Tosh baland nuqtadan 6 m/s tezlik bilan gorizontal otildi. 0,8 s o`gach uning tezligi (m/s) qanday bo`ladiYüklə 160 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü160 Kb.
#39825
DTM C variant
Gramm usulida bo, Gramm usulida bo, Glossariy Biozararlanish, Glossariy Biozararlanish, Glossariy Biozararlanish, Glossariy Biozararlanish, Valeologiya 1, grammar penny 1, 12345, 5-7 ёшли болаларни текшириш, 5-7 ёшли болаларни текшириш, 1, Chiziqli dasturlash masalasini simpleks usulida echishning qulay fgiga ega dasturini yaratish, 4-мавзу, 3-4 лекция

  1. . Tosh baland nuqtadan 6 m/s tezlik bilan gorizontal otildi. 0,8 s o`gach uning tezligi (m/s) qanday bo`ladi? g= 10 m/s 2

A) 10 B) 12 C) 8 D) 14

2. Qaysi kuchlar markazga intilma kuch bo’la oladi? 1. Tinchlikdagi ishqalanish kuchi, 2. Elastiklik kuchi, 3. Lorens kuchi, 4. Gravitasiya kuchi, 5. Amper kuchi

A) 2,3 B) 1,2,3,4 C) 1,2,3,4,5 D) 3,4

3. Tinch holatdan to`g`ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan jimning butun yo`l davomidagi o`rtacha tezligi 10 m/s ga teng bo`lsa, shu jismning harakat boshidan yo`l yarmini o`tguncha qanday

o`rtacha tezlik bilan harakatlanadi (m/s)?

A) 2 10 B) 2 5 C) 2 /5 D) 5

4. Vertalyot sharqqa tomon 60 km masofani o`tdi. Keyin shimolga turib qandaydir masofani o`tdi.

Agar vertalyot ko`chishi 100 km bo`lsa, uning o`tgan yo`lini hisoblang (km)?

A) 80 B) 60 C) 100 D) 140

5. Z va T jismlar tezligining vaqtga bog’liqlik grafigi berilgan. Bir nuqtadan harakat boshlagan bu jismlar orasidagi masofa 12 s da qanday bo’ladi?A) 196 m B) 236 m C) 140 m D) 44 m

6. m massali jism gorizontga nisbatan burchak ostida tezlik bilan otildi. Trayektoriyaning eng yuqori nuqtasida jism vazni nimaga teng(N)? g-erkin tushish tezlanishi.

A) 25 B) 15 C) 0 D) mgA) 2 B) -2 C) -4 D) 4

7. Gorizontal tekislikda harakatlanayotgan 2 kg massali jismning tezlanishini toping (m/s 2 ).

A) 2,5 B) 4 C) 5 D) 7,5

8. Gorizontal holatdagi po`lat sirtida po`latdan yasalgan radiusi 10 cm, massali 3 kg bo`lgan po`lat disk tekis dumalantirilmoqda. Bunda hosil bo`lgan dumalanish ishqalanishi kuchini toping (mN).

A) 20 B) 30 C) 40 D) 60

9. Yer sirtidan R/4 chuqurlikdagi erkin tushish tezlanishini toping. R - Yer radiusi va g – Yer sirtidagi erkin tushish tezlanish.

A) 16g/25 B) g C) 3g/4 D) 4g/3

10. Vertikal yuqoriga 40 m/s tezlik bilan otilgan sharcha qanday maksimal balandlikga ko’tariladi ? g = 10 m/s .

A) 40 m B) 100 m C) 160 m D) 80 m

11. Kengligi 800 m bo’lgan daryodan suzib o’tayotgan kater suv bilan bog’langan sanoq sistemasida daryo oqimga tik yo`nalgan tezlik bilan harakatlandi.Agar daryo oqimining tezligi bo`lsa , kater oqim tomonidan qanchaga surilib yubriladi(m)?

A) 300 B) 500 C) 700 D) 400

12. Bikirligi k, uzunligi l0 bo`lgan rezina tizimchaga bog`langan m massali sharcha gorizontal

tekislikda burchak tezlik bilan ishqalanishsiz aylanmoqda

Sharcha chizayotgan aylananing radiusini toping?


13. (t) grafikda berilgan figuraning yuzasi nimani ifodalaydi?

A) tezlanish B) vaqt C) yo’l D) aniqlab bo’lmaydi


14. Ancha baland nuqtadan gorizontal yo’nalishda 15 m/s tezlik bilan otilgan jismning to’rt sekund ichidagi ko’chishini toping(m).

A) 25 B) 100 C) 15 D) 20


15. Tekis tezlanuvchan harakat qilayotgan vagon ichida brusok yotibdi. Vagon tomonidan brusokka ta;sir qiluvchi ishqalanish kuchining yo`nalishini toping?

A) vagon harakat yo`nalishida B) vagon harakat yo`nailishiga qarshi

C) vagonga burchak ostida yo`nalgan D) ishqalanish kuchi ta`sir qilmaydi
16. Jism gorizontga burchak ostida otildi. Quyidagi kattaliklarning qaysi biri harakat davomida doimiy emas?

A) jismning vertikal tezligi B) jismning vertikal tezlanishi

C) jismning gorizontal tezligi D) jismning gorizontal tezlanishi
17. Aylana bo`ylab tekis sekinlanuvchan harakatda chiziqli tezlik bilan to’la tezlanish orasidagi burchak qaysi intervalga to’g’ri keladi?

A) 0 90 B) 90 180

C) 180 D) 90
18. Ikki jism gorizontal yo’nalishda o’zgarmas tezlik bilan

harakatlanmoqda. Birinchi jismning harakat tenglamasi

= 14 + 4 (m), ikkinchisiniki esa = 2 + 6 (m)

ko’rinishga ega. Qancha vaqtdan so’ng (s) jismlar orasidagi

masofa 6 m ga teng bo’ladi?

A) 4 B) 4;9 C) 3;9 D) 8
19.Jismning harakat tenglamasi x 5 2t t2 ko’rinishga ega. Jismning 3 s dagi bosib o’tgan yo’lini toping (m)?

A) 20 B) 15 C) 14 D) 22


20. Jismga 10 N kuch 2 s davomida ta`sir qildi. Agar jismning massasi 5 kg bo`lsa, uning tezligi qanchaga o`zgaradi?

A) 5 m/s B) 4 m/s C) 6 m/s D) 10 m/s


21. Avtomobil yo`lning birinchi yarmini 25 km/h, ikkinchi yarmini 75 km/h tezlikda bosib o`tdi. Avtomobilning o`rtacha tezligini toping (km/h).

A) 37,5 B) 35,5 C) 40 D) 32


22 Jism yo’lning yarmini 6 m/s tezlik bilan, qolgan yo’lning 1/3 qismini 2 m/s tezlik bilan, oxirgi qismini esa v tezlik bilan bosib o’tdi. Yo’lning oxirgi qismini bosib o’tish uchun ketgan vaqt, butun harakat vaqtining 1/3 qismini tashkil etadi. Yo’lning oxirgi qismidagi tezlikni toping (m/s).

A) 5,2 B) 4 C) 3 D) 6,2


23. Jism A(-1; -1,5; -3) nuqtadan B(0; 0; 0) nuqtaga 3 s da bordi. Keyin C(1; 1,5; 3) nuqtaga 4 s da bordi. Jismning butun yo’ldagi o’rtacha tezligini toping (m/s).

A) 1,6 B) 2,3 C) 0,6 D) 1


24. Uy tomidan tomchi 0,1 s vaqt oralatib tommoqda. 10-tomchi tomganda, 3- va 7- tomchilar orasidagi masofa necha metr bo’ladi?

A) 2,4 B) 1 C) 1,6 D) 2


25. Rasmdagi ma`lumotlarga asoslangan holda 𝜗2/𝜗1qancha bo`lganda, jismlarbitta joyga tushadi?
A) 2 B) 1/2

C) 3 D) 4


26. Quyidagi chizmada keltirilgn purijinalar tizimining umumiy bikirligi nimaga teng? Har bir purjinaning bikrligi k dan iborat deb oling.27. Erkin tushayotgan jism oxirgi 2 𝑠 da 160 𝑚 masofani o’tgan bo’lsa, u qancha vaqt tushgan (𝑠)?

A) 9 B) 6 C) 3 D) 12


28. Uy tomidan 15 𝑚/𝑠 tezlikda gorizantal otilgan tosh yerga 60° burchak ostida tushdi. Toshning yerga tushish paytidagi tezligi qanday (𝑚/𝑠)?

A) 30 B) 15 C) 25 D) 10


29. Metro eskalatori harakatlanmay turgan yo’lovchini 1s davomida o’taradi. Harakatlanmayotgan eskalatordan yo’lovchi 3 s da ko’tariladi. Yo’lovchi harakatlanayotgan eskalatorda yurib qancha vaqtda ko’tariladi (s).

A) 45 B) 90 C) 30 D) 60


30. Jism harakatining uchinchi sekundida 62,5 𝑚 yo’l

yurgan bo’lsa, u qanday tezlanish bilan harakatqilgan (𝑚/𝑠2)?

A) 25 B) 10 C) 3,5 D) 5
Yüklə 160 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə