AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ CƏFƏr cabbarli adina respublika gəNLƏr kitabxanasininYüklə 55,63 Kb.
tarix30.11.2016
ölçüsü55,63 Kb.
#523
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

c:\users\user\desktop\sonsapka.jpg

CƏFƏR CABBARLI ADINA RESPUBLİKA GƏNLƏR KİTABXANASININ

İNFORMASİYA-RESURS ŞÖBƏSİ

c:\users\user\desktop\ceyhu.jpg

"İstiqlal aşiqi Ceyhun Hacıbəyli 125"

Tövsiyə ədəbiyyat siyahısı

Bakı-2016

Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

2016-cı ilin fevral ayında Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri, yazıçı-publisist, tərcüməçi, naşir və ictimai xadim Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illiyi tamam olur.

Milli ədəbi-ictimai fikir tarixinə töhfələr verən Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycan xalqının zəngin mədəni nailiyyətlərinin dünyaya tanıdılması istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq və Ceyhun Hacıbəylinin milli mədəniyyətin inkişafı və təbliği sahəsində mühüm xidmətlərini nəzərə alaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

 

İlham ƏliyevAzərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 19 noyabr 2015-ci il.Həyatı
Milli ədəbi-ictimai fikir tarixinə töhfələr verən Ceyhun Hacıbəyli 1891-cı il fevralın 3-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur.

Müəllifin yaradıcılığı tədqiq olunmadığından, toplanmadığından mühacirətə qədərki əsərləri qəzet səhifələrində pərəm-pərəm düşmüşdür. Ceyhun Hacıbəyli yaradıcılığının ilk dövründə qələmini felyeton janrında sınamış, amma sonralar felyeton yazmamışdır. Felyetonları arasında "Pristav Ağa" daha çox diqqəti cəlb edir. Əsər "Proqres" qəzetinin 1907-ci il 6 və 7-ci saylarında "Daqestanskiy" imzası ilə çap olunmuşdur.

Ceyhun bəy sonrakı illərdən başlayaraq məhsuldar şəkildə maarif, mədəniyyət, din, dil, xeyriyyəçilik, qaçqınlar mövzularında məqalələr yazır, cap etdirir. Mühacirətdən əvvəl (1919-cu ildən) "Kaspi", "Proqres", "Bakı", "Azərbaycan" və başqa qəzetlərdə yüzlərlə publisistik məqalə, hekayə dərc etdirən C. Hacıbəyli həmin dövrdə "Известия" (Kaspidə), "İttihat" və "Azərbaycan" (rus dilində) qəzetlərinin redaktoru olmuşdur.

1910-cu ildə o, "Hacı Kərim" povestini yazır və 1911-ci ildə kitab şəklində çap etdirir. Lakin həmin povestdən sonra yaradıcılıqdan uzun müddət uzaqlaşmışdır. Cey-hun bəy Fransada yaşayarkən "La Revul du Mond Müsulman", "La Fiqaro" kimi mətbu orqanlarla əməkdaşlıq etmiş, "La Revul des Deux Mende" adlı jurnallarda çalışmış, Parisdə fransız dilində nəşr olunan "Qafqaz" və Münhendə Azərbaycan dilində çıxan "Azərbaycan" jurnalının redaktoru olmuşdur. "Azadlıq" radiostansiyasının yaradıcı-larından sayılan Ceyhun Hacıbəyli Münhendəki "SSRİ-ni Öyrənən Universitetin" müxbir üzvü seçilmişdir.

Ceyhun bəyin "İslam Əleyhinə" kampaniya və onun Azərbaycanda Metodları" adlı iri həcmli tədqiqat əsəri isə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Adı Azərbaycanın Azadlıq tarixinə qızıl hərflərlə yazılan C.Hacıbəyli mühacirətdə yaşadığı bütün dövrdə (1919-1962) əqidə və amalından dönməmiş, son nəfəsinədək sovet imperiyası ilə ideoloji mübarizə aparmış, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda bacardığını əsirgəməmiş-dir.

Bəstəkar, yazıçı Üzeyir Hacıbəyovun qardaşı Ceyhun bəy Hacıbəyli 1962-ci ildə dünyasını dəyişib və Parisdə dəfn olunub.

2016-cı ilin fevral ayında yazıçı-publisist, tərcüməçi, naşir və ictimai xadim Ceyhun Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illiyi tamam olur. Azərbaycanın mədəni irsinin tanınmasında böyük xidmətləri olan C.Hacıbəylinin ədəbi irsini yüksək qiymətləndirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 19 noyabr 2015-ci il tarixdə Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır.

Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi Ceyhun Hacıbəylinin ədəbi irsini geniş oxucu kütlələrinə çatdırmaq məqsədilə Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının informasiya-resurs şöbəsi aşağıdakı tövsiyyə ədəbiyyat siyahısını tərtib edib.Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı haqqında

Kitablar:

1. Ceyhun Hacıbəyli / Azərbaycan Demokratik Respublikası : Azərbaycan höküməti 1918-1920. – Bakı : Gənclik, 1990. – S. 46.

2. Hacıbəyli Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu (1891-1962) / Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası. 2 cilddə. I cild. – Bakı : Lider, 2004. – S. 403-404.

3. Hacıbəyli Ceyhun bəy Əbdülhüseyn oğlu (1891-1962) / Üzeyir Hacıbəyov ensik-lopediyası. – Bakı : Şərq-Qərb, 2007. – S. 78-79.

4. Paris sülh konfransı (1919-1920) / Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası. 2 cilddə. II cild. – Bakı : Lider, 2005. – S. 282-285.

5. Tahirli A. Azərbaycan mühacirət mətbuatında publisistika (1921-1991) / Tahirli A..- Bakı : Polygraphig-Production, 2005.

6. Tahirli A. Ceyhun bəyin Vəsiyyəti // Azərbaycan mühacirət mətbuatı. I hissə.– Bakı : Qapp-Poliqraf, 2002.– S.138-144.

7. Vəliyeva F. (Hicran).Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycan folklorunun araşdırılması sahəsində fəaliyyəti // Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı.- Bakı: Qartal, 2009. – S.116-137.8. Yaqublu N. Ceyhun Hacıbəyli(1891-1962) // Bakının qurtuluşu.– Bakı : Adiloğlu, 2008. – S. 244.

Dövri mətbuatda çıxan məqalələr:

 1. Abbaslı, Sönməz.  Ceyhun Hacıbəylinin Qarabağ folkloru ilə bağlı əsəri / S. Abbaslı // Xalq cəbhəsi. - 2016.- 20 aprel. - № 68. - S. 14 . 

 2. Abbaslı T. Cismi qürbətdə uyuyan böyük isim : Şuşa ağrılı, Bakı azarlı, Paris məzarlı Ceyhun Hacıbəyli... // Mədəniyyət. - 2012. - 1 fevral. - № 7. - S. 13.

 3. Abbaslı T. Qürbətdə uyuyan dahimiz - Ceyhun Hacıbəyli // Mədəniyyət. - 2011. – 2 fevral. - № 8. - S. 15.

 4. Aydınoğlu T. “Şuşa – Bakı – Paris” istiqlal mücahidinin tale yolu : Ceyhun Hacı-bəyli – 110 // Xalq qəzeti. – 2001.- 2 mart. - S. 6.

 5. Bəxtiyar Qaraca   Durun gedək evimizə...: Bir millətin namusu / Bəxtiyar Qaraca // Azərbaycan. - 2015.-29 sentyabr. - № 210. - S. 11 . - Qeyd: Gəncə üsyanı ilə bağlı Ceyhun bəy Hacıbəylinin 1953-cü ildə “Azərbaycan” dərgisində (Almaniya) dərc olunan “Bir millətin namusu” adlı məqaləsini oxuculara təqdimatı.

 6. Ceyhun bəy Hacıbəyli : "Azərbaycan"ın ilk redaktorları // Azərbaycan. - 2008. - 14 sentyabr. - S. 4.

 7. Ceyhun Hacıbəylinin bədii və publisistik irsinə bir nəzər : I. Mühacirət-əqədərki dövr // Ədəbiyyat qəzeti. – 2015. – 26 dekabr. 33 - № 64. – S. 20.

 8. Elçin Sovet ideologiyasını qəbul etməyən ziyalı: Maarif Teymur: "Ceyhun  Hacıbəyli qüdbətdə yaşayıb, Azərbaycan uğrunda mübarizə aparmağı hər şeydən üstün tutub" / Elçin. // Xalq cəbhəsi. - 2006.-14 mart. - N45. - S. 14 .

 9. Əliyev M. Ceyhun Hacıbəyli // Odlar yurdu. – 1988. Əliyev Z. “Hacıbəyov qardaşlarının operası...” // Xalq qəzeti. – 2001. – 1 sentyabr. – S. 5.

 10. Xəlilzadə F.Ceyhun Hacıbəylinin Vətən xiffəti // Azərbaycan. - 2012. - 2 noyabr. - № 244. - S. 10.

 11. Kənan A. Ceyhun bəy Hacıbəyli // Azərbaycan.- 2012.- 3 fevral.- № 26.- S. 6.

 12. Kənan A. Sonbeşiyin vətən həsrəti: Ceyhun bəy Hacıbəyli // Füyuzat.- 2013. - № 4. - S. 28-34.

 13.   Qarabağlı, Səadət.  Mədəniyyətimizi dünyaya tanıdan azadlıq mücahidi: görkəmli yazıçı, publisist, tərcüməçi, tarixçi, tədqiqatçı, ictimai xadim Ceyhun bəy Hacıbəy-linin anadan olmasının 125 illiyi / S. Qarabağlı // Mədəniyyət.az. - 2016. - № 2. - S. 24-27 . 

 14. Rzalı, Rəsmiyyə"Mühacirəti bir yerə toplamağa səy ediniz, bu mühümdür" / R. Rzalı // Azərbaycan. - 2006.-3 fevral . - N23. - S. 6 . - Qeyd: Yazıçı-publisist, naşir, tərcüməçi və tədqiqatçı Ceyhun bəy Hacıbəyov haqqında.

 15.  Tahirli, Abid. Ceyhun Hacıbəylinin əsərləri ana dilində / A. Tahirli // Xalq qəzeti. - 2006.-12 aprel. - 78. - S. 7 . - Qeyd: C. Hacıbəylinin anadan olmasını 115-ci ildönümü ərəfəsində Mirzəbala Əmrahovun buraxdığı "C.Hacıbəylinin seçilmiş əsərləri" kitabı isə mühacirətşünaslığa, ceyhunşünaslığa dəyərli töhfədir.

 16. Tahirli, Abid. İstiqlal mücahidinin ədəbi irsi: Ceyhun Hacıbəyli - 125 / A. Tahirli // Azərbaycan. - 2016.-3 fevral. - № 24. - S. 7. 

 17. Tahirli, Abid.  Ceyhun Hacıbəyli publisistikasının səciyyəvi cəhətləri /A.Tahirli // Kaspi. - 2014.-30 sentyabr. - № 159. - S. 16-17 . 

 18. Uğur. Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparıb : maarif Teymur: "O, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaflnda böyük xidmətlər göstərib" / Uğur // Xalq cəbhəsi. - 2016.-2 fevral. - № 19. - S. 14 . 

Elektron resurslar:

Ceyhun Hacıbəylı https://az.wikipedia.org/wiki/Ceyhun_Hac%C4%B1b%C9%99yli

Ceyhun Hacıbəyli haqqında bilmədiklərimiz http://modern.az/articles/20841/1/#gsc.tab=0

Ceyhun Hacıbəyli haqda nə bilirik? http://www.qafqazinfo.az/medeniyyet-10/ceyhun-hacibeyli-haqda-ne-bilirik-136789

Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı http://azertag.az/xeber/Ceyhun_Hacibeylinin_125_illik_yubileyinin_kechirilmesi_haqqinda_Azerbaycan_Respublikasi_Prezidentinin_Serencami-903615
Azərbaycan istiqlalının ən gənc mühaciri… http://www.azadliq.org/a/ceyhun-hacibeyli-muhacir/27529926.html

Ceyhun Hacıbəyli Həsən bəy Zərdabi haqqında

http://kaspi.az/az/ceyhun-hacibeyli-hesen-bey-zerdabi-haqinda/
Ceyhun Hacıbəylı

http://azerbaycanli.org/az/page849.html

Bakıdakı qəbir yeri boş qalmış Ceyhun Hacıbəyli – FOTO http://news.milli.az/culture/295119.html


AZƏRBAYCAN”ın ilk redaktoru http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=73824

İstiqlal aşiqi Ceyhun Hacıbəyli http://www.clb.az/files/mv/C-Has.pdf

CEYHUN BƏY HACIBƏYLİ http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=2689&lang=1

CEYHUN HACIBEYLI HAQQINDA FİLM... "Durun gedek evimize..." https://www.youtube.com/watch?v=4osMKXHwjLI

Ceyhun Hacıbəylinin bədii və publisistik irsinə bir nəzər http://senet.az/ceyhun-hacib%C9%99ylinin-b%C9%99dii-v%C9%99-publisistik-irsin%C9%99-bir-n%C9%99z%C9%99r/


Ceyhun Hacıbəyli http://www.adam.az/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=2733&Itemid=62

Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycan ideyasına sadiq mütəfəkkirimiz olub” http://karabakhmedia.az/main/3328-ceyhun-hacibeyli-azerbaycan-ideyasina-sadiq-mutefekkirimiz-olub.html


Şəhid oğul, 40 illik bacı həsrəti, kabab qoxusu - Ceyhun Hacıbəylinin MEMUARI


http://kulis.lent.az/news/13638

Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyi keçiriləcək http://report.az/i-ncesenet/ceyhun-hacibeylinin-125-illik-yubileyi-kecirilecek/


Ceyhun Hacıbəylinin 125 yaşı tamam olur http://apa.az/daxili_siyaset/ceyhun-hacibeylinin-125-yasi-tamam-olur.html


Ceyhun Hacıbəyli irsində folklor motivləri - Ceyhun Hacıbəyli-125


http://525.az/site/?name=xeber&news_id=56905

CEYHUN BƏY HACIBƏYLİ FENOMENİ

http://www.sherg.az/site/id-14128/

Ceyhun Hacıbəylinin “Xatirələri” Azərbaycan dilinə tərcümə olundu

http://ann.az/az/ceyhun-hacibeylinin-xatireleri-azerbaycan-diline-tercume-olundu/#.V7F-kfmLTNM


Ceyhun Hacıbəyli ağır vəziyyətdə olan Çəmənzəminliyə niyə kömək etmədi?


http://www.moderator.az/news/118208.html

Bir millətin namusu - Ceyhun Hacıbəylinin ürək titrədən yazısı http://www.bizimyol.info/news/52041.htmlCeyhun Hacıbəylinin 125 illiyidir http://www.aznews.az/index.php?c=news&id=100358

Tərtib etdi: İnformasiya-resurs şöbəsinin böyük kitabxanaçısı Məmmədova Tamella


Yüklə 55,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin