AZƏrbaycan respublikasi məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİYüklə 3.32 Kb.
PDF просмотр
səhifə23/23
tarix23.12.2016
ölçüsü3.32 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Rus dilində 
 
Актуальные проблемы изучения…   839 
Ариф Гаджиев. Страницы жизни 
  949 
Бета-Адреноблокаторы в лечении…   658 
Вопросы разработки физико… 
  602 
Вопросы функционального анализа  
 
553 
Деде-Коркут 
– 
1300 
    1278 
История русской литературы ХIХ века  
959 
Книга моего Деде Коргута 
   1279 
Методические указания подготовке........   
478 
                         
Мономеры для производства пластических ........747 
Наука и истина 
    721 
 
Научно-исследовательские институты...  
722 
Птицы на солнышке 
    1308 
Русский язык 
     843 
Соната  № 8 для скрипки 
… 
  771 
Тезисы докладов выездной… 
  607 
Трудовой Кодекс 
    436 
Флагман нефтехимической науки 
  749 
 
 
 
 
 
 

MÜNDƏRICAT 
 
MÜQƏDDIMƏ................................................................   3 
0 Ümümi şöbə..................................................................   6 
00 Elm və mədəniyyətin ümumi məsələləri......................  6 
001 Elm. Elmşünaslıq……………………………… .....   6 
002 Mətbuat.  Sənədləşdirmə. Elmi-texniki informasiya....7 
004  İnformasiya texnologiyaları. Kompyuter 
texnologiyaları. Hesablama texnikası..............................   7 
006 Standartlaşdırma və standartlar..................................  8 
008   Mədəni inkişaf. Mədəniyyət. Proqress.....................  8 
01   Biblioqrafiya. Kataloqlar. Ədəbiyyat göstəriciləri...... 9 
02 Kitabxana işi. Kitabşünaslıq…....................................  11 
030 Ümumi tipli məlumat nəşrləri ................................... 11 
069 Muzeylər.................................................................... 12 
070  Mətbuat.  Jurnalistika……………………….....…  . 13 
087.5  Uşaqlar ücün idrak ədəbiyyatı………….............  .13 
1  Fəlsəfə elmləri.  Psixologiya…………......................  15 
1/14  Fəlsəfə 159.9. Psixoligiya........................................ 17 
2 Din. Teologiya…………………………………........... 18 
3. İctimai elmlər………………………………............    23 
311 Statistikanın nəzəriyyəsi............................................. 23 
316  Sosiologiya...............................................................  34 
32 Siyasət.........................................................................   35 
Şəhidlər............................................................................   38 
323/324 Azərbaycan Respublikasının daxili siyasəti........ 39 
327. Xarici siyasət.Diplomatiya.......................................   39 
328 Parlamentlər. Xalq nümayəndəlikləri. Hökumət........ 41 
329 Siyası partiyalar və hərəkatlar.................................... 53 
33 İqtisadiyyat.  İqtisadi  elmlər........................................ 54 
331 Əmək. Əmək haqqinda elm. Əməyin iqtisadiyyatı.....60  
334 Sahibkarlıq.................................................................. 61 
34 Hüquq. Hüquqşunaslıq................................................  61 
351/354 Dövlət inzibatı idarəetmə.................................. .69  

355/359 Hərbi iş.............................................................. 70  
37 Təhsil. Tərbiyə. Təlim...........……………...............   71  
372.8  Ayrı-ayrı fənnlərin tədrisi.....................................75 
373 Məktəbəqədər tərbiyə və təhsil.................................77 
373.167.1  Ümumtəhsil məktəblər üçün dərsliklər .........78 
374 Məktəbdənkanar təhsil……………………............  80 
376 Xüsusi məktəblər.................................................... . 80 
377 Orta ixtisas təhsil…………………………….…..... 81 
378 Ali məktəb təhsili…………………………………. 81 
39 Etnoqrafiya. Adət-ənənələr. Folklor….....................   82 
396 Qadın məsələsi........................................................   82 
5 Riyaziyyat və təbiət elmləri........................................ 83 
502/504 Təbiət ……………….......................................  83 
51 Riyaziyyat..................................................................  85 
52 Astronomiya. ………................................................. 87 
53 Fizika.........................................................................  87 
54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineraloqiya…………….. 89 
55  Geologiya. Geologiya və geofizika elmləri……….  90 
57 Biologiya  elmləri.......................................................95 
59 Mikrobiologiya...........................................................96 
6 Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika……………   96 
61 Tibb elmləri. Sağlamlığın qorunması....................     96 
62 Texnika………………………….... ……………..  102 
625 Avtomobil yolları................................................   110 
63 Kənd təsərrüfatı..…………....................................  110 
641/642 Yeyinti məhsulları........................................... 111 
65  İstehsalat müəssisələrinin idarə edilməsi. İstehsalatın, 
ticarətin və nəqliyyatın təşkili. Reklam.........................112 
654 Elektrik rabitəsi..................................................... 112 
656 Nəqliyyat .............................................................. 113 
66 Kimya texnologiyası. Kimya sənayesi...................114   
68 Dəqiq mexanika. Avtomatika................................ 116 
69 Tikinti. Tikinti мaterialları …………………….... 116 
İncəsənət. Dekorativ-tətbiqi incəsənət. Fotosənəti. 

Musiqi.Oyunlar.İdman.............................................116 
73 Rəqs........................................................................117 
73/76 Təsviri incəsənət............................................... 117 
745/749 Dekorativ-tətbiqi incəsənət………………....117 
78 Musiqi.................................................................    118 
79 Teatr. Oyunlar. İdman.........................................    120 
791 Kino..................................................................     120 
792 Теаtr....................................................................   121 
793 Xoreoqrafiya......................................................... 121 
796/799 İdman..........................................................    121 
Dilçilik. Linqvistika. Bədii ədəbiyyat. 
Ədəbiyyatşünaslıq…………………………………. 122 
80/ 81 Filologiya. Dilçilik........................................    122 
82  Ədəbiyyatşünaslıq..............................................    131 
82.821 Folklor............................................................. 148 
821.51.Azərbaycan ədəbiyyatı..................................   150 
821. 161. Xarici  ədəbiyyat....................................      185 
821.51-93  Uşaqlar üçün bədii ədəbiyyat................    187 
Coğrafiya. Bioqrafiya. Tarix............................     189 
902 / 904 Arxeologiya. Arxeolojı abidələr. …........    189 
908 Diyarşünaslıq....................................................    190 
91 Coğrafiya............................................................    190 
93/ 94.  Tarix. Arxivlər..............................................  191 
Xarici ölkələrdə nəşr olunan kitablar........................   202 
Avtoreferatlar………………………………… …   206 
Müəlliflərin əlifba göstəricisi......................................229 
Алфавитный  указатель  aвторов.............................241 
Sərlövhələrin  əlifba  göstəricisi.... ………………… 244 
Алфавитный  указатель  заглавий.......................... 255 
 
 
 
 

 
 
BİRİLLİK  AZƏRBAYCAN 
KİTABİYYATI 
 
1999 
 
 
 
Nəşriyyat redaktoru  
və korrektor          
 
 
 T.Ağamirova   
 
 
 
Kompyuter yığımı  
və dizayn:                                  N.Hüseynova, B.Orucova   
 
 
 
 
 
M.F.Axundov ad. Milli Kitabxananın mətbəəsində ofset 
üsulu ilə  çap olunmuşdur 
Çapa imzalanmışdır:  
Sifariş: 
Tiraj   nüsxə 
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə