye.  Ankara  Üniversitesi,  Gazi  Üniversitesi,  Gülhane  Askeri  Tıp 

Akademisi, Hacettepe Üniversitesi Ortak Etkinliği. Düzenleme Kurulu Üyesi. 

  L. KURUL/KOMİSYON ÜYELİKLERİ 

L1 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

10/02/2014 - Günümüz 

L2 

Ankara  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  Mezuniyet  Öncesi  Öğrenci  Araştırmaları 

Etik Kurulu 

  

17/12/2013 - Günümüz L3 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Eğitim 

Komisyonu 

24/04/2012 – 20/10/2016 L4 

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

07/03/2012 – 08/01/2014  

 

  

 

 Önder İlgili (MD, PhD) 11/2016 

 

  M. KATILDIĞI KURSLAR 

M1 

Ankara  Üniversitesi  Teknoloji  Transfer  Ofisi  ANGORA  Girişimcilik 

Sertifika Programı 

16/04 – 22/05/2016 M2 

Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Eğiticilerin Eğitimi 

Programı Ankara - Türkiye 

19-20/12/2015 M3 

Türkiye  Biyoetik  Derneği  Klinik  Araştırma  Etiği  ve  Klinik  Araştırma 

Başvuru  Dosyalarının  Etik  Kurullarda  Değerlendirilmesi  Kursu  Ankara  - 

Türkiye 


13/14/12/2014 

M4 

Research  Methodology  in  Health  Sciences  Course  (Level  B)  –  Koç 

Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  ve  Harvard  University  School  of  Medicine, 

İstanbul - Türkiye 

1-5/07/2013 

M5 

Responsible  Conduct  of  Research  Course  –  Harvard  University  School  of 

Public Health, Boston – United States of America 

07/09/2012 - 26/10/2012 M6 

Ethics  of  Global  Health  Research  -  Harvard  University  School  of  Public 

Health, Boston – United States of America 

05/09/2012 – 24/10/2012 M7 

Individual and Social Responsibility for Health - Harvard University School 

of Public Health, Boston – United States of America 

29/10/2012 – 17/12/2012 M8 

Research  Methodology  in  Health  Sciences  Course  (Level  A)  –  Koç 

Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  ve  Harvard  University  School  of  Medicine, 

İstanbul - Türkiye 

9-13/07/2012 

M9 

Ölçme  Değerlendirme  Kursu  - Ankara  Üniversitesi  Tıp  Fakültesi,  Tıp 

Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara 

11-13/06/2012 M10 

Bilgisayar  İşletmenliği  Sertifikası  –  Ankara  Üniversitesi  Uzaktan  Eğitim 

Merkezi, Ankara - Türkiye 

06/04/2009 – 02/06/2009 M11 

Geriatri  ve  Etik  Kursu  –  Türkiye  Biyoetik  Derneği  ve  Türkiye  Geriatri 

Derneği, Ankara - Türkiye 

12/11/2008 M12 

Temel Biyoetik Kursu – Türkiye Biyoetik Derneği, Ankara Türkiye 

27-29/03/2006 

M13 

Hızlı  Okuma  Kursu  –  Ankara  Üniversitesi  Türkçe  ve  Yabancı  Diller 

Araştırma ve Uygulama Merkezi,  Ankara - Türkiye 

19/03/2005 – 10/04/2005  


Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə