Vücuttaki bir çok eklemi etkileyebilen enflamatuvar bir hastalıktır. Vücuttaki bir çok eklemi etkileyebilen enflamatuvar bir hastalıktırYüklə 445 b.
tarix21.03.2017
ölçüsü445 b.Vücuttaki bir çok eklemi etkileyebilen enflamatuvar bir hastalıktır.

 • Vücuttaki bir çok eklemi etkileyebilen enflamatuvar bir hastalıktır.

 • Ayrıca bir çok doku ve organda da lezyon yapabilir.Ağrı

 • Ağrı

 • Sabah tutukluğu

 • Eklem şişliği

 • Deformiteler

 • Ekstraartiküler tutulum: Deri, akciğer, kalp, göz, sinir sistemi, anemiArtrit ve ilişkili durumlar toplumda en sık disabilite nedenidir.

 • Artrit ve ilişkili durumlar toplumda en sık disabilite nedenidir.

 • Yaklaşık 6 kişiden birini etkilemektedir ve bu oranın önümüzdeki 20 yıl içinde daha da artması öngörülmektedir.

 • United States, 1997. MMWR 1999;48(17):349-353Romatoid artrit :

 • Romatoid artrit :

 • Prevalans: % 0.5 - % 1 arasındadır.

 • Kadın / erkek oranı : 2-4 / 1

 • Yaş ilerledikçe cinsiyet farkı azalır. • Artrit ve ilişkili durumların ABD için yıllık toplam maliyeti 65 milyar $ olarak hesaplanmaktadır.

 • Romatoid artritin ortalama kişi başı yıllık maliyeti ise 5700 $’dır.

 • Bu maliyetin büyük oranını hastane içi maliyetler, % 8 - 24’ünü ise ilaç masrafları oluşturmaktadır.Bir çalışmaya göre hastaların yaklaşık 1/3’ü hastalıkları nedeniyle işlerinden ayrılmaktadır. Özellikle manuel çalışanlarda bu oran daha yüksektir.

 • Bir çalışmaya göre hastaların yaklaşık 1/3’ü hastalıkları nedeniyle işlerinden ayrılmaktadır. Özellikle manuel çalışanlarda bu oran daha yüksektir.Romatoloji polikliniklerine başvuran 6264 hasta:

 • Romatoloji polikliniklerine başvuran 6264 hasta:

 • Yeni başvuranların % 51’inde yumuşak doku romatizması, % 45’inde OA, % 24’ünde enflamatuvar romatizmal hastalık saptanmış.

 • Yeni başvuran 10 hastadan birinde kesin RA tanısı konmuş.

 • Tekrar başvuran hastaların ise ; % 49’u enflamatuvar romatizmal hastalık tanısı almıştır.PROTEAZLAR

 • PROTEAZLAR

 • MMP’lar(Matrix Metalloproteinase )

 • Serin proteaz

 • IL-6

 • IL-11

 • Onkostatin-M(IL-6 gurup sitokindir.)MMP-1

 • MMP-1

 • MMP-2

 • MMP-3

 • MMP-7

 • MMP-8

 • MMP-9

 • MMP-13IL-1

 • IL-1

 • IL-4

 • IL-6

 • IL-10

 • IL-11

 • IL-15

 • IL-17

 • IL-18

 • TNF-

 • TGF-

 • Fraktalkin(chemotactic cytokine)İnf Hast.Geliş.Etkilidir.

 • MMP-13IL-1: Erken ve geç dönemde

 • IL-1: Erken ve geç dönemde

 • etkili en önemli sitokin

 • TNF- : Özellikle artrit

 • başlangıcında etkili

 • IL-6 ve IL-8: Regülatuvar

 • IL-4, IL-10, IL-13 ve

 • If- : İnhibitörKRİTER

 • KRİTER

 • Sabah tutukluğu

 • En az 3 bölgede artrit

 • El eklemlerinin artriti

 • Simetrik artrit

 • Romatoid nodül

 • RF +

 • Radyolojik bulgularYumuşak doku şişliği

 • Yumuşak doku şişliği

 • Periartiküler osteopeni

 • Eklem aralığında daralma

 • Erozyonlar

 • Sublüksasyon ve deformiteler

 • Sekonder osteoartrozik değişikliklerAnemi (normokrom normositer)

 • Anemi (normokrom normositer)

 • Lökosit sayısı normal veya hafif yüksek

 • Yüksek sedimentasyon

 • CRP(+)

 • Alfa-2, fibrinojen ve gamaglobulinlerde artış

 • Albuminde azalma

 • RF: %75-80 (+)

 • Kompleman serumda normal, sinovyal sıvıda düşükSİNOVYAL SIVI: Bulanık ve yeşilimsi - Lökosit sayısı > 5000/mm³ - Hücrelerin %75’i nötrofil - Sıvı akışkanlığı ve müsin pıhtı oluşumu azalır - Glikoz ve kompleman düşüktür

 • SİNOVYAL SIVI: Bulanık ve yeşilimsi - Lökosit sayısı > 5000/mm³ - Hücrelerin %75’i nötrofil - Sıvı akışkanlığı ve müsin pıhtı oluşumu azalır - Glikoz ve kompleman düşüktür

Altın tuzları

 • Altın tuzları

 • D-penisilamin

 • Sulfasalazin

 • Sitostatik ilaçlar - Metotreksat - Azatiopurin - Alkilleyici ajanlar - Siklosporin A

 • İmmunstimulan ilaçlar - Levamizol36 Wistar rat randomize iki guruba ayrılmış

 • 36 Wistar rat randomize iki guruba ayrılmış

 • E.A yapılan Rat’larda,Ağrı eşiğinde yükselme

 • Pençe hacminde küçülme

 • PGE2,TNF-Alfa ve IL-1 Beta anlamlı şekilde azalmıştır.

 • Sonuç olarak E.A’la St 36 ve Sp 6 noktalarını uyarılması ile diz ekleminde sinoviyositlerin salınımı regüle oluyor.63 Denek

 • 63 Denek

 • İki guruba ayrılmış.E.A:32, S.A: 31,

 • Gv 20, Gb 20, Li 11, Te 5, Cv 4 St 36 ve lok. Nokt.

 • Hem E.A hem de S.A’da tüm cytokinlerde anlamlı diüşüş.(Perif. Dolaşım ve sinoviyal sıvı )

 • IL-1 ve IL-10 E.A ile, S.A’a göre daha fazla azalıyor.

 • Bunun sonucunda R.A iyileşme sürecine giriyor.63 R.A patient, 32 E.A, 31 S.N.( Simple needling )

 • 63 R.A patient, 32 E.A, 31 S.N.( Simple needling )

 • Gün aşırı 10 seans. Toplam 30 seans.( 3 Kür )

 • Yang meridyen noktaları ve lokal Ashi noktaları kullanılıyor.

 • Her iki tedavi metodunda da TNF-Alfa ve VEGF miktarlarında kan ve eklem sıvısında anlamlı düşüş.

 • Ayrıca VEGF E.A’dan sonra SN’ye göre çok daha fazla azalma gösteriyor.40 büyük kulaklı japon tavşanı.(20 Kont,20 Den )

 • 40 büyük kulaklı japon tavşanı.(20 Kont,20 Den )

 • 20 tavşan deneysel olarak R.A.

 • Bl 23 ve St 36 Pazar hariç 3 hafta her gün 20’ tedavi.

 • Tüm moxa tedavilerine yanıt pozitif.Sinoviyal sıvıdaki TNF-Alfa ve IL-1 miktarı anlamlı azalıyor. Diz çevresi değeri düşüyor.

 • Buna karşın Zencefil ile Moxa diğerlerinden daha etkin.Hepsi kadın 6R.A’li hasta.(61+/- 12 )

 • Hepsi kadın 6R.A’li hasta.(61+/- 12 )

 • 2 ayda 10 tedavi.Diz çevresindeki 11 geleneksel noktaya.( Nokta isimleri belirtilmemiş. )

 • VAS,Face Scale Pat Mood, MHAQ(modified health assesmentquestionaire) ,ESR,CRP,18 F-Fluorodeoxyglucose(FDG) ile inf. Kontr.

 • Tedavi sonrası, VAS,ROM,Face Scale ve MHAQ değerleri anlamlı değişmiş. ESR,CRP değişmemiş.60 tavşan randomize olarak 6 kont,6 Model,24 er tane de ısıtılmış iğne ve simple akupunktur (manip)

 • 60 tavşan randomize olarak 6 kont,6 Model,24 er tane de ısıtılmış iğne ve simple akupunktur (manip)

 • Complete Freund Adjuvant(CFA) ve mix sol egg alb ile deneys. artrit yapılmış.

 • St 36 ve Li 4, 30’ iğneleme-manip- ısıtma iğneleme.

 • Her iki akupunktur gurubunda da Ağrı eşiğinde yükselme,Beta-EP’de yükselme ve PGE2’de artma anlamlı.

 • İğnelerin ısıtılması ile yapılan tedavide bu değerlerdeki değişiklikler normal iğnelemeye göre daha belirgin.Akut R.A’te iğnenin ısıtılması daha etkili.?40 Wistar Rat’ı, kontrol,model,MTX,Fire-needle olmak üzere 4 guruba ayrıldı.

 • 40 Wistar Rat’ı, kontrol,model,MTX,Fire-needle olmak üzere 4 guruba ayrıldı.

 • Ex-B 2 ,St 36 noktaları ve Ashi noktaları 3 gün arayla 8 defa iğnelendi.

 • Fire-needle ve MTX gurubunda IL-1 ve TNF-alfa miktarı anlamlı olarak düştü.

 • Fire-needle gurubunda hem sitokinler azalıyor hem de mikroskopik olarak sinoviyal lezyonlar iyileşiyor.RA’li 44 hasta randomize olarak iki guruba ayrıldı.Haftada 1 toplam 6 hafta tedavi yapıldı.

 • RA’li 44 hasta randomize olarak iki guruba ayrıldı.Haftada 1 toplam 6 hafta tedavi yapıldı.

 • Ağrı şiddeti,Dis.Act.Score 28 (DAS 28 ),İlaç kullanımı, Pain Dis.İndex (PDI),clinical global impression(CGI) ve pro-inflammatory cytokine levels, parametreleri kullanıldı.

 • Tedavi sonunda ve 3 ay sonra yapılan kontrollerde, EA gurubunda 2 hafta sonunda erken iyi sonuçlar alındı.4. hafta sonunda ağrı seviyesi EA’da AT’ye göre anlamlı olarak düşük.

 • 7. haftada EA gurubunda,ESR anlamlı olarak düştü.

 • Buna karşın TNF-alfa düzeyi AT gurubunda EA’ya göre daha yüksek.

 • Bu çalışma auricular akupunkturun RA’da etkin olduğunu gösteriyor.Muskuler iğneleme ile scarring moxibustion’un kombinasyonunda, aktif dönemdeki RA üzerindeki etkisi araştılıyor.

 • Muskuler iğneleme ile scarring moxibustion’un kombinasyonunda, aktif dönemdeki RA üzerindeki etkisi araştılıyor.

 • 60 hasta randomize olarak iki guruba ayrılıyor.

 • Li 11, Sp 6, iğneleniyor Gv 14 ve St 36 noktalarına Moxa yapılıyor. Diğer guruba Diclofenac sodium ve intra musc. MTX veriliyor.

 • Her iki gurupta da semptomlarda iyileşme ESR ve CRP düzeylerinde anlamlı azalmalar.

 • Akupunktur gurubunda yan eki ilaç gurubuna oranla son derece az.Bundan dolayı Muskuler akupuktur güvenli ve etkin.Bl 23 ve St 36 noktalarının Moxa ile tedavisinin RA’li Rat’ların diz eklemlerinin sinoviyal hücrelerinin mikrosütrüktürlerine olan etkisi.

 • Bl 23 ve St 36 noktalarının Moxa ile tedavisinin RA’li Rat’ların diz eklemlerinin sinoviyal hücrelerinin mikrosütrüktürlerine olan etkisi.

 • 120 Wistar Rat;Kontrol, Model, Akup, Moxa,CO2 lazer ve ilaç gurubu.

 • Bl 23 ve St 36 noktaları 20’ her gün 15 gün.İlaç olarak intragastrik yoldan Triptergium Wilfordii Hook veriliyor.

 • Bu çalışmada Moxanın Torasik gland ve dalak gibi immun organları koruduğu , ayrıca Transmisyon elektron mikroskopu ile sinoviyositlerin ultrasütrüktürlerinin korunduğu görülüyor.TCM:Herb,Akup,Masaj. Kombine kullanılıyor.

 • TCM:Herb,Akup,Masaj. Kombine kullanılıyor.

 • Ağrı azalıyor

 • Yaşam kalitesi yükseliyor

 • Bunlara bağlı olarak da;İmmün sist,sinir sist. ve endokrin sistem daha iyi çalışır hale geliyor.Ağrının geçmesi

 • Ağrının geçmesi

 • Eklem hareket açıklığının normalize olması

 • Yaşam kalitesinin artması

 • Vücutta deformitelerin oluşmaması

 • Normal yaşantılarına en kısa sürede dönme

 • En uygun tedavi arzusu

 • İlaç tedavisinin tehlikeli olan yan etkilerinin olmamasıErken tanı

 • Erken tanı

 • Dinamik erken medikal tedavi

 • Erken ve etkili tedavi fonksiyon bozukluğu ve eklemlerde deformitelerin oluşmasını engelliyor.

 • R.A Tedavisinin algoritmasında Akupunkturun yeri nerededir?Romatoid artritte erken tanı konulması büyük önem taşır.

 • Romatoid artritte erken tanı konulması büyük önem taşır.

 • Kesin tanı konulduktan sonra major tedavilere geçilmesi gerekir.

 • Kesin tanı konulduktan sonra eğitim ve rehabilitasyon programının başlatılması önemlidir.

 • Hasta ekstraartiküler tutulum açısından sistemik olarak iyi araştırılmalıdır.

 • Takipte; Romatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Ortopedi disiplinleri işbirliği yapmalıdır.Akupuktur tedavisinin farklı çalışmalarda farklılıklar göstermesi;

 • Akupuktur tedavisinin farklı çalışmalarda farklılıklar göstermesi;

 • Noktaların seçimi,

 • Sendromların tedavilerindeki değişik yorumlar,

 • İğnenin batırılış açısı ve derinliği,

 • Tedavinin süresi ve sıklığı.KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANI,

 • KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANI,

 • KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANI

 • KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANI.

 • RCT’DE STANDARDİZASYONUN OLMASI ZORUNLULUĞU!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə