AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ


davranış qaydalarını pozmaYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə20/35
tarix04.12.2016
ölçüsü4,8 Kb.
#789
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

davranış qaydalarını pozma
 
350.1.  Silahla,  hərbi  sursatla,  radioaktiv  materiallarla,  partlayıcı  maddələrlə,  habelə 
ətrafdakılar  üçün  yüksək  təhlükə  törədən  maddə  və  əşyalarla  davranış  qaydalarını 
pozma  ehtiyatsızlıqdan  zərərçəkmiş  şəxsin  sağlamlığına  zərər  vurduqda,  hərbi 
texnikanın məhvinə və ya sair ağır nəticələrə səbəb olduqda— 

iki ilədək müddətə hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma və ya eyni müddətə intizam 
xarakterli hərbi hissədə saxlama ilə cəzalandırılır. 
350.2. Bu əməl ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə səbəb olduqda— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
350.3.  Bu  Məcəllənin  350.1-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  əməl  ehtiyatsızlıqdan 
iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 5 1 .  Maşınları idarəetmə və istismar qaydalarını pozma
 
351.1.  Döyüş,  xüsusi  və  ya  nəqliyyat  maşınlarını  idarəetmə  və  istismar  qaydalarını 
pozma  ehtiyatsızlıqdan  zərərçəkmiş  şəxsin  sağlamlığına  az  ağır  və  ya  ağır  zərər 
vurduqda— 
iki ilədək müddətə hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma və ya eyni müddətə intizam 
xarakterli  hərbi  hissədə  saxlama  və  ya  üç  ilədək  müddətə  nəqliyyat  vasitələrini 
idarəetmə  hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə  eyni  müddətə 
azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
351.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
üç ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququndan məhrum edilməklə 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
351.3.  Bu  Məcəllənin  351.1-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  əməl  ehtiyatsızlıqdan 
iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
beş  ilədək  müddətə  nəqliyyat  vasitələrini  idarəetmə  hüququndan  məhrum 
edilməklə beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 5 2 .  Uçuş və ya uçuşa hazırlıq qaydalarını pozma
 
352.1.  Hərbi  uçuş  aparatlarının  uçuş,  uçuşa  hazırlıq  və  ya  sair  istismar  qaydalarını 
pozma  ağır  nəticələrə  və  ya  ehtiyatsızlıqdan  zərər  çəkmiş  şəxsin  ölümünə  səbəb 
olduqda— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
352.2.  Eyni  əməllər  ehtiyatsızlıqdan  iki  və  ya  daha  çox  şəxsin  ölümünə  səbəb 
olduqda— 
beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
M a d d ə   3 5 3 .  Hərbi gəmiləri idarəetmə qaydalarını pozma
 
353.1. Hərbi gəmiləri idarəetmə və ya istismar qaydalarını pozma ağır nəticələrə və 
ya ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 
iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
353.2.  Eyni  əməllər  ehtiyatsızlıqdan  iki  və  ya  daha  çox  şəxsin  ölümünə  səbəb 
olduqda— 

beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
 
  
30  dekabr  1999-cu  il  tarixli  787-IQ  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin 
təsdiq  edilməsi,  qüvvəyə  minməsi  və  bununla  bağlı  hüquqi  tənzimləmə  məsələləri  haqqında” 
Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu, 
2000-ci il, № 4, maddə 251) ilə təsdiq edilmişdir.
 
Məcəlləyə əlavə və dəyişikliklər etmiş qanunlar
 
 
 
1.
        
26  may  2000-ci  il  tarixli  886-IQ  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Məcəlləsinin, 
Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin  və  Azərbaycan  Respublikası 
Cinayət  Məcəlləsinin  qüvvəyə  minmə  müddətlərinin  dəyişdirilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2000-ci  il, 
№ 5, maddə 323)
 
 
 
2.
        
26  dekabr  2000-ci  il tarixli 48-IIQ nömrəli  “Şərti  maliyyə  vahidi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2000-ci  il, 
№ 12, maddə 835)
 
 
 
3.
        
26 dekabr 2000-ci il tarixli 49-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət və İnzibati 
Xətalar 
Məcəllələrinə 
əlavələr 
və 
dəyişikliklər  edilməsi 
haqqında” 
Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il, 
№ 1, maddə 24)
 
 
 
4.
        
2  iyul  2001-ci il  tarixli  172-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 7, maddə 455)
 
 
 
5.
        
27  dekabr  2001-ci il  tarixli  240-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il, 
№ 1, maddə 9)
 
 
 
6.
        
19  aprel  2002-ci il  tarixli  305-II  QD  nömrəli "Psixiatriya  yardımı  haqqında"  Azərbaycan 
Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  barədə”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il, 
№ 5, maddə 236)
 
 
 
7.
        
14  may  2002-ci il  tarixli  321-IIQD  nömrəli "Şəhərsalmanın  əsasları  haqqında"  Azərbaycan 
Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunlarına 
əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 248)
 
 
 
8.
        
17  may  2002-ci il  tarixli  332-IIQD  nömrəli "Terrorizmin  maliyyələşdirilməsi  ilə  mübarizə 
haqqında  Beynəlxalq  Konvensiyaya  Azərbaycan  Respublikasının  qoşulması  barədə" 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 

qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il, 
№ 5, maddə 258)
 
 
 
9.
        
16 aprel 2002-ci il tarixli 302-IIQD nömrəli "Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara emblemlərindən 
istifadə  və  onların  müdafiəsi  haqqında"  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə 
əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  Məcəlləsinə  və  Azərbaycan  Respublikasının 
İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinə  əlavə  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il, 
№ 6, maddə 326)
 
 
 
10.
     
2  iyul  2002-ci il  tarixli  360-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 8, maddə 465)
 
 
 
11.
     
20  iyun  2003-cü il  tarixli  486-IIQD  nömrəli “Yetkinlik  yaşına  çatmayanların  işləri  və 
hüquqlarının  müdafiəsi  üzrə  komissiyalar  haqqında”  Əsasnamənin  təsdiq  edilməsi  barədə" 
Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, 
№ 6, maddə 276)
 
 
 
12.
     
20  iyun  2003-cü il  tarixli  490-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikası  Seçki  Məcəlləsinin 
müddəalarının  pozulmasına  görə  məsuliyyət  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 279)
 
 
 
13.
     
20 iyun 2003-cü il tarixli 485-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, № 8, maddə 425)
 
 
 
14.
     
7  noyabr  2003-cü il  tarixli  512-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2003-cü il, 
№ 12, maddə 676)
 
 
 
15.
     
30  dekabr  2003-cü il  tarixli  569-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Seçki 
Məcəlləsinin  tətbiq  edilməsi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  və  Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarının  qüvvədən  düşmüş  hesab  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, 
№ 1, maddə 10)
 
 
 
16.
     
5  mart  2004-cü il  tarixli  599-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  folkloru  nümunələrinin  Hüquqi 
qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikasının  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinə  və  Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət 
Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 200)
 
 
 

17.
     
4  may  2004-cü il  tarixli  646-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi  qanunlarına 
əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 5, maddə 321)
 
 
 
18.
     
11 iyun 2004-cü il tarixli 688-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik 
aktlarına  əlavələr  və  dəyişikliklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 8, maddə 598)
 
 
 
19.
     
7  sentyabr  2004-cü il  tarixli  732-IIQD  nömrəli «Mülki  dövriyyənin  müəyyən  iştirakçılarına 
mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi 
məhdudlaşdırılmış)  əşyaların  siyahısı  haqqında»  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun 
tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və 
əlavələr 
edilməsi 
barədə” 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu 
(Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 10, maddə 762)
 
 
 
20.
     
26  oktyabr  2004-cü il  tarixli  781-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət 
Məcəlləsinə  və  Azərbaycan  Respublikasının  İnzibati  Xətalar  Məcəlləsinə  əlavələr  və 
dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 11, maddə 900)
 
 
 
21.
     
7  dekabr  2004-cü il  tarixli  801-IIQD  nömrəli  “Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət 
Məcəlləsinə  dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 3)
 
 
 
22.
     
15  aprel  2005-ci  il
 tarixli 885-IIQD nömrəli “Məlumat  toplularının  hüquqi  qorunması 
haqqında”  Azərbaycan  Respublikası  Qanununun  tətbiqi  ilə  əlaqədar  Azərbaycan 
Respublikasının  bəzi  qanunvericilik  aktlarına  dəyişikliklər  və  əlavələr  edilməsi  barədə” 
Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik 
toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 462)
 
 
 
23.
     
14 iyun 2005-ci il tarixli 937-IIQD nömrəli “Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə 
dəyişikliklər  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 575)
 
 
 
24.
     
20  sentyabr  2005-ci  il  tarixli  991-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 994)
 
 
 
25.
     
30  sentyabr  2005-ci  il  tarixli 1020-IIQD  nömrəli “Azərbaycan  Respublikasının  bəzi 
qanunvericilik  aktlarına  əlavələr  və  dəyişiklik  edilməsi  haqqında”  Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu(“Azərbaycan” qəzeti, 26 oktyabr 2005-ci il)
 
 
 
26.
     
30  dekabr  2005-ci  il  tarixli  46-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 71)
 
 
 
27.
     
30  dekabr  2005-ci  il tarixli  47-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 72)
 
 
 

28.
     
30  dekabr  2005-ci  il  tarixli  50-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 2, maddə 75)
 
 
 
29.
     
7  aprel  2006-cı il  tarixli 92-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 5, maddə 390)
 
 
 
30.
     
28  noyabr  2006-cı  il  tarixli 185-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1020)
 
 
 
31.
     
19  dekabr  2006-cı  il  tarixli  202-IIIQD
 
nömrəli  Qanun  (Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 12, maddə 1028)
 
 
 
32.
     
19  dekabr  2006-cı  il  tarixli  200-IIIQD
 
nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 68)
 
 
 
33.
     
27 
fevral 
2007-ci 
il 
tarixli 
251-IIQD 
nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 398)
 
 
 
34.
     
17  aprel  2007-ci  il  tarixli  313-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-cı il, № 6, maddə 560)
 
 
 
35.
     
17  aprel  2007-ci  il  tarixli 320-IIIQD
 
nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 562)
 
 
 
36.
     
31  may  2007-ci  il  tarixli 
357-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 6, maddə 579)
 
 
 
37.
     
16  iyun  2007-ci  il  tarixli 391-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 8, maddə 757)
 
 
 
38.
     
9  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  428-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 937)
 
 
 
39.
     
19  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  456-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 10, maddə 941)
 
 
 
40.
     
23  oktyabr  2007-ci  il  tarixli  464-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1080)
 
 
 
41.
     
6 noyabr 2007-ci il tarixli 479-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1090)
 
 
 
42.
     
1 oktyabr 2007-ci il tarixli 424-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu (Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2007-ci il, № 11, maddə 1049)
 
 
 
43.
     
25  dekabr  2007-ci  il tarixli 522-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 
Respublikası  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1221)
 
 
 

44.
     
16 
may 
2008-ci 
il 
tarixli 
607-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  7  iyun  2008-ci  il,  №  123,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 454)
 
 
 
45.
     
2 iyun 2008-ci il tarixli 617-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu(Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 6, maddə 461)
 
 
 
46.
     
13  iyun  2008-ci  il tarixli 648-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602)
 
 
 
47.
     

oktyabr 
2008-ci 
il 
tarixli 
691-IIIQD 
nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  30  oktyabr  2008-ci  il,  №  242,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 10, maddə 884)
 
 
 
48.
     
28  oktyabr  2008-ci  il  tarixli  708-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  16  dekabr  2008-ci  il,  №  280,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1047)
 
 
 
49.
     
28  oktyabr  2008-ci  il  tarixli  711-IIIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  14  dekabr  2008-ci  il,  №  279,  Azərbaycan  Respublikasının 
qanunvericilik toplusu, 2008-ci il, № 12, maddə 1049)
 
 
 
50.
     
28  may  2009-cu  il  tarixli  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhkəməsi 
Plenimunun  Qərarı (“Respublika” qəzeti  28 may 2009-cu il, № 114)
 
 
 
51.
     

may 
2009-cu 
il 
tarixli 813-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti  31  may  2009-cu  il,  №  116,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 05, maddə 315)
 
 
 
52.
     
30 
iyun 
2009-cu 
il 
tarixli  856-IIIQD 
nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti  24 iyul 2009-cu il, № 160)
 
 
 
53.
     
20  oktyabr  2009-cu  il  tarixli 896-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan” qəzeti, 27 dekabr 2009-cu il, №289)
 
 
 
54.
     
25  dekabr  2009-cu  il  tarixli  Azərbaycan  Respublikası  Konstitusiya  Məhkəməsi 
Plenimunun  Qərarı (“Respublika” qəzeti  30 dekabr 2009-cu il, № 285)
 
 
 
55.
     
4  dekabr  2009-cu  il  tarixli 924-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti,  13  fevral  2010-cu  il,  №  34,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №
2
, maddə 70)
 
 
 
56.
     

fevral 
2010-cu 
il tarixli 951-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  19  mart 2010-cu il,  №  62,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 03, maddə 171)
 
 
 
57.
     
05  mart  2010-cu  il  tarixli 973-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 
(“Azərbaycan”  qəzeti  21  mart  2010-cu  il,  №  64,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, №03, maddə 178)
 

 
 
58.
     

mart 
2010-cu 
il tarixli 971-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  18  aprel 2010-cu il,  №  82,  Azərbaycan  Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 04, maddə 275)
 
59.
     

mart 
2010-cu 
il tarixli 972-IIIQD nömrəli 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  17  aprel 2010-cu il,  №  81,  Azərbaycan  Respublikasının 
Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə