"Təsdiq edirəm" Azərbaycan RespublikasınınYüklə 83,45 Kb.
tarix27.11.2016
ölçüsü83,45 Kb.
#297

"Təsdiq edirəm"

Azərbaycan Respublikasının

mədəniyyət və turizm naziri


______________Ə. Qarayev


“___”_____________2012 - ci il


Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslər üçün mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin dövlət təsnifatından keçirilməsi üzrə inzibati reqlament


1. Ümumi müddəalar
1.1. Elektron xidmətin adı: Hüquqi və fiziki şəxslər üçün mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin dövlət təsnifatından keçirilməsi
1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Bu xidmət hüquqi və fiziki şəxslər üçün mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin dövlət təsnifatından keçirilməsini əhatə edir.
1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 23 aprel tarixli 56 nömrəli Fərmanı və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 16 iyul tarixli 97 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Turist-ekskursiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması” Qaydası


1.4. Elektron xidməti göstərən dövlət qurumunun adı:

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi


1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: -----

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: Qismən

Xidmətin tam göstərilməsi prosesi qismən informasiya sistemləri tərəfindən həyata keçirilir.

1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: Təqdim olunmuş sənədlərdə çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda müraciət qeydə alındığı gündən başlayaraq 30 gündən gec olmayaraq1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərə ulduz kateqoriyasının verilməsi və müvafiq dərəcə sertifikatının təqdim edilməsi.

Sertifikat Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim edildikdən və xüsusi kitabda müvafiq qeydlər aparıldıqdan sonra sahibinə təqdim edilir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 65
2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi
2.1. Elektron xidmətin növü: İnteraktiv
2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: yoxdur
2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri:

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslər.


2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri: http://www.mct.gov.az/

və e-services.mct.gov.az


2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma:
Tel:  (99412) 492-88-50.
Fax: (99412) 492-88-50.
Telefon məlumat sistemi: (99412) 147
E-mail: mct@mct.gov.az

    1. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlər və onların təqdim olunma forması (tələb olunan sənədlər əlavə olunur):


Xidmət təqdim olunan elektron ünvandan ərizə forması yüklənərək doldurulur və müraciət edən tərəfindən imza ilə (hüquqi şəxs olduqda imza və möhür ilə) təsdiq edildikdən sonra digər sənədlərlə birlikdə e-xidmət vasitəsi ilə göndərilir. Sənədlərin əsli isə elektron müraciətə baxılma dövründə poçt vasitəsi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təqdim olunur.

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar
3.1. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi: Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin dövlət təsnifatından keçirilməsi üçün təqdim edilən sənədlər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir. Təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, bu barədə ərizəçiyə 5 gündən gec olmayaraq yazılı məlumat verilir. Onlar aradan qaldırıldıqdan və sənədlər təkrar təqdim edildikdən sonra sənədlərə 5 gün müddətində baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.

3.2. Sorğunun icrası:

Təqdim edilən sənədlər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən qəbul edilir, xüsusi kitabda (və ya sənədlərin qəbulu sistemində) qeydə alınır və aidiyyəti şöbəyə göndərilir. Aidiyyəti şöbədə sənədlərə baxılır, çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda 5 gün ərzində bu barədə rəhbərliyə məlumat verilir.

Hüquqi və fiziki şəxslər üçün mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin dövlət təsnifatından keçirilməsindən imtina edilmədikdə 10 gün ərzində ərizəçiyə rəsmi müraciət ünvanlanır.

3.3. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:

Xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm şöbəsi həyata keçirir və bu prosesdə yaranan hər hansı anlaşmazlığın aradan qaldırılması və ya metodiki dəstəyin göstərilməsi məqsədilə bu şöbədə qaynar xətt (telefon) fəaliyyət göstərir.


3.4. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:

Hüquqi və fiziki şəxslər üçün mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlərin dövlət təsnifatından keçirilməsinə dair imtina edildikdə və ya gecikdirildikdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin qəbul etdiyi qərarlardan və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

Əlavə № 1 (fiziki şəxslər üçün)

Azərbaycan Respublikasının

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə

YERLƏŞDİRMƏ OBYEKTİNİN TƏSNİFATDAN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR
Ə R İ Z Ə

Fiziki şəxs məxsus « » mehmanxanasının (istirahət mərkəzinin və s.) təsnifatdan keçirilməsini xahiş edir və təsnifatla bağlı bütün xərclərin ödənilməsini və müvafiq qaydaların yerinə yetirilməsini öz öhdəmizə götürürük._________________________________________________________________________Faktiki_ünvan'>Hüquqi ünvan:

_____________________________________________________________________

Faktiki ünvan:

_____________________________________________________________________
Telefon____________________Faks_____________________E-poçt_____________
Bank rekvizitləri:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Əlavə məlumatlar (əlaqələndirici şəxs, əlaqə telefonu)
______________________________________________________________________

Təşkilatın rəhbəri _________________ ___________________

imza adı, atasının adı, soyadı
Baş mühasib _________________ ___________________

imza adı, atasının adı, soyadı


Möhür yeri Tarix
MEHMANXANA VƏ DİGƏR YERLƏŞDİRMƏ OBYEKTLƏRİNİN

TƏSNİFATDAN KEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN

ANKET
Yerləşdirmə obyektinin adı__________________________________________________

Hansı müəssisəyə məxsusdur_______________________________________________

Təşkilati-hüquqi forması____________________________________________________

Hüquqi ünvan____________________________________________________________

Faktiki ünvan____________________________________________________________

Telefon________________Faks________________E-poçt________________________

İşçilərin ümumi sayı_______________________________________________________

Rəhbər (adı, atasının adı, soyadı)_____________________________________________

Hansı kateqoriya üzrə təsnifatdan keçmək istəyirsiniz_____________________________

Tikilmə ili________İstismara verilmə ili__________Yenidənqurma ili_________________

Korpusların sayı__________________________________________________________

Mərtəbələrin sayı (hər korpus üçün ayrı - ayrılıqda)_______________________________

İstismarda olan fəsil________________________________________________________

İlboyu ______________

Yay fəsli ______________

Yüksək kateqoriyalı nömrəI
kateqoriya n nömrə


II
kateqoriya nömrə


III
kateqoriya nömrə


IV

kateqoriya nömrə
V
kateqoriya nömrə


S syut

apartament

lüks

studi-ya

N Nömrələrin

sayı

Yerlərin sayı
Qiyməti

Qış fəsli ______________

Nömrələrin ümumi sayı__________________

Yerlərin ümumi sayı_____________________


Rəhbər_________________________________________________________________

İmza


Əlavə № 2 (hüquqi şəxslər üçün)
Azərbaycan Respublikasının

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə

YERLƏŞDİRMƏ OBYEKTİNİN TƏSNİFATDAN KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR
Ə R İ Z Ə

« » MMC-yə məxsus « » mehmanxanasının (istirahət mərkəzinin və s.) təsnifatdan keçirilməsini xahiş edir və təsnifatla bağlı bütün xərclərin ödənilməsini və müvafiq qaydaların yerinə yetirilməsini öz öhdəmizə götürürük.Hüquqi ünvan:

_____________________________________________________________________

Faktiki ünvan:

_____________________________________________________________________
Telefon____________________Faks_____________________E-poçt_____________
Bank rekvizitləri:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Əlavə məlumatlar (əlaqələndirici şəxs, əlaqə telefonu)
______________________________________________________________________

Təşkilatın rəhbəri _________________ ___________________

imza adı, atasının adı, soyadı
Baş mühasib _________________ ___________________

imza adı, atasının adı, soyadı


Möhür yeri Tarix
MEHMANXANA VƏ DİGƏR YERLƏŞDİRMƏ OBYEKTLƏRİNİN

TƏSNİFATDAN KEÇİRİLMƏSİ ÜÇÜN

ANKET
Yerləşdirmə obyektinin adı__________________________________________________

Hansı müəssisəyə məxsusdur_______________________________________________

Təşkilati-hüquqi forması____________________________________________________

Hüquqi ünvan____________________________________________________________

Faktiki ünvan____________________________________________________________

Telefon________________Faks________________E-poçt________________________

İşçilərin ümumi sayı_______________________________________________________

Rəhbər (adı, atasının adı, soyadı)_____________________________________________

Hansı kateqoriya üzrə təsnifatdan keçmək istəyirsiniz_____________________________

Tikilmə ili________İstismara verilmə ili__________Yenidənqurma ili_________________

Korpusların sayı__________________________________________________________

Mərtəbələrin sayı (hər korpus üçün ayrı - ayrılıqda)_______________________________

İstismarda olan fəsil________________________________________________________

İlboyu ______________

Yay fəsli ______________

Yüksək kateqoriyalı nömrəI
kateqoriya n nömrə


II
kateqoriya nömrə


III
kateqoriya nömrə


IV

kateqoriya nömrə
V
kateqoriya nömrə


S syut

apartament

lüks

studi-ya

N Nömrələrin

sayı

Yerlərin sayı
Qiyməti

Qış fəsli ______________

Nömrələrin ümumi sayı__________________Yerlərin ümumi sayı_____________________


Rəhbər_________________________________________________________________

İmza
Yüklə 83,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin