Svaka bolest je povezana sa promenama u intersticijalnoj supstanci (ekstracelularna supstanca) jer citolpazma svake ćelije deluje kao molekularni filterYüklə 5,9 Mb.
tarix23.12.2016
ölçüsü5,9 Mb.

Svaka bolest je povezana sa promenama u intersticijalnoj supstanci (ekstracelularna supstanca) jer citolpazma svake ćelije deluje kao molekularni filter.

 • Svaka bolest je povezana sa promenama u intersticijalnoj supstanci (ekstracelularna supstanca) jer citolpazma svake ćelije deluje kao molekularni filter.

 • Zbog toga ona utče na sve informacije koje ulaze u ćeliju ili izlaze iz nje.

  • Intersticijalna supstanca je vezana za
  • mikrocirkulaciju i
  • limfotok a na taj način i sa limfnim čvorovima,
  • izložena je i delovanju terminalnih završetaka vegetativnog nervnog sistema i
  • kontroli centralnog nervnog sistema.


Ćelijska regulacija ekstracelularne supstance ostvaruje se preko

 • Ćelijska regulacija ekstracelularne supstance ostvaruje se preko

  • fibroblasta
  • imunocita
 • Homeopatske supstance učestvuju u regulaciji ekstracelularne supstance i ćelijskoj regulaciji pokrećući specifične uzgredne (bystander) reakcije koje mogu da kontrolišu

  • inflamatorne citokine i
  • T limfocite posredstvom TGF-ß (Transforming Growth Factor Beta).
Da bi preživela

 • Da bi preživela

 • svakoj ćeliji je potrebno povoljno okruženje koje obezbeđuje okružujući ekstracelularni prostor.

 • zbog toga ćelije ili grupe ćelija mogu biti ispitivani samo u kontekstu veza koje imaju u organizmu.

 • ekstraćelijski prostor se aktivira intersticijalnom supstancom koja deluje kao molekularni filter između

  • mikrocirkulacije,
  • limfotoka,
  • epitela i
  • ćelijskih receptora.


Intersticijalna supstanca se uglavnom sastoji od visoko polimerizovanih šećera koji su delimično povezani sa proteinima (proteoglikani i glikosaminoglikani (PG/GAGs).

 • Intersticijalna supstanca se uglavnom sastoji od visoko polimerizovanih šećera koji su delimično povezani sa proteinima (proteoglikani i glikosaminoglikani (PG/GAGs).

  • Strukturni glikoproteini i retikularni glikoproteini:
  • collagen,
  • elastin,
  • fibronectin i sl.
 • igraju centralnu ulogu u ovoj gliko-mreži.Zbog toga inetrsticijalna supstanca ne deluje samo kao molekularni filter već pokazuje izuzetnu stabilnost i elastičnost.

 • Zbog toga inetrsticijalna supstanca ne deluje samo kao molekularni filter već pokazuje izuzetnu stabilnost i elastičnost.

 • Pošto proteoglikani i glikozaminoglikani (PG/GAG) stvaraju negativni električni naboj u stanju su da vezuju vodu i razmenjaju jone; pa zato utiču na sveukupnu aktivnost ekstracelularnog prostora.Nervna vlakna vegetativnog nervnog sistema završavaju u intersticijalnoj supstanci, povezujući je sa centralnim nervnim sistemom.

 • Nervna vlakna vegetativnog nervnog sistema završavaju u intersticijalnoj supstanci, povezujući je sa centralnim nervnim sistemom.

 • Preko mikrocirkulacije povezana je sa endokrinim sistemom (hipofiza, tiroidna žlezda, nadbubreg).

 • CNS i endokrini sistem su centralno povezani.CNS i endokrini sistem interreaguju i zajedno utiču na intersticijalnu supstancu.

 • CNS i endokrini sistem interreaguju i zajedno utiču na intersticijalnu supstancu.

 • Aktivni metabolički centar intersticijalne supstance je

 • fibroblast, ćelija vezivnog tkiva, koja reaguje na informacije poput

  • hormona,
  • neurotransmitera,
  • metabolita, katabolita,
  • promene pH vrednosti i sl.
 • a koja sintetiše komponente intersticijalne supstance, adaptirajući je za različite situacije.

 • Fibroblast nije u stanju da razlikuje pozitivnu od negativne informacije. Ako se dugo prima pogrešna informacija, pokreće se proces adaptacije na abnormalne informacije (pasivna homeostaza).Ne treba zaboraviti da u intersticijalnoj supstanci postoje imunske ćelije ili ćelije čuvari:

 • Ne treba zaboraviti da u intersticijalnoj supstanci postoje imunske ćelije ili ćelije čuvari:

  • makrofagi,
  • monociti,
  • neutrofili
 • koje mogu brzo i nespecifično da neutrelišu različite supstance (antigene i homotoksine).

 • Specifični odbrambeni sistem posredstvom kojeg se prikupljaju nove informacije ostvaruje se posredstvom T i B limfocita,

  • stalno je pripravan kako bi obezbedio neposrednu specifičnu aktivnost,
  • ali i dugotrajnu memoriju što obezbeđuje brzu reakciju kada se antigen ili homotoksin ponovo pojavi.


U intersticijalnoj supstanci se odlučuje da li će se bolest razviti, krećući ka degenerativnoj fazi ili će taj proces biti blokiran regresijom inflamatorne faze posle koje se prelazi u humoralnu fazu što vodi ozdravljenju.

 • U intersticijalnoj supstanci se odlučuje da li će se bolest razviti, krećući ka degenerativnoj fazi ili će taj proces biti blokiran regresijom inflamatorne faze posle koje se prelazi u humoralnu fazu što vodi ozdravljenju.

 • Intersticijalna supstanca (deponovanjem i impregnacijom homotoksina) obeležava biološku granicu između

  • regresije i
  • progresije patološkog procesa.
 • Cilj homotoksikologije je da dovede bolest u humoralnu fazu indukujući regresiju patološkog procesa.

Pokazano je da je oralni unos proteina omotača HBV (Hbe) bolesnicima sa hroničnom HBV infekcijom bezbedan i da utiče na imunski sistem na taj način što smanjuje oštećenje jetre uzrokovano imunskim mehanizmima i povećanjem efikasnosti antivirusne zaštite.

 • Pokazano je da je oralni unos proteina omotača HBV (Hbe) bolesnicima sa hroničnom HBV infekcijom bezbedan i da utiče na imunski sistem na taj način što smanjuje oštećenje jetre uzrokovano imunskim mehanizmima i povećanjem efikasnosti antivirusne zaštite.Produkcija interferona tipa 1 – IFN – i 

 • Produkcija interferona tipa 1 – IFN – i 

 • Aktivacija NK –ćelija

 • Ekspanzija CD8 T ćelija

 • Produkcija IFN-

 • Stvaranje antitelaU toku depozitne i impregnacione faze veliki broj inflamatornih medijatora proizvedenih lokalno ili sistemski zbog povećanog priliva antigena (homotoksina) se akumulira u tkivo.

 • U toku depozitne i impregnacione faze veliki broj inflamatornih medijatora proizvedenih lokalno ili sistemski zbog povećanog priliva antigena (homotoksina) se akumulira u tkivo.

 • Ako vlastite reparatorne snage nisu u stanju da razreše patološku situaciju Bystander reakcija koja se inicira homotoksičnim lekovima možu biti adekvatno rešenje.

 • Homotoksični lekovi su pogodni jer sadrže životinjske ili biljne proteine u razređenjima koja mogu da pokrenu Bystander rekciju (D1 do D14).

 • Druge potencirane supstance sa homotoksičnim dejstvom su značajne za bazičnu regulaciju.

 • Regulatorni limfociti (Th3 cells) mogu da se stvore ako se antigeni daju u navedenim razblaženjima po principu efekata antigena u niskoj dozi.

 • Stvaranje adekvatnog klona je inicirano aktivnošću makrofaga.

Ako se homotoksični lek koji sadrži proteine animalnog ili biljnog porekla da u velikom razblaženju biće fagocitovan od strane makrofaga razgrađen od strane lizozoma, a zatim prezentovan u fragmentima od 5 -15 aminokiselina posredstvom MHC molekula.

 • Ako se homotoksični lek koji sadrži proteine animalnog ili biljnog porekla da u velikom razblaženju biće fagocitovan od strane makrofaga razgrađen od strane lizozoma, a zatim prezentovan u fragmentima od 5 -15 aminokiselina posredstvom MHC molekula.

 • Prezentovanjem ovih fragmenata limfocitima u limfnim čvorovima stvaraće se regulatorni Th3 limfociti.

 • Ovi limfociti posredstvom cirkulacije dospevaju u sve organe kada prepoznaju odgovarajući patern gde stvaraju citokine koji deluju antiinflamatorno.Ako se supstanca slična organu ili tkivu zameni homotoksikološkim lekom ili mu se doda supstanca slična tom tkivu ili organu, stvoriće se Th3 ćelije odgovarajuće specifičnosti koje će u tkivu gde prepoznaju specifični patern blokirati inflamaciju bez obzira na specifičnost patogena ili toksina.

 • Ako se supstanca slična organu ili tkivu zameni homotoksikološkim lekom ili mu se doda supstanca slična tom tkivu ili organu, stvoriće se Th3 ćelije odgovarajuće specifičnosti koje će u tkivu gde prepoznaju specifični patern blokirati inflamaciju bez obzira na specifičnost patogena ili toksina.

 • Organotrofija i izotrofija su podržani hemotaktičnim faktorima.

 • Prepoznavanje i regulacija inflamatornih i regulatornih limfocita baziraju se na sličnosti između pattern-a i antigena koji se vezuju za membranu ili epitop.

 • Ako je sličnost značajna Th3 ćelije će početi da luče citokine poput TGF-ß (Transforming Growth Factor-beta), koji će kontrolisati inflamaciju.U isto vreme IL-4 i IL-10 (Th2) podržavaju efekte TGF-ß.

 • U isto vreme IL-4 i IL-10 (Th2) podržavaju efekte TGF-ß.

 • Homotoksikološka terapija je u stanju da uspostavi balans između fibrinogeneze i fibrinoloze u inflamiranom tkivu.

 • Kao rezultat ovoga je blokada inflamacije, kada Th3 ćelije posredstvom Bystander reakcije uspostavljaju balans u mikrookruženju tkiva i organa.

Antibiotici

 • Antibiotici

 • Antipiretici

 • Kortikosteroidi

 • Antivirusni lekovi

 • Vakcine

 • Prirodni preparati

 • Indikacije

 • Profilaksa i lečenje gripa i prehlada sa povišenom telesnom temperaturomSastojci Influcida su birani pažljivo s ciljem da utiču na svaki simptom iz bogate slike infekcija gripom.

 • Sastojci Influcida su birani pažljivo s ciljem da utiču na svaki simptom iz bogate slike infekcija gripom.

 • I Terapijsko dejstvo Influcida:

 • normalizuje telesnu temperaturu

 • eliminiše groznicu

 • eliminiše osećaj slabosti i malaksalosti

 • eliminiše kijavicu, kašalj i druge pojave akutnih respiratornih virusnih oboljenja

 • II Preventivno dejstvo Influcida:

 • imunostimulator, povećava prirodnu odbrambenu snagu organizma protiv virusnih infekcija

 • prirodni induktor interferona

 • Dizajn: in-vitro i in-vivo eksperimenti

 • Cilj: procena anti-virusne i i interferon-stimulišuće aktivnosti leka Influcid® in-vitro i in-vivoMetod:

 • Metod:

 • a) in-vitro:

 • Influcid® kapi (u različitim koncentracijama) dodate su u MDCK* ćelijsku kulturu 24 h pre

 • (preventivni režim) i 24 h posle (terapija) inokulacije influenca virusom A/Aichi 1/68 (H3N2) u dozi od 100 TCID 50;

 • 3 dana kasnije virusni titar je meren reakcijom hemaglutinacije.

 • b) in-vivo:

 • Influcid® kapi (u različitim koncentracijama) injektovane su intraperitonealno laboratorijski gajenim miševima, u dozi od 0.1 ml inficiranih influenca virusom A/Aichi 1/68 (H3N2) u dozi od 100 LD 50;

 • titar interferona [U/ml] meren je iz uzoraka krvi uzetih nakon 24 i 48 h nakon primene leka Influcid®.

 • * MDCK = Madin-Darby Canine Kidney (kultura epitelnih ćelija)Kriterijum procene rezultata:

 • Kriterijum procene rezultata:

 • Anti-viralna aktivnost leka Influcid®

 • (praćeno smanjenje virusnog titra u eksperimentalnoj grupi u odnosu na kontrolnu).

 • Interferon-stimulišuća aktivnost leka Influcid®

 • (praćeno povećanje interferonskog titra u ispitivanoj grupi u dnosu na kontrolnu).Jača imuni sistem beba i dece sa čestim i ponovljenim infekcijama disajnih puteva.

 • Jača imuni sistem beba i dece sa čestim i ponovljenim infekcijama disajnih puteva.

 • Dizajn: otvorena, prospektivna, observaciona studija

 • Cilj: procena efikasnosti i bezbednosti leka Immunokind® kod dece sa čestim rekurentnim respiratornim infekcijama

 • Objavljena: 2008

 • Kontrolni pregledi: 0,14 i 28 dana terapije

 • Procena lekara pri svakoj poseti: Klinički simptomi, prevalenca reinfekcije,bezbednost i podnošljivost leka Immunokind®

 • Observacioni period: 28 dana

 • Kriterijum za procenu:

 • Efikasnost:

  • Smanjenje učestalosti simptoma kod pacijenata sa čestim rekurentnim respiratornim infekcijama
  • Smanjenje učestalosti reinfekcije
 • Podnošljivost leka Immunokind®

 • Bezbednost leka Immunokind®Pol:

 • Pol:

  • dečaci: 19 (63.3 %)
  • devojčice: 11 (36.7 %)
 • Uzrast:

  • < 1 godine: 4 dece (13.3 %)
  • 1 to < 3 godine: 11 dece (36.7 %)
  • 3 to < 5 godine: 15 dece (50.0 %)
  • Simptomi pri uključivanju u studiju:
  • Dugotrajna subfebrilnost: 29 (96.7 %)
  • hronični rinitis: 30 (100 %)
  • (intermitentni) kašalj: 30 (100 %)
  • Zvizdanje u plućima (weezing): 14 (46.7 %)
Bezbednost:

Yüklə 5,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə