316 Səhmdar cəmiyyəti haqqında


C ƏMİYYƏTİN TƏSİS EDİLMƏSİYüklə 107,06 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/6
tarix02.01.2022
ölçüsü107,06 Kb.
#46333
1   2   3   4   5   6
Səhmdar cəmiyyəti haqqında qanun

C

ƏMİYYƏTİN TƏSİS EDİLMƏSİ

 

M a d də  4. Cəmiyyətin təsis edilməsi

1.   Dövl

ət əmlakına sərəncam vermək səlahiyyətinə malik olan idarəetmə orqanlarının təsis etdikləri səhmdar cəmiyyəti istisna

olmaqla, s

əhmdar cəmiyyəti azı üç fiziki və (və ya) hüquqi şəxs tərəfindən təsis edilir.

Dövl


ət  əmlakına  sərəncam  vermək  səlahiyyətinə  malik  olan  idarəetmə  orqanlarının  təsis  etdikləri  səhmdar  cəmiyyətinin

t

əsisçilərinin sayı məhdudlaşdırılmır. Onlar təklikdə (təkbaşına) səhmdar cəmiyyətinin təsisçisi ola bilərlər.2.   

C

əmiyyət  təsisçilərin  ümumi  yığıncağında  (konfransında)  təsdiq  edilmiş  nizamnamə  əsasında  fəaliyyət  göstərir.Nizamnam

ədə aşağıdakılar göstərilməlidir:

c

əmiyyətin adı, tipi, hüquqi ünvanı, fəaliyyət növü;t

əsisçi və ya təsisçilərin tərkibi;

nizamnam

ə fondunun məbləği;

buraxılacaq s

əhmlərin kateqoriyası, növü, nominal dəyəri, təsisçi və ya təsisçilər tərəfindən alınan səhmlərin miqdarı;

s

əhmdarlar öz öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə görülən tədbirlər;idar

əetmə, nəzarət və maliyyə-təftiş orqanlarının tərkibi və səlahiyyətləri;

fondların siyahısı v

ə onların formalaşdırılması qaydası.

3.    C

əmiyyətin  yaradılması  təsisçi  (təsisçilər)  tərəfindən  təsis  konfransının  keçirilməsindən,  səhmlərə  abunə  yazılışının

t

əşkilindən ibarətdir və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq qaydada qeydiyyata alınma ilə başa çatır.S

əhmdar cəmiyyətinin yaradılmasında dövlət müəssisəsi iştirak etdikdə Maliyyə Nazirliyinin rəyi olmalıdır.

Müvafiq s

ənədlər təqdim edildikdən sonra qeydiyyat bir ay müddətində aparılmalıdır.

M a d d

ə  5. Dövlət müəssisəsi əsasında səhmdar cəmiyyətinin yaradılması

S

əhmdar  cəmiyyəti  dövlət  müəssisəsinin  çevrilməsi  nəticəsində  də  yaradıla  bilər.  Bu  halda  dövlət  müəssisəsinin  səhmdarc

əmiyyətinə çevrilməsi əsaslarını Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi müəyyənləşdirir.

M a d d

ə  6. Cəmiyyətin səhmlərinə abunə yazılışı

1.

   


Qapalı tipli c

əmiyyətin səhmləri təsisçilər arasında bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq əldə edilir.

2.

   


Açıq tipli s

əhmdar cəmiyyətində səhmlərə abunə yazılışı təsisçilər tərəfindən təşkil olunur. Cəmiyyət səhmlərini bilavasitə

özü, yaxud bank v

ə birja vasitəsilə sata bilər.

3.  C

əmiyyətdə  səhmlərə  abunə  yazılışı  və  ya  səhmlərin  (payın)  bölüşdürülməsi  təsis  müqaviləsi,  yaxud  təsis  planı  əsasındah

əyata keçirilir.

4.    S

əhmlərə  abunə  yazılışı  kütləvi  informasiya  vasitələrində  elan  olunmalıdır.  Elanda  mütləq  cəmiyyətin  adı,  ünvanı

(t

əsisçisi),  fəaliyyətinin  müddəti,  nizamnamə   fondunun  həcmi,  səhmlərin  nominal  dəyəri,  miqdarı,  səhmdarlara  verilənhüquqlar, s

əhmlərə abunə yazılışının başlandığı və qurtardığı vaxt, təsis konfransının keçiriləcəyi ünvan və tarix göstərilməlidir.

Abun

ə yazılışının müddəti 6 aydan çox olmamalıdır.5.    Abun

ə  yazılışında  iştirak  edən  şəxslər  səhmin  nominal  dəyərinin  10  faizini  qabaqcadan  ödəməlidirlər,  Təsisçilər  həmin

şəxsə-müəyyən miqdarda səhmlərin satılması barədə yazılı öhdəlik verirlər.

Elanda  göst

ərilmiş  müddət  keçdikdə  abunə  yazılışı  başa  çatır.  Həmin  müddətdə  səhmlərin  60  faizinə  abunə  yazılmamışsa,

c

əmiyyətin  təsis  edilməsi  baş  tutmamış  sayılır  və  abunəçilərə  ödədikləri  məbləğ,  yaxud  verdikləri  əmlak  30  gün  ərzində  geriqaytarılır.

T

əsis  yığıncağının  çağırılması  gününədək  abunəçilər  qabaqcadan  ödənilmiş  məbləği  nəzərə  almaqla  səhmin  nominald

əyərinin 30 faizini ödəməlidirlər. Təsisçilər bu şəxslərə müvəqqəti şəhadətnamə verirlər.

6.     Qapalı  tipli  c

əmiyyətdə  təsisçilər  təsis  yığıncağının  çağırılması  gününədək  səhmlərin  nominal  dəyərinin  50  faizini
öd

əməlidirlər.

M a d d

ə  7. Cəmiyyətin təsis yığıncağı

C

əmiyyətin  təsis  yığıncağı  abunə  yazılışı  bitdikdən  sonra  2  ay  ərzində  çağırılır.  Göstərilmiş  müddət  ərzində  təsis  yığıncağıkeçirilm

ədikdə abunəçi öz payını geri ala bilər.

T

əsis yığıncağında iştirak forması elanda əks olunur.T

əsis yığıncağı aşağıdakı məsələləri həll edir:

c

əmiyyətin yaradılması barədə qərar qəbul edir;n

əzərdə tutulmuş abunə həcmi formalaşmadıqda nizamnamə: fondunun məbləğini azaldır;

birinci f

əaliyyət müddəti üçün cəmiyyətin müşahidə şurasını, icra orqanını və nəzarət (təftiş) komissiyasını seçir;

əmlak formasında verilmiş payların qiymətlərini təsdiq edir.

T

əsis yığıncağında abunəçilərin azı 60 faizi iştirak etməlidir.Birinci t

əsis yığıncağında yetər say olmadıqda təsisçilər yenidən yığıncaq çağırırlar, bu halda abunəçilərin azı 50 faizi iştirak

etm

əlidir.


Əgər ikinci dəfə də yetərsay yığılmazsa cəmiyyət baş tutmamış hesab edilir.

C

əmiyyətin yaradılmasına, müşahidə şurasının, icra və nəzarət orqanlarının seçilməsinə, təsisçilərə imtiyazlar verilməsinə dairq

ərarlar yığıncaqda iştirak edənlərin 3/4 səs çoxluğu ilə qəbul olunur, digər məsələlər isə adi səs çoxluğu ilə həll edilir.

 

III f


əsil


Yüklə 107,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin