9 Vergi Sisteminin QuruluşuYüklə 439 b.
tarix25.12.2016
ölçüsü439 b.


9


“Dünyada ölüm və vergilərdən qaçmaq mümkün deyil.” . . . Benjamin Franklin“Dünyada ölüm və vergilərdən qaçmaq mümkün deyil.” . . . Benjamin FranklinTəsvir 1 Hökumət Gəlirləri ÜDM-nin Faizi kimiCədvəl 1 Mərkəzi Hökumətin Vergi Gəlirləri ÜDM-nin Faizi kimiFederal Hökumət

 • ABŞ federal hökuməti iqtisadiyyatımızdakı vergilərin təxminən üçdə iki hissəsini toplayır.Federal Hökumət

 • Federal hökumətin gəlirlərinin əsas mənbəyi fərdi gəlir vergiləridir.Federal Hökumət

 • Fərdi Gəlir Vergiləri

  • Marjinal vergi dərəcəsi gəlirin hər bir əlavə dollarına tətbiq edilən vergi faizini göstərir.
  • Yüksək gəlirli ailələr gəlirlərinin daha böyük faizini vergi şəklində ödəyir.


Federal Hökumət

 • Federal Hökumət və Vergilər

  • Əmək Haqları Vergiləri: firmanın öz işçilərinə verdiyi əmək haqlarından tutulan vergidir.
   • Sosial Sığorta Vergiləri: əmək haqları vergilərindən gələn gəlir Sosial Müdafiə və Pulsuz Tibbi Xidmət xərclərinə yönəldilir.
  • Aksiz Vergiləri: benzin, siqaret və spirtli içkilər kimi xüsusi kateqoriyalı əmtəələrə tətbiq olunan vergi.


Cədvəl 2 Federal Hökumətin Gəlirləri: 2001Federal Hökumətin Gəlirləri...Federal Hökumət

 • Federal Hökumətin Xərcləri

  • Hökumət xərclərinə köçürmələr və ictimai əmtəələrin və xidmətlərin alınması daxildir.
   • Köçürmələr məhsul və ya xidmət əvəzində həyata keçirilməyən dövlət ödəmələridir.
   • Köçürmələr federal hökumətin xərclərinin ən böyük kateqoriyasıdır.


Federal Hökumət

 • Federal Hökumət Xərcləri

  • Xərclərin Kateqoriyası:
   • Sosial Təminat
   • Milli Müdafiə
   • Gəlir Təminatı
   • Xalis Faiz
   • Tibbi Sığorta
   • Səhiyyə
   • Digər


Federal Hökumət

 • Büdcə Profisiti

  • Büdcə profisiti hökumətin gəlirlərinin hökumətin xərclərindən artıq olmasıdır.
 • Büdcə Kəsiri

  • Büdcə kəsiri hökumətin xərclərinin hökumətin gəlirlərindən artıq olmasıdır.


Cədvəl 4 Federal Hökumətin Xərcləri: 2001Federal Hökumətin Xərcləri: 2001Federal Hökumət

 • Federal Büdcənin Maliyyə Vəziyyəti

  • Büdcə kəsiri o zaman baş verir ki, hökumətin gəlirləri xərclərdən az olur.
   • Dövlət büdcə kəsirini vətəndaşlardan borc almaqla aradan qaldırır.
  • Büdcə profisiti o zaman baş verir ki, hökumətin gəlirləri xərcləri üstələyir.
   • Dövlət büdcə profisitinə nail olduqda artıq gəlirləri ödənilməmiş borcların qaytarılmasına xərcləyir.


Ştat və Yerli Hökumətlər

 • Ştat və yerli hökumətlər ödənilən bütün vergilərin təxminən 40 faizini toplayır.Ştat və Yerli Hökumətlər

 • Gəlirlər

  • Satış Vergiləri
  • Əmlak Vergiləri
  • Fərdi Gəlir Vergiləri
  • Korporativ Gəlir Vergiləri
  • Federal Hökumətdən
  • Digər


Cədvəl 5 Ştat və Yerli Hökumətlərin Gəlirləri: 1999Ştat və Yerli Hökumətlər

 • Xərclər

  • Təhsil
  • İctimai Rifah
  • Yollar
  • Digər


Cədvəl 6 Ştat və Yerli Hökumətlərin Xərcləri: 1999VERGİLƏR VƏ SƏMƏRƏLİLİK

 • Vergi sistemini təşkil edərkən siyasətçilər qarşılarına iki məqsəd qoyurlar...

  • Səmərəlilik
  • Ədalətlilik


VERGİLƏR VƏ SƏMƏRƏLİLİK

 • Eyni məbləğdə gəlirləri digər vergi sisteminə nisbətən vergi ödəyiciləri üçün daha az xərc hesabına artıran vergi sistemi daha səmərəli hesab edilir.

 • Səmərəli vergi sistemi nisbətən az itirilmiş iqtisadi səmərəyə səbəb olan və az inzibati yük qoyan vergi sistemidir.VERGİLƏR VƏ SƏMƏRƏLİLİK

 • Vergilərin Vergi Ödəyicilərinə Zərəriİtirilmiş İqtisadi Səmərə

 • Vergilər stimulları dəyişməklə itirilmiş iqtisadi səmərəyə səbəb olurlar.

  • Vergidən irəli gələn itirilmiş iqtisadi səmərə dövlət gəlirlərin artdığı halda vergi ödəyicilərinin iqtisadi rifahının aşağı düşməsidir.


İnzibati Yük

 • Vergi qanunlarına əməl etmək itirilmiş iqtisadi səmərənin bir növüdür.

  • Vergi ödəyiciləri vergilərin sənədləşdirilməsi, hesablanması və onlardan yayınmaq üçün sərf olunan vaxt və pulları da itirirlər.
  • Vergi sisteminin inzibati yükü onun yaratdığı qeyri-səmərəliliyin bir hissəsidir.


Marjinal Vergi Dərəcələri Orta Vergi Dərəcələrinə Qarşı

 • Orta vergi dərəcəsi ümumi vergilərin ümumi gəlirlərə nisbətidir.

 • Marjinal vergi dərəcəsi əlavə bir dollar gəlir üçün ödənilən əlavə vergidir.Sabit Vergilər

 • Sabit vergi qazancından və fəaliyyətindən asılı olmayaraq hər bir şəxs üçün eyni məbləğdə olan vergidir.VERGİLƏR VƏ ƏDALƏTLİLİK

 • Vergi yükü əhali arasında necə bölünməlidir?

 • Vergi sisteminin ədalətli olub-olmadığı necə müəyyən edilir?VERGİLƏR VƏ ƏDALƏTLİLİK

 • Vergi Qoymanın Prinsipləri

  • Faydalılıq prinsipi
  • Ödəmə qabiliyyəti prinsipi


Faydalılıq Prinsipi

 • Faydalılıq prinsipi insanların hökumət xidmətlərindən aldıqları faydalar nisbətində vergi verməli olduqlarını nəzərdə tutan fikirdir.

 • Misal olaraq benzin vergisini göstərmək olar:

  • Benzin vergisindən əldə edilən gəlirlər yolların tikintisinə və təmirinə xərclənir.
  • Benzini əslində yollardan istifadə edənlər aldığına görə benzin vergisini bu dövlət xidmətinin haqqının ödənilməsi üçün ədalətli üsul hesab etmək olar.


Ödəmə Qabiliyyəti Prinsipi

 • Ödəmə qabiliyyəti prinsipi vergilərin insanlar üzərinə bu yükü daşımaq qabiliyyətlərinə uyğun qoyulmasını nəzərdə tutan fikirdir.

 • Ödəmə qabiliyyəti prinsipi ədalətliliklə bağlı iki əlavə anlayışı meydana gətirir.

  • Şaquli ədalətlilik
  • Üfüqi ədalətlilik


Ödəmə Qabiliyyəti Prinsipi

 • Şaquli ədalətlilik daha çox vergi ödəmək qabiliyyətinə malik vergi ödəyicilərinin daha böyük məbləğ ödəməli olduqlarını nəzərdə tutan fikirdir.

  • Məsələn, yüksək gəlirli vergi ödəyiciləri az gəlirli vergi ödəyicilərindən daha çox ödəyir.


Ödəmə Qabiliyyəti Prinsipi

 • Şaquli Ədalətlilik və Alternativ Vergi Sistemləri

  • Proporsional vergi yüksək gəlirli və aşağı gəlirli vergi ödəyicilərinin gəlirlərin eyni hissəsini ödəməli olduqları vergidir.
  • Reqressiv vergi yüksək gəlirli vergi ödəyicilərinin aşağı gəlirli vergi ödəyicilərinə nisbətən gəlirlərinin daha az hissəsini ödəməli olduqları vergidir.
  • Proqressiv vergi yüksək gəlirli vergi ödəyicilərinin aşağı gəlirli vergi ödəyicilərinə nisbətən gəlirlərinin daha böyük hissəsini ödəməli olduqları vergidir.


Ödəmə Qabiliyyəti Prinsipi

 • Üfüqi Ədalətlilik

  • Üfüqi ədalətlilik vergi ödəmək qabiliyyətləri eyni olan vergi ödəyicilərinin eyni məbləğ ödəmələrini nəzərdə tutan fikirdir.
  • Məsələn, eyni sayda üzvləri olan və eyni gəlirə malik olan, lakin ölkənin müxtəlif hissələrində yaşayan iki ailə eyni məbləğdə federal vergi ödəməlidir.


Cədvəl 7 Üç Vergi SistemiCədvəl 8 Federal Vergi YüküREAL HƏYATDAN MİSAL: Üfüqi Ədalətlilik və Nikah Vergisi

 • Nikahın cütlüyün vergi öhdəliyinə təsir etməsinin səbəbi vergi qanununun evli cütlüyü bir vergi ödəyicisi kimi qəbul etməsidir.

 • Kişi ilə qadın evləndikdə onlar artıq fərdi olaraq deyil ailə olaraq vergi ödəyirlər.

 • Kişi və qadın eyni gəlirlərə malik olarlarsa, evləndikdə onların vergi öhdəliyi artır.Vergiyə Cəlb Olunma və Vergi Ədalətliliyi

 • Vergi siyasətini formalaşdırarkən üzə çıxan çətinlik səmərəlilikədalətliliyin bir-birinə əks olan məqsədlərini tarazlaşdırmaqdır.

 • Vergi yükünü kimin daşıdığının öyrənilməsi verginin ədalətliliyinin dəyərləndirilməsində vacib rol oynayır.

 • Bu araşdırma vergiyə cəlb olunma adlanır.Vergiyə Cəlb Olunma və Vergi Ədalətliliyi

 • Vergiyə Cəlb Olunmanın Yapışqan Kağız Nəzəriyyəsi

  • Yapışqan kağız nəzəriyyəsinə görə vergi yükü, milçək yapışqan kağıza yapışdığı kimi, ilk dəfə qonduğu yerə yapışır.


Xülasə

 • ABŞ hökuməti gəlirlərini müxtəlif vergilərdən istifadə etməklə artırır.

 • Federal hökumət üçün ən vacib vergilər fərdi gəlir vergiləri və sosial sığorta üzrə əmək haqqı vergiləridir.

 • Ştat və yerli hökumətlər üçün isə ən vacib vergilər satış vergiləri və əmlak vergiləridir.Xülasə

 • Ədalətlilik və səmərəlilik vergi sisteminin iki ən vacib məqsədləridir.

 • Vergi sisteminin səmərəliliyi onun vergi ödəyiciləri üzərinə qoyduğu məsrəflərdir.

 • Vergi sisteminin ədalətliliyi vergi yükünün əhali arasında ədalətli olub olmadığını nəzərdə tutur.Xülasə

 • Faydalılıq prinsipinə görə insanlar üçün hökumətdən aldıqları mənfəət əsasında vergi ödəmək daha ədalətlidir.

 • Ödəmə qabiliyyəti prinsipinə görə isə insanlar üçün maliyyə yükünü daşımaq qabiliyyəti əsasında vergi ödəmək daha ədalətlidir.Xülasə

 • Vergi yükünün bölüşdürülməsi vergi deklarasiyalarının bölüşdürülməsi ilə eyni deyildir.

 • Vergi siyasəti ilə bağlı mübahisələrin çoxu insanların bu iki məqsədə (səmərəlilik və ədalətlilik) fərqli şəkildə əhəmiyyət verməsi səbəbindən meydana çıxır.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə