Ушагларда шякярли диабетин етиолоэийасы, патоэенези, клиникасы, диагнозу вя дифференсиал диагностикасыYüklə 5,94 Mb.
tarix25.12.2016
ölçüsü5,94 Mb.
#3040


Ушагларда шякярли диабетин етиолоэийасы, патоэенези, клиникасы, диагнозу вя дифференсиал диагностикасы


Şəkərli diabet (ŞD) Diabetes Mellitus - mədəaltı vəzinin β-hüceyrələri tərəfindən ifraz olunan insulin hormonunun mütləq yaxud nisbi çatışmazlığı nəticəsində inkişaf edən endokrin – mübadilə xəstəliyidir.

 • Şəkərli diabet (ŞD) Diabetes Mellitus - mədəaltı vəzinin β-hüceyrələri tərəfindən ifraz olunan insulin hormonunun mütləq yaxud nisbi çatışmazlığı nəticəsində inkişaf edən endokrin – mübadilə xəstəliyidir.

MƏDƏALTI VƏZİMƏDƏALTI VƏZİN FİZİOLOGİYASI

 • MƏDƏALTI VƏZİN FİZİOLOGİYASI

 • Mədəaltı vəzi ekzokrin və endokrin funksialar yerinə yetirir. Endokrin funksiyanı Langerhans adacıqları həyata kecirir.

 • -hüceyrələr – glükoqon

 • -hüceyrələr – insulin

 • d-hüceyrələr – somatostatin

 • 

Мядяалты вязин -щцжейряляри

 • Шякилдя Мядяалты вязин -щцжейряляринин мцхтялиф актив фазаларда олмасы эюстярилмишдир. • Etiologiyası

 • Etiologiyası • ŞD- in klinik təsnifatıKlinik mənzərə

 • Klinik mənzərə

 • POLİDİPSİYA

 • POLİURİYA

 • CƏKİNİN İTİRİLMƏSİ

 • polifagiya (başlanğıcda)

 • anoreksiya (ketoasidos zamanı)

 • yorğunluq, süstlük, halsızlıq

 • enures, paltarda “nişasta” ləkəsi

 • dehidratasiya, dəri və selikli qişaların quruluğu, qaşınma

 • dəri və selikli gişaların irinli iltihabi zədələnməsi

 • ağızdan aseton iyi

 • yaraların gec sağalması

 • polihipovitaminoz (xeyloz, qlossit, hiperkeratoz, angulyar stomatit)

 • ksantoxromiya

1-жи вя 2-жи тип шякярли диабетин дифференсасийасыДиггятинизя эюря миннятдарыг !
Yüklə 5,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə