Raqamli bank ishi fanidan YaN testlariYüklə 49,16 Kb.
tarix07.01.2024
ölçüsü49,16 Kb.
#212260
Raqamli bank ishi fannidan YaN uchun Testlar
Raqamli bank ishi fanidan YaN testlari 1. Raqamli iqtisodiyotga o'tish davrida bank:

 2. Raqamli transformatsiya natijasida banklarlar foydasi:

 3. Qaysi texnologiya raqamli texnologiya ro'yxatiga kiritilmagan texnologiya?

 4. Elektron pochta ma'lumotlar uzatilishini quyidagi rejimda ta'minlaydi:

 5. Web-sahifada joylashtirilgan va reklama beruvchining serveriga havolaga

ega bo'lgan reklama grafigi bloki:

 1. Karta yordamida to'lovlarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan terminal:

 2. Elektron pochta manzili quyidagicha bo'lishi mumkin:

 3. Axborot sanoati tushunchasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

 4. Raqamli bankning xususiyati bu - :

 5. Raqamli bankning global mohiyati quyidagilarni o'z ichiga oladi:

 6. Raqamli banklarga o'tish davrida:

 7. Raqamli banklar platformasi bu:

 8. "Raqamli bank" tushunchasi paydo bo’ldi - :

 9. Raqamli banklarning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

 10. "Raqamli bank" tushunchasi paydo bo'ldi:

 11. Raqamli bank raqamli echimlarni o'z ichiga olmaydi:

 12. Web-sahifadagi havolalar quyidagilarga olib keladi:

 13. Brauzer bu:

 14. Internetdagi protokol emas

 15. Raqamli bank xizmatlari quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

 16. Raqamli pul bu:

 17. Elektron hamyon - bu:

 18. Google Drive xizmati:

 19. "Raqamli iqtisodiyot" atamasining bu sinonimi emas:

 20. Raqamli bank qaysi raqamli echimlarni o'z ichiga olmaydi:

 21. Smart - shartnoma nima?

 22. "Smart karta" atamasi quyidagilarni o'z ichiga olmaydi:

 23. Elektron imzo:

 24. Kreditning shakllari

 25. Kreditning asosiy turlari

 26. Kreditning asosiy tamoyillari

 27. Markaziy bankning bosh maqsadi

 28. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining Xususiy tijorat banklari tashkil qilishni rag’barlantirish chora tadbirlari to’g’risidagi farmoni sanasi

 29. Xalqaro valyuta tizimining elementlari

 30. Valyuta tizimining turlari

 31. Foiz stavkalari deganda nimani tushunasiz

 32. Foiz stavkasi miqdoriga tasir etuvchi omillar nimalardan iborat

 33. Hisob kitob pul birligi hisoblanadi

 34. To‘lanmaslik riski deganda nima tushuniladi

 35. Moliyaviy vositachilar tarkibiga nimalar kiradi

 36. O'zbekiston Respublikasi nomidan davlat qimmatli qog'ozlarining emitenti qaysi organ hisoblanadi
 1. Davlat qimmatli qog'ozlarini emissiya qilish qaysi davlat organlariga ta'qiqlanadi

 2. Davlat obligatsiyalari kim tomonidan hisobga olinadi

 3. Davlat kreditining soliqlardan farq qiluvchi xususiyatlarini ko‘rsating

 4. Qoplangan deponentlangan akkreditiv qanday mabIag'lar hlsobiga ochiladi

 5. Akkreditiv nima

 6. Hisob cheki kim tomonidan yozlladi

 7. Kredit nima

 8. Davlat krediti sub'ekti bo’lib

 9. Tijorat kreditining maqsadi

 10. Kreditlash jarayoni qanday tamoyillar orqali amalga oshiriladi

 11. Kredit tizimiga kiruvchi asosiy kredit institutlari

 12. Nominal real qat’iy belgilangan va suzib yuruvchi tushunchalar bu kreditni

 13. Banklar paydo bo’lishining asosini nima tashkil etadi

 14. O’zbekistonda bank tizimi taraqqiyoti necha bosqichdan iborat

 15. O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki to’g’risidagi qonun dastlab qachon qabul qilingan

 16. Banklar va bank faoliyati to’g’risidagiqonun qachon qabul qilingan

 17. Tijorat banklari faoliyatining huquqiy asoslaridan biri bo’lib hisoblanadi

 18. Daromad olish uchun bank resurslarini joylashtirish banklarning qanday operatsiyalariga kiradi

 19. Banklar tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarni pul mablag’larini bankga jalb qilish qanday operatsiyalar hisoblanadi

 20. Markaziy Bankning bosh maqsad

 21. Evropa tiklanish va taraqqiyot bankiga qachon asos solingan

 22. Evropa tiklanish va tarakkiyot bankining asosiy maqsadi nimadan iborat

 23. Investitsiya faoliyati to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan

 24. Investor

 25. Investor bu

 26. Ichki investitsiyalar bu

 27. Kredit tizimi nima

 28. Kreditni to’lash muddatiga qarab

 29. 2017 2021 yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning bo’yicha Harakatlar strategiyasining uchinchi yo’nalishi qanday nomlanadi

 30. O’zbekistonni yanada rivojlantirish bo’yicha ishlab chiqilgan Harakat strategiyasini qaysi yillarga mo’ljallangan

 31. Aksiya bu

 32. Ipoteka bu bilan taʼminlangan uzoq muddatli kreditdir Nuqtalar oʻrnida qanday ibora boʻlishi lozim

 33. Talab qilinishi bilanoq yoki toʻlovni amalga oshiruvchi shaxs bilan toʻlovni oluvchi shaxs yoxud ularning qonuniy vakillari oʻrtasida kelishilgan muddatda foizlar yoki ustama haq toʻlagan holda yoxud bunday toʻlovlarsiz hammasini qaytarib berish sharti bilan topshiriladigan pul summasi

 34. Moliya bozorida Banklar quyidagi qaysi koʻrinishda ishtirok etishi mumkin

 35. Oʻzbekiston Respublikasining qaysi Qonunida tijorat banklari qimmatli qogʻozlar chiqarish xarid qilish sotish hisobini yuritish va ularni saqlash mijoz bilan tuzilgan shartnomaga binoan qimmatli qogʻozlarni boshqarish qimmatli qogʻozlar bilan boshqa operatsiyalarni bajarish kabilarni amalga oshiradi deb keltirilgan

 36. Quyidagilarning qay biri pul bozorining likvidlilik darajasini ta'minlovchi vositachilar hisoblanadi

 37. To’lov topshiriqnoma bu

 38. To’lov talabnoma bu

 39. Akkreditivning shakllari qanday javobda to’g’ri keltirilgan

 40. Aktseptli to’lov talabnomalarda

 41. Aktseptsiz to’lov talabnomalarda

 42. Banklarda ikkinchi kartoteka qanday hollarda yuritiladi

 43. Inkasso topshiriqnomasi

 44. Naqd pulsiz hisob kitoblarning eng ko’p qo’llaniladigani shakli bu

 45. Naqd pullar

 46. Naqd pullar bo’yicha talablarni bajarishning asosiy majburiyati

 47. Naqd pul muomalasining asosiy vazifasi nimadan iborat

 48. Dinominatsiya nima

 49. Pul aylanishining asosiy tarkibiy qismlari

 50. Naqd pulsiz hisob kitoblar asosidagi Nizom asosida

 51. O’zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob kitoblar to’g’risida Nizomning so’nggi nashri qachon qabul qilingan

 52. Pul massasining ko’rsatkichlari nimada ifodalanadi

 53. Naqd pulsiz hisob kitoblarning asosiy shakllari

 54. Pul massasi bu

 55. O’zbekistonda qanday pul agregatlari amal qiladi

 56. Giperinflyatsiya sharoitida pul muomalasi qanday holatda bo’ladi

 57. Inflyatsiyaga qarshi qanday siyosat mavjud

 58. Monetar siyosat bu

 59. Muomaladagi pul massasining o’sish sur’atlarini jilovlashga qaratilgan

 60. monetar siyosat nima

 61. Pul massasini tartibga solish yo’li bilan inflyatsiyani jilovlash mumkin bu vazifani faqatgina

 62. Pul agregatlari bu

 63. Pul agregatlari tarkibida M 0 nimani ifodalaydi

 64. Barklayz banki qaysi rivojlangan mamlakatning tijorat banki hisoblanadi

 65. Taraqqiy etgan mamlakatlarda Markaziy banklarning qayta moliyalash stavkasini belgilashda

 66. O’zbekiston Respublikasining O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki to’g’risidagi qonunining 3 moddasiga muvofiq

 67. Konvertirlangan so’m deganda

 68. O’zbekiston Respublikasida banklar bugungi kunda

 69. Markaziy bank to’g’risidagi Qonun qachon qabul qilindi

 70. O’zbekiston Respublikasi Markaziy bankiga qanday faoliyat bilan shug’ullanishi mumkin emas

 71. Makroiqtisodiy barqarorlik deganda
 1. Mamlakatda valyuta kursi foiz stavkalari bank tizimi moliya pul va valyuta bozorlarining soliq byudjet sohasining jiddiy tebranishlarga uchramasdan o’zaro aloqadorlikda rivojlanishi bu

 2. Agar Davlat byudjeti defitsiti summasi YaIMning 3 foizidan oshmasa bu

 3. Davlat qarzi summasining YaIMga nisbatan necha foizdan oshmasligi normal qarzdorlik hisoblanadi

 4. O’zbekistonda Markaziy bank diskont siyosati qanday amal qiladi

 5. O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki faoliyatida lombard operatsiyalari

 6. Markaziy bank kreditlaridan tijorat banklari faoliyatida doimiy moliyalashtirish manbai sifatida foydalanish amaliyoti bu

 7. Markaziy bankning ochiq bozor siyosatini takomillashmaganligi sababi bu

 8. O’zbekiston valyuta zaxiralari hajmida qaysi chet el valyutada shakllantirilgan zaxiralarning salmog’i yuqori

 9. O’zbekiston pul tizimining tashkil topishini birinchi bosqichi qaysi davrni o’z ichiga oladi

 10. Oraliq so’m kuponlar qachon muomalaga kiritildi

 11. Oraliq so’m kupon muomalada qachongacha to’lov vositasini bajardi

 12. Quyidagilardan qaysi biri inflyatsiyaning shakliga kirmaydi

 13. Giperinflyatsiya sharoitida pul muomalasi qanday holatda bo’ladi

 14. Inflyatsiyaga qarshi qanday siyosat mavjud

 15. Kreditor va kredit oluvchi o’rtasida asosiy omil nima hisoblanadi

 16. Kredit munosabatlarini vujudga kelishining asosiy sababi

 17. Kreditning tamoyillari qanday javobda to’liq keltirilgan

 18. Bank krediti muddatiga ko’ra qanday kreditlarga bo’linadi

 19. Davlat kreditining asosiy belgisi nimadan iborat

 20. Iste’mol krediti qanday maqsadlarga beriladi

 21. O’zbekistonda ikki pog’onali bank tizimining shakllanishi qanday davrga to’g’ri keladi

 22. O’zbekistonda haqiqiy ikki pog’onali bank tizimi qachon tashkil topdi

 23. Markaziy bankning asosiy maqsadi qanday javobda to’g’ri keltirilgan

 24. Hozirgi kunda tijorat banklari mijozlarga necha turdan ortiq xizmatlarini ko’rsatadi

 25. Tijorat banklari faoliyatini tartibga soluvchi dastlabki qonun qachon qabul qilingan

 26. Tijorat banklari faoliyatini tartibga soluvchi yangi tahrirdagi qonun qachon qabul qilindi

 27. Tjorat banklari resurslari nechta yirik guruhga bo’linadi

 28. Tijorat banklari riskli aktiv operatsiyalari natijasida

 29. Quyidagi qanday operatsiyalar bank uchun yuqori riskli aktiv operatsiyalar hisoblanadi

 30. Banklarning noa’nanaviy operatsiyalari qanday javobda to’liq keltirilgan

 31. Banklarning daromadlari qanday tarkibdan tashkil topad

 32. Banklarning xarajatlari qanday operatsiyalar guruhiga kiradi

 33. Qimmatli qog’ozlarni chiqarish va ulardan foydalanish bilan bog’liq iqtisodiy munosabatlar sohasi

 34. Birlamchi emissiya va qimmatli qog’ozlarni dastlabki joylashtirish joyi
 1. Ilgari chiqarilgan qimmatli qog’ozlarni sotib olish va sotish bozori

 2. Qimmatli qog’ozlar bozori barcha bozor ishtirokchilari uchun yagona qoidalarga rioya qilmasdan amalga oshiriladigan bozor

 3. Fond birjalarida kotirovkaga yo’l qo’yilmagan qimmatli qog’ozlarning muomalasi

 4. Birja Fyuchryers valyuta va tovar fond bo’limlari tomonidan tashkil etilgan va brokerlik va dilerlik kompaniyalari tomonidan ishlaydigan bozor

 5. Qimmatli qog’ozlar bozori sub’ektlari nima

 6. Qimmatli qog’ozlar bozori ob’ektlariga nimalar kiradi

 7. Qimmatli qog’ozlar bozori infratuzilmasi haqida nima deyish mumkin

 8. Qimmatli qog’ozlar bozorining umumiy bozor vazifalari quyidagilardan iborat

 9. Qimmatli qog’ozlar bozor

 10. Qimmatli qog’ozlar bozorining asosiy vazifasi

 11. Tashkillashtirilgan qimmatli qog’ozlar bozori amalga oshirilad

 12. Qimmatli qog’oz emas

 13. Valyuta bozorining o’ziga xos xususiyati

 14. Aksiya bu

 15. Davlat qimmatli qog’ozlarining investorlari bo’lishi mumkin

 16. Qimmatli qog’ozlar tasniflanmaydi

 17. Foydaning bir qismini dividendlar shaklida olish huquqini belgilovchi emissiyaviy qimmatli qog’oz

 18. Vekselni oluvchining belgilangan muddat boshlanishiga ko’ra olingan qarz miqdorini to’lash majburiyati shart emas

 19. Yuridik shaxs yoki ijro etuvchi hokimiyat organlari yoki mahalliy o’zini o’zi boshqarish organlari ular tomonidan tayinlangan huquqlarni amalga oshirish uchun qimmatli qog’oz egalariga o’z nomidan majburiyatlarni yuklaydi

 20. Obligatsiyalarning asosiy turlari

 21. Qarz mablag’laridan foydalanish uchun to’lov

 22. Uning egasining fond mulkidagi ulushga bo’lgan huquqini tasdiqlovchi shaxsiy nomlangan qimmatli qog’oz bu

 23. Aksiya davrida e’lon qilinadi

 24. Birlamchi joylashtirishda aksiyani sotish narxi

 25. Savdo operatsiyalari tovarlar va qimmatli qog’ozlar indekslari bilan amalga oshiriladigan birjalarning nomi nima

 26. Bank - bu:

 27. O‘zbekiston Respublikasi bank tizimini rivojlantirishda qanday huquqiy hujjatlarga asoslaniladi?

 28. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining valyutani tartibga solish bo‘yicha vazifalari nimalardan iborat

 29. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy vazifalari nimalarda iborat

 30. Tijorat banklari faoliyatining asosiy prinsiplari nimalardan iborat

 31. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining pul tizimini boshqarish bo‘yicha vazifalari nimalardan iborat?

 32. Bank tizimi nima?

 33. Bank filiali deganda nimani tushuniladi

 34. Emission banklarining eng asosiy vazifalari nimalardan iborat

 35. Bank operatsiyalari deganda nima tushuniladi?

 36. Sobiq SSSR bank tizimining tarkibiy qismlari qanday banklardan iborat edi?

 37. Tijorat banklarining eng asosiy maqsadi nimadan iborat

Yüklə 49,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin