Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājs


U. Kalnenieks Physiology of Zymomonas mobilis: some unanswered questions. Advances in Microbial Physiology 51: 73-117Yüklə 1,78 Mb.
səhifə17/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33
2006
 1. U. Kalnenieks Physiology of Zymomonas mobilis: some unanswered questions. Advances in Microbial Physiology 51: 73-117.
Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums (CV)

CURRICULUM VITAE
Māra Pilmane, Dr.habil.med., profesore

http://www.lza.lv/scientists/pilmane.htm

Dzimšanas gads, datums: 1962. gada 22. maijs
Ieņemamais amats:

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Anatomijas un antropoloģijas institūts, direktore


Telefons, fakss:

darba: 371 67 326526, mob 371 29490710; fakss 371 67320862

mājās: 371 67973578

e pasts: pilmane@latnet.lv


Izglītība:

1980-1986 Latvijas Medicīnas Akadēmijas (LMA, tagadējā RSU) Pediatrijas fakultāte

1986-1990 LMA pediatrijas katedras klīniskā ordinatore
Darba gaitas:

1990-1992 LMA pediatrijas katedras aspirante

1992-1994 LMA histoloģijas katedras asistente

1994-1997 LMA histoloģijas katedras vadītāja, docente

1998-2002 LU profesore, LU MF anatomijas un histoloģijas katedras vadītāja

2000-2003 LUMPII rezidentūras daļas vadītāja

2001-2002 LU anatomijas un embrioloģijas muzeja vadītāja

2001- LLU Zinātniskā centra Sigra vadošā pētniece

2001- RSU profesore, anatomijas un antropoloģijas institūta direktore

2002- RSU AAI Embrioloģijas studiju nodaļas vadītāja

2002- BOVAS Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Patoloģijas biroja histoloģijas konsultante

2006- Eiropas AVA clinic Latvijas filiāles konsultante

2008-RSU AAI Histoloģijas un embrioloģijas katedras vadītāja

2009-RSU Morfoloģijas katedras vadītāja


Zinātniskais grāds:

1992.g.- medicīnas zinātņu doktore

1997.g.- habilitētā medicīnas zinātņu doktore

1997.g.- Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekle


Lasītie mācību kursi: vispārējā un speciālā histoloģija medicīnas fakultātes, rehabilitācijas fakultātes, stomatoloģijas fakultātes, medicīniskās embrioloģijas kurss medicīnas un stomatoloģijas fakultātei, šūnu bioloģija, neirozinātne biomedicīnas maģistriem.
Profesionālā izglītošanās:

1) 1990.g. septembris, oktobris - stažēšanās Krievijas embriologu un histologu skolā; darba vadītājs - prof. A.Bruselovskis;

2) 1992.g.aprìlis, maijs - stažēšanās Zviedrijā, Lundas Universitātes Medicīnisko šūnu pētījumu nodaļā histoloģiskajā neiroimunoloģijā; darba vadītājs - prof. Franks Sundlers;

3) 1993.g. marts-maijs - stažēšanās Zviedrijā, Lundas Universitātes Medicīnisko šūnu pētījumu nodaļā histoloģiskajā neiroimunoloģijā; darba vadītājs - prof. Franks Sundlers;

4) 1993.g. novembris - stažēšanās Zviedrijā, Lundas Universitātes Medicīnisko šūnu pētījumu nodaļā histoloģiskajā neiroimunoloģijā; darba vadītājs - prof. Franks Sundlers;

5) 1994.g. aprìlis-maijs - stažēšanās Zviedrijā, Lundas Universitātes Medicīnisko šūnu pētījumu nodaļā histoloģiskajā neiroimunoloģijā; darba vadītājs - prof. Franks Sundlers;

6) 1996.g. oktobris-novembris - stažēšanās Zviedrijā Umea Universitātes Anatomijas departamentā radioimūnhistoķīmiskās metodes apgūšanā. Līdzstrādnieks - Uno Kjorells

7) 1997.g. janvâris-februāris - stažēšanās Zviedrijā, Lundas Universitātes Medicīnisko šūnu pētījumu nodaļā histoloģiskajā neiroimunoloģijā; līdzstrādnieks - prof. Franks Sundlers;

8) 1997.g. jūnijs-augusts - zinātnisks kopprojekts Austrālijā Garvana Medicīnisko pētījumu Centrā Sidnejā neirobioloģijā. Darba grupas vadītāji: Džons Šains un Tiina Ismaa;

9) 1997. g. septembris - Stažēšanās histoloģijas specialitātē Austrālijas Melburnas Universitātes Anatomijas un Šúnu bioloģijas departamentā. Departamenta vadītāja - profesore Daine Alcorn;

10) 1998. g. maijs-jūnijs - zinātnisks kopprojekts Zviedrijā Umea Universitātes Anatomijas departamentā neiropulmonoloģijā. Līdzstrādnieki - Uno Kjorells, Sture Forsgrens;

11) 2000. g. decembris - zinātnisks kopprojekts Zviedrijā Upsalas Universitātes Anatomijas departamentā neiropulmonoloģijā. Līdzstrādnieki - Godfrìds Roomens, Anca Dragomir.

12) 2003. gada 19.10-13.10 – zinātniskas un akadēmiskas lekcijas Helsinku universitāte (Somija);

13) 2006. gada 24.-30. 04 – Erasmus apmaiņas ietvaros stažēšanās Kauņas Medicīnas Universitātes (Lietuva);

14) 2007. gada 26.02-03.03 – Erasmus apmaiņas ietvaros stažēšanās Tamperes Universitātē (Somija);

15) 2007. gada 28. 10 - 10. 11 – Erasmus apmaiņas ietvaros stažēšanās Dikles Universitātē (Turcija).


Zinātniskā darba aktivitāte: 450 publikāciju autore; mācību grāmatas Medicīniskā embrioloģija autore (2006, līdzautors G.H.Šūmahers, Rīgas Stradiņa universitāte, 2006: 335 lappuses); monogrāfijas J.Bērziņš, I.Logina, M.Pilmane, E.Vītols. Neiromuskulārās slimības (Nacionālais Apgāds, 2007: 278 lappuses) līdzautore.
Zinātniskā darba virzieni:

Neirohormonālie peptīdi; perifērā neiroendokrīno šūnu sistēma; neiropeptīdu un klasisko neiromediatoru savstarpējā ietekme; neiropeptīdu saturošo nervšķiedru un neiroendokrīno šūnu lokalizācija normālās un slimās plaušās; plaušu neiroendokrīnās sistēmas ontoģenētiskie aspekti; neiropeptīdus saturošo nervšķiedru un neiroendokrīno šūnu lokalizācija kaulplēvē, kuņģa-zarnu tarktā; nervu augšanas faktori

Bronhu epitēlija ultrastruktūras pārmaiņas slimniekiem ar ieilgušām, hroniskām elpceļu saslimšanām un astmātiķiem; plaušu surfaktanta pārmaiņas ar bronhītu un pneimoniju slimojošiem pacientiem

Bronhu sienas hialīnā skrimšļa osifikācija un vakuolizācija ar dažādām elpceļu saslimšanām slimojošiem dažāda vecuma pacientiem; neiropeptīdu saturošo nervšķiedru inervācija ap hialīno skrimsli neizmainītos un patoloģijas skartos cilvēka bronhos; ektopiska kaula veidošanās

ds RNS loma šūnu diferencēšanās gaitā dažādās šūnu kultūrās

Kaulaudu morfofunkcionālā reģenerācija dažādās dzīšanas fāzēs; kaulaudu morfofunkcionālās kvalitatīvās un kvantitatīvās pārmaiņas

Muskuļaudu un nervaudu bojājumu histopatoloģiskie aspekti, audu pārmaiņas reģenerācijas gaitā

Histoķīmiskās un imūnhistoķīmiskās metodes: fluorescences, biotīna avidīna, biotīna streptavidīna; in situ hibridizācija; TUNEL tehnika; elektronmikroskopija; šūnu kultūras.

Embrioloģija: nervu sistēmas, kuņģa un zarnu trakta, elpošanas sistēmas attīstība.

Salīdzinošie embrioloģiskie pētījumi, veterinārās medicīnas morfoloģiskie pētījumi par dzīvnieku reproduktīvo, gastroenteroloģisko, imūno un nervu sistēmu.

Biomateriāli, to struktūras maiņa audos un saderība dažādos laika periodos pēc implantācijas ar apkārtējiem audiem.

Cilmes šūnas.


Zinātniski organizatoriskais darbs:

LZA korespondētājlocekle

Ņujorkas Zinātņu akadēmijas locekle

Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Zinātnes Padome

RSU promocijas Padomes medicīnas bāzes zinātnēs locekle

RSU Satversmes locekle

RSU Senāta locekle

RSU Medicīnas fakultātes Domes locekle

RSU Muzeja Padomes locekle

RSU Zinātnes Padomes locekle

RSU Bibliotekas padomes locekle

RSU Doktorantūras apakšprogrammas medicīnas bāzes zinātnēs vadītāja

Latvijas Universitātes (LU) Medicīniskās pēcdiploma apmācības institūta Domes locekle (1998-2003)

LU zinātnisko rakstu Medicīna redkolēģijas vadītāja un locekle (2000-2002)

LU Promocijas padome medicīnas un bioloģijas zinātņu nozarēs (1998-2005)

LU MF Domes locekle (1998-2002)

Latvijas Klīniski Integrētās Morfoloģijas asociācijas prezidente

Eiropas Respiratorās Savienības biedre (-2003)

Best Europe eksperte un recenzente

Eiropas Neiropeptīdu kluba biedre

Anglijas elektronmikroskopijas biedrības locekle (-2005)

Latvijas Profesoru Asociācijas biedre

Vācijas Anatomu Asociācijas biedre

Latvijas Pulmonologu Asociācijas biedre

Upsalas universitātes promocijas padome pulmonoloģijā (2003)

Kauņas Medicīnas Universitātes Promocijas Padome biomedicīnā (2003)

ENC 2005 the 15th annual meeting prezidente

Baltijas Morfologu I (2003) un IV (2007) zinātnisko konferenču prezidente

Latvijas anatomu, histologu un embriologu biedrības valde

Profesora J.Prīmaņa vārdbalvas ekspertu komisijas locekle

ESF “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” eksperte
Darbs redkolēģijās un eksperta statuss:

LU zinātnisko rakstu Medicīna redkolēģijas vadītāja un locekle (2000-2002)

Trends in Biomedicine in Finland. Editorial Board (2003-2004)

ASV izdotā žurnāla Medicine and life international scientific redkolēģijas locekle (no 2004)

Redkolēģija: Recenzente SCI un Pub Med žurnāliem (no 2007):


 1. Elsevier Nutrition Research

 2. The Tohoku Journal of Experimental Medicine

 3. Hormone Research

 4. The Scandinavian Journal of Animal Sciences (no 2009)

Latvijas Zinātņu Padomes Medicīnas nozares eksperte

Acta Chirurgica Latviensis redkolēģijas lovekle (no 2008)


Goda nosaukumi, apbalvojumi:

  1. 1992.gads - Latvijas Universitātes Biomedicīniskā Studiju un Pētniecības Centra oficiāla pateicība par Zviedrijā, Lundas Universitātē veiktiem pētījumiem - ds RNS loma šūnu diferencēšanās procesos;

  2. 1995.gada aprīlis - Vācijas Saistaudu asociācijas gada konferencē I vieta par pētījumiem laminīna un kolagēna sadalījumā bronhu epitēlija bazālās membrānās;

  3. 1997.gada augusts - Austrālijā Garvana Medicīnisko pētījumu Centrā Sidnejā oficiāla pateicība par līdzdalību Institūta kopprojektos;

  4. 2000.gads- LKA (ASV) Tēvijas Fonda prēmija par LU avīzē publicēto rakstu sēriju "Anatomijas un histoloģijas katedra augstskolu griežos";

  5. 2001.g. - Tventes Universitātes pateicìba par studentu mācìbu projekta DNS legalizācija Eiropā organizēšanu;

  6. 2003.gads – Rīgas Stradiņa Universitātes pateicība par profesora Paula Stradiņa anatomisko eksponātu un mulāžu restaurēšanas organizāciju un patstāvīgās ekspozīcijas sakārtošanu Anatomijas un Antropoloģijas institūtā;

  7. 2003.gads – Somijas Biomedicīnas biedrības goda locekle;

  8. 2004.gads – Lauksaimniecības Ministrijas konkursa Sējējs laureāte;

  9. pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas (Brisele, 21.06.2005) M.Pilmanes kā no Latvijas izvēlētās pārstāves biogrāfiskais apraksts un personālās intervijas iekļautas grāmatā par 50 Eiropas 24 valstu zinātniekiem Researchers in Europe 2005 - Portraits of researchers, kas domāta zinātnes reklamēšnai Eiropas Savienības valstīs;

  10. 2006. gads – I vieta X Turcijas starpatautiskajā anatomu kongresā par cilmes šūnu pētījumiem;

  11. 2006. gads - I vieta 20tajā Āzijas Bērnu ķirurģijas Asociācijas kongresā par darbu ar bērnu žultsūšļa sieniņu pārmaiņām žultsakmeņu slimības gadījumā;

  12. 2007. gads – prezentācijas balva par darbu Biomaterial and surrounding tissue interactions after implantation of different biomaterials in subcutis of experimental animal. The International Baltic Sea Region conference „Functional materials and nanotechnologies”, Riga, 2-4, April.

  13. 2008. gads - Par darbu Augšanas faktori olvada grūtniecības gadījumā. Baltic International Conference in Obstetrics and Gynecology. Rīga, 10-11X08 saņemta I vieta;

  14. 2009. gads – Par darbu Augšanas faktori un apoptoze sejas šķeltņu skartos audos saņemta III vieta. Baltic Morphology 2009, Kaunas, Lithuania, 27-28 August.


PROMOCIJAS, MAĢISTRU, BAKALAURU UN STUDENTU ZINĀTNISKO DARBU VADĪŠANA:
Promocijas darbu vadīšana: (aizstāvētie darbi)

 1. Latviešu meiteņu 20. gs. morfoloģisko pārmaiņu raksturojums, Ilva Duļevska. 2002-2003. gads (Dr med 2003. gada 16. aprīlī).

 2. Liellopu corpus luteum hormonu ekspresija cikla un grūsnības laikā, Regīna Tamane, LZP doktorante, 1998.-2002. gads, Dr med vet 2004. gada 30. janvārī.

 3. Cilvēka anorektālā rajona anomāliju kompleksa diagnostika un ķirurģiska ārstēšana. Dzintars Mozgis, 1998.-2003. gads, Dr med 2004. gada 17. jīnijā.

 4. Shahida Shahana, Epithelial damage in rhinitis – Epitēlijaudu bojājums iesnu gadījumā, Upsalas Universitāte, Līdzdalība vadīšanā, M.Pilmane ievēlēta Upsalas Universitātes Promocijas padomē. 2002.-2003. Gads, Licenciate thesis 2003.gada 20 .februāris; aizstāvēšanās 2005. gada februārī.

 5. VIP un P vielas IMH un RIH pētījumi astmātiķiem, Aurika Babjoniševa, LZP un RSU doktorante, 1998.-2005. gads. Eiropas Neiropeptīdu Kluba 2005. gada zinātniskās konferences balvas laureāte. Dr med grāds 2007. gada 19. oktobrī

 6. Barības vada atrēzijas klīnisko un morfopatoģenētisko komplekso pētījumu kombinācija ķirurģiskās ārstēšanas tehnikas izvēlē. Zane Ābola Dr med 2007. gada 6. decembrī

 7. Ūdeļu barības līdzekļu patogēno sēņu ietekme uz ūdeļu morfopatoloģiju, Anda Valdovska. 2006-2008; Dr med vet 2008. gada 4. jūnijā.

 8. Māra Rone. Rosacea klīniskie un morfopatoģenētiskie pētījumi, 2006-2008; Dr med 2008. gada 16. decembrī.

 9. Ize Šalma. Sintētisko kalcija fosfāta biokeramikas materiālu reaktogenitāte pēc eksperimentālās implantācijas mtes, sejas un žokļu rajonā, 2006-2008 Dr med 21.09.2009;

 10. Anita Oginska. Latvijas jaundzimušo longitudinālais pētījums 2004.-2006. gados (priekšaizstāvēšanās 2009-23-02); aizstāvēšanās 28.09.2009.


Patlaban apstiprinātie doktoranti:

 1. RSU un ESF – stomatoloģijā Kaspars Stāmers Siekalu dziedzeru išēmiskā slimība, 2006-2008;

 2. RSU un ESF – morfoloģijā Benita Krivicka. Augšanas, reģenerācijas un kvalitātes marķieru imūnhistoķīmiskā izpēte iedzimto sejas šķeltņu patoģenēzē un diagnostikā, 2006-2008;

 3. RSU bērnu ķirurģijā Dr Olafs Volrāts. Liesu saudzējošas ķirurģiskas taktikas izstrāde bērniem ar portālās hipertensijas sindromu un hematoloģiskām saslimšanām, lai novērstu postsplenektomijas sepses rašanos, 2007-2009;

 4. RSU un ESF - bērnu ķirurģijā Ainārs Ģīlis. Megaureter biomehāniskie, imūnhistoķīmiskie un klīniskie pētījumi patoloģijas diagnostiski prognostisko kritēriju izstrādei bērnu uroloģijā, 2006-2008;

 5. RSU ķirurģijā Dr Andrejs Brikuns. Morfoloģiskās pārmaiņas akūta un hroniska apendicīta gadījumā, 2007-2009;

 6. RSU ortognātijā Iveta Jankovska. Augšanas faktori ortognātisko anomāliju patoģenēzē un remodelēšanas procesā pēc žokļu osteotomijām, 2007-2009;

 7. RSU periodontoloģijā Zane Lauriņa. Gēnu/transkripcijas un augšanas faktoru saistība ar periodonta patoloģijām, 2007-2009;

 8. RSU ķirurģijā Vjačeslavs Popkovs. Saauguma slimības morfofunkcionālie patoģenēzes aspekti, 2007-2009.

 9. RSU ginekoloģijā Anna Kukanova. Augšanas faktoru un gēnu sadalījums I trimestra cilvēka embriju audos dažādas implantācijas gadījumos, 2008-2012.

 10. RSU dzemdniecībā doktorante Ilze Kreicberga – Pēcdzemdību placentas morfofunkcionālais novērtējums un tā saistība ar iespējamiem grūtniecības riska faktoriem, dzemdību gaitu un jaundzimušā veselības stāvokli (no 2008. gada decembra.

 11. RSU ķirurģijā Arta Bārzdiņa. Bērnu galvas traumas dažādu terapijas modeļu novērtēšana (no 2009. gada marta).


Maģistra darbu vadīšana:

(aizstāvēti periodā no 2000. - 2002. gadam):

L.Sausiņa (Latvijas Universitāte - LU) “Kaķeņu olnīcu morfofunkcionālais raksturojums”,

B.Krivicka (LU) “Plaušu inervācijas raksturojums ontoģenētiskajā periodā”

S.Petrovska (LU) “Cilvēka embriju balstaudu attīstība”

L.Zorgevica (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte) „Prostatas morfofunkcionālās pārmaiņas novecojušiem suņiem”; aizstāvēts 2003. gada decembrī

Inese Eglīte „Augšanas un iekaisuma faktori bronhos un plaušās jaundzimušajiem ar dažādām elpceļu saslimšanām”; aizstāvēts 2007. gada decembrī.

Andrejs Ivanovs „Žultspūšļa sieniņas pārmaiņas bērniem ar žultsakmeņu slimību”, aizstāvēts 2008. gada 13. novembrī.


Apstiprinātie maģistra darbi patlaban:

Konsultante LU juridiskās fakultātes maģistram Mārim Intleram „Cilmes šūnu izmantošanas juridiskie aspekti”, no 2008. decembra.

E.Valdmane (RSU Biomedicīnas st. progr. no 2009. gada februāra). Strausu (Struthio camelus var. Domesticus) kājas kaulu histoloģiskā uzbūve agrīnā postnatālā ontoģenēzē.

A.Balode (RSU Biomedicīnas st. progr. no 2009. gada februāra). Vienpusējas lūpas un aukslēju šķeltnes izveides molekulārie mehānismi.


Bakalauru darba vadīšana:

 1. Stikla keramikas un saistaudu saderība eksperimenta apstākļos, Gita Krieviņa, 06.06.06;

 2. Bērnu megaureter morfofunkcionālās pārmaiņas, Ulla Milbreta, 06.06.06


Studentu zinātnisko darbu vadīšana:

Vadu RSU morfoloģijas studentu zinātnisko pulciņu, ievērojamākie saniegumi:

2003. gada VIII morfoloģisko studentu zinātņu konferencē:


 • M. Malzubris, A. Ribakovs Smadzeņu audu morfoloģiskās pārmaiņas cilvēkiem pēc galvas traumas. I vieta un brauciens uz Upsalas universitāti augustā;

 • A. Suhova, J. Nazarovs Ar akūto ketozi slimojošu liellopu gremošanas trakta morfofunkcionālais raksturojums. III vieta;

 • R. Veidemanis Barības vada atrēzija un tās morfofunkcionālais raksturojums II vieta.

2004. gadā IX morfoloģisko studentu zinātņu konferencē:

 • Tomarkin D. Correlations between inflammation and immunoreactive innervation in patients with Hirschprungs disease (2. vieta);

 • Černišova N., Timčenko M. Olvada šūnu arilhidrokarbonu receptoru sadalījums un to korelācija ar progesterona receptoru daudzumu ārpusdzemdes grūtniecības gadījumā (atzinība); darbs piedalās arī RSU 53-ajā studentu zinātniskajā konferencē;

2005. gadā X studentu Morfoloģisko zinātņu konferencē:

 • A.Kukanova, MF V –Neiropeptīdu sadalījums cilvēku embriju CNS (2. vieta);

 • A.Ivanovs, III kurss - Kardiomiocītu apoptoze hroniskās sirds išēmiskās slimības (SIS) un išēmijas reperfūzijas (IR) eksperimenta modelī (1. vieta); darbs piedalās arī RSU 54-ajā studentuzinātniskajā konferencē, iegūstot 3. vietu, brauciens uz Upsalas universitāti augustā;

 • G.Nartiša-Zaķe - Sejas audu morfofunkcionālās pārmaiņas bērniem ar caurejošām sejas šķeltnēm 1. vieta).

2005. gada 19-23, oktobrī M.Pilmanes vadītais RSU MF III kursa students A.Ivanovs 16ajā Eiropas studentu zinātniskajā konferencē Berlīnē, Vācija, saņēma 3. godalgoto vietu par darbu Cardiomyocyte apoptosis in experimental animal models

2006. gadā XI studentu morfoloģisko zinātņu konferences organizēšana 2006. gada 18. maijā; studentu zinātnisko darbu vadīšana: 1. Ivanovs A., MF IV, Žultsakmeņu slimības morfoloģiskās īpatnības bērniem (II vieta);

 2. Krieviņa G., LU, Stikla keramikas un saistaudu saderība eksperimenta apstākļos (I vieta);

1st Baltic see students scientific conference on medical sciences, April 22-23, 2006, Riga, RSU, Latvia. Distribution of neuropeptides in human embryonal nerve system, Anna Kukanova, RSU, VI (I vieta).

2007. gada 10. maijā XII morfoloģisko zinātņu konference: • Kristīne Kozlova Anorektālā rajona fistulu audu augšanas faktori un to receptori – II vieta.

56. RSU medicīnas nozares studentu zinātniskā konference – 2007. gada 18. aprīlī:

 • L.Ozoliņa – Augšanas faktori barības vada proksimālajā un distālajā galā bērniem ar barības vada atrēziju – II vieta

XIII morfoloģisko zinātņu konferencē 2008. gada maijā:

 • Ļeoņenko Kļims Antimikrobā proteīna defensīna sadalījums megaureter un barības vada atrēzijas skartā orgāna sienā. İegūta atzinības balva.

VI kursa pētniecības projekta vadīšana:

 • Možeika Elga, RSU VI pētniecības darba aizstāvēšana Cilvēka dabīgie ādas antibiotiķi – peptīdi pacientiem ar proriāzi – aizstāvēts 15.-1.2009.

57. RSU medicīnas nozares studentu zinātniskā konference:

 • Jeļena Kintero Augšanas faktori un to receptori abdominālo saaugumu audos bērniem (2. vieta)

Studentu XIII morfoloģisko zinātņu konferencei 2009. gada 5. Maijā vadītie studentu darbi:

 • Kintero J. Bērna abdominālo saaugumu imūnhistoķīmisks pētījums (2. vieta)

 • Ozoliņa L. Ductus choledochus cistas sieniņas struktūru imūnhistoķīmiska izpēte


LĀZA un LMF Latvijas Ārstu kongresa ietvaros profesora I.Lazovska stipendiāti studenti -2005. gadā:

RSU 3. kursa students Andrejs Ivanovs,

RSU 4. kursa students Mārtiņš Malzubris,

RSU 3. kursa students RobertsVeidemanis.


Rezidentu darbu vadīšana:

Vadīju LUMPII beidzēju rezidentu gala darbu sagatavošanu un aizstāvēšanu (1998-2003).RSU rezidentes Svetlanas Burcevas darba vadīšana „Blastocistu kultivācija in vitro”, aizstāvēts, 2007. gada aprīlī.
Latvijas Zinātņu Padomes, IZM projektu, valsts programmu un nacionālo programmu vadīšana:

 1. “Ontogenētiski bronhu sienas balstaudu spektrofotomorfometriski pētījumi ar HNPS slimojošiem pacientiem”, Nr. 93915, 1993-1995, vad. M.Pilmane.

 2. “T-limfocītu agrīnas aktivācijas stadijas pētījumi ar TBC slimojošiem cilvēkiem”. Nr. 960342, 960342.1, 1996-1999, vad. M.Pilmane.

 3. ‘’Neiropeptīdi bronhiālās astmas patoģenēzē”, 01.0354, 2001-2003, vad. M.Pilmane.

 4. “Augšanas, reģenerācijas un kvalitātes marķieri iedzimto sejas šķeltņu patoģenēzē, diagnostikā un terāpijas prognozē“, 04.1214, 2004-2008, vad. M.Pilmane.

 5. Nacionālās programmas ERAF projekts „Par RSU zinātniskās infrastruktūras modernizēšanu” vadītāja no 18.03.2005-01.03.2006;

 6. Valsts pētījumu programmas „Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” projekta „Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas” (vadītāja L.Bērziņa-Cimdiņa) mofoloģijas sadaļas vadītāja M.Pilmane.

 7. Līdzdalība Phare 2003. projekta Nacionālās programmas Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā 1. komponentes Inovatīvās uzņēmējdarbības un lietišķo pētījumu infrastruktūras attīstības veicināšana (budžeta līnija) 2003/004-979-06-03) programmas projekt „Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs” tehniskās specifikācijas noformēšana; projekta ietvaros apstiprināta skenējošā un transmisijas elektronmikroskopa iegāde un izvietošana Kronvalda 9.

 8. IZM projekts, vadītāja M.Pilmane, „Dažādu augšanas faktoru un Ca2+ metabolisma noteikšana kaulaudos un nervu sistēmā agrīnās embrioģenēzes stadijās un augstākminēto faktoru eksperimentāla fenotipa pārmaiņu izpēte attīstības anomāliju veidošanās gaitā”, no 2007. gada projekts iekļauts IZM projektā Bērnu mirstību un invaliditāti izraisošo faktoru izpēte saistībā ar jaunu diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas pasākumu izstrādi bērnu veselības uzlabošanai Latvijā (vad. D.Gardovska) kā apakšprojekts.

 9. Iedzimto anomāliju morfopatoģenēzes mehānismu izpētes sadaļas vadītāja valsts pētījumu programmas Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību projektā No 6 „Uz modernām tehnoloģijām balstītu iedzimtu patoloģiju diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai” (projekta vad. A.Pētersons).

 10. Valsts pētījumu programma „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniskā izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību” projekts No 10 „Asins transmisīvās cilvēka dzīvildzi ietekm’;ejošās vīrusu infekcijas: vīrusu persistence slimnieka organismā. Diagnostikas un ārstēšanas paradigmas” (vadītāja L.Vīksna).


Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə