Abdullah Allahın qulu Adil Ədalət, insafYüklə 29.88 Kb.
tarix31.01.2017
ölçüsü29.88 Kb.
A

Abdullah - Allahın qulu

Adil - Ədalət, insaf

Amir - Öndə gedən, əmir, lider

Adıgözəl - elm, sənət, doğruluq

Afaq - Hündür, uca

Afət - Eşq, məhəbbət, sevgili

Aidə - Gəlir, mədaxil

Aişə - Yaşayan

Akif - Calışqan, məqsədyönlü

Allahverdi - Allahın verdiyi pay

Almas - Yaraşıqlı, gözəl

Alxaz - Xüsusi, üstün, misilsiz

Alişan - Yanan, od tutan

Anar - Yada salar, xatırlar

Aqil - Ağıllı, dərrakəli

Arif - Bilən, xəbərdar

Artur - Güclü

Arzu - Arzu, istək

Aslan - Hakimiyyət, əzəmət

Ayaz - Ağıllı, istedadlı

Aybəniz - Ay camallı, gözəl

Aydan - Mənfəət

Aydın - Aşkar, dəqiq, bəlli

Aygün - Gözəl, ismətli

Aylin - Nur, işıq, parıltı

Ayna - Şəffaf, təmiz, güzgü

Aynur - Ay, nur

Aysun - Ay ,su

Aytən - Ayın yarısı

Azad - Asudə, sərbəst

Azər - Od, atəş

Ağa - Ulu, ağa, ilkin

B

Bəhruz - Bəxtiyar

Babək - Ataman, sərkərdə

Badam - Dəyərli, gözəl, ləyaqətli

Banuçiçək - Yüksək, ali

Barat - Paklıq, təmizlik

Bayram - Şənlik, bayram

Bədəl - Əvəz

Bəhram - Qalib gələn, qovan

Bəkir - Igid, ər

Bəsti - Kifayət

Bəxtiyar - Xöşbəxtlik, səadət

Bəyim - Xanım

Bəsir - Xoş xəbər gətirən, muştuluqçu

Budaq - Ailənin inkişafı, davamı
C

Cabbar - Qüdrətli, qadir

Cabir - Əziyyət verən, zülmkar

Cahangir - Dunyanı fəth edən

Cahid - Bilikli

Camal - Gözəllik, nəzakətli

Cavanşir - Igid, qəhrəman

Cavid - Əbədi, daim

Cavidan - Güc, qüvvə

Cövdət - Üstünlük, keyfiyyət

Ceyran - Incə, alagözlü, mülayim

Cəfər - Kiçik çay, axar su

Cəlal - Qorxusuz, iradəli, igid

Cəmilə - gözəl qəşəng

Cəmşid - Parıltı, nur, işıq

Cəvahir - Hal, əhval


Ç

Çərkəz - Gözəl, incə

Çiçək - Gül, çiçək

Çimnaz - Naz, qəmzə

Çingiz - Dəniz

Davud - Sevimli, Əziz

Daşdəmir - Zireh, üstün, möhkəm

Dəniz - Dəniz, su, aydınlıq

Dilbər - Gözəl, sevimli

Dinara - Qiymətli, dəyərli, yeganə

Domrul - Həyat, övlad, nəsil

Durna - Köçəri quş


E

Ejla - saf, təmiz, nəcib

Eldar - Hakim, əl sahibi

Eldəniz - Dəniz

Eleonora - Parıldayan

Ellada - Mədəniyyət,tərbiyə

Elmar - Elin zirvəsi

Elmira - El ağası, başçı

Elmir - Elin başçısı

Elməddin- Dini elm, məlumat,xəbər

Elnarə - Elin dostu, gözəli, el işığı

Elnaz - Elin işvəlisi, nazlısı

Elnur - Elin işığı, nuru, ziyası

Elnurə - Elin işığı, nuru, ziyası

Elsevər - Çox istənilən, xalqına vurulan

Eltac - Xalqın sayılan adamı

Elvin - Yaradıcı, qurucu

Elxan - Hökmdar, imperator

Elyaz - Elin baharı

Elşən - Sevindirən, şənləndirən

Emin - İnanılan, düz,təhlükəsiz


Ə
Əlif - Dost, həmdəm

Əmanət - Əmanət

Əmin - Emin, sakit

Əminə - Etibarlı, mömin

Əmir - Rəis, başcı, hakim

Əmrah - Şənlik, şadlıq, təntənə

Əntiqə - Gözəl, əntiqə

Ənvər - Işıq, nur

Ərşad - Düşüncəli, yetkin

Əsəd - Allahın aslanı

Əsgər - Döyüşçü, əsgər

Əskinaz - Sərvət, qazanc

Əyyub - Dözüm, mütilik

Əzim - Ləyaqət, sövkət, qüdrət

Əziz - Sevimli, əzəmətli
F

Faiq - Üstün, əla, böyük

Fərrux - Müdrik, cəsarətli

Fariz - Fərz edən

Fateh - Qalib, qalib gələn

Fazil - Üstün, ideal, ləyaqətli

Füzuli - ədəbə muxalif

Fərəc - Sevinc, xoşbəxtlik

Fərhad - Anlayan, başa düşən

Fərid - Nadir, misilsiz, yeganə

Fəxri - Fəxr, məğrurluq

Fidan - Pöhrə, budaq

Firdovsi - Cənnətə layiq olan

Firəngiz - Yaradan, doğuran

Firidun - Yaranmış, yaradılmış

Firuz - Qalib gələn

Fizzə - Gümüş

Flora - Çiçək, çiçəklənən

Fuad - Ürək

G

Günəş - Səxavət hökmdarı

Gövhər - Cəvahirat, həyat bəxş edən

Gülçin - Gül dərən

Güləbatın - Hamıdan göyçək

Gülər - Xoşbəxtlik, sevinc

Gülgəz - Al, qırmızı

Gülnaz - Çiçək, gül

Gülsüm - Girdəsifət, toppuş

Gültəkin - Təravətli, tər-təmiz

Gülşən - Çəmənlik, güllük

Günay - Isiq, nur

Günel - Səhər küləyi
H

Hüsniyyə - Gözəllik

Habil - Kədər, qəm

Hafiz - Saxlayan, qoruyan

Haqverdi - Inam, haqq

Hasim - Sındıran, sınan

Hökümə - Mühakimə, hakimiyyət

Hüseyn - gözəllik, ucalıq

Həbib - Sevimli, dost

Həcər - Igid, mərd qadın

Həmzə - Iti, yandırıcı

Həsən - Yaxşı

Həzi - Ağa, cənab

Hicran - Ayrılıq, qoyub getmə

Hidayət - Rəhbər, yolgöstərən

Hikmət - Elmli, bilikli

Humay - Xoşbəxtlik gətirən
X

Xalid - Ölməz, əbədi

Xalidə - gözəl, qəşəng

Xaliq - Yaradan, xəlq edən

Xanım - Xanım

Xasay - Igid, ər, qəhrəman

Xavər - Günəş, şərq

Xeyransa - Qadınların yaxşısı

Xədicə - Birinci, ilkin

Xəlil - Dost, sirdaş

Xəyyam - Çadırquran, çadırçı

Xumar - Yaraşıqlı, alagözlü

Xuraman - Ucaboylu, incə, qamətli
İ

Ilahə - Ilahi, varlıq

İlkin - İlk, birinci

İbadullah- Allahın bəndəsi, qulu

İlham - ruhlanma, yüksək həvəs

İlhamə - yaradıcı fikir, şövqlənmək

İlknur - İlk işıq, birinci nur

İlqar - Basqın, hücum,axınJ

Jalə - Şeh, şəbnəmK

Kamal - Kamil, təkamül, mükəmməl

Kamil - Mükəmməllik

Kamran - Arzuya çatmaq

Kazım - Hövsələli, dözümlü

Könül - Könül, qəlb, ürək

Kövsər - Bol, tükənməz

Kübra - böyük, kübar

Kəklik - Yaraşıqlı, zirək, incə

Kələntər - Rəhbər, böyük, başçı

Kənan - Gözəl oğlan

Kərim - Səxavətli, alicənab


Q

Qadir - qadir,qabiliyətli

Qafar - Əfv edən, bağışlayan

Qalib - Müzəffər, qələbə çalan

Qasım - Qismət, pay

Qədir - Qüdrətli, güclü, qadir

Qərib - Döyüşçü, igid, əsgər

Qətibə - Əlçatmaz

Qəzənfər - yüksəklikdə yaşayan

Qiyas - Kömək, imdad

Qulu - Mubariz, üsyankar
L

Laçın - Uzaqgörən, itigözlü

Lalə - Gözəl, qəşəng

Lamiyə - Incə, zərif, ulduz

Leyla - Gecə, gecə anadan olmuş

Lütfəli - Mərhəmət

Leyli - Gecə

Ləman - Qaranlıqda işıq

Lətafət - Incəlik, xeyirxahlıq

Lətif - İncə, zərif

Loğman - Həkim, igid, qorxmaz
M

Müzəffər - Zəfər, qalibiyyətli

Mətləb - Məlum olmayan, axtarışda olan

Mahir - Usta

Malik - Mülk, mülkiyyət, sahibkar

Manaf - Yuksək, uca

Maqsud - Niyyət, məqsəd

Maral - Gözəl, incə

Mahmud - Tərifə layiq

Mayıl - Aşiq

Mais - Ümidsiz

Möhsün - Comərd, xeyirxah

Mübarək - Uğurlu, bərəkətli, xoşbəxt

Mübariz - Mübarizə aparan

Münəvər - İşıq, nur

Mürsəl - Göndərilən, elçi

Mürşid - Rəhbər, bələdçi

Müşviq - Məşhur, istedadlı

Mehdi - Allahın idarə etdiyi

Mehman - Qonaq, misafir

Mehriban - Sədaqətli, xoşxasiyyət, vəfalı, gülərüzlü

Mətin - Güclü, mətin

Məcid - Şanlı, tanınmış, məşhur

Mədəd - İmdad, yardım, kömək

Mədinə - Müqəddəs, səcdə olunan

Məhbubə - Sevimli, əziz, çox yaxın

Məhəmməd - Ağıllı

Məhərrəm - Haram olunmuş, qadağan edilmiş

Məhsəti - Gözəl, böyük, dahi

Məlahət - Gözəl, incə, cazibədar

Məlik - Hakim, padşah, mülkədar

Məmməd - Şanlı, Şərəfli, tərif olunan

Mənsur - Qalib, çempion

Mərdan - Mərdlik, kişilik

Məryəm - Üstün, bakirə

Mərziyə - Məmnun edən, xoşagələn

Məsumə - Pak, təmiz, günahsız

Mətanət - İgidlik, möhkəmlik

Mirvari - Mirvari, bəzək daşı

Mirzə - Savadlı, oxumuş

Misir - Xoşbəxtlik, səadət

Munisə - Mehriban, istiqanlı


N

Nabat - Yaşıllıq, bitki

Nadim - Şah sarayında sənət işlərinə baxan

Nadir - Yeganə, tək

Nahid - Gənc, yetişmiş

Naib - Köməkçi

Namiq - Qəşəng yazmaq, yazar

Nərmin - Yumşaq, incə, zərif

Natiq - Nitq söyləyən, danışan

Nazim - Şair, nəzmə çəkən

Nazlı - Gözəl, incə

Nazpəri -Nazlı pəri, gözəl

Nağı - Saf, pak, təmiz

Nübar - Məhsul, bar

Nüsrət - Kömək

Nüşabə - Ağıllı və gözəl qadın

Nemət - Ruzi ,bərəkət

Nəbi - Xəbər verən

Nərgiz - Gözəl, qürurlu

Nəriman - İgid, cəsur, qəhrəman

Nəsib - Qismət, pay, bəxt

Nəsimi - Nəsim, yel, meh

Nəsir - Müdafiəçi, köməkçi

Nəzrin - Su zanbağı, tənha çiçək

Nicat - Arzu, murad

Nigar - Gözəl, yaraşıqlı, sədaqətli

Niyaz - Ehtiyac, xahiş, arzuolunan

Nizami - Nizam, intizam

Novruz - Təzə gün, yeni il

Nuray - İşıq

Nuridə - Gözümün işığı

Nurlan - Nur, işıq


Ö

Ömər - Uzun ömürlü

Önər - Öndə gedən, lider

O

Oktay - Nəsildaş, eloğlu

Oruc - Ramazan ayında ibadət

Orxan - Sərkərdə, başçı

Oğuz - Böyük, davamlı, artan nəsil
P

Pakizə - Təmiz, pak

Paşa - Padşah

Pənah - Arxa, dayaq, havadar

Pəri - Gözəl, füsunkar

Pərvanə - Vəfalı, sədaqətli

Pərviz - Müzəffər, qələbə gətirən
R

Rafiq - Yoldaş, dost, xoşxasiyyət

Rahim - Rəhm olunmuş insan

Ramazan - Ramazan

Ramil - Uzaqgörən, hər şeyi qabaqcadan düşünən

Ramin - Uşaq, övlad, oğul

Ramiz - Rəmz edən, dəlalət edən

Rana - Xoş ətirli,gözəl bir gül

Raqib - Arzulayan, rəğbət bəsləyən

Rasim - Rəssam, rəsmiyyət

Rauf - Ürəyiyumşaq, mehriban

Raziyə - Ağıllı, ismətli, gözəl

Rövşən - Işıqlı, nurlu, aydın

Rüfət - Yüksək, uca, tanınmış

Rüstəm - Enlikürək, boylu-buxunlu

Rəbiyyə - Rəbbə yaxın olan

Rəhilə - Allahın sevimlisi

Rəhim - Rəhmedən

Rəhman - Rəhmdil, şəfqətli

Rəmzi - Rəmz,simvol

Rəna - Yaraşıqlı, incə, gözəl

Rəsul - Elçi, nümayəndə, səfir

Rəşad - Ağıllı, dərrakəli

Rəşid - Igid, qəhrəman

Rizvan - Cənnət

Rumiyyə - Gözəl, incə qız

Ruslan - Şir, Aslan

Rza - Məmnuniyyət, razılıq


S

Sabir - Səbirli, dözümlü, dəyanətli

Sabit - Möhkəm, igid, etibarlı

Sadiq - Doğruluq, səmimiyyət

Sahib - Həmdəm, yoldaş

Salam - Sülh, salamatlıq

Samir - Həmsöhbət

Samur - Birlik, güc

Sarvan - Başçı, lider

Sücəddin - Patriot, dostluq, yaxşılıq

Süleyman - Emin, mühafizə olunmuş

Sürəyya - Parlaq, incə

Sevda - Məhəbbət, eşq, sevgi

Sevinc - Sevinc, məhəbbət

Seyfəl - Qılınc

Seymur - Xeyirxahlıq, nicat

Sədaqət - Vəfa, etibar

Səfiyyə - Səmimi, seçilmiş dost

Safura - Zərif, yaraşıqlı, incə

Səid - Ağa, başçı

Səkinə - Sakitli dinclik

Səlim - Sağlam, salamat

Səmayə - Uca, yüksək

Səməd - Dəyişməz, əbədi, möhkəm

Səməndər - Əfsanəvi quş

Sənan - Aşiq, məcnun, vurgun

Sənubər - Ucaboylu, düzqamətli

Sərvinaz - Incə, sehrli,yaraşıqlı

Sərxan - Xanəndə, oxuyan

Səttar - Bagışlayan

Səyavuş - Atlı

Səyyarə - Hərəkət, gəzinti

Sima - Bəniz, üz, çöhrə

Simuzər - Xəzinə, qızıl

Solmaz - Gül, çiçək

Sona - Gözəl

Suad - Xösbəxtlik, səadət

Suğra - Böyük, uca


Ş

Şahbaz - Üstün, birinci

Şahin - Yırtıcı quş

Şahmar - Ilan

Şahvələd - Övlad, uşaq

Şamama - Ətirli

Şamil - Universal, geniş əhatəli

Şəfəq - Günəş, nur, işıq

Şəfi - Şəfa verən, sağaldan

Şəkər - Şirin, mülayim

Şəms - Günəş
T

Tahir - Təmiz, günahsız

Taleh - Insan taleyi

Talıb - Tələb edən, axtaran

Tamam - Gözəllik

Tamerlan - Igid,cəsur

Tapdıq - Ilkin, tapılmış

Tariyel - Igid, cəngavər

Tağı - Dindar, mömin

Tükəzban - Xanım, qadın

Teymur - Qüdrətli, müzəffər

Teyyub - Xoş, ürəyəyatan

Təbrik - Təbrik, bərəkət

Təbriz - Inam

Təhmasib - Sağlam, güclü

Tələt - Görkəm, zahir, sifət

Təranə - Musiqi, melodiya

Tərxan - Hakim, başçı

Təvəkkül - Güman, təvəkkül

Tofiq - Uğur, xoşbəxtlik

Tomris - Həyat verən, nəsil artıran

Toğrul - Qudrətli, şahin

Turab - Torpaq

Tural - Yaşamaq, mövcud olmaq

Turan - Gözəl, incə

Tutu - Gözəl, zərif, incə


U

Umnisə - Xanım

Uğur - Müvəffəqiyyət, uğur

Ulduz - İşıqlı, parlayan

Urfan - Bilmək,anlamaq,qavrama gücü
Ü

Űlvi - saf,təmiz

Űmid - Istək, arzu

Űlkər - Bəxt ulduzu

Űzeyir - Nadır, qiymətli, əziz
V

Vahab - Bəxş edən, pay verən, səxavətli

Vahid - Yeganə, tək, tənha

Valeh - Alışan, yanan, valeh olma

Valid - Valideyn

Vaqif - Bilikli, dərin məlumatlı

Vasif - Tərifləyən, vəsf edən

Vüqar - Qürür, itaətkar

Vüsal - Murada çatmaq,vəfalı

Vüsalə - Sevgi, məhəbbət, səadət

Vəfa - Sədaqət, etibar, inam

Vəli - Yaxın dost

Vəsilə - Ayrılmaz, qovuşmuş

Vidadi - Məhəbbət, rəğbət


Y

Yadigar - Yada salan, xatırlayan

Yalçın - Igid, üsyançı

Yaqub - Vəfalı ata

Yasəmən - Göz oxşayan, xoş ətirli

Yasin - Birincilik

Yavər - Köməkçi

Yavuz - Qorxunc, zəhmli, dəhşətli

Yaşar - Yaşamaq, mövcud olmaq

Yeganə - Tək, səmimi

Yəmən - Xöşbəxtlik, səadət

Yunus - Göyərçin

Yusif - Artım, gəlir
Z

Zümrüd - Dəyərli, qiymətli

Zahir - Parlaq

Zakir - Yada salan, zikr edən

Zaman - Vaxt, dövran, çağ

Zamiq - Etibarlı, məntiqli

Zübeydə - çiçək, gül

Züleyxa - Su pərisi

Zülfüqar - Qılınc

Zeynəb - Gözəl, yaraşıqlı

Zəfər - Qalib

Zəhra - Parlaq, çiçək

Zəkəriyyə - Ağıllı, düşüncəli

Zəki - Ağıllı, bacarıqlı, qavrayan

Zəkiyyə - Alicənab, gözəl, cazibədar

Zəminə - Zəmanət, təminat

Zərifə - Incə, yumşaq

Zərqələm - Qiymətli, dəyərli

Ziba - Gözəl

Zirba - Uca, hündür

Zivər - Bəzək, daş-qaş

Ziya - Işıq, nurZiyad - Üstün, artıq

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə