Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?Yüklə 259,89 Kb.
səhifə15/17
tarix13.12.2016
ölçüsü259,89 Kb.
növüРуководство
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

1. uzunmüddətli qəbizlik

2. babasil

3. kəskin kolit və proktit

4. düz bağırsağın və anal kanalın travması
A) 1, 4

B) 2, 3


C) 1, 2

D) 2, 4


E) 3, 4
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.531-532
757) Arxa dozalaşdırılmış sfinkterotomiya hansı xəstəliyin müalicəsində göstərişdir.
A) koksiqodiniya

B) sfinkterin tonusunun yüksəlməsi və anus çatı ilə müşayiət olunan babasil

C) daxili hemorroidal düyünlərin düşməsi ilə müşayiət olunan babasil

D) anal dəliyin çatı

E) düz bağırsağın selikli qişasının düşməsi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.533-539
758) Babasilin əmələ gəlməsinə aşağıdakılardan hansı şərait yaratmır?
A) spirtli içkilərin qəbulu

B) ağır fiziki əmək

C) uzunmüddətli və fasiləsiz qəbizlik

D) artıq çəki

E) proktosiqmoidit
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.305-306; М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 528-530
759) Düz bağırsaq xərçənginin diaqnostikasında hansı müayinə üsulu daha vacibdir?
A) nəcisin gizli qanaxmaya görə müayinəsi

B) laparoskopiya

C) kiçik çanaq orqanlarının USM

D) düz bağırsağın barmaqla müayinəsi və rektoromanoskopiya

E) Çənbər bağırsağın rentgenoloji müayinəsi
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.312
760) Yoğun bağırsağın divertikulyozunun diaqnostikasında ən informativ müayinə metodu hansıdır?
A) irriqoskopiya

B) rekloromanoskopiya

C) qarın boşluğu orqanlarının USM

D) daxilə barium qəbul etdikdən sonra yoğun bağırsağın müayinəsi

E) kolonoskopiya
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.227
761) Çənbər bağırsağın divertikulyozunun əmələ gəlməsinə şərait yaradan əsas amillərdən biri hansıdır?
A) qarındaxili təzyiqin artması

B) qida faktoru (şirniyyat istifadə olunması qəbulu)

C) bağırsaqdaxili təzyiqin artması

D) qida faktoru (sellüloza ilə zəngin qidanın istifadəsi)

E) çoxlu maye qəbulu
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1989. s.226
762) Kəskin işiorektal paraproktitdə aşağıdakılardan hansı göstərişdir?
A) bağırsaq mənfəzindən keçməklə irinliyin açılması

B) absesin açılması, drenləşdirilməsi, anal kanalda kriptanin kəsilib götürülməsi

C) absesin punksiyası və boşluğun yuyulması üçün drenajın qoyulması

D) irinliyin punksiyası və antibiotiklərin yeridilməsi

E) aralıqdan, büzdüm-düz bağırsaq bağını kəsməklə irinliyin açılması
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с.536
763) Hemorroidektomiyadan sonra ən çox rast gəlinən ağırlaşmalar hansılardır?

1. kəskin ağrı sindromu

2. sidik ifrazının ləngiməsi

3. perianal ödem

4. qanaxma

5. kəskin paraproktit
A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 2, 4, 5
Ədəbiyyat: Б.Л.Канделис. Неотложная проктология. Эстония, 1980. с.92
764) S-ə bənzər Çənbər bağırsağın xərçənginin ən çox rast gəlinən ağırlaşması nədir?
A) şişin müsariqəyə penetrasiyası

B) profuz bağırsaq qanaması

C) bağırsaq keçməməzliyi

D) S-ə bənzər Çənbər bağırsağın iltihabı

E) şişin perforasiyası
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 520
765) Hemorroidal qanaxma üçün defekasiya zamanı hansı ifrazat xarakterdir?
A) melena

B) tünd qan laxtaları

C) qan və selik qarışıq nəcis

D) al-qırmızı qan laxtaları

E) nəcisin səthində al-qırmızı qan
Ədəbiyyat: М.И.Кузин. Хирургические болезни. «Медицина», Москва, 1986. с. 529
766) Lorin-Epşteyn üsulu ilə (toxum-ciyəsinin, girdə bağın) novokain blokadası böyrək sancısı zamanı daşın lokalizasiyasından asılı olaraq effektlidir?
A) daşın lokalizasiya olduğu yerin əhəmiyyəti yoxdur

B) böyrək ləyənində

C) sidik axarının aşağı 1/3-də

D) sidik axarının yuxarı 1/3-də

E) sidik axarının orta 1/3-də
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
767) USM zamanı aşkar olunan hansı əlamət böyrək sancısına məxsusdur?

A) böyrəkdə aşkar edilən girdə formalı nazik divarlı exoneqativ törəmə

B) böyrəyin toplayıcı sistemində hipoexogen törəmə

C) böyrək parenximanın qeyri-bərabər olması

D) kasal-ləyən sistemin və sidik axarın yuxarı 1/3-in dilatasiyası

E) böyrəkdə iri törəmənin olması


Ədəbiyyat: В.В.Митьков, М.В.Медведева. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. «Видарь», Москва, 1996.
768) Paranefritin diaqnostikasında ən informativ üsul hansıdır?
A) ekskretor uroqrafiyası

B) sidik yollarının icmal rentgenoqrafiyası

C) izotop renoqrafiyası

D) paranefral punksiya

E) USM-si
Ədəbiyyat: В.В.Митьков, М.В.Медведева. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. «Видарь», Москва, 1996.
769) Naməlum diaqnozda sistitin olmasına dəlalət edən əlamət hansıdır?
A) azotemiya

B) leykosituriya

C) qasıqüstü nahiyədə şişkinlik

D) hematuriya

E) perrektum və ya uşaqlıq yolunun barmaqla müayinəsi zamanı ağrının olmaması
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
770) Sidik kisəsinin zədələnməsi zamanı ilk növbədə hansı rentgenoloji müayinə aparılmalıdır?
A) uretroqrafiya

B) retroqrad sistoqrafiya

C) ekskretor uroqrafiya

D) pnevmosistoqrafiya

E) iсmal uroqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина». Москва, 2000.
771) Prostat vəzinin adenoması ilə əlaqədar kəskin sidik ləngiməsi zamanı sidik kisəsinin kateterizasiyasını hansı kateterlə başlamaq lazımdır?

1. sidik axarları kateteri

2. dəmir kateterlə

3. nelaton

4. Timman kateteri

5. Foley kateteri
A) 3, 4

B) 2, 3


C) 1, 5

D) 1, 4


E) 4, 5
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
772) Böyrəklərin infarktı zamanı hansı müayinə daha çox məlumat verir?
A) ekskretor uroqrafiya

B) retroqrad pieloqrafiya

C) aortoangioqrafiya

D) ultrasəs müayinə

E) böyrək venoqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
773) Sidik kisəsinin travmasının diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?
A) pnevmosistoqrafiya

B) ekskretor uroqrafiya

C) kontrastlı sistoqrafiya

D) sidiyin analizi

E) ultrasəslə müayinə
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
774) Hansı dərman preparatı daha çox nefrotoksiki təsirə malikdir?
A) sefalosporinlər

B) sulfanilamidlər

C) rezerpin

D) aminoqlikozid antibiotiklər

E) siklosporin
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
775) Sidik kisəsinin travmasının diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?
A) sidiyin analizi

B) ultrasəslə müayinə

C) ekskretor uroqrafiya

D) kontrastlı sistoqrafiya

E) pnevmosistoqrafiya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
776) Aşağıdakı kateterlərdən hansı uroloji praktikada istifadə edilmir?
A) nelaton kateteri

B) foqarti kateteri

C) petser kateteri

D) timan kateteri

E) foley kateteri
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
777) Sidik kisəsi arteriyaları hansı damarın şaxələridir?
A) epigastrica inferior

B) iliaca interna

C) rectalis inferior

D) obturatoria

E) iliaca externa
Ədəbiyyat: А.Сапин. Анатомия человека. «Медицина», Москва, 2000.
778) Hansı əlamət nefrolitiaz üçün səciyyəvi deyildir?
A) qasıqüstü nahiyədə küt ağrı

B) böyrək sancısı

C) piuriya

D) bel nahiyəsində küt ağrı

E) makrohematuriya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
779) Xəstə aralıq nahiyəsində olan ağrılardan şikayətlənir. Temperaturu 39°C-dir . Sidik ifrazı çətinləşib, ağrılıdır. Daha çox ehtimal olunan diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) kəskin pielonefrti

B) prostat vəzin xərçəngi

C) kəskin prostatit

D) prostat vəzin adenoması

E) kəskin sistit
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
780) Trixomoniaz zamanı seçim preparatı nədir?
A) flükinazol

B) metronidazol

C) sefotaksim

D) norfloksasin

E) ofloksasin
Ədəbiyyat: И.Мартин. Секреты урологии. «Бионом», Москва, 1998.
781) Aşağıdakılardan hansı patologiya üçün terminal hematuriya səciyyəvi deyildir?
A) sidik kisəsi şişi

B) nefrolitiaz

C) sidik kisəsi daşı

D) kəskin sistit

E) vərəm mənşəli sistit
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
782) Prostat adenomasının yaranmasına aşağıdakı hansı amil təsir göstərir?
A) virus xəstəlikləri

B) irsi faktorlar

C) yaşla əlaqədar orqanizmdə olan hormonal dəyişikliklər

D) prostat vəzin xroniki iltihabı

E) cinsi fəaliyyətin pozulması
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
783) 1 ml sidikdə leykositlərin miqdarı neçədən çox olduqda leykosituriya hesab edilir?
A) 6000

B) 10000


C) 2000

D) 4000


E) 1000
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
784) Sidik kisəsinin kateterizasiyasına əks göstəriş hansıdır?
A) prostat vəzin adenoması

B) sidik kisəsinin travmatik zədələnməsi

C) sidik kisəsi şişi

D) kəskin uretrit

E) prostat vəzin xərçəngi
Ədəbiyyat: И.Мартин. Секреты урологии. «Бионом», Москва, 1998.
785) Kəskin sistit üçün hansı əlamət səciyyəvi deyildir?
A) piuriya

B) poliuriya

C) stranquriya

D) hematuriya

E) pollakiuriya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин. Руководство по урологии. «Медицина», Москва, 2000.
786) İrinli parotitlərin cərrahi müalicəsi zamanı baş verə biləcək fəsadlara hansı aiddir?
A) Üz sinirinin şaxələrinin parezi

B) Boyun fleqmonasının əmələ gəlməsi

C) Aşağı çənənin osteomielitinin əmələ gəlməsi

D) Fistulanın formalaşması

E) Üçlü sinirin şaxələrinin parezi
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
787) Kəskin irinli mediastenit diaqnozu təyin edildikdən sonraaşağıdakılardan hansı ilk növbədə göstərişdir?
A) Massiv antibiotikoterapiya

B) Cərrahi müalicə

C) Hemotransfuziya

D) İmmunoterapiya

E) Dezintoksikasion terapiya
Ədəbiyyat: R.P.Napalkov, A.V.Smirnov, M.Q.Şrayber. Cərrahi xəstəliklər. “Medisina”, Moskva, 1976.
788) İrinli (çürüdücü) anaerob paraproktitlər zamanı göstərilən antibiotiklərdən hansının istifadəsi məqsədəuyğundur?
A) Vibramisin

B) Klaforan

C) Penisillin

D) Metrogil və klindamisin

E) Qentamisin
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
789) Sepsisin müalicəsində istifadə olunan antibiotiklərin orqanizmə yeridilmə yollarından daha çox məqsədəuyğun olanı hansıdır?
A) Endolimfatik

B) Venadaxili və endolimfatik

C) Sümükdaxili və əzələdaxili

D) Əzələdaxili və venadaxili

E) Peroral
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
790) Diafraqmaaltı abses zamanı aşağıdakılardan hansı göstərişdir?
A) Konservativ müalicə

B) Müşahidə

C) Təcili əməliyyat-absesin açılması

D) Absesin punksiyası

E) Laparoskopiya
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev.Cərrahi xəstəliklər.“Azərnəşr”, Bakı, 2000.
791) Göstərilən antibiotiklərdən hansı hepatositlərin nekrozunu yarada bilər?
A) Penisillin

B) Eritromisin

C) Tetrasiklin

D) Levomisetin

E) Seftriakson
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
792) Yara prosesinin ilkin fazasında maddələrin təsir xüsusiyyətinin pozulması ilə müşayiət olunan damarların genişlənməsi hansı maddələrin ifrazı ilə bağlıdır?
A) Histamin

B) Laktatdehidroqenaza

C) Turş fosfatasa

D) Turş RNTaza

E) Qələvi fosfatasa
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
793) Yara prosesinin ilkin fazasında maddələrin təsir xüsusiyyətinin pozulması ilə müşayiət olunan damarların genişlənməsi hansı maddələrin ifrazıı ilə bağlıdır?
A) Serotonin

B) Turş fosfatasa

C) Turş RNTaza

D) Laktatdehidroqenaza

E) Qələvi fosfatasa
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
794) Yara prosesinin ilkin fazasında irinli yaranın müalicəsi üçün hansı preparatlar istifadə olunur?

1. Yağ əsaslı məlhəmlər

2. Proteolitik fermentlər, dehidratasiya təsirli preparatlar, sorbentlər

3. Alhipor, ekterisid, metilurasil

4. Antiseptiklər, suda həll olunan əsaslı çoxkomponentli məlhəmlər

5. Şostakovski balzamı (vinilin)
A) 1, 3

B) 1, 4


C) 2, 5

D) 2, 4


E) 3, 5
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
795) Yara prosesinin ikinci fazasında irinli yaranın müalicəsi üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?
A) Sorbentlər

B) Antiseptiklər

C) Nekrolitikli

D) Suda həll olunan və yağ əsaslı çox komponentli məlhəmlər

E) Dehidratasiya təsirli preparatlar
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
796) Yaranın ilkin mikrob çirklənməsinin səbəbi nədir?
A) Gecikdirilmiş cərrahiyə əməliyyatı

B) Yaraya düşən ikincili yad cisimlər və toz

C) Sarğının bacarıqsız qoyulması

D) Qeyri-steril sarğının qoyulması

E) Sarğının gec qoyulması
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
797) Yara infeksiyasının daha effektiv profilaktikasına hansı yolla nail olunur?
A) Antibiotiklərin venadaxili yeridilməsi

B) Aseptik sarğının qoyulması

C) Yaraya proteolitik fermentlərin yeridilməsi

D) Yaranın antibiotiklərlə işlənməsi

E) Yaranın ilkin cərrahi işlənməsi
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
798) Yara infeksiyasının profilaktikası üçün yaranın drenajlama metodlarından ən effektlisi hansıdır?
A) Axar su altında -yuma drenajlaması

B) Tənzif turundanın daxil edilməsi (yeridilməsi)

C) Rezin buraxıcılar

D) Yarımborular

E) Radon drenajı
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва, 1990.
799) İrin törədən mikroorqanizmlərin hansı məhsulu yaradan iy gəlməsinəsəbə olur?
A) Merkaptan

B) Fenollar

C) Kükürdhidrogen

D) Ammonyak

E) Metilləşmiş aminlər
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
800) Anaerob qeyri-klostridial infeksiya ən çox hansı preparata qarşı həssasdır?
A) Metronidazola

B) Streptomisinə

C) Gentamisinə

D) Levomisetinə

E) Penisillinə
Ədəbiyyat: С.Попкиров. Гнойно-септическая хирургия. София, 1977.
801) Yumşaq toxumaları qeyri klostridial infeksiyası aşağıdakı hansı klinik formalarda təzahür edir?

1. Mionekroz

2. Abses

3. Fassiit

4. Sellyulit

5. Limfadenit
A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 2, 3, 5
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
802) Qeyri klosfridial anaerob infeksiyaların müalicəsində seçim preparatı aşağıdadkılardan hansıdır?
A) Metronidozol

B) Oksasillin

C) Sefamezin

D) Rifampisin

E) Gentomisin
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
803) Proliferasiya dövründə mühüm əhəmiyyətə malik olurlar:

1. Leykositlər

2. Monositlər

3. Kapillyarların endoteliyası

4. Makrofaqlar

5. Fibroblastlar
A) 1, 3

B) 1, 4


C) 2, 4

D) 2, 5


E) 3, 5
Ədəbiyyat: М.И.Кузин, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. «Медицина», Москва,1990.
804) Orqanizmin spesifik rezistenlik faktorları hansılardır?
A) Bazofillər, leykinlər, interferon

B) Limfositlər, leykositlər, sitokinlər

C) Eozinofillər, monokinlər, limfokinlər

D) Neytrofillər, properdin, beta-lizin

E) Monositlər, komplement sistemi, lizosim
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
805) Orqanizmin qeyri- spesifik rezistentlik faktorları:

1. Komplement sistemi, lizosim, interferon

2. Neytrofillər, monositlər, leykinlər

3. Limfositlər, limfokinlər, monokinlər

4. Bazofillər, interferon, beta-lizin

5. Eozinofillər, sitokinlər
A) 2, 3

B) 4, 5


C) 1, 2

D) 3, 4


E) 1, 5
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
806) Hüceyrə immunitetinin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün qanda miqdarı təyin olunur:

1. Leykosit və monositlər

2. Leykosit və limfositlər

3. Leykosit və neytrofillər

4. P və B limfositlər

5. Monosit və bazofillər
A) 2, 5

B) 3, 5


C) 2, 4

D) 1, 3


E) 1, 4
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб, 1999.
807) Humoral immunitetin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün konsentrasiyası təyin olunur:
A) Transferin, seruloplazmin

B) Alfa qlobulin

C) SRZ, fibrinogen

D) İmmunoqlobulin

E) Antitripsin
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб, 1999.
808) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə irinli ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün istifadə olunur:
A) İnterleykin,

B) Hemotransfuziya

C) Timalin

D) Vaksina

E) Levamizol, tinidazol
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком».
809) Klostridial infeksiyalar zamanı yara əhatə olunur:
A) Çirk boz toxuma ilə, bozumtul maye ilə

B) İrinli ifrazatlı, dəri örtüyünün perifokal hiperemiyası, toxumaların az əhəmiyyətli ödemi

C) Solğun qranulyasiyalarla, serroz irinli ifrazat

D) Fibrin serroz möhtəviyyatlı

E) Fibrin irinli möhtəviyyatlı, nekroz toxuma ilə
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб., 1999.; М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
810) Klostridial aneorob infeksiyasının müalicəsində sadalanan hansı antibiotiklərdən istifadə olunur?
A) Amikasin

B) Xloramfenikol

C) Penisillin

D) Metasiklin, neomisin

E) Gentamisin
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб., 1999.
811) Klostridial aneorob infeksiyasının müalicəsində sadalanan hansı antibiotiklərdən istifadə olunur?
A) Tetrasiklin

B) Metasiklin, neomisin

C) Amikasin

D) Xloramfenikol

E) Gentamisin
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб., 1999.
812) Hansı mikroorqanizmlər yarada qeyri-klostridial anaerob infeksiya törətmir?
A) Streptokoklar

B) Fuzobakteriyalar

C) Bifidobakterialar, eubakterialar

D) Peptostreptokoklar

E) Bakteroidlər
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
813) Hidradenitin törədicisi çox zaman olur:
A) Protey

B) Göy irin çöpləri

C) Stafilokok

D) Streptokok

E) Bağırsaq çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
814) Ağır formalı irinli artritlərin törədicisi:
A) Hemolitik streptokoklarla

B) Pnevmokoklarla

C) Protey ilə

D) Stafilokoklarla

E) Göy irin çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
815) Sifətdə yerləşən və yüksək hərarətlə müşayiət olunan furunkul zamanı tətbiq olunur:

1. Ciddi yataq rejimi

2. İrin mənbəyinin geniş açılması

3. Duru şəkilli qida qəbulu

4. İnfuzion dezintoksikasion terapiya
A) 1, 2

B) 1, 3


C) 2, 3

D) 2, 4


E) 1, 4
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
816) Qızıl yel xəstəliyinin törədicisi:
A) Bağırsaq çöpləri

B) Streptokok

C) Mikro orqanizmlərin assosiasiyası

D) Göy irin çöpləri

E) Qızılı stafilokok
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
817) Aşağı ətrafların qızıl yel xəstəliyinin residivləri zamanı ən çox gələn fəsad:
A) Periostit

B) Osteomielit

C) Sepsis

D) Limfostaz

E) Tromboflebit
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
818) Stafilokok sepsisinin müalicəsi zamanı antistafilokok bakteriofaqını bu cür istifadə etmək məsləhətdir:
A) Venadaxili

B) Arteriadaxili

C) Əzələdaxili

D) Rektal

E) Yaranın üzərinə
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
819) Stafilokok sepsisi zamanı aktiv immunizasiya aşağıdakının köməyi ilə aparmaq məsləhətdir:
A) Antistafilokok bakteriofaqı

B) Nativ və adsorbsiya olunmuş stafilokok anatoksini

C) Antistafilokok plazması

D) Antistafilokok immunoqlobulini

E) Qamma-qlobulin köçürməklə
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
820) Bu mikroblardan hansı biri daha çox qram müsbət sepsis əmələ gətirir?
A) Proteylər

B) Stafilokok

C) Bağırsaq çöpləri

D) Streptokokk

E) Göy-yaşıl irin çöpləri
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
821) Bu mikroblardan hansı biri daha çox qram mənfi sepsisi əmələ gətirir?
A) Proteylər

B) Meninqokok

C) Pnevmokok

D) Streptokok

E) Bağırsaq çöpləri
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
822) Sepsis zamanı daha çox hansı preparatların tətbiqi ilə spesifik passiv immunoterapiya aparılır?
A) Antistafilokok Qamma-qlobulin

B) Leykokonsentrant

C) Poliqlobulin

D) Antiyaşıl irin çöplərinə qarşı plazma

E) Antistafilokok plazması
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.OSTEOMIELIT VƏ TETANUS.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 259,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə