Biomedicīna” Pašnovērtējuma ziņojums RĪGA, 2009 Satura rādītājsYüklə 1,78 Mb.
səhifə19/33
tarix05.05.2017
ölçüsü1,78 Mb.
#16753
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33

Datums: Paraksts:CURRICULUM VITAE


Vārds, uzvārds:

Vladimirs Kasjanovs

Dzimšanas gads un vieta:

1946. gada 10. septembris, Ukraina

Personas kods

100946-10917

Dzīves vieta

Viestura prospekts 16 - 63, Rīga, LV-1034Izglītība1969. gadā

Rīgas Politehniskai institūts, iegūts inženiera diploms
1964. gadā

Ventspils 2. vidusskola

Zinātniskais grāds
1992. gadā

Tehnisko zinātņu doktora grāds nostrificēts – LR habilitēts doktors inženierzinātnēs, Latvijas Zinātnes padome.
1989.gadā

Tehnisko zinātņu. doktors, specialitāte – biomehānika. Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas ZPI
1977. gadā

tehnisko zinātņu kandidāts, Polimēru mehānikas institūta padomē.

Darba vietas
1998.-pašlaik.

RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta profesors.
1990.-pašlaik.

RTU Biomehānikas laboratorijas vadītājs.
1969. - 1989.

Latvijas Zinātņu Akadēmijas Polimēru mehānikas institūta Biomehānikas laboratorijas inženiers, jaunākais un vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.
1964. - 1969.

Rīgas Politehniskā institūta students. Specialitāte – rūpniecības un civilā celtniecība.


Pedagoģiskais darbs
No1993. gada

Disciplīna: Biomehānika. Tās pamati un objekti. Bioloģisko audu biomehānisko īpašību eksperimentālās izpētes metodes. Mīksto un cieto bioloģisko audu biomehānika. Sirds un asinsvadu sistēmas biomehānika. Audu inženierija

Zinātniskā darba virzieniBiomehānika: teorētiskie un eksperimentālie cilvēku mīksto audu pētījumi dažādos slogojuma veidos. Biosaderības pētījumi starp bioloģiskliem audiem un to aizvietotājiem. Bioloģisko audu aizvietotāju izstrādāšana no kompozīto materiālu mehānisko īpašību un struktūras aspekta. Audu inženierija.Zinātniski organizatoriskais darbs:Loceklis Eiropas biomehānikas biedrībā;

Loceklis Eiropas audu inženierijas biedrībā;

Loceklis Latvijas Nacionālajā mehānikas komitejā;

Žurnāla „International Journal of Cardiovascular Medicine and Science”, Vašingtona, ASV. Redkolēģijas loceklisApbalvojumiLZA korespondētājloceklis, 2005

Latvijas Zinātņu akadēmijas pirmā prēmija, 1982. g.Latvijas Komjaunatnes prēmija, 1974. g.

Doktorantu vadīšana 1. Doktorants Pēteris Stradiņš: „Plaušu artērijas stumbra vārstules biomehāniskais un struktūras pamatojums aortas vārstules rekonstrukcijai” (aizst. 2004.g.).

 2. Doktorants Arnolds Kadišs: „Cilvēka mazu diametru asinsvadu un to aizstājēja – jauna tipa kompozīta materiāla asinsvada protēzes eksperimentālie, biomehāniskie un struktūras kompleksie pētījumi” (aizst. 2005.g.).

 3. Doktorants Valts Ozoliņš: „Eho-kardiogrāfiska, biomehāniska, struktūrala sirds priekškambaru un kambaru starpsienas, plaušu arterijas stumbra un aortas operācijās izmantotā plastiskā materiala (autoperikarda) funkcijas izvērtēšana dažādos iedzimto sirdskaišu variantos” (trešais gads).

 4. Doktorants Jānis Pavārs: „Cilvēka sirds mitrālā vārstuļa struktūrelementu biomehānisko īpašību un struktūras pētījumi plastisko rekonstrukciju pamatojumam” (pirmais gads).
LZP un starptautiskie granti

2005.g. – 2008.g. LZP grants No. 05.1842 „Jauna tipa asinsvadu protēžu audu inženierija uz dabīgas un sintētiskas biodegradējamas karkasa pamatnes” (vadītājs).
2006.g.-2008.g. IZM - RSU projekts „Uz biomehāniskiem, strukturāliem un funkcionāliem pētījumiem balstīta saslimšanas diagnostikas un ārstēšanas algoritma izstrāde” (vadītājs).
2001. g. – 2004.g. LZP grants No. 01.0721: „Jauna tipa mākslīgo asinsvadu protēžu ieaugšanas procesi un biosaderība dzīvā organismā: morfofunkcionālie un biomehāniskie pētījumi”. (vadītājs)
2000.g. – 2003.g. LZP grants No. 01.0708: „Plaušu artērijas stumbra vārstules biomehāniskas un morfoloģiskais novērtējums, pamatojot aortas vārstules nomaiņu ar autotransplantātu”. (vadītājs)
2004.g.-2005.g. NATO finansētam starptautiskam projektam “Vascular Tissue Engineering by Fusion of Self-Assembling Cell Aggregates” (partneri no ASV un Spānijas).
Izpildītājs:
2005.g. – 2009.g. ES 6. Ietvara programmas integrēts projekts „A System Approach to Tissue Engineering Processes and Products (FP6-500465 STEPS)”
Valsts pētījumu programmas nr. 7063 „Modernu funkcionālu materiālu mikro- un nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” 4.projekts „Perspektīvi biomateriāli un medicīnas tehnoloģijas”.
2002.g. – 2006.g.: SC NASA EPSCor Research Grant: „Cardiovascular Tissue Engineering”, (PI – Prof. R. Markwald, MUSC, SC, Charleston, USA). (Co-Investigator)
2002.g – 2005.g.: NIH SBIR Grant „A novel Polymer trileaflet Valve” (PI – Dr. Leonard Pinchuk, Syntheon LLC, Miami, FL, USA).
2001.g. – 2003.g. LZP grants No. 01.0723: „Bērnu un pieaugušo augšējo gremošanas trakta stāvu funkcionāla, strukturāla un biomehāniska izpēte un iegūto rezultātu izmantošana ķirurģiskajā gastroenteroloģijā”. (izpildītājs)
2001.g – 2004.g. LZP Apakšprogramma Nr. 02.0012.1.1.: „Cilvēka audu un orgānu novecošanās procesa pētījumi plašā vecuma diapazonā (biomehāniskie un struktūras pētījumi)”. (izpildītājs)
2001.g. – 2003.g. Florida/Puerto Rico Affiliate of the American Heart Association grant: „ In vitro perfomance characterization of a novel trileaflet synthetic heart valve” , (PI – Prof. R. Schoephoester, FIU, Miami, USA). (Co-Investigator)
2000.g. – 2002. g.: National Research Council. Twinning Program 2000 – 2002 With Estonia, Latvia and Lithuania. Mechanical and Hydrodynamic Characterization of a Novel Artificial Trileaflet Aortic Heart Valve Fabricated from Composite Material” (PI – Prof. Richard Schoephoester, FIU, Miami, USA)

(Co-Investigator)
Datums: Paraksts:CURRICULUM VITAE

PERSONAS DATI

Valērija Groma

Dzimusi 1958. gada 21. maijā, Rīgā

Dzīvo – Rīgā, Vimbu 7

IZGLĪTĪBA augstākā, ārste

1975- 1981gg Rīgas medicīnas institūts, medicīnas fakultātePAPILDUS IZGLĪTĪBA

2005 novembris Surface analysis and microscopy „Baltic Industry” ietvaros Rīga, Starptautiskajā analītisko instrumentāriju seminārā

2005 decembris Biomateriālu, asinsvadu, skeleta muskuļu un to konstrukciju dinamiskas testēšanas ierīces bioloģiskā vidē, Rīga, REO 2000 seminārā

2004 oktobris US Civilian research and development foundation, Genomic variations of HBV and HCV in presence and absence of HIV infection

2004 jūlijs Diagnostiskā elektronmikroskopija muskuļaudu un nervaudu patologijas gadījumos, Ultrapath XII ietvaros Barselonā

2003 novembris Exakt firmas seminārs – cieto audu preparātu gatavošana, Rīgas Stradiņa Universitāte

2003 septembris Diagnostiskā elektronmikroskopija, Vispasaules patoloģijas akadēmijas seminārā Ļubļjanā

2002 septembris-oktobris Elektronmikroskopija infekcijas slimību diagnostikā, Berlīnes R.Koha infekciju slimību institūts

1998 marts Ultrastrukturālā patoloģija, Arhusa Universitātes Patoloģijas institūts

1997 novembris Nieru patoloģija (Tempus-Phare programmas ietvaros), Kauņas Medicīnas akadēmija

1996 jūnijs Stažēšanās – elektronmikroskopija, Arhusa Universitātes Patologijas institūts

1995 majis-jūnijs Elektronmikroskopiskā imūncitoķīmija, Arhusa Universitates Anatomijas institūta Šūnu bioloģijas departaments

1993 novembris-

1994 februāris Stažēšanās – nieru patoloģija, imūnhistoķīmijas kurss, Arhusa Universitātes Patologijas institūts

1992 jūnijs Stažēšānās – imūnhistiķīmijas kurss, elektronmikroskopija, Arhusa Universitātes Patoloģijas institūts

1992 marts-aprīlis Elektronmikroskopija, Arhusa Universitātes Anatomijas institūta Šūnu bioloģijas departamentsZINĀTNISKAIS GRĀDS – habilitētā medicīnas doktore

Zinātniskā grāda iegūšanas gads – 1998. g.AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS – asociētā profesore

Ievēlēšanas gads – 2004. g.DARBA PIEREDZE

2004 decembris - Rīgas Stradiņa universitāte, histoloģijas studiju nodaļa, asociētā profesore


1998 oktobris -

2004 decembris Rīgas Stradiņa universitāte, histoloģijas studiju nodaļa, docente


2004 decembris Rīgas Stradiņa universitāte, elektronmikroskopijas laboratorija, laboratorijas vadītāja
1994 aprīlis –

2004 decembris AML/Rīgas Stradiņa universitāte, elektronmikroskopijas laboratorija vadošā pētniece

1995 aprīlis –

1998 oktobris Latvijas medicīnas akadēmija, histoloģijas katedra, lektore


1985 novembris –

1995 aprīlis RMI/Latvijas medicīnas akadēmija, histoloģijas katedra, asistente


1982 novembris –

1985 novembris Rīgas Medicīnas institūts, histoloģijas katedra, aspirante


1981septembris –

1982 novembris Rīgas Medicīnas institūts, histoloģijas katedra, asistente


ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Atslēgas vārdi: šūnu bioloģija, histoloģija, elektronmikroskopija, morfoloģija; galvenie virzieni: dažādu orgānu šūnu citoskeleta un tā pārmaiņu izpēte atšķirīgu funkcionālo traucējumu un slimību gadījumos. Apoptozes ultrastrukturālās īpatnības. Neirotrofīnu un to receptoru sastopamības morfoloģiskā izpēte neneirālas dabas audos. Nefrona, siekalu dziedzeru strukturālā un ultrastrukturālā analīze slimību gadījumos. Mutes dobuma gļotādas morfoloģiskā analīze zobu implantācijas gadījumos. Siekalu dziedzeru struktūra un ultrastruktūra pleomorfas adenomas gadījumos. Mioepiteliālo šūnu nozīme siekalu dziedzeru fizioloģijā un patoloģijā. Aknu šūnu pārmaiņu morfoloģiskā izpete hepatītu un aknu fibrozes gadījumos. Aknu zvaigžņveida šūnu ultrastruktūra. Difterijas baktēriju ultrastrukturālā izpēte in vivo un in vitro apstākļos. Sievietes reproduktīvās sistēmas patoloģijas saistībā ar proliferatīvajiem procesiem dzemdē (miomas, endometrioze, endometrija hiperplāzijas, adenokarcinoma). Augšanas faktori un to receptori; nozīmīgākie realizētie projekti: Dānijas Zinātnes padomes finansēta granta „The immunocytochemical and histochemical studies of microfilamental organization and distribution in the kidney” vadīšana 1994. – 1996. gg.; LZP finansēto zinātnisko projektu Nr. 941072, 960337, 960349 “Nieres ķermenīša kamoliņa šūnu aktīna ekspresijas mikroskopiska analīze glomerulonefrīta gadījumā”, “Epitēlija un saistaudu induktīvās mijiedarbības imūnhistoķīmiska un elektronmikroskopiska izpēte aknu un nieru organoģenēzē” vadīšana 1995. – 2000.g.g; LZP finansēta zinātniskā projekta Nr. 01.0699 “Augšanas faktoru regulējošās lomas patomorfoloģiskā un klīniskā izpēte siekalu dziedzeru sekrēcijas traucējumu gadījumos” vadīšana 2001. – 2003.g.g.; LZP finansēta zinātniskā projekta Nr. 04.1212 “Neirotrofīni un to receptori: to sastopamība un salīdzinoša morfoloģiskā izpēte neneirālas dabas audos” vadīšana 2004.-2008.g.g.; līdzdalība šādu LZP finansēto zinātnisko projektu Nr. 01.0714, Nr. 93902; Nr. 95115, Nr. 960345, Nr. 960336, Nr. 01.0417 izpildē; Phare 2003. Gada Nacionālās programmas projekta "Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs" tehniskās specifikācijas sagatavošana; ESF Nacionālās programmas doktorantūras projekta "Atbalsts Doktorantūrā un pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs" Nr.004/0005/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3,2,3,1,/0004/0066; Doktorante J. Vasiļjeva – 2007.- 2008.g.g. vadītāja; dalība LR IZM projektos: RSU-ZP07-5/8 pētniecības projektā “Dzemdes onkoloģisko diagnostiski prognostisku rādītāju izpēte ar molekulārās un šūnu bioloģijas metodēm” (2007.g.), “Toksiskas un deģeneratīvas ģenēzes centrālās un perifēriskās nervu sistēmas klīniski morfoloģiskās izmaiņas”(2006-2009.g.g.); RSU projektā “Dažādu augšanas faktoru un Ca2+metabolisma noteikšana kaulaudos un nervu sistēma agrīnās embrioģenēzes stadijās un augstākminēto faktoru eksperimentāla fenotipa pārmaiņu izpēte attīstības anomāliju veidošanās gaitā” (2006-2009.g.g.); „Uz modernām tehnoloģijām balstītu iedzimtu patoloģiju diagnostikas un arstēšanas algoritmu izstrāde bērniem slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai” projektā „Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā konsorcija palīdzību” valsts pētījumu programmas ietvaros (2006-2009.g.g).
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS (patreiz)
Diagnostic electron microscopy, EM Work group ietvaros, Elektronmikroskopijas Darba grupas ietvaros – biedre, Starptautiska zinātniskā izdevuma Ultrastructural pathology redkolēģijas valdē – locekle, Latvijas elektronmikroskopistu biedrība – prezidente, Vispasaules elektronmikroskopijas biedrību federācija – biedre, Eiropas mikroskopijas biedrība – biedre, Eiropas nefrologu un transplantologu asociācija - biedre, Vispasaules nefrologu federācija – biedre

GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI

PUBLIKĀCIJAS

Kopējais publikāciju skaits - 186, t.sk. pēdējo 6 gadu publikāciju sarakstā – 44 publikācijasMonogrāfijas: Zalcmane V., Groma V. Šūnas ultrastruktūra, Jāņa Sēta, Rīga, 2004, lpp. 280.

VALODU ZINĀŠANAS

Dzimtā - krievu, brīvi - latviešu, angļu; ar vārdnīcas palīdzību - vācu


PAPILDUS INFORMĀCIJA

Datorzināšanas – NC, DOS, MSOffice, B kategorijas autovadītāja apliecība.
Datums: Paraksts:
CURRICULUM VITAE


Vārds, Uzvārds
Inta Rozenvalde

Dzimšanas datums, vieta:
1951. gada 7. novembrī Valmierā

Adrese, telefons:
Rīgā, Blaumaņa ielā 29 – 8, LV–1011;

tālr. 67285680 (m.), 26364111 (mob.),E-mail:
intaroz@yahoo.com; intaroz@inbox.lv


IZGLĪTĪBA1999 - 2002

Studijas LU Vides zinātnes un pārvaldības institūta maģistrantūrā.

1977 - 1984

Studijas neklātienes aspirantūrā LVU Vēstures un filozofijas fakultātē, bija nokārtoti visi kandidāta minimuma eksāmeni.

1970 - 1975

LVU Vēstures un filozofijas fakultāte,

iegūta specialitāte ”filozofijas pasniedzējs, sociologs”.1960 - 1970

Valmieras Viestura vidusskola

1959 - 1960

Valmieras 11 varoņu-komjauniešu vidusskolaDarba gaitas

2005/2006

Kopš 2003

1993 -2003

kopš 1996Stundu pasniedzēja Vidzemes augstskolā. Latvijas Kultūras akadēmijā (kursi: ievads zinātniskajā darbā; akadēmiskā rakstīšana)
Brīva līguma darbi rediģēšanā (Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds, Latvijas vēstures institūta apgāds, izdevniecības “Nordik”, “Neputns” u.c.).
Žurnāls „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis”, atbildīgā redaktore;
Paralēli pamatdarbam vairākās LU programmās (politikas zinātne, filozofija) kursa “Ievads specialitātē” ietvaros vadu apakškursu “Akadēmiskā rakstīšana”.
1987 -1993

Izdevniecība “Zinātne”, redakcijas vadītāja, redakcijas vadītājas vietniece
1985 -1987

Galvenā enciklopēdiju redakcija, zinātniskā redaktore
1980 -1985

LPSR Zinātņu akadēmijas Filozofijas un tiesību institūts, jaunākā zinātniskā līdzstrādniece
1975 -1980

Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, asistente Marksistiski ļeņiniskās filozofijas un zinātniskā komunisma katedrā


Prasmes un iemaņas

Strādāju ar datoru (Microsoft Word, internets, Excel)


VALODU ZINĀŠANAS

Latviešu – dzimtāKrievu, angļu – labiVācu, zviedru, norvēģu – orientējos


PAPILDUS INFORMĀCIJA

2004 -2006

Vairākas zinātniskas publikācijas par akadēmiskās rakstīšanas jautājumiem, dabas un sabiedrības attiecību filozofiskiem aspektiem.

Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca (sast.). Rīga: Nordik, 2004, 520 lpp.


Datums: Paraksts:
CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:


Irēna Upeniece


Dzimšanas datums:

1955. gada 4. septembris

Dzimšanas vieta:

Rīga

Adrese:

Stabu ielā 15 - 60, Rīga, LV – 1001

Tālrunis:

26157576
IZGLĪTĪBA

1990.

- 1995.

LU doktorantūra, pedagoģijā un psiholoģijā.

1972.

- 1976.

Latvijas valsts fiziskās kultūras institūts, pedagogs.

1961.

- 1972.

Rīgas 57. vidusskola.PAPILDUS IZGLĪTĪBA


2008.

- 15.07.-17.07.

“Nordic Walking” Seminārs nūjošanā. Starptautiskā“Nordic Walking “associācija master treneris T. Aberto (Somija)

2007.

- 30.11. - 02.12.

“21.gs. mode, apģērbu stili, bredi un litišķa cilvēka imidžs”

2007.


- 02.-04.03.


“Profesionālais imidža dizains: šovbizness, politika, reklāma” Dr.Konstantina Bogomolova seminārs.

2005.

- 26.-30.09.

“Studiju apļu moderatoru apmācība”, EQUAL Latvija (mācību vadītāja Eva – Karin Wedin (Zviedrija).

2005.

- 06,13,20,27.06.

“Projertu plānošana un pieteikšana” (mācību programmas vadītāja Laila Balga).

2005.

- 30.08.-03.09.

Starptautiskais medicīniskās izglītības kongress “AMEE 2005”, Amsterdama.

2003.

- 08.-12.

Augstskolu profesionālās pilnveides programma. LU.

2002.

- 05.

Seminārs, teorija un prakse – Sociālpedagoģiskās inovācijas. (A. Raževas un A. Baldiņa vadībā.

2002.

- 03.

Starptautiska zinātniskā konference “Teorija un prakse skolotāju izglītībā”. Rīgas pedagoģijas un vadības augstskolā.

2001.

- 10.

Seminārs. Vienotas prasības bakalaura un maģistra darbu izstrādē. LU pedagoģijas un psiholoģijas institūts.

2001.

- 10.

Eiropas Savienības atbalstītājs seminārs Sporta pedagoģijā. (Dānijas speciālistu vadībā), LSPA.

2001.

- 10.

Vērtības izglītībā: pagātne, tagadne, nākotne. LU.

2001.

- 08.

Vispasaules latviešu zinātnieku kongress.

2000.

-

“Pieredze, teorija, prakse”medicīniskajā izglītībā. Projekta autore un realizācijas vadītāja.

2000.

- 2002.

“Pieaugušo izglītības Starptautiskais Ziemeļvalstu un Baltijas valstu projekts – līdzdalībniece.”Neatpaliec zināšanās – apsteidz iespējas”. (Projekta vadītāja Anita Jakobsone).

1999.

- 06.10.

“Būt, zināt prast”- metodes darbam ar auditoriju. Vadīja pieaugušo izglītības centra lektors Toms Urdze.

1999.

- 05.

Baltijas valstu vēsturnieku simpozijs.

1998.

- 1999.

Konferences – semināri, Inovācijas augstskolu pedagoģijā. LU pedagoģijas un psiholoģijas institūts.

1998.

- 11.

“Problēmā balstītā izglītība” (Austrālijas profesores Pennijas Little vadībā).

1998.

- 09.

Starptautiskā sporta medicīnas konference – simpozijs. Aerobikas

(fitnesa) 7 semināru dalībniece (somu, krievu, spāņu, ASV, Latvijas speciālistu vadībā).1997.

- 1998.

Seminārs. TEMPUS – II projekta “Skolotāju tālākizglītība Latvijas universitātēs”, Interaktīvās didaktiskās metodes. LU (vadītāji A. Raževa un D. Blūma).Aerobikas (fitnesa) 7 semināru dalībniece (somu, krievu, spāņu, ASV, Latvijas speciālistu vadībā).

ZINĀTNISKAIS GRĀDS

1995.
Pedagoģijas zinātņu doktore.


AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS


1998.
Docente.


DARBA PIEREDZE


2004.

-

Rīgas Stradiņa universitātes, Sporta un pedagoģijas katedras docente.

1998.

- 2000.

Rīgas Stradiņa universitātes, Rehabilitācijas katedras docente

1995.

- 1998.

Medicīnas izglītības nodaļas speciāliste.

1995.

- 1998.

Latvijas medicīnas akadēmijas, rehabilitācijas katedras lektore

1979.

- 1980.

Rīgas medicīnas institūta pasniedzēja.

1976.

- 1979.

Instruktore sporta biedrībā \\"Daugava\\".


ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Izglītības kvalitāte, medicīniskā izglītība, pedagoģija, uzskatāmība, medicīnas vēsture, pedagoģijas vēsture, sieviete. 1. Pedagoģijas vēsture (disertācija, monogrāfija, zinātniskie raksti). 2. Medicīnas vēsture (zinātniskais raksts) 3. Izglītības kvalitāte (zinātniskās tēzes, uzstāšanās RSU zinātniskās konferences plenārsēdē). 4. Studentu motivācija mācīties (zinātniskais raksts) 5. Studentu pašnovērtējums studiju procesā (zinātniskais raksts) 6. Veselības aprūpe un profilakse (atspoguļojās maģistru, bakalauru, profilakses darbos kā arī zinātniski-populāros rakstos).


DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Latvijas zinātnieku Pedagoģijas asociācijas revidents. Baltijas valstu pedagogu - vēsturnieku asociācijas biedre. Starptautiskās sieviešu apvienības biedre. Sadarbojos ar Starptautiskā žurnāla par skaistumu un veselību “Kosmetik Internationl Baltikum” redkolēģiju – 20 rakstu autore. Starptautiskās sieviešu kustības dalībniece. Projekts “Sieviete politikā”, “Sieviete un vara”. “Sieviete ES” (Zviedrijā, Čehijā, Slovākijā, Igaunijā, Latvijā.) LSDSP Sieviešu apvienības vadītāja 2005 -2007 g.


GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
Rīgas Stradiņa universitātes Atzinības Raksts.VALODU ZINĀŠANASDzimtā - latviešu, krievu, sarunvalodas līmenī - angļu.


PAPILDUS INFORMĀCIJA
MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), e-pasts, internets. B kategorijas vadītāja apliecība.Datums: Paraksts:
CURRICULUM VITAE


Vārds, Uzvārds
Valentīna Kuzņecova

Dzimšanas datums, vieta:
23.04.1939; Krievija, Ļeņingrada

Adrese, telefons:
Mednieku 8-11, Rīga, tel. 66606406

E-mail:
IZGLĪTĪBA

1968 - 1971

Aspirantūra Tomskas Medicīnas institūtā Mikrobioloģijas katedrā
1962 - 1963

Novosibirskas Medicīnas institūts, Medicīnas fakultāte
1957 - 1962

Rīgas Medicīnas institūts, Ārstniecības fakultāte.
1947 -1957

Rīgas 16. vidusskola


ZINĀTNISKAIS GRĀDS

1992

Dr. med.


AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS

2003

docente


DARBA PIEREDZE

2003 - 2008

docente RSU Mikrobioloģijas katedrā
1990 - 2003

docenta v.i. RSU Mikrobioloģijas katedrā
1981 - 1990

asistente RSU Mikrobioloģijas katedrā
1978 -1981

RMI Fluorimetrijas laboratorijas vecākā zinātniskā līdzstrādniece
1974 - 1978

RMI leukozooloģijas laboratorija
1967 -1974

Tomskas Vakcīnu un Serumu zinātniskais intitūts


ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Biomateriālu mikrobiālā kontaminācija


DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Latvijas Medicīnas mikrobioloģijas asociācija Latvijas Imunoloģijas asociācija


VALODU ZINĀŠANAS
krievu - dzimtā; latviešu - brīvi; angļu - ar vārdnīcas palīdzībuDatums: Paraksts:


CURRICULUM VITAE
PERSONAS DATI

Vārds un uzvārds: Staņislavs Jankovskis

Dzimšanas datums, vieta: 1949.g.18.jūnijs, Daugavpils apriņķis, Naujenes pagasts

Adrese, tālrunis: Rīgā, Elizabetes ielā 27-7, LV-1010;

mājas tel.67325791; mob.29645791

IZGLĪTĪBA

Kurss ”Estrogēnus saturošo preparātu drošība”, 2005.g. marts (Lisabona)

III kursi Eiropas zāļu preklīniskās izpētes vērtētājiem Kopenhāgenā (1999.g. septembris).

II kursi Eiropas zāļu preklīniskās izpētes vērtētājiem Lisabonā (1998.g.oktobris)

Farmakoterapijas kursi Groningenas universitātē (1998.g. augusts)

Sankt-Pēterburgas pediatrijas institūta farmakoloģijas katedrā (1984)

Kvalifikācijas kursi ftiziopulmonoloģijā (Saurieši) (1974-1975)

Internatūra terapijā (1973-1973)

Rīgas medicīnas institūta medicīnas fakultāte (1966-1972)
PAPILDUS IZGLĪTĪBA

Medicīniskās pašizglītības turpināšana interneta kursā (ACCME), ko piedāvā http://www.Medscape.com klīnicistiem. Par aktivitātēm AMA PRA (New York) iegūti 10 kredīti ar sertifikātiem).

Biobizness un ētika. Seminārs Malmē (Zviedrija), organizē Ziemeļvalstu Padome, 2006.g. okt.

Biomedical Research Ethics (Baltic Countries), Otepää, Estonia, 2006.g aprīlis

Ethics in Research, (Norway & Baltic Countries), Training, organizē Europas Padome, Bioētikas nodaļa, Sigulda, 2002. g. septembris.

ICH-GCP Training IFE Europe un IFE Baltic Wittena-Viļņa (2001.g. septembris)

Kursi LZA sertifikācijas centrā par ISSO 9000-9001 (1996, oktobris)

Kursi kvalitātes auditora kvalifikācijas iegūšanai LZA sertifikācijas centrā (1996, novembris)


ZINĀTNISKAIS GRĀDS

Dr. med. (Ph D) - aizstāvēts 1977; Tēma: "Tetrakaīna polimēro atvasinājumu farmakoloģiskā izpēte", izstrādāts RMI, aizstāvēts 3. Maskavas medicīnas institūtā;


AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS

Docents Rīgas Stradiņa universitātē kopš 1994.g.


DARBA PIEREDZE

Asociētais profesors farmakoloģijas katedrā (2008 - patreiz)

Docents farmakoloģijas katedrā (1994.g. - 2008)

Asistents farmakoloģijas katedrā RMI (1977-1994)

Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks RMI (1975-1976)

Starprajonu klīniski - bioķīmiskās laborat. vadītājs Talsu slimnīcā (1973-1974)

Terapeits Talsu rajona slimnīcā (1972-1973)

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

Zāļu mijiedarbības pētījumi, zāļu drošība un efektivitāte.Projekti: darbība Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūrā (Londona, CPMP Safety Working Party at EMEA) 1998-2000.g.

Likumdošana zāļu apritē: PanEuropean Regulatory Forum (PERF) darba grupas loceklis 2000-2001.g. (Londona).

Problēmapmācība farmakoloģijā (metodes attīstība Latvijā) starptautiskā (Groningenas) projektā. Estrogēnus saturošu hormonpreparātu drošība.

DALĪBA SABIEDRISKĀS UN PROFESIONĀLĀS ORGANIZĀCIJĀS

Latvijas farmakologu biedrība, Latvijas toksikologu biedrība, Latvijas klīnisko pētījumu neatkarīgā ētikas komisija, Sporta biedrība „Latvijas Velo Vienība”.


UZSTĀŠANĀS

Ārstu profesionālo asociāciju konferencēs atkārtoti ar referātiem: Latvijas ģimenes ārstu asoc., Latvijas Zobārstu asoc., Farmaceitu biedrības, Alergologu asoc., Dermatologu asoc., Latvijas Pediatru asoc., Psihiatru un psihoterapeitu asoc., Latvijas gerontologu konferencē, Baltijas valstu hepatologu konferencē.


IEMAŅAS

Strādā ar datoru Windows un Excel vidē; autovadīšana: B kategorija kopš 1976.gada.


GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI

RSU Goda rakstsDatums: Paraksts:


CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds:

Leons Blumfelds

Dzimšanas datums:

1955. gada 29. septembris

Dzimšanas vieta:

Liepāja

Adrese:

M. Kalna iela 14/16 – 9, Rīga, LV1003

Kontakttāltunis:

67409179IZGLĪTĪBA
1980. – 1983.

Klātienes aspirantūra Rīgas medicīnas institūtā

1973. – 1979.

Rīgas Medicīnas institūts, ārstniecība

1971. – 1973.

Vaiņodes vidusskola

1962. – 1971.

Vecpiebalgas 1905. gada vidusskolaZINĀTNISKAIS GRĀDS

Medicīnas doktors. Disertācija aizstāvēta Tartu Valsts universitātē, Igaunijā. Disertācijas tēma “Asinsrites izmaiņu mehānisms elpas aiztures laikā”.AKADĒMISKAIS AMATS
2009.

Docents Rīgas Stradiņa universitātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā

1988. – 2009.

Docents Rīgas Stradiņa universitātes Normālās fizioloģijas katedrāDARBA PIEREDZE
2009.

Docents Rīgas Stradiņa universitātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedrā

1988. – 2009.

Docents Rīgas Stradiņa universitātes Normālās fizioloģijas katedrā

1983. – 1988.

Asistents Rīgas Medicīnas institūta Normālās fizioloģijas katedrā

1979. – 1980.

Vecākais laborants Rīgas Medicīnas institūta Normālās fizioloģijas katedrāAKADĒMISKĀ DARBĪBAEsmu izstrādājis un vadu šādas programmas Rīgas Stradiņa universitātē:

Profesionālās studiju programmas • Normālā fizioloģija (farmācijas fakultātes studentiem)

 • Normālā fizioloģija (stomatoloģijas fakultātes studentiem)

 • Speciālā fizioloģija (farmācijas fakultātes studentiem)

 • Speciālā fizioloģija (stomatoloģijas fakultātes studentiem)

 • Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (audiologopēdijas bakalauriem)

Akadēmiskās studiju programmas • Normālā fizioloģija un neirofizioloģija (audiologopēdijas maģistriem)

 • Funkcionālā fizioloģija un bioloģiskie regulācijas mehānismi (medicīnas fakultātes biomedicīnas maģistriem)ZINĀTNISKĀ DARBĪBAAtslēgas vārdi: kardiopulmonālā reanimācija, pirmā palīdzība, slodze glābējam, glābēja motivācija, fiziskā aktivitāte, ķermeņa sastāvs.

Pašreizējā tēma: Ķermeņa sastāvs un fiziskā aktivitāte.

DARBĪBA PROFESIONĀLĀS UN

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJĀS
Ceļu satiksmes drošības direkcija - konsultants
Latvijas Samariešu apvienība - konsultants mācību darbā

VALODU PRASMESLatviešu valoda – dzimtā; vācu valoda – brīvi; krievu valoda – brīvi; angļu valoda – varu lasīt zinātnisko literatūru


Datums: Paraksts:


CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:

Maija Rumaka

Dzimšanas datums:

08.09.1973.

Dzimšanas vieta:

Gulbenes raj., Lejasciems

Adrese:

Apguldes 27-1a, Rīga, LV-1004

Tālrunis:

26594426

IZGLĪTĪBA

1991.

- 1997.

Latvijas Medicīnas akadēmija

1980.

- 1991

Lejasciema vidusskola
PAPILDUS IZGLĪTĪBA

2003.

2007.


2008.

2008.Inovācijas augstskolu izglītībā

Scientific publishing in biomedicine and clinical medicine

ADInstruments Workshop: Experiments with LabTutor and LabChart.

Adinstruments Workshop: Basic and Advanced analysis features of LabChart.

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
 2008.

Dr. med.


AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS

 2009.

docents


DARBA PIEREDZE


1997.

- 2008.

Rīgas Stradiņa universitātes Normālās fizioloģijas katedraZINĀTNISKĀ DARBĪBA


 

 

Elpošanas fizioloģija, fiziskās aktivitātes ietekme uz ķermeņa sastāvu


DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS


 

 

Baltijas fiziologu biedrības biedre


GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI


 

 2006.

Tehnogym balva par stenda referātu 24. ICPAFR simpozijā.


VALODU ZINĀŠANAS


 
latviešu - dzimtā, angļu - brīvi, krievu -sarunvalodas līmenī, franču - ar vārdnīcas palīdzību


PAPILDUS INFORMĀCIJA


 

 

datorprasmes (Word, Excel, Adobe, SPSS), autovadītāja apliecība (B, D).


Datums: Paraksts:CURRICULUM VITAE

Personas dati


Vārds, uzvārds: Dzintra Kažoka

Dzimšanas gads un vieta: 1974. gada 5. jūnijs, Līvāni, Latvija

Tautība: latviete

Ģimenes stāvoklis: neprecējusies

Dzīves vietas adrese, tālrunis: Ģertrūdes 121 – 53, Rīga, Latvija, LV – 1009, tel. 29634843

Darba vietas adrese, tālrunis: Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Anatomijas un antropoloģijas institūts (AAI), Kronvalda bulv. 9, Rīga, Latvija, LV – 1010,

tel. 67326042

e-mail: dzintra.kazoka@rsu.lv


Izglītība


1999 – 2002 doktorante Rīgas Stradiņa universitātē,

Anatomijas un antropoloģijas institūtā, Antropoloģijas nodaļā

1993 – 1999 Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte (AML/RSU),

diploma nr. 001435

1981 – 1993 Kārļa Videnieka Rīgas 77. vidusskola,

diploma nr. 028440Papildus izglītība

2009. gada 25. – 28. marts

„LR zinātnieku un uzņēmēju tirdzniecības misija dzīvības zinātņu jomā”, Krakova, Polija

2009. gada jūnijs

RSU speciāli organizētais seminārs „E-studiju elementu pakāpeniska ieviešana studiju procesā 2009./2010. gadā”

2008. gada 4. februāris – 2008. gada 16. jūnijs

“Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”– „Profesionālās pilnveides, tālākizglītības programma”, sertifikāta nr. 005911

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Pedagoģijas nodaļa

2007. gada februāris – 2008. gada septembris

“International Correspondence course” – “Spāņu valoda”

2004. gada novembris – 2006. gada janvāris

“International Correspondence course” – “Praktiskā psiholoģija”

2004. gada 10. jūnijs – 28. jūnijs

“Datorkursi (SPSS)” –

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīniskās fizikas un informātikas katedra

2003. gada 12. decembris – 2004. gada 27. jūlijs

“International Correspondence Course” – “Datorkurss lietotājiem ar priekšzināšanām”

2003. gada 28. marts – 2004. gada 31. maijs

“International Correspondence Course” – angļu valoda (2. līmenis)

2002. gada 6. – 9. jūnijs

“First International and Baltic Course on Women, Work and Health” –

Rīgas Stradiņa universitāte

2001. gada janvāris – 2002. gada aprīlis

“International Correspondence Course” – angļu valoda (1. līmenis)

2000. gada septembris – novembris

“Bioloģisko datu matemātiskās statistikas apstrādes metodikas apgūšana”–

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīniskās fizikas un informātikas katedra


ZINĀTNISKAIS GRĀDS

2009. gada 25. februāris - Dr. med. (morfoloģija)AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS

2009. gada aprīlis – jūlijs

Docenta v.i. RSU Anatomijas un antropoloģijas institutā, Anatomijas katedrā2009. gada jūlijs – patreiz

Docenta v.i. RSU Anatomijas un antropoloģijas institutā, Morfoloģijas katedrāDARBA PIEREDZE

10 gadi, anatomija

2009. gada aprīlis – patreiz

Docenta v.i. RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā

2003. gada decembris – 2009. gada marts

Asistente RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā

1999. gada jūlijs – 2007. gads

Vecākā laborante RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta Antropoloģijas nodaļā

1999. gada jūlijs – 2009. gads

Vecākā laborante (speciāliste mācību jautājumos) RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta Anatomijas nodaļā

1999. gada septembris – patreiz

Stundu pasniedzēja anatomijā RSU studentiem

2002. gads – 2003. gada decembris

Asistenta v.i. RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā

2002. gada septembris – patreiz

Stundu pasniedzēja anatomijā RSU Starptautiskās nodaļas (ārzemju) studentiem

2008. gada marts – patreiz

RSU Akadēmiskās studiju programmas „Biomedicīna” maģistrantūras vadītāja v.i.


ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA

Sievietes bioloģiskais statuss, antropometrija, antropometriskie mērījumi sievietēm Latvijā


DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

Antropologu biedrības locekle, zinātniskā sekretāre

Eiropas antropologu asociācijas (EAA) locekle

Latvijas anatomu, histologu un embriologu biedrības (LAHEB) locekle, zinātniskā sekretāre

Klīniski Integrētās Morfoloģijas Asociācijas (KIMA) locekle

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) locekle

Paula Stradiņa anatomisko, embrioloģisko preparātu un mulāžu kolekcijas apskates gide RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā
MĀCĪBU METODISKAIS UN ORGANIZATORISKAIS DARBS

Datorsalikums metodiskajām rekomendācijām anatomijā; „1., 2. un 3. anatomijas olimpiāžu” rīkošana RSU AAI 2004. – 2006. gadā


CITS ORGANIZATORISKAIS DARBS

 1. “Informācijas un veselības dienas” organizēšana Rīgas pilsētas bibliotēkā “Avots” 2002. gada 25. septembrī,

 2. Līdzdalība vasaras nometnes “Rota” organizēšanā bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm 2003. gada 18. – 24. augustā Gulbenes rajona Tirzas pagasta Tirzas pamatskolā,

 3. Līdzdalība vasaras darba un atpūtas nometnes “Kopā jautrāk – 2” organizēšanā bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm 2004. gada 28. jūnijā – 4. jūlijā Gulbenes rajona Tirzas pagasta Tirzas pamatskolā


STUDENTU ZINĀTNISKO DARBU VADĪŠANA – 9:

 1. Solopčuks D. „Ceļa locītavas anatomiskais raksturojums”. – RSU, AAI, Rīga, 5. maijs. – 2005.

 2. Bērziņš A., Brūveris M. “Cilvēka iegurņa joslas mugurējās grupas muskuļu anatomiskais raksturojums” // “XI Morfoloģisko zinātņu konference”. – RSU, AAI, Rīga, 18. maijs. – 2006.

 3. Krimane K., Kurpenika E. “Cilvēka dzimumdziedzeru atsevišķu parametru anatomiskais raksturojums” // “XI Morfoloģisko zinātņu konference”. – RSU, AAI, Rīga, 18. maijs. – 2006.

 4. Homenko J. „Cilvēka pēdas anatomiskais raksturojums” // „XII Morfoloģisko zinātņu konference”. – RSU, AAI, Rīga, 10. maijs. – 2007.

 5. Stepanovs A. „Cilvēka plaukstas muskuļu anatomiskais raksturojums” // „XII Morfoloģisko zinātņu konference”. – RSU, AAI, Rīga, 10. maijs. – 2007.

 6. Lecinska L., Irmeja I. „Atsevišķu antropometrisko rādītāju analīze RSU MF II studiju gada studentiem” // „XII Morfoloģisko zinātņu konference”. – RSU, AAI, Rīga, 10. maijs. – 2007.

 7. Lecinska L., Irmeja I. „Some anthropometric indices of the RSU MF students” // „2nd Baltic Sea region conference in Medical Sciences for Medical Students and Young Doctors”. – Kaunas University of Medicine, Lithuania, 11 – 12 May. – 2007.

 8. Bērza N. „Cilvēka galvaskausa anatomiskais un antropometriskais raksturojums hidrocefālijas gadījumā” // „XIII Morfoloģisko zinātņu konference”. – RSU, AAI, Rīga, 8. maijs. – 2008.

 9. Lapsiņš A. „Fossa poplitea anatomiskais raksturojums” // „XIV Morfoloģisko zinātņu konference”. – RSU, AAI, Rīga, 5. maijs. – 2009.


GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI

Balva par labāko prezentāciju „IV Baltijas morfoloģisko zinātņu konferencē”, Rīgā (Latvija), 2007. g. 19. – 20.11.


VALODU ZINĀŠANAS

Latviešu – dzimtā

Krievu, angļu, vācu – brīvi

Spāņu – sarunvalodas līmenīDatums: Paraksts:CURRICULUM VITAE
Personas dati

Vārds, uzvārds: Signe Mežinska

Dzimšanas datums: 12.05.1973

Adrese: Bezdelīgu iela 1 – 2, Rīga, LV – 1048.

Tālrunis: 29146661

E-mail signeme@hotmail.com
Izglītība

2005 – šobrīd studijas Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu doktora studiju programmā. 1. filozofijas maģistra grāds, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

 1. filozofijas bakalaura grāds, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte

Yüklə 1,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   33
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə