Stajin tanitimiYüklə 61,92 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü61,92 Kb.
#5023

c:\users\lenovo\desktop\logo_autf-300x300[1].jpg

NÖROLOJİ STAJI

(Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi)


STAJIN TANITIMI

EĞİTİM DÖNEMİ

: Dönem IV

STAJ SÜRESİ

: 15 iş günü (14 iş günü Nöroloji, 1 iş günü Beyin ve Sinir Cerrahisi)

YERLEŞKE

: İbni Sina Hastanesi

EĞİTİM BİRİMLERİ

: Nöroloji Anabilim Dalı Kliniği ve Dershaneleri, Beyin ve Sinir Cerrahisi

Anabilim Dalı DershanesiDERSHANE

: Nöroloji Anabilim Dalı Dershanesi (11. Kat); İbni Sina Hastanesi, 1. Kat

7 No’lu DershaneEĞİTİCİLER

NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Nursel AYDIN

Prof. Dr. Ş. Onur KARAN

Prof. Dr. M. Nezih YÜCEMEN

Prof. Dr. M. Cenk AKBOSTANCI

Prof. Dr. H. Özden ŞENER

Prof. Dr. Canan YÜCESAN

Prof. Dr. Canan TOGAY IŞIKAY

Doç. Dr. Ayşe Petek BİNGÖL


BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ABD

Prof. Dr. Atilla ERDEM

Prof. Dr. Yusuf Şükrü ÇAĞLAR

Prof. Dr. Ali SAVAŞ

Prof. Dr. Mustafa Ağahan ÜNLÜ

Prof. Dr. Ayhan ATTAR

Prof. Dr. Hasan Çağlar UĞUR

Prof. Dr. Hakan TUNA

Doç. Dr. Gökmen KAHİLOĞULLARI

Doç. Dr. Melih BOZKURTANATOMİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Nihal APAYDINTIBBİ FARMAKOLOJİ ABD

TIBBİ GENETİK ABD

Yrd. Doç. Dr. Timur TUNCALIEĞİTİM SORUMLULARI: Prof. Dr. Ş. Onur KARAN, Prof. Dr. Canan TOGAY IŞIKAY (Nöroloji ABD)

Prof. Dr. Yusuf Şükrü ÇAĞLAR, Doç. Dr. Gökmen KAHİLOĞULLARI (Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD)İLETİŞİM

ADRES

: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı ve

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim DalıTELEFON

: 0312 508 22 20 (Nöroloji ABD) / 0312 508 23 00 (Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD)

E-POSTA

: norolo@medicine.ankara.edu.tr / nöroşirurji.anabilim.dali@medicine.ankara.edu.tr

SEKRETER

: Saadet ÖNCEL (Nöroloji ABD) / Nihal YUMŞAK (Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD)NÖROLOJİ STAJININ AMACI

Sık görülen nörolojik hastalıklara birinci basamak düzeyinde tanı koymak ve tedavi etmek; cerrahi veya girişimsel tedavi gerektiren hastalıkları/durumları tanımak ve tedavi yöntemlerini açıklamak; acil nörolojik durumları tanımak, ilk müdahaleyi yapmak ve uygun koşullarda sevk etmek; bazı kronik nörolojik hastalıkların birinci basamak koşullarında izlemini üstlenmek ve korunma önlemlerini uygulamak; nörolojik belirti ve bulguları tanımak ve ilgili olabilecek hastalık ön tanısıyla uygun koşullarda sevk etmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
NÖROLOJİ STAJININ ÖĞRENME HEDEFLERİ

 1. Sinir sisteminin normal yapı ve işlevini açıklar. 1. Sinir sistemini ilgilendiren hastalıkların nedenlerini (genetik, gelişimsel, metabolik, toksik, infeksiyöz, otoimmün, dejeneratif, vasküler gibi) ve etki yollarını açıklar. 1. Toplumda sık görülen sinir sistemi ile ilgili hastalıkların epidemiyolojisini ve bunların sıklığının azaltılmasına yönelik yaklaşımları açıklar. 1. Sinir sistemi hastalıklarının ana belirti ve bulgularını açıklar. 1. Sinir sistemine yönelik ayrıntılı ve güvenilir anamnez alır. 1. Nörolojik muayeneyi eksiksiz ve güvenilir bir şekilde yapar. 1. Gerekli durumlarda minimental durum muayenesi yapar ve sonucunu kabaca yorumlar. 1. Sinir sistemine özgü yakınmaları olan hastanın anamnez ve muayene bulgularını değerlendirerek ön tanı koyar, ayırıcı tanı yapmak ve tanıyı kesinleştirmek için kullanılan temel tanısal testleri açıklar ve sonuçlarını yorumlar. 1. Kişileri sinir sistemi hastalıkları ile karşı karşıya bırakabilecek etkenleri ve risk altında kalabilecek bireyleri önceden ya da hastalığın erken evresinde belirler ve gereken önlemleri alır. 1. Yaşamı tehdit eden sinir sistemi hastalıklarını ve acil durumları tanır, ilk tedavilerini yapar ve uygun şekilde sevk eder. 1. Toplumda çok sık görülen sinir sistemi hastalıklarını tanır, birinci basamak düzeyinde uygun tedavisini başlar ve izlemini yapar. 1. Tedavisi düzenlenmiş olan bazı kronik sinir sistemi hastalıklarının (epilepsi, inme, migren, demans gibi) birinci basamak düzeyinde izlemini yapar. 1. Sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde sık kullanılan ilaçları ve ciddi yan etkilerini açıklar. 1. Sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde akılcı ilaç kullanım ilkelerini uygular. 1. Cerrahi veya girişimsel tedavi gerektiren sinir sistemi hastalıklarını tanır ve cerrahi tedavi ilkelerini açıklar.
NÖROLOJİ STAJI SEMPTOMLAR / DURUMLAR LİSTESİ

 • Baş ağrısı

 • Baş dönmesi

 • Bilinç değişiklikleri

 • Bulantı-kusma

 • Çift görme

 • Denge ve hareket ile ilgili sorunlar

 • Ense sertliği

 • Görme bozukluğu / kaybı

 • İşitme bozukluğu / kaybı

 • Kas güçsüzlüğü

 • Kas-iskelet sistemi ağrıları (bel, boyun, sırt, kalça ve ekstremite ağrısı)

 • Kazalar (Ev‐iş‐trafik kazaları, düşme)

 • Konuşma bozuklukları (afazi, disfazi, dizartri, disfoni, kekemelik vb)

 • Konvülsiyonlar

 • Mikro-makrosefali

 • Nevraljiler

 • Parestezi

 • Pupil değişiklikleri

 • Tremor

 • Unutkanlık

 • Uyku ile ilgili sorunlar


NÖROLOJİ STAJI HASTALIKLAR / KLİNİK PROBLEMLER LİSTESİ

 • Benign pozisyonel vertigo

TT

 • Gerilim tipi baş ağrısı

TT

 • İnme

T-A-K-İ

 • Kognitif bozukluklar (Demans, deliryum)

T-A-K-İ

 • Migren

T-A-K-İ

 • Miyastenia gravis ve kolinerjik kriz

T-A

 • Nöral tüp defektleri

T-K

 • Tik bozuklukları

T-İ

 • Fasial paralizi

T

 • Konuşma bozuklukları

T

 • Tortikolis ve diğer hareket bozuklukları

T

 • Baş‐boyun kanserleri

ÖnT-K

 • Disk hernisi

ÖnT-K

 • Poliomiyelit

ÖnT-K

 • Epilepsi

ÖnT-İ

 • Küme baş ağrısı

ÖnT-İ

 • Mononöropatiler ve tuzak nöropatiler

ÖnT-İ

 • Ataksik bozukluklar

ÖnT

 • Geçici iskemik atak

ÖnT

 • Guillain-Barre sendromu

ÖnT

 • Hidrosefali

ÖnT

ÖnT

 • Kas hastalıkları (miyopatiler)

ÖnT

 • Motor nöron hastalıkları ve siringomiyeli

ÖnT

 • Multipl skleroz

ÖnT

 • Optik nevrit

ÖnT

 • Parkinson hastalığı

ÖnT

 • Periferik nöropati

ÖnT

 • Polimiyozit ve dermatomiyozit

ÖnT

 • Spinal kord bası sendromu

ÖnT

 • Subaraknoid kanama

ÖnT

 • Uyku apne sendromu

ÖnT

 • Uyku bozuklukları

ÖnT

 • Beyin ödemi

A

 • İntrakraniyal enfeksiyonlar

A

 • Kafa içi basınç artması sendromu (KİBAS; akut SVO)

A

 • Kafa travması

A

 • Koma

A

 • Omurga yaralanmaları

AÖĞRENME DÜZEYİ

AÇIKLAMA

A

Acil durumu tanıyarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli.

ÖnT

Ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli.

T

Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak uzmana yönlendirmeli.

TT

Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli.

İ

Birinci basamak koşullarında uzun süreli izlem ve kontrolünü yapabilmeli.

K

Korunma önlemlerini (birincil, ikincil, üçüncül korunmadan uygun olan/ olanları) uygulayabilmeli.NÖROLOJİ STAJI HEKİMLİK UYGULAMALARI LİSTESİ
UYGULAMA

DÜZEYİ

ASGARİ SAYI

Genel ve sinir sistemine yönelik öykü alabilme

Yardımsız yapma

3

Mental durumu değerlendirebilme

Yardımsız yapma

3

Nörolojik muayene

Yardımsız yapma

3

Reçete düzenleyebilme

Yardımsız yapma

1

Tarama ve tanısal amaçlı inceleme sonuçlarını yorumlayabilme

Yardımla yapma

2

Akılcı ilaç kullanımı

Yardımsız yapma

1

Glasgow koma skalasını değerlendirebilme

Yardımsız yapma

1

Hastaya koma pozisyonu verebilme

Gözleme

1

Lomber ponksiyon yapabilme

Gözleme

1

Minimental durum muayenesi

Yardımsız yapma

1
NÖROLOJİ STAJI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

STAJ SONU SÖZLÜ SINAV

Hasta hazırlamaya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav

STAJ SONU YAZILI SINAV

Toplam 50 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

1. Düzey: Klinik bilgileri değerlendiren çoktan seçmeli sorular.

2. Düzey: Klinik karar vermeyi değerlendiren olguya dayalı çoktan seçmeli sorular (Soruların % 30-50’sini oluşturur).

ARA SINAV

Olguya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav (stajın 8. günü uygulanır)

KARNE NOTU

Aşağıdaki hekimlik uygulamaları değerlendirilecektir:

 • Genel ve sinir sistemine yönelik öykü alma

 • Mental durumu değerlendirme

 • Nörolojik muayene

 • Reçete düzenleme

 • Glasgow koma skalasını değerlendirme

 • Minimental durum muayenesi

STAJ BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

Staj sonu sözlü sınav % 50

Staj sonu yazılı sınav % 30

Ara sınav % 10

Karne notu % 10


NÖROLOJİ STAJI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ MATRİKSİ
ETKİNLİĞİN TÜRÜ

ETKİNLİĞİN ADI

SÜRESİ

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Teorik ders

İnen, çıkan yollar ve ak maddenin anatomisi

2 saat

ÇSS

Teorik ders

Nöro-farmakoloji

2 saat

ÇSS

Teorik ders

Geçici iskemik atak ve inme

2 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Multipl skleroz ve optik nevrit

1 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Epilepsi ve status epileptikus

2 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Gerilim tipi baş ağrısı

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Migren ve diğer baş ağrıları

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

İntrakraniyal enfeksiyonlar ve poliomiyelit

2 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Miyastenia gravis ve kolinerjik kriz

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Kas hastalıkları - Polimiyozit ve dermatomiyozit

1 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Periferik nöropatiler ve Guillain-Barre sendromu

1 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Mononöropati ve tuzak nöropatiler

1 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Parkinson hastalığı

1 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Hiperkineziler (Tik bozuklukları, tortikolis)

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Ataksik bozukluklar

1 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Kafa içi basınç artması sendromu ve beyin ödemi

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Koma ve deliryum

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Nörolojik hastalıkların genetiği

1 saat

ÇSS

Teorik ders

Motor nöron hastalıkları ve siringomiyeli

1 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Kognitif bozukluklar (Demans ve deliryum)

2 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Kafa travmaları ve spinal travmalar

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Nöro-onkoloji

1 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Santral sinir sisteminin vasküler hastalıkları

1 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Teorik ders

Hidrosefali

1 saar

ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Konuşma bozuklukları

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Görme bozukluğu ve kaybı

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Çift görme ve pupil değişiklikleri

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Baş ağrısı

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Konvülsiyonlar-nöbet

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Fasial paralizi

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Kas güçsüzlüğü

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Parezi ve motor paralizi

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Nevraljiler ve paresteziler

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Uyku ile ilgili sorunlar

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Tremor-parkinsonizm

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Baş dönmesi

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Denge ve hareket ile ilgili sorunlar

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Bilinç değişiklikleri

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Unutkanlık

1 saat

ÇSS, O-ÇSS, Sözlü sınav

İnteraktif sunum

Nörolojik muayene bulgularını yorumlama

2 saat

O-ÇSS, Sözlü sınav

Tanısal yöntemler

Nörolojide tanı yöntemleri

1 saat

ÇSS, Sözlü sınav

Klinik pratik

Konuşma ve lisan muayenesi

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

1-8. kraniyal sinirlerin muayenesi

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Bulber kraniyal sinirlerin muayenesi

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Derin tendon refleksleri ve patolojik reflekslerin muayenesi

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Üst ekstremite tonus ve kas gücü muayenesi

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Alt ekstremite tonus ve kas gücü muayenesi

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Yüzeyel duyu muayenesi

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Derin duyu ve kortikal duyuların muayenesi

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Serebellar muayene

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Komadaki hastanın muayenesi ve Glasgow koma skalası

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Minimental durum muayenesi

2 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Yürüyüş muayenesi

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Klinik pratik

Reçete yazma pratiği

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Hasta başı eğitim

Nörolojik muayene pekiştirme

9 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Hasta viziti

Hasta sunumu ve tartışması

4 saat

Karne notu

Beceri uygulaması

Lomber ponksiyon

1 saat

Sözlü sınav

İş başında öğrenme

Beyin ve Sinir Cerrahisi ameliyathanesinde pratik

3 saat
Profesyonelliğe yönelik gelişim

Nörolojik hastada iletişim

1 saat

Karne notu, Sözlü sınav

Refleksiyon oturumu
3 saat

Karne notu

ÇSS: Çoktan seçmeli soru; O-ÇSS: Olguya dayalı çoktan seçmeli soru
NÖROLOJİ STAJI İÇİN ÖNERİLEN KAYNAKLAR

 1. Nöroloji e-Ders Kitabı. A. Emre Öge, Betül Baykan (Editörler); İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı (http://www.itfnoroloji.org).

 1. Clinical Neurology. Michael J. Aminoff, David Greenberg, Roger P. Simon (Editors); McGraw Hill.

 1. Temel Nöroşirürji. Ender Korfalı, Mehmet Zileli (Editörler); Habitat Yayıncılık.

 1. UpToDate (http://www.uptodate.com).

 1. Öğretim Üyelerinin Ders Notları. Ankara Üniversitesi Moodle Sistemi.

Yüklə 61,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin