Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) USM (ultrasəs müayinəsi)-nin tətbiqi əks göstərişdirYüklə 0,91 Mb.
səhifə11/17
tarix10.12.2016
ölçüsü0,91 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

609) USM (ultrasəs müayinəsi)-nin tətbiqi əks göstərişdir:
A) xəstə huşsuz olduqda

B) yüksək temperaturda

C) yumşaq toxumaların böyük həcmdə qansızmalar olan nahiyyəsində

D) gips sarğısı ilə bağlı seqmentdə

E) hamısı düzgündür
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
610) Sümüklərin sınığında rentgen müayinəsi zəruridir
A) hamısı düzgündür

B) müalicənin effektliyinə nəzarət və yoxlama üçün

C) diaqnozun tam kliniki təsdiqi zamanı

D) hərtərəfli kliniki məlumatlar alamaq üçün

E) sınıq zamanı ətrafda deformasiya olduqda
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
611) Sümüyün bitişməsi üçün əsas şərtdir.
A) sümük fraqmentlərinin ideal repozisiyası

B) zədələnmiş oynaqlarda erkən aktiv və passiv hərəkətlərə başlamaq

C) bütün sadalananlar

D) 1-2 həftədən sonra bədən çəkisinin 30%-ə qədər yük salmağa icazə verilməsi

E) sümük fraqmentlərinin fiksasiyası üçün az invaziv üsulların tətbiqi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
612) Sümüküstü osteosintezə əks göstərişdir.
A) bütün sadalananlar

B) yumşaq toxmaların geniş zədələnməsi ilə müşahidə olunan açıq sınıqlar

C) osteoporoz

D) böyük sahəli dəri çapıqları,fistullar, osteomielitlər.

E) infeksiyalaşmış sınıqlar
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
613) Diz qapağı sınığının daha üstün cərrahi müalicəsi hansıdır?
A) lavsanla peripatellar büzmə və yarımbüzə tikiş

B) məftillə sümükdən keçən P-yə bənzər tikiş

C) Veber üsulu ilə osteosintez

D) lavsan sümükdən keçən ikiqat tikiş

E) Müxtəlif aparatlarla kompression osteosintez
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
614) Aşağı ətrafın mexaniki oxu bütün sadalanan nöqtələrdən keçir, hansından başqa?
A) diz qapağının iç kənarı

B) qalça sümüyünün ön-yuxarı tini

C) diz qapağının tış kənarı

D) aşıq-baldır oynağının mərkəzi

E) pəncənin birinci barmağı
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
615) Yuxarı ətrafın kliniki oxu bütün sadalanan nöqtələrdən keçir, hansından başqa?
A) bazu sümüyü başının orta nöqtəsi

B) dirsək sümüyünün başı

C) mil sümüyü başı

D) bazu sümüyü başcığının mərkəzi

E) kürək sümüyünün akromion çıxıntısı
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
616) Birincili cərrahi işləmənin aparılmasının əsas məqsədidir
A) yaşama qabiliyyətini itirmiş toxmaların kəsilib atılması və mikrobların inkafı üçün şəraitin ləğvi

B) yad cisimlərin və qan laxtalarının təmizlənməsi

C) dəri və dərialtı toxmaların kənarının düzləşdirilməsi

D) yaranın skalpellə sterilizasiyası

E) qan laxtalarının təmizlənməsi və ikincili qanaxmanın qarşısını almaq üçün tromblaşmış damarların bağlanması
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
617) Bazu sümüyünün çıxığı daha çox hansı sınıqla müşahidə edilir?
A) kürək sümüyünün dimdikvarı çıxıntısının sınığı

B) kiçik qabarın sınığı

C) dirsək sümüyünün bizəbənzər çıxıntısının sınığı

D) böyük qabarın sınığı

E) körpücük sümüyünün sınığı
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
618) Bazu sümüyünün çıxığı zamanı yuxarı ətraf necə görünür?
A) deformasiya olunmuş

B) gödək


C) normal

D) uzun


E) uzaqlqşdırılmış vəziyyətdə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
619) “Saidin çıxığı“ olarsa yerinə salmağa başlamaq lazımdır.
A) 1-2 həftədən sonra

B) 1-2 saatdan sonra

C) 1-2 gündən sonra

D) 3-4 sutkadan sonra

E) təxirə salınmadan
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
620) Çıxıq üçün daha xarakterik olan əlamət hansıdır?
A) passiv hərəkətin mümkün olması

B) “sümük „ xırtıltısı

C) “yaylı“ hərəkətin olması

D) aktiv hərəkətin mümkün olması

E) güclü ağrı
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
621) Bud sümüyü boynunun sınığının əsas simptomları aşağıda sadalananlardır, hansından başqa?
A) ətrafın qısalması

B) “yapışmış „ pəncə simptomu

C) ətrafın içə rotasiyası

D) Qirqolov simptomu

E) bud-çanaq oynağında ağrı
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
622) İntramedulyar osteosintez aşağıda sadalanan bütün ağırlaşmalara səbəb olabilər, hansından başqa?
A) yağ emboliyası

B) yalançı oynaq

C) irinləmə

D) diz oynağının deformasiyaedici artrozu

E) qanaxma və şok
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
623) Bud sümüyünün kondilusüstü sınığının cərrahi müalicəsinə mütləq göstərişdir
A) qeyri düzgün bitişmiş sınıq

B) oynaq səthlərinin konqurentliyinin pozulması

C) damar-sinir dəstinin sıxılması və zədələnməsi

D) yumşaq toxmaların interpozisiyası

E) fraqmentlətrin konservativ üsulla düzəldilə bilməyən yerdəyişməsi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
624) Aşıq sümüyü boynunun köhnəlmiş yerdəyişən sınığında hansı əməliyyat aparılmalıdır.
A) astroqalektomiya

B) baldır-aşıq və aşıqaltı oynağın artrodezi

C) aşıqaltı oynağın artrodezi

D) millərlə osteosintez

E) vintlərlə osteosintez
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
625) Aşıq sümüyü cisminin kompressə olunmuş sınıqlarında gipslə immobilizasiyanın müddəti nə qədərdir.

A) 2ay


B) 6 ay

C) 3-4 ay

D) 1 ay

E) 4-5 ay


Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
626) Aşıq sümüyünün aseptik nekrozunda və baldır-aşıq və aşıqaltı oynağın deformsiya olunmuş artrozunda hansı əməliyyat göstərişdir.
A) astraqalektomiya

B) millərlə osteosintez

C) vintlərlə osteosintez

D) aşıqaltı oynağın artrodezi

E) baldır-aşıq və aşıqalaltı oynağın artrodezi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
627) Aşıq-daban oynağı normada neçə dərəcədir.
A) 15-20

B) 20-40


C) 20-30

D) 40-60


E) 60-80
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
628) Qayıqvarı,kubvarı və pazvarı sümüklərin yerdəyişməyən sınıqlarında gipslə immobilizasiyanın müddəti nə qədərdir.
A) 6-8 həftə

B) 3-4 həftə

C) 2 həftə

D) 4 ay


E) 4-6 həftə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
629) Qayıqvarı,kubvarı və pazvarı sümüklərin yerdəyişmə ilə olan sınıqları düzəldikdən sonra immobilizə müddəti nə qədərdir.
A) 1 ay

B) 4 ay


C) 8-10 həftə

D) 6-8 həftə

E) 10-12 həftə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
630) Qayıqvarı sümüyün qabarının sınığında gipsdə orta immobilizasiya müddəti nə qədərdir.
A) 3 həftə

B) 6 həftə

C) 6-8 həftə

D) 5 həftə

E) 4 həftə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
631) Ayaq darağı sümüklərinin sınığlarında gipslə immobilizasiyanın orta müddəti nə qədərdir
A) 3 ay

B) 5 həftə

C) 4 həftə

D) 6-8 həftə

E) 3 həftə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
632) Ayaq barmaq sümüklərinin sınıqlarının yerdəyişmə ilə olan sınıqları millərlə əməliyyat olunduqdan sonra qipslə immobilizasiya müddəti nə qədərdir.
A) 4 ay

B) 6-8 həftə

C) 4 həftə

D) 6 həftə

E) 5 həftə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
633) Bazu oynağının kapsulasını bərkidir.
A) Bazu əzələsi

B) Tinüstü əzələ

C) Deltaya bənzər əzələ

D) Tinaltı əzələ

E) Kürək altı əzələ
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
634) Bazunun ikibaşlı əzələsini inervasiya edir.
A) Dirsək siniri

B) Dəri əzələ siniri

C) Mil siniri

D) Qoltuqaltı sinir

E) Orta sinir
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
635) Bazunun üçbaşlı əzələsini inervasiya edir
A) Dəri əzələ siniri

B) Orta sinir

C) Dirsək siniri

D) Qoltuqaltı sinir

E) Mil siniri
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
636) Bazunun dərin arteriyası bazu arteriyasından ayrılır
A) Bazunun orta 3/1 nahiyyəsində

B) Qoltuqaltı nahiyyədə

C) Dirsək çuxuru nahiyyəsində

D) Bazunun yuxarı 3/1 nahiyyəsində

E) Kürəyin enli əzələsinin aşağı kənarında
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
637) Dirsək oynağı ibarətdir
A) 6 birləşmədən

B) 5 birləşmədən

C) 4 birləşmədən

D) 2 birləşmədən

E) 3 birləşmədən
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
638) Dirsək oynağının punksiyası əksər hallarda aparılır
A) Dirsək oynağının bayır tərəfindən

B) Dirsək oynağının ön tərəfindən

C) Dirsək çıxıntısı ilə bazu mil əzələsi arasında

D) Dirsək çıxıntısı ilə iç epikondilus arasında

E) Üçbaşlı əzələnin kənarı ilə barmaqların dirsək bükücüləri arasında
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
639) Orta sinir dirsək oynağında çox hallarda iç epikondilus nahiyəsindən keçir
A) 1,5 sm içəri arteriyadan

B) Dirsək arteriyasının altından

C) Bazu arteriyasının iç kənarından

D) Bazu arteriyasının altından

E) 0,5-1,0 sm içəri bazu arteriyasından
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
640) Saidin ovuc səthi tərəfində yerləşir
A) 5 damar sinir dəstəsi

B) 3 damar sinir dəstəsi

C) 2 damar sinir dəstəsi

D) 4 damar sinir dəstəsi

E) 1 damar sinir dəstəsi
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
641) Saidin aşağı 3/1 səviyyəsində orta sinir yerləşir
A) Dirsək arteriyasının bayır tərəfində

B) Əlin mil bükücüləri və ovucun dərin zədələri arasında

C) Əlin dərin bükücüləri və baş barmağın bükücüsü arasında

D) Barmağın dərin və səthi bükücüləri arasında

E) Əlin dirsək bükücüləri və barmaqların səthi bükücüləri arasında
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
642) İncik arteriyası ayrılır
A) Diz oynağının orta arteriyasından

B) Arxa qamış arteriyasından

C) Dizaltı arteriyadan

D) Ön qamış arteriyasından

E) Budun orta 1/3-indən
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
643) Budun yuxarı 1/3-də bud üçbücağında bud arteriyasına görə venası yerləşir
A) Bayırda

B) İçəridə

C) Öndə

D) Bütün sadalanlar düzdürE) Arxada
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
644) Aşıq-baldır oynağının oynaq kapsulası möhkəmləndirici bağdan məhrum olub
A) Ön və araxadan

B) Lateral və arxadan

C) Medial tərəfdən

D) Lateral tərəfdən

E) Medial və arxadan
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
645) Bud arteriyasına giriş aşağıdakı xətlə yerinə yetirilir
A) Qalça sümüyünün ön-yuxarı tini ilə budun lateral kondilusunu birləşdirən

B) Puparit bağının bayır 1/3-nin və orta 1/3-nin sərhəddini budun medial kondilusu ilə birləşdirən

C) Budun orta xəttindən

D) Budun bayır tərəfindən

E) Puparit bağın ortası ilə budun medial kondilusunu birləşdirən
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
646) Budun dərin arteriyası bud arteriyasından ayrılır
A) Budun orta 1/3-də

B) Puparit bağından 10-12 sm aşağı

C) Puparit bağından 3-7 sm aşağı

D) Puparit bağın düz altında

E) Budun aşağı 1/3-də
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
647) Bud-çanaq oynağının kapsulasını bərkidir
A) 4 bağlar

B) 5 bağlar

C) 7 bağlar

D) 2 bağlar

E) 3 bağlar
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
648) Şok fonunda sümük sınıqlarını blokada etmək üçün işlədilən, yerli anestetikin miqdarı (novokain), adı hallardakı ilə müqayisədə
A) Olduğu kimi qalır

B) Novocain məhlulu venadaxilinə yeridilir

C) Novokain yerli anestetik kimi şok zamanı işlədilmir

D) Azaldılır

E) Artırılır
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov, Z.M.Hüseynov, S.L.Yaqubov «İnsan ətraflarının cərrahi anatomiyası»
649) Təxirəsalınmaz travmatologiyada anesteziya növünün seçilməsi asılıdır
A) Xəsarətalanın yaşından və ümumi vəziyyətindən

B) Operativ müdaxilənin ağırlığından, uzun gedişatlılığından və qan itirmədən

C) Anestezioloqun kvalifikasiyasından

D) Bütün sadalananlardan

E) Lazımi aparaturanın və dərmanların olmasından
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
650) Sümükdaxili anesteziya tətbiq oluna bilər
A) Bud və baldir sümüklərinin sınıqlari zamanı

B) Baldırın əzilməsində

C) Budun əzilməsində

D) Topuq sümüklərinin sınıqlarının repozisiyasında

E) Bütün sadalananlarda
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
651) Sümükdaxili blokadanı uzatmaq üçün işlədilir
A) 5 % novokain məhlulu

B) 1 % novokain məhlulu

C) 10 % novokain məhlulu

D) 0,5 % novokain məhlulu

E) 2 % novokain məhlulu
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
652) Onurğa beyin anesteziyasının aparılmasına əks göstərişlər hansılardır?
A) Kəskin qan itirmə

B) Baş beyin şişləri

C) Bütün sadalananlar

D) Arterial təzyiqi 100 mm civə sütunundan aşağı düşməsi

E) Kəllədaxili hematomalar
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
653) Onurğa beyin anesteziyası vaxtı və anesteziyadan sonra aşağıdakı ağırlaşmalar mümükündür
A) Qanaxmanın güclənməsi

B) Kəllə daxili təzyiqin artması

C) Arterial təzyiqin 30-50 mm civə sütunundan aşağı düşməsi və baş ağrıları,qusma

D) Baş ağrısı və qusma olmur

E) Arterial təzyiqin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
654) Travmatik şok vəziyyətində olan, ağır kəllə-beyin travması almış xəstələrdə aşağıdakı ağrısızlaşdırma növləri məqsədəuyğundur
A) Yerli ağrısızlaşdırma

B) Endotroxeal narkoz

C) Uzanıqlı sümükdaxili hemostatik blokada venadaxili narkozla birlikdə

D) Venadaxili narkoz

E) Detorotanla maska və inqalyasion narkoz
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
655) Hipotenziyalı olan və qan itkisi tam bərpa olmayan xəstələrdə seçim anestetiki hansıdır
A) Ftorotan

B) QOMK (Natrii oksibutirat)

C) Barbituratlar

D) Kolipsol

E) Efir
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
656) Sümük qəlpələrinin böyük yerdəyişməsi olan bud sümüyünün osteosintezində ən yaxşı ağrısızlaşdırma növü budur.
A) Onurğa beyin anesteziyası venadaxili narkozla birlikdə

B) Kiçik doza əzələ relaksantları ilə aparılan endotraxeal narkoz

C) Peridural anesteziya azot-2-oksidli ilə birlikdə

D) Xlorətil narkozu sümükdaxili uzadılmış hemostatik blokada ilə

E) Böyük doza əzələ relaksantları ilə aparılan endotraxeal narkoz
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
657) Sarğı dəyişmə zamanı hansı ağrısızlaşdırmanın tətbiqi daha məqsədə uyğundur?
A) Yerli keyitmə

B) Epidural anesteziya

C) Endotraxeal narkoz

D) Venadaxili narkoz

E) Maska narkozu
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
658) Xəstədə hər iki bud sümüyünün sınığı var. Magistral damarlar zədələnməyib. Arterial təzyiq – 60/40 mm. c. süt, tənəffüs dəq – 26-dır. Bu vəziyyətdə məqsədyönlüdür.
A) Təcili infuzion müalicə, eyni vaxtda narkoza başlamaq

B) Xəstəyə ağrıkəsici vurmaq

C) Xəstəyə sınıq zonasını ancaq blokada etmək

D) Təcili infuzion müalicəyə başlamaq, ağrısızlaşdırma aparmaq, a/t stabilləşməsinə nail olmaq, yalnız sonra narkoza və əməliyyata başlamaq

E) Xəstəni dərhal intubasiya etmək və infuzion müalicəyə başlamaq
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
659) Travmatik şokda ağrısızlaşdırma üçün dərman seçərkən ilk növbədə onun təsirlərini nəzərə almaq lazımdır.
A) Mərkəzi sinir sisteminə

B) Hemodinamikaya

C) Laxtalanma sisteminə

D) Endokrin sistemə

E) Tənəffüsə
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
660) Hospital mərhələdə hansı şübhəli hallarda narkotik analgetiklərin təyini qadağandır?
A) Daxili orqanların zədələnməsi olmadıqda

B) Onurğanın kompression sınığı

C) Çanağın və budun sınıqları

D) Kəllə-beyin travması və daxili orqanların zədələnməsi

E) Kəllə-beyin travmas olmadıqda
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.
661) Politravmalar zamanı, massiv qan köçürmələrin ürək zəifliyi yaratması riskini azaldır
A) 37 C0 temperatura qədər qızdırılmış qan köçürmək

B) Bütün sadalananalar

C) Köçürülən qanın hər 500,0 ml-nə, 30-50 ml 5 % natrium hidrokarbonat köçürmək

D) Yalnız təzə qan vurmaq

E) Qan itkisinin yavaş-yavaş bərpası
Ədəbiyyat: Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 3-х томах. О.Г.Шапошников, Москва 1997.; Травматология и Ортопедия. Руководство для врачей, в 4-х томах, Н.В.Корнилов, Г.Г.Грязнухин и др., Гиппократ, 2008.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə