Az ə rbaycan RespublikaYüklə 1,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/9
tarix28.04.2017
ölçüsü1,62 Mb.
#16054
1   2   3   4   5   6   7   8   9


min  yerl

ə

rə

  Rahimd


ə

n  qorxaraq  m

əcburi  şə

kild


ə

 

getdiyini,  “Ördək  gölü”ndə 

olduğu  vaxt  isə

 

halının  pis  olduğunu,  heç  nə  yem

ə

diyini göstərmişdir.

  

Həmçinin ifadə

sind


ə

 

Rahimin ona bir neçə d

ə

fə

 gec


ə

l

ər d

ə

 zəng edib çölə

 

çıxmasını v

ə

 onunla görüşmə

sini t


ə

klif ets


ə

 d

ə gec

ə

lər onunla görüşmə

y

ə 

çıxmadığını, son zamanlar 

Rahimin onun özünə

 m

əxsus 070-204-48-

44 nömrə


li telefondan da z

ə

ng etdiyini və

 h

ər iki 

nömrə


sind

ə

n  ona əxlaqsız  mesajlar  yazdığını,  onun  zə

ngl


ə

rin


ə

  m


ə

cbur  olub  cavab  vers

ə

 

də,  lakin  ümumiyyə

tl

ə  mesaj  yaza  bilm

ə

diyindən  mesajlarına  cavab  vermədiyini  bildirmiş, 

kursu  bitirdikd

ən sonra  yaşadığı Şə

mkir  rayonunda  olan  evin

ə

  getdiyini  və

  h


ə

min  vaxtdan 

da telefonunu qızı Minəxanıma verdiyini göstərmişdir. 

 

Bundan  başqa  ifadəsind

ə

 göstərmişdir  ki,  Şə

kid


ən  çıxıb  Şə

mkir


ə

  ged


ə

nd

ə  olanlar 

bar


ə

d

ə 

yoldaşına  danışmış,  ancaq  imtahanları  olduğu  üçün  hə

min  vaxt  polis

ə

 şikayə

etməmişlə

r.  H


əmçinin  ifadə

sind


ə

 

göstərmişdir  ki,  Rahimə 

bir  neçə

  d

ə

fə

 

bildirmişdir  ki, zorakılıqla  olan  cinsi  ə

laq


ə

ni  ist


əmir,  özünü  hazır  hiss  etdiyi  vaxt  razılığı  ilə

  cinsi 


ə

laq


ə

d

ə 

olacaq. 


 

 İş  materiallarında  olan  ibtidai  istintaq  zamanı  verdiyi  ifadə

l

ərind

ə

  də

 

eyni  xüsusatları göstə

rm

işdir. (cild 1,i/v: 57-60, 131-135, cild 2, i/v: 67-69, 204-205, 292-293). 

Cinay


ət  işi  materiallarına  ə

lav


ə

 

edilmiş  üzləşdirməd

ə

  dindirmə

  protokoluna 

ə

sas


ə

müəyy

ən edilir ki, İsmayılova Arzu Hikmət qızı ifadə

sind

ə

 göstərdiyi xüsusatları, yə

ni ondan 

onu  av

tomaşına mindirib  Marxal  istirahət  m

ə

rkəzinin  arxasına  aparması,  orada  ona  bıçaq 

çıxarıb zor tə

tbiq ed

ə

rə

k ondan h

ə

d

ə-qorxu il

ə

 hə

r ay 400 manat pul verm

ə

yi t


ə

l

əb etm

ə

sini t

ə

qsirlə

ndiril


ən  şə

xs  N


ə

sirov  Rahim  F

ərrux  oğlunun  üzünə

 

qarşı  deyər

ə

k  bir  daha  tə

sdiq 


etmişdir.(cild2, i/v:80

-85). 


İbtidai  istintaq  zamanı  zə

r

ərçəkmiş  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  ifadəsinin  yerind

ə

 yoxlanılması  zamanı  ifadə

sind


ə

 

göstərdiyi  xüsusatları  bir  daha  yerində 

göstə


r

ə

rə

k  t


ə

sdiq 


etmişdir.(cild1, i/v:106

-108). 


M

ə

hkə

m

ə 

istintaqı  zamanı  şahid  qismində

 

dindirilmiş  Hüseynov  Sahil  Məzahir  oğlu ifad

ə

sində

 

göstərmişdir  ki,  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  onun  arvadıdır.  O,  işə 

düzə


lm

əüçün  Sə

hiyy


ə

  Nazirliyin

ə

 

müraciət  etdiyind

ən  A.İsmayılovanı  2015

-

ci  ilin  mart  ayının axırında Şəki şə

h

ərin

ə

 iki aylıq kursa göndərmişlə

r. Arzu kursa t

ək getmiş, o isə

 

üç uşaqla Şə

mkir  rayonunda  evind

ə

 

qalmışdır.  Arzu  bir  ay  yarım  sonra  Şəki  şəh

ə

rində

  kursa  gedib 

g

ə

lə

rk

ən  2015-

ci  ilin  may  ayında  onun  mobil  telefonuna  zə

ng  edib  kursu  qoyub  g

ə

lmə

istədiyini,  darıxdığından  özünü  öldürmə

k  ist


ədiyini  bildirmişdir.  Arzuya  darıxmamasını, 

kursun  qurtarmağına  bir  hə

ft

ə

  -on  gün  qaldığını,  bundan  sonra  özü  gəlib  aparacağını 

bildirmişdir.  26  may  2015

-ci  il  tarixd

ə

 Şəki  şə

h

ərin

ə

  gə

lib  s


ə

h

ərisi  gün  kurs  qurtardığına görə

  Arzu  il

ə

  birlikdə

 

Şəmkir  rayonuna  evl

ə

rinə

 

getmişdir. Evdə 

Arzu Şəki şə

h

ə

rində

  taksi 


f

ə

aliyyə

ti il


ə

 m

əşğul olan Rahim Nəsirov adlı şəxsin ona t

əcavüz etmə

k ist

ə

diyini, onu vurub maşınına  zorla  oturtduğunu,  razı  olmadığını,  ə

v

əzind

ə

  ondan  400  manat  pul  istə

diyini, 


sonra  150  manat  pul  ist

ə

diyini,  pulu  vermə

y

əc

ə

yi  tə

qdird


ə

 

şantaj  edəc

ə

yini, ə

rin


ə

  onunla 

olmasını  deyə

c

əyini  sğyləmişdir.  Arvadı  Arzuya  inanmamış,  ona  görə  d

ə

,  onu  yoxlamaq üçün 2015

-

ci ilin iyun ayında arvadı Arzunun istifadəsind

ə

 olan 055-566-15-09 mobil telefon nömrə

sind


ə

n  Rahim  N

ə

sirovun  055-741-34-22  nömrə

li  mobil  telefonuna  mesaj  yazaraq, 

«bağışla,  sə

n

ə  d

ə

 pulu  çatdıra  bilmə

dim,  s


ə

b

əbini  dey

ə

  bilə

rs

ənmi  m

ə

ni  niyə

 

maşında vurdun»  məzmunlu  mesaj  yazmışdır.  Hə

min  vaxt  Rahim  N

əsirov  arvadının  hə

min  mobil 

telefon nömrə

sin


ə

 z

əng etmiş, lakin telefonu açmamışdır. Bundan sonra R.Nəsirovun  mobil 

telefonunu yığaraq telefonu səs ucaldıcıya qoyub arvadına danışması üçün vermişdir. Arzu 

Rahim

ə,  bağışla  pulu  verə  bilm

ədim  demiş,  Rahim  isə

,  eybi  yox,  pulu  sonra  ver

ə

rsə

demişdir.  Arvadı  Rahimə 

Şəki  şə


h

ə

rinə

  g


ə

lib  s


ə

n

ədl

əri  götürə

c

əyini  demiş,  Rahim  isəist


ə

s

ə  s

ə

nə

dl

əri  özünün  alıb  göndər

ə

  bilə

c

əyini,  h

ə

r  yerə

 

əlinin  girdiyini  bildirmişdir.  Bir müddə

td

ən sonra Bakı şəh

ə

rində

  olark


ə

n    istifad

ə

sind


ə

  olan  055-880-47-4

8 nömrə

li mobil telefondan  Rahimin  055-566-15-

09  mobil  telefon  nömrə

sin

ə

  zə

ng  edib  n

ə

 

üçün  həyat 

yoldaşını  vurduğunu  soruşmuş,  Rahim  isə

  onu  n

ə

 söymə

diyini,  n

ə

  d


ə

 

ki  vurmadığını bildirmişdir.  Rahimdə

əg

ə

r  Arzu  sə

n

ə 

söymüşdüsə

  niy

ə

  onunla ə

laq


ə

 

saxlamağa çalışdığını soruşmuş, Rahim isə

 suala cavab verm

əyib telefonu söndürmüşdür. Buna görə

 

də

  Rahim  N

əsirovun  arvadını  rüsvay  edə

c

əyi,  şantaj  edəc

əyi  adı  ilə

  h

ə

də

l

əyib  ondan  pul 

ist


ə

m

əsin

ə

 əmin  olmuşdur.  Arzu  isə

  Rahimd


ən  qorxduğundan  pul  verə

c

əyin

ə

  və

d  verib 

hl

ət  ist

əmiş,  ona  görə

  d

ə,  arvadı  Arzuya  gedib  bu  barəd

ə

  polisə

 

şikayət  etm

ə

sini bildirmişdir.  Şəki  şə

h

ərind

ə

  olarkə

n  Rahimin  s

əs  yazmaqla,  gizli  video  çəkilişlə

r  etm


ə

kl

ə 

adamları  şantaj  etmə

kl

ə

  məşğul  olduğunu  eşitmişdir.  Rahim  barə

sind


ə

 

şikayət  etdikd

əsonra ail

əsi, qardaşı onlardan şikayə

tl

ərini geri götürməl

ə

rini tə

l

əb etmiş, Rahimin bir səhv 

etdiyini, onu bağışlamalarını, arvadının şikayəti geri götürmə

sini ist

əmişlə


r. Rahimi 

ə

vvə

ll

ətanımamış, heç bir münasibəti, heç bir düşmənçiliyi və

 

ə

davə

ti olma


mışdır. 

 

Həmçinin ifadə

sind


ə

 

göstərmişdir ki, həyat yoldaşı Arzu ilə 17 ildir birlikd

ə

 yaşayır və

 

Arzu mobil telefonla sms yaza bilmir. Şahid  Hüseynov  Sahil  Məzahir  oğlu  ibtidai  istintaq  zamanı  da  eyni  mə

zmunli  ifad

ə

 

vermişdir.(cild1, i/v: 103-105, cild 2, i/v:206). 

 

 Şahid

 

Tağıyeva  Elvira  Polad  qızı  ifadəsind

ə

 göstərmişdir  ki,  Arzu  İsmayılova 

qayınanasının  xalası  qızıdır.  Arzu  İsmayılova  2015

-

ci  ilin  mart  ayının  axırında  Şəki  Tibb 

Kollecin


ə

 

iki  aylıq  ixtisasartırma  kursuna  gəlmişdir.  Evlərind

ə

 qaynının  noutb

uku 


olduğundan  Arzu  arada  onların  evlə

rin


ə

  g


ə

lib  noutbukla  internet  vasit

ə

sil


ə

  s


ə

hiyy


ə

y

ə  aid 

mövzular  götürmüşdür.  2015

-

ci  ilin  may  ayında  Arzu  onlara  gəl

ə

rkən  ona  bildirmişdir  ki,  

Rahim  ondan  90  manat  pul  almış,  400  manat  pulu  isə

  ist

əmişdir.  Pulun  nəy

ə

 görə

 

istə

nildiyini bilm

əmişdir. Arzuya hə

min adama 400 manat pul verm

ə

sini t


ə

klif  ets

ə

 d

ə Arzu 

pulunun olmadığını, ə

ri Sahild

ə

n 400 manat pul istə

y

ə bilm

ə

yə

c

əyini bildirmişdir.  

H

əmçinin ifadəsind

ə

 göstərmişdir ki, Rahimin Arzunu rüsvay edə

c

əyi  il

ə

  hə

d

əl

ə

mə

si, 


h

ə

də

-qorxu  il

ə

  pul  t


ə

l

əb  etm

ə

sini  Arzu  ona  deməmiş,  ibtidai  istintaq  zamanı  da  verdiyi 

ifad


ə

sini  is


ə

 

oxumamışdır.  Lakin  məhk

ə

mə

d

ə 

ibtidai  istintaq  zamanı  verdiyi  ifadə

si  elan 

edil


ə

r

ək t

ə

dqiq edildikdə

 ifad


ə

d

ə 

göstə


ril

ən xüsusatları təsdiq etmişdir. 

 

İbtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsind

ə

 eyni  məzmunlu xüsusatları göstərmiş, ə

lav


ə

 

olaraq  bildirmişdir  ki,  2015-

ci  ilin  may  ayından  Arzu  onların  evinə

  g

ə

lə

rk

ən  kefinin  v

ə

 əhvalının  olmadığını,  ə

vv

əlki  kimi  deyib-

gülmə


diyini,  h

ə

tta  bir  də

f

ə  onlara  g

ə

lə

nd

ə  onunla 

söhbə


t ed

ə

rkən ağladığını, ondan nə

 

üçün ağladığını soruşanda ona, dərdimi heç kimi deyə 

bilmir


əm, başına işlə

r g


ə

lib dem


əsini, ondan başına nə

 

iş gəldiyini soruşarkən ona, Rahim 

N

əsirov adlı taksi sürücüsünün onu şantaj etdiyini, bir-iki d

ə

fə

 onun 


taksi maşını ilə

 kursa v


ə

 

xə

st

əxayana  g

ə

lib-gedə

rk

ən  işdən-

gücdən  söhbə

t  etdiyini,  sonradan  h

ə

min  taksi sürücüsünün onu videoya çə

kdiyini,  s

əsini yazdığını, onunla görüşmə

yi t


ə

l

əb etdiyini,   

ə

ks halda  ail

əsinin  yanında  rüsvay  edə

c

əyini  bildirmişdir.  Hətta  bir  d

ə

fə

 

onu  döyüb  maşınına mindirib  dağlıq  bir  yerə

 

aparıb,  onunla  cinsi  əlaq

ə

də

  olmaq  ist

ədiyini,  müqavimə

göstər

ə

ndən sonra bıçaq çıxardıb ondan 400 manat pul istədiyini bildirmişdir. O isə

 Arzuya 


polis

ə

 şikayə

t  etm


ə

yi  t


əklif  etmiş,    Arzunun    isə

   


üç  uşaq  anası  olduğundan,  ailə

sinin 


dağılmasından  qorxduğundan,  razı  olmamış,  kursu  yekunlaşdırıb  burdan  çıxıb  gedə

c

əyini 

bildirmiş,  lakin  ona  bu  barə

d

ə

 heç  kimə

  dem


ə

m

əsini  söyləmişdir.  Bir  neçə 

gündə


n  sonra 

Arzu  yenid

ən  onların  evinə

  g


ə

l

ərk

ən  Rahim  adlı  şə

xsin  onu  istirah

ə

t  mə

rk

əzin

ə

 aparıb 

h

əd

ə

lədiyini, Rahimi krediti olduğu üçün ondan ayın axrına kimi 400 manat pulu çatdırmağı 

t

əl

ə

b etdiyini, lakin Arzu bə

han


ə

 il


ə

 

vaxt almaq üçün möhlət ist

ədiyini bildirmişdir. O. Arzuya 

h

ə

min adama 400 manat pul vermə

yi t


ə

klif ets


ə

 d

ə 

Arzu pulu olmadığını, ə

ri Sahild

ə

n 400 manat pulu ala bilm

ə

yə

c

əyini bildirmişdir.(cild1, 229-231). 

M

əhk

ə

mə

 

istintaqı  zamanı  şahid 

qismində  dindirilmiş  İsmayılova  Zə

rif

ə

 Asvar  qızı 

ifad


ə

sind


ə

 

göstərmişdir ki, Arzu İsmayılova onun ögey qızıdır.  Arzunun atası Hikmət  onun 

h

əyat yoldaşı olmuşdur. 2015-

ci ilin mart ayının axırlarında Arzu Şəki şə

h

ə

rinə

 kursa g


əlmiş 

v

ə 

iki  ay  kursda  olmuşdur.  Arzu  həmin  müddə

ə

rzində

  onun  evind

ə

 

qalmış,  arabir  əmisi 

oğlu  Əliyarın  evinə

  kompyuterl

ə

 işlə

m

ək  üçün  getmişdir.  Kursda  olduğu  müddətd

ə

  kursa normal  gedib-g

əlmiş,  lakin  də

rs  bar

ə

də

  v


ə

  kiml


ə

rl

ə 

görüşmə


si  bar

ə

də

 

ona  heçnə 

dem


əmişdir. Kursu bitirdikdənbir müddət sonra Arzunun Rahim adlı şə

xsd


ə

n polis


ə

 

şikayəetdiyini eşitmişdir.

 

Şahid


 

qismində  dindirilmiş 

Cabbarov 

Nüyvə


r  C

əlil  oğlu  ifadə

sind

ə

 göstərmişdir  ki, 

İsmayılova Arzu Hikmət  qızı dayısı Əliyarın  həyat  yoldaşı Şahnazın  əmisi qızıdır. Arzu ilə

 

aralarında  heç  bir  yaxın  münasibətl

ər  olmasa  da,  lakin  heç  bir  ə

dav

ə

t  və

 

ya  düşmənçilik olmamışdır. Nə

sirov Rahim F

ə

rr

ux oğlunu tanımamış, Rahimlə 

heç bir münasibə

ti, 

ə

davə

ti 


v

ə

 ya düşmənçiliyi olmamışdır. Tə

xmin


ə

n 2015-


ci ilin iyun ayının 17

-d

ə Arzu h

əyat yoldaşı 

Sahill

ə

  və

 

adını  bilmədiyi  qızı  ilə 

onların  evinə

  g

əlmiş,  onlarla  oturub  bir  qəd

ər  söhbə

etdikd


ə

n  sonra  Sahi

l  onunla  işi  olduğunu  bildirə

r

ək  bir  q

ə

də

r  k


ənara  çəkib  Arzunu  Şə

ki 


şə

h

ər sakini Rahim adlı şəxsin öz avtomobilinə otuzduraraq m

əcburi dağa apardığını, orada 

Arzunun  Rahim

ə

 yalvardığı  üçün  ona  heç  nə

  etm


ə

diyini  v

ə

  yenid


ə

n  g


ə

tirib  evl

ə

rin


ə

 

düşürtdüyünü  bildirmişdir.  Onda  Rahimin  telefon  nömrəsinin  olduğunu  və 

bu  söhbə

ti 

araşdırmaq üçün Rahimə z

ə

ng edə

r

ək onunla görüşməsini xahiş etmiş, o isə Sahil

ə

 sə

birli 


olmasını,  özünün  bu  söhbə

ti  h


ə

ll  etm


ə

m

əsini,  polis

ə

 müraciə

t  etm


ə

sini  m


ə

sl

əh

əgörmüşdür. Hə

min vaxt gec

ə

 

olduğu üçün gecəni onların evində qalaraq s

ə

həri gün Sahilgil 

10 

 

 getmişlə

r.  Onlar  getm

əmişdən  qabaq  Sahil  ona  Şə

ki  polisin

ə

  ged


ə

r

əə

rizə

  ver


ə

c

ə
Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin