Şeyxül-islam Muhəmməd ibn Abdul VahhabYüklə 0,69 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/56
tarix02.01.2022
ölçüsü0,69 Mb.
#37252
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
dord qayda 

1

 ﻊﺑرﻷا دﻋاوﻘﻟا 

بﺎﻫوﻟا دﺑﻋ نﺑ دﻣﺣﻣ مﻼﺳﻹا ﺦﯾﺷﻠﻟ 

ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲا ﻪﻣﺣر 

    


١١١٥

 

-  

١٢٠٦


ھ

 

 حرﺷ 

روﺗﻛدﻟا ﺦﯾﺷﻟا ﻲﻟﺎﻌﻣ 

نازوﻔﻟا ﷲا دﺑﻋ نازوﻓ نﺑ ﺢﻟﺎﺻ 

 

Dörd qayda Şeyxül-islam Muhəmməd ibn Abdul Vahhab 

 

ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲا ﻪﻣﺣر   

 

Şərh  Şeyx Saleh ibn Fauzan Abdullah Fauzan  

ﻔﺣ

ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ظ   

 

Cəm edib tərcümə edən Allahın fəqir qulu 

Rəşad Əbu Muhamməd Əl-Misriy 

  

2

مﯾﺣرﻟا نﻣﺣرﻟا ﷲ مﺳﺑ  

 نﻣ و ﺎﻧﺳﻔﻧأ رورﺷ نﻣ ﷲﺎﺑ ذوﻌﻧ و ،ﻩرﻔﻐﺗﺳﻧ و ،ﻪﻧﯾﻌﺗﺳﻧ و ﻩدﻣﺣﻧ ﷲ دﻣﺣﻟا نإ

نأ دﻬﺷأ و ،ﻪﻟ يدﺎﻫ ﻼﻓ لﻠﺿﯾ نﻣ و ،ﻪﻟ لﺿﻣ ﻼﻓ ﷲا ﻩدﻬﯾ نﻣ ،ﺎﻧﻟﺎﻣﻋأ تﺎﺋﯾﺳ

 

 ﻪﻟوﺳر و ﻩدﺑﻋ ًادﻣﺣﻣ نأ دﻬﺷأ و ,ﻪﻟ كﯾرﺷ ﻻ ﻩدﺣو ﷲا ﻻإ ﻪﻟإ ﻻ 

:دﻌﺑ ﺎﻣأ 

  ٍدﻣﺣﻣ  ٌيدَﻫ  ِيد َ ﻬﻟا نﺳﺣأ و ،ﷲا بﺎﺗﻛ  ِثﯾدﺣﻟا َقدﺻأ  ﱠنﺈﻓ

مﻠﺳ و ﻪﯾﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ

 و ،

 ﻲﻓ ٍﺔﻟﻼﺿ ﱢلﻛ و ،ﺔﻟﻼﺿ ٍﺔﻋدﺑ  ﱢلﻛ و ،ﺔﻋدﺑ ٍﺔﺛدﺣﻣ ﱢلﻛ و ،ﺎﻬُﺗﺎﺛدﺣﻣ روﻣﻷا  ﱠرَﺷ.رﺎﻧﻟا 

 

 :دﻌﺑ ﺎﻣأ  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

3

MÜQƏDDIMƏ 

 

  

 

 مﯾرﻛﻟا ﷲا لﺄﺳأ ﱠبر

 

 كﻠﻌﺟﯾ نأ و ،ةرﺧﻵا و ﺎﯾﻧدﻟا ﻲﻓ كﱠﻻوﺗﯾ نأ مﯾظﻌﻟا شرﻌﻟا اذإ و ،رﺑﺻ ﻲﻠُﺗﺑا اذإ و ،رﻛﺷ ﻲطﻌﻋُأ اذإ نﱠﻣﻣ كﻠﻌﺟﯾ نأ و ،تﻧﻛ ﺎﻣﻧﯾأ ًﺎﻛرﺎﺑﻣ

 .ةدﺎﻌﺳﻟا ناوﻧﻋ ثﻼﺛﻟا ءﻻؤﻫ نﺈﻓ ،رﻔﻐﺗﺳا بﻧذأ 

 

 

 Səxavətli  Allahdan,  Böyük  Tac  Sahibindən  diləyirəm  ki,  səni  bu  

dünyada  və  Axirətdə  Özünə  yaxınlaşdırsın,  harda  olursan-ol,  xeyir  söz 

sahibi etsin və səni nəisə veriləndə şükr edənlərdən, imtahana çəkiləndə 

səbr edənlərdən, günah işlədəndə isə tövbə edənlərdən etsin, belə ki, bu 

üç  hal elə xoşbəxtliyin özüdür.  

 

 Şeyxül-islam  Muhəmməd  ibn  Abdul  Vəhhab 

)

ﻰﻟﺎﻌﺗ  ﷲ  ﮫﻣﺣر(

  “Dörd  qayda”  adlı 

nəsihətamiz risaləsini belə  başlayır.  O “Üç əsas”  risaləsəinə  əlavə olunub  ki,  elm tələb 

edənlərin  əlinin  altında  olsun.  Və  bunlar  –  çoxlu  məsələlərə  və  fəsillərə  ayrılan 

qaydalardır  -  əsaslardır.  Bu  dörd  qayda  özündə  tövhid  haqqında  şirk  haqqında  elmi 

birləşdirir: 

Nə üçün biz tövhid və şirk haqqında bu qədər çox danışırıq? Çünki çox insanlar bu iki 

anlayışı yanlış dərk edirlər, tövhid və şirk sözlərinin mənasında azırlar. Hamı bu sözləri 

öz nəfslərindən şərh edir. Lakin bizim Qurana və Sünnəyə dönməyimiz vacibdir. Şeyx 

bir  çox  yolunu  azmışların  etdiyi  kimi,  bu  qaydalar  haqqında  öz  fikirlərini, 

mülahizələrini  demir,  Quran  və  peyğəmbərin  (مﻠﺳ  و  ﮫﯾﻠﻋ  ﷲ  ﻰﻠﺻ)  Sünnəsinə,  onun 

sirasına,  yəni  tərcüməyi  halına  əsaslanır.  Əgər  sən  bu  qaydaları  bilsən  və  onları  başa 

düşsən,  o  zaman  sənə  tövhid  elmi  asanlaşar,  həmçinin  şirki  də  başa  düşəcəksən, 

hansından  ki,  Allah  çəkindirir  və  onun  bu  dünya  və  Axirət  üçün  ciddi  və  təhlükəli 

olduğunu  bəyən  edib.  Bu  məsələ  çox  vacibdir,  hətta  namazın  və  zəkatın  

4

əhkamlarından, digər ibadət növlərindən və gündəlik əməllərindən də vacibdir, belə ki, bu  məsələ  birinci  dərəcəli  vacib  məsələdir  və  bütün  bu  sadaladığımların  əsasında 

dayanır.  Çünki  əgər  namaz,  zəkat,  həcc  düzgün  əqidə  üzərində  –  Allaha  ibadətdə 

tövhid əqidəsi üzərində qurulmazsa, həqiqi ibadət sayılmır. 

Bu qaydalara yazılmış muqaddimədə şeyxul-islam 

)

ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ﮫﻣﺣر(

 elm tələb edənlər üçün 

Allaha  dua  edir  (yuxarıda).  Bu,  hər  bir  əqidə  öyrənən  və  haqqı  bilməyə  səy  göstərən, 

şirkdən  və  zəlalətdən  uzaqlaşan  elm  tələbəsi  üçün  böyük  duadır.  Əgər  Allah  kimisə 

Özünə bu və digər dünyada yaxınlaşdırırsa, həqiqətən də, bu insanın səadəti deməkdir. 

Necə ki, Uca Allah buyurur:  

 

 ِر ْﺧُﯾ اوُﻧَﻣآ  َنﯾ ِذﱠﻟا  ﱡﻲِﻟ َو ُﻪـﱠﻠﻟ  

 ِروﱡﻧﻟا ﻰَﻟِإ  ِتﺎ َﻣُﻠﱡظﻟا  َنﱢﻣ م ُ ﻬ ُﺟ

 

  

 ۖ◌ 

 ُرَﻔَﻛ  َنﯾ ِذﱠﻟا َو

  

  ُتوُﻏﺎﱠطﻟا  ُمُﻫُؤﺎ َﯾِﻟ ْوَأ او ِر ْﺧُﯾ

  

 ِروﱡﻧﻟا  َنﱢﻣ م ُ ﻬَﻧو ُﺟ  

 ِتﺎ َﻣُﻠﱡظﻟا ﻰَﻟِإ

 

 ۗ◌


 

 ِرﺎﱠﻧﻟا  ُبﺎ َﺣ ْﺻَأ َكِﺋٰـَﻟوُأ

 

  

 ۖ◌ 

 َنوُدِﻟﺎ َﺧ ﺎ َ ﻬﯾِﻓ  ْمُﻫ

 

 


Yüklə 0,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə