316 Səhmdar cəmiyyəti haqqında


S ƏHMDARLARIN VƏZİFƏ VƏ HÜQUQLARIYüklə 107,06 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/6
tarix02.01.2022
ölçüsü107,06 Kb.
#46333
1   2   3   4   5   6
Səhmdar cəmiyyəti haqqında qanun

S

ƏHMDARLARIN VƏZİFƏ VƏ HÜQUQLARI

 

M a d də  8. Səhmin dəyərinin ödənilməsinə görə səhmdarın məsuliyyəti

1.   C

əmiyyət Azərbaycan Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulan qaydada dövlət qeydiyyatından keçdiyi gündən bir il

ərzində səhmdar abunə yazıldığı səhmlərin nominal dəyərini tamamilə ödəməlidir.

2.  S

əhmdar abunə yazıldığı səhmlərin dəyərini təsis yığıncağında müəyyənləşdirilmiş müddətdə, lakin bir ildən çox olmamaqşərtilə tam ödəyərək onları satın almalıdır. Əks təqdirdə cəmiyyətin nizamnaməsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, səhmdar

gecikdirilmi

ş məbləğin 10 faizi həcmində əlavə vəsait ödəməlidir.

S

əhmlərin satın alınma müddəti keçdikdən sonra cəmiyyət onları sərbəst surətdə sata bilər.M a d d

ə  9. Səhmdarın cəmiyyətdən dividend və pay alması

1.

   


C

əmiyyətin  illik  mənfəətinin  məbləğindən  səhmdar  malik  olduğu  səhmin  və  ya  müvəqqəti  səhm  şəhadətnaməsinin

d

əyərinə uyğun olaraq dividend alır. Hər bir səhmə düşən dividendin məbləği səhmdarların ümumi yığıncağında müəyyən edilir.2.

   


C

əmiyyət ləğv edildiyi halda səhmdar onun əmlakından bu Qanunun 26-cı maddəsinə uyğun olaraq pay alır.

M a d d

ə  10. Səhmdarın sahiblik hüququnun dəyişdirilməsi

1.

  

 Açıq  tipli  səhmdar  cəmiyyətinin  səhmdarı  öz  səhmini  (səhmlərini)  Azərbaycan  Respublikası  qanunvericiliyində  nəzərdə

tutulan qaydada özg

əninkiləşdirmək hüququna malikdir.

2.

  Qapalı  tipli  s

əhmdar  cəmiyyətinin  səhmdarı  öz  payını  (səhmini)  digər  şəxslərə  yalnız  cəmiyyət  üzvlərinin  əksəriyyətinin

razılı

ğı ilə notariat qaydasında təsdiq etdirmək şərti ilə özgəninkiləşdirə bilər.S

əhmdar öz payını (səhmini) özgəninkiləşdirmək üçün razılıq almadığı halda, öz payının (səhminin) dəyərini cəmiyyətdən geri

almaq hüququna malikdir.

3.   S


əhmini özgəninkiləşdirən səhmdar bu barədə cəmiyyətə məlumat verməlidir.

M a d d


ə  11. Bir səhmə ümumi mülkiyyət hüququ

Bir  s


əhm  bir  neçə  şəxsə  məxsus  olduqda  həmin  şəxslər  bu  səhmin  verdiyi  hüquqlardan  Azərbaycan  Respublikasının,  mülki

qanunvericiliyin

ə uyğun istifadə edirlər.

S

əhmin nominal dəyərinin ödənilməsinə görə onlar birgə məsuliyyət daşıyırlar.M a d d

ə  12. Səhmdarın səsvermə hüququ

1.  h

ər  bir  səhmdar  malik  olduğu  səhmlərin  sayına  görə  səs  verir,  2.  İmtiyazlı  səhmlərə  malik  olan  səhmdar  nizamnamədə

göst

ərilən hallar istisna olmaqla, səs vermək hüququna malik deyildir.3.

   


Adi  s

əhmə  malik  olan  səhmdar  səhmlərin  əldə  edilməsi  və  ya  səhmlərin  dəyərinin  ödənilməsi  üzrə  öhdəlikləri  pozduğu

halda, malik oldu

ğu səhmlərin sayından asılı olmayaraq səsvermə hüququndan məhrum edilir.

4.

   


S

əhmdar səsvermə hüququnu şəxsən və ya etibarnamə əsasında nümayəndə vasitəsilə həyata keçirə bilər.

5.

   


S

əhmdarın səsvermə hüququnun həyata keçirilməsi qaydası nizamnamə ilə müəyyənləşdirilir.

M a d d

ə  13. Səhmdarın məlumat almaq hüququ

1.

  

hər bir səhmdarın ümumi yığıncaqda iştirak etmək, müşahidə şurasının, idarə heyətinin üzvlərindən izahat tələb etmək,

t

əkliflər vermək, öz iradlarını bildirmək hüququ vardır.2.

  

İdarə heyəti nizamnamədə nəzərdə tutulmuş qaydada, səhmdarların ümumi yığıncağının başlanmasına azı bir həftə qalmışiclasın günd

əliyinə daxil edilmiş məsələlər haqqında səhmdarın tələbi ilə ona lazım olan məlumatları verməyə borcludur.

3.

  

İdarə  heyəti  nizamnamədə  nəzərdə  tutulmuş  qaydada,  səhmdarların  ümumi  yığıncağının  başlanmasına  ən  geci  30  günqalmı

ş  cəmiyyətin  fəaliyyətinə  aid  məlumatları,  müşahidə  şurasının,  idarə  heyətinin  hesabatı  haqqında  və  digər  zəruri

m

əlumatları səhmdarların nəzərinə çatdırmalıdır.4.

  

İdarə heyəti hər bir səhmdarın tələbi ilə ümumi yığıncağın protokolundan çıxarışı və ya protokolun surətini ona verməlidir.M a d d

ə  14. Səhmdarın tələbi ilə ümumi yığıncağın çağırılması

1.

  

Cəmiyyətin  nizamnamə  fondunun  azı  onda  bir  hissəsinə  malik  olan  səhmdarlar  ümumi  yığıncağın  keçirilməsini  tələb

etdikd


ə idarə heyəti bu tələbi yerinə yetirməlidir.

2.

  İdarə heyəti bu maddənin birinci bəndində göstərilən səhmdarın (səhmdarların) tələbini 30 gün ərzində yerinə yetirmədikdə

ümumi yı


ğıncağı 30 gün ərzində müşahidə şurası çağırır.

3.

  şahidə  şurası  səhmdarın  (səhmdarların)  tələbini  yerinə  yetirmədikdə,  o  (onlar)  bu  barədə  məhkəməyə  müraciət  edə
bil

ər.


M a d d

ə  15. Səhmdarların tələbi ilə cəmiyyətin fəaliyyətinin yoxlanılması

1.

   


C

əmiyyətin  nizamnamə  fondunun  azı  onda  bir  hissəsinə  malik  olan  səhmdar  (səhmdarlar)  öz  məqsədini  və  dəlillərini

göst

ərməklə müşahidə şurasından cəmiyyətin sahibkarlıq fəaliyyətinin yoxlanılmasını tələb edə bilər.2.

   


şahidə  şurası  bu  maddənin  birinci  bəndində  göstərilən  səhmdarların  tələbini  30  gün  ərzində  yerinə  yetirmədikdə

s

əhmdarlar ümumi yığıncağa müraciət edə bilərlər.3.

   


S

əhmdarların  ümumi  yığıncağı  səhmdarın  (səhmdarların)  tələbini  yerinə  yetirmədikdə,  6  (onlar)  bu  barədə  məhkəməyə

müraci

ət edə bilər.M a d d

ə  16. Səhmdarların tələbi ilə ümumi yığıncağın gündəliyində dəyişikliklər edilməsi

1.

  

Nizamnamə fondunun azı onda bir hissəsinə malik olan səhmdar (səhmdarlar) öz məqsədini və dəlillərini göstərməklə bu

v

ə ya digər məsələnin səhmdarların ümumi yığıncağının başlanmasına ən geci 10 gün qalanadək onun gündəliyinə salınmasını,t

ələb edə bilər.

2.

  

İdarə  heyəti  səhmdarın  (səhmdarların)  tələb  etdiyi  məsələni  ümumi  yığıncağın  gündəliyinə  daxil  etməli  və  bu  barədəğıncağın başlanmasına ən geci bir həftə qalmış səhmdarlara məlumat verməlidir.

3.

  

İdarə  heyəti  bu  maddənin  2-ci  bəndində  göstərilən  öhdəliyi  yerinə  yetirmədikdə  səhmdarların  tələb  etdiyi  məsələ  3  günərzində müşahidə şurası tərəfindən ümumi yığıncağın gündəliyinə salınır.

4.

  şahidə şurası səhmdarların tələbini yerinə yetirmədikdə onlar ümumi yığıncağa müraciət edə bilərlər.

5.

  

Səhmdarların  ümumi  yığıncağı  səhmdarın  (səhmdarların)  tələbini  yerinə  yetirmədikdə,  o  (onlar)  bu  barədə  məhkəməyə

müraci


ət edə bilər.

 

IV fəsil


Yüklə 107,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin