P. T. Racunun komparativist tədqiqatlarıYüklə 26,34 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü26,34 Kb.
#43659
Fəlsəfə tar.də Şərq-Qərb mün. suallar - 2021


Fəlsəfə tarixində Şərq-Qərb münasibətləri fənni üzrə imtahan sualları - 2021


 1. Şərq və Qərb düşüncə tərzi: tarixi-fəlsəfi özəlliklər

 2. Şərqdə və Qərbdə fəlsəfənin inkişaf xüsusiyyətləri: tarixi dövrlər üzrə təhlil

 3. Şərqmərkəzçilik konsepsiyasının təşəkkülü: əsas nəzəriyyələr

 4. Qərb fəlsəfə tarixçilərinin avropamərkəzçiliyi

 5. Tarixi-fəlsəfi idrak strukturunda komparativistikanın yeri və rolu

 6. Fəlsəfi komparativistikanın təşəkkülü

 7. Şərq və Qərb fəlsəfi dialoqu

 8. Yeni dövr Avropa tədqiqatlarında qədim hind və yunan fəlsəfəsi arasında paralellərin aparılması

 9. Hind fəlsəfi ənənələrinin Qərb fəlsəfəsinə təsiri problemi

 10. Antik yunan-ellin və roma elmi-fəlsəfi irsinin İslam Şərqində elm və fəlsəfənin inkişafına təsiri

 11. İslam mədəni bölgəsində fəlsəfənin əsas inkişaf istiqamətləri

 12. “Saflıq qardaşları”nın elmi-fəlsəfi görüşləri

 13. “Saflıq qardaşları” fəlsəfəsinin Şərq aristotelizmi ilə uyğunluğu

 14. Yeni dövr Avropa tədqiqatlarında qədim hind və yunan fəlsəfəsi arasında paralellərin aparılması

 15. Hind fəlsəfi ənənələrinin Qərb fəlsəfəsinə təsiri problemi

 16. Çağdaş hind fəlsəfəsində müqayisəli araşdırmalar

 17. S.Radhakrişnan Şərq və Qərb mədəniyyətinin qarşılıqlı münasibəti haqqında

 18. P.T.Racunun komparativist tədqiqatları

 19. XIX əsrin sonu XX əsrdə Çin fəlsəfəsinin inkişaf istiqamətləri

 20. Fen Yulanın tədqiqatlarında Qərb fəlsəfəsinə münasibət və müqayisəli təhlillər

 21. Qərb fəlsəfi təlimlərinin Xu Şi fəlsəfəsinə təsiri

 22. Nisida Kitaro fəlsəfəsində Qərb təsiri və müqayisəli təhlillər

 23. X.Nakamuranın komparativist araşdırmaları

 24. Ə.Bədəvi Qərb və İslam sivilizasiyalarının qaynaqları haqqında

 25. Ə.Bədəvinin elmi yaradıcılığında Şərq və Qərb problemi

 26. M.İqbal fəlsəfəsinin qaynaqları

 27. M.İqbalın komparativist tədqiqatları

 28. S.H.Nəsrin klassik Qərb və Şərq fəlsəfəsinə münasibəti

 29. Azərbaycan ictimai-fəlsəfi fikir tarixində Şərqlə Qərbin sintezi məsələsi

 30. Çağdaş Azərbaycan tarixi-fəlsəfi tədqiqatlarında komparativist təhlillər

Ədəb.:


1. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. c.1, Bakı, 2012.

2.Xəlilov S. Şərq və Qərb. Ümumbəşəri ideala doğru. Fəlsəfi etüdlər. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşr., 2004.

3. Xəlilov S. Fəlsəfə: tarix və müasirlik (Fəlsəfi komporativistika). Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşr., 2006.

4.Məmmədov Z. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. Bakı, 2006.

5.Şərq fəlsəfəsi (IX-XII əsrlər). B., 1999.

6. Алиева Ч.Э. Компаративистское наследие: европейская компаративистская философия XIX века

antropology.ru/ru/texts/alieva/modern_02.html

7. Колесников А.С. Философская компаративистика: Восток-Запад. Учеб. пособие. СПб, 2004.

8. Корнеев М.Я. Зарубежная сравнительная философия ХХ века: проблемы концептуализации. СПб, 2002.

9.Кулиева С. Шейх философов Абдуррахман Бадави и проблемы истории философии. Баку, 2003.

10. История современной зарубежной философии: Компаративистский подход. 1-2 т. СПб, 1998.

11. Шахнович М.М. Происхождение греческой философии и восточная традиция: проблема влияний. http://antropology.ru/ru/texts/shakhn/symp2-55html

12.Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая традиция. М., 1979.

13. Шохин В.К. Ф.И. Щербатской и его компаративистская философия. М., 1998.14.Ясперс К. Истоки истории и ее цель //Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
Yüklə 26,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə