Büdcə xərclərinin funksional təsnifatıYüklə 442,1 Kb.
səhifə4/5
tarix25.11.2016
ölçüsü442,1 Kb.
#53
1   2   3   4   5

7.2.2. "Nəşriyyatlar" paraqrafına nəşriyyat işləri sahəsində xidmətlərin idarə edilməsi və ya onlara kömək göstərilməsi, qəzet, jurnal və ya kitabların nəşri üçün mətbəələrin tikintisinə, avadanlıqların və ya materialların alınmasına, nəşr edilmiş işlərin yayılmasına kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

7.2.3. "Radio, televiziya və nəşriyyat sahələri üzrə digər tədbirlər" paraqrafına 7.2.1-7.2.2-ci paraqraflarda öz əksini tapmayan xərclər daxildir.
7.3.0. "Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm" köməkçi bölməsinə istirahətin və idmanla məşğuliyyətin təşkili sahəsində xidmətlərin göstərilməsi, idman qurğularının istifadə edilməsinin tənzimlənməsi, gənclər siyasətinin və turizm sahəsinin təşkili daxil edilir. Bu köməkçi bölmə "7.3.1. Bədən tərbiyəsi və idmanın təşkili", "7.3.2. Gənclər siyasəti" və "7.3.3. Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm tədbirləri" paraqraflarından ibarətdir.

7.3.1. "Bədən tərbiyəsi və idmanın təşkili" paraqrafına idmanla fəal məşğul olmaq üçün və ya idman tədbirləri üçün nəzərdə tutulan qurğuların (futbol meydançaları, idman meydançalan, tennis kortları, qaçış zolaqları, boks rinqləri, buz meydançaları, idman zalları və s.) idarə edilməsi, idmanla qeyri-fəal məşğul olmaq üçün və ya idman tədbirləri üçün nəzərdə tutulan obyekt və yerlərin (əsasən stolüstü oyunlar və sair üçün xüsusi təchiz olunmuş yerlərin) idarə edilməsi, istirahət obyektlərinin (parklar, çimərliklər,

kempinqlər və ya bunlara oxşar yerlər, üzgüçülük hovuzları və s.) idarə edilməsi xərcləri, milli, regional və ya yerli komandaların nümayəndələrinin idman tədbirlərində iştirakı, komandalara və ayrı-ayrı yarış iştirakçılarına köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.7.3.2. "Gənclər siyasəti" paraqrafına ölkədə gənclər siyasəti tədbirlərinin əlaqələndirilməsi və onların həyata keçirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

7.3.3. "Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm tədbirləri" paraqrafına turizmin reklamı və inkişafı, turizmdən gəlir əldə edən nəqliyyat müəssisələri, mehmanxanalar, restoranlar və digər sahələrlə əlaqələrin yaradılması, ölkə daxilində və xaricdə yerləşən turist bürolarının idarə edilməsi və s., reklam və buna oxşar ədəbiyyatın yayılması da daxil edilməklə, reklam kampaniyalarının təşkili, turizm üzrə məlumatların yığılması və nəşri ilə bağlı xərclər daxildir. Həmçinin 7.3.1-7.3.2-ci paraqraflara aid edilməyən xidmətlər də bu paraqrafın xərclərinə daxildir.
7.4.0. "Digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət" köməkçi bölməsinə digər ictimai fəaliyyət və din sahəsində fəaliyyətə rəhbərlik, bəstəkarlar, rəssamlar və digər ittifaqlara dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitlər, dini mərasimlərin və digər ictimai tədbirlərin keçirilməsi üçün yerlərin verilməsi, həmçinin bu yerlərin istismarına, saxlanılmasına, təmirinə yardım edilməsi, dini rəhbərliyə və dini təşkilatların digər xidmətçilərinə ödəmələr, dini mərasimlərin keçirilməsinə köməklik göstərilməsi xərcləri daxildir. Bu köməkçi bölmə "7.4.1. Yaradıcı ittifaqlar və cəmiyyətlər", "7.4.2. Dini tədbirlər" və "7.4.3. Sair tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

7.4.1. "Yaradıcı ittifaqlar və cəmiyyətlər" paraqrafına yaradıcı ittifaqlara (bəstəkarlar, rəssamlar və digər ittifaqlara) rəhbərliklə bağlı xərclər daxildir.

7.4.2. "Dini tədbirlər" paraqrafına din sahəsində fəaliyyətə rəhbərlik, dini mərasimlərin keçirilməsi üçün yerlərin verilməsi, həmçinin bu yerlərin istismarına, saxlanılmasına, təmirinə yardım edilməsi, dini rəhbərliyə və dini təşkilatların digər xidmətçilərinə ödəmələr, dini mərasimlərin keçirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

7.4.3. "Sair tədbirlər" paraqrafına 7.4.1-7.4.2-ci paraqrafa aid edilməyən digər tədbirlərin xərcləri daxil edilir.
7.5.0. "Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölmə-sinə istirahət, mədəniyyət və din sahəsində tətbiqi tədqiqatlar üzrə işləri hə-yata keçirən təşkilatların saxlanılması, elmi tədqiqat institutları tərəfindən istirahət, mədəniyyət və din sahəsində həyata keçirilən təcrübə və tətbiqi tədqiqatlara köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.
8.0.0. "MƏNZİL VƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI" bölməsi "8.1.0. Mənzil təsərrüfatı", "8.2.0. Kommunal təsərrüfatı", "8.3.0. Su təsərrüfatı", "8.4.0. Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" və "8.5.0. Mənzil və kommunalla bağlı digər xidmətlər" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.
8.1.0."Mənzil təsərrüfatı" köməkçi bölməsi "8.1.1. Mənzil" və "8.1.2. Mənzillə bağlı digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

8.1.1."Mənzil" paraqrafına mənzil tikintisi sahəsinin idarə olunması, mənzil tikintisinə yardım, nəzarət və onun qiymətləndirilməsi, mənzil məsələləri üzrə standartların işlənib hazırlanması və bu standartlara nəzarət, mənzil tikintisi ilə əlaqədar evlərin sökülməsi, yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin alınması, əhalinin geniş təbəqələri və ya xüsusi tələbatları olan şəxslər üçün yaşayış evlərinin tikintisi, alınması və yenidən qurulması,

mənzil tikintisi sahəsində iş və xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, mənzil fondunun genişləndirilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.8.1.2."Mənzillə bağlı digər tədbirlər" paraqrafına mənzil tikintisi və istismarı sahəsinə aid edilən digər xidmətlərlə bağlı xərclər daxil edilir.
8.2.0. "Kommunal təsərrüfatı" köməkçi bölməsi "8.2.1. Kommunal təsərrüfatı tədbirləri", "8.2.2. Abadlaşdırma, tullantıların yığılması və təmizlənməsi", "8.2.3. İstilik şəbəkələri", "8.2.4. Çirkab sularının yığılması və təmizlənməsi" və "8.2.5. Küçələrin işıqlandırılması" paraqraflarından ibarətdir.

8.2.1. "Kommunal" paraqrafına kommunal məsələlərinin, işlərinin idarə olunması, torpaqdan istifadə, tikinti normalarına və qaydalarına əməl edilməsinə nəzarət, yeni yaşayış rayonlarının salınması və köhnələrinin yenidən qurulması, yaşayış rayonlarında yaşayış evləri, sənaye binaları, kommunal müəssisələri, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət obyektləri, istirahət yerləri və s. bu kimi tikililərin tikintisi, proqramların işlənib hazırlanması, kommunal təsərrüfatının inkişafı sahəsində iş və xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması ilə bağlı xərclər daxildir.

8.2.2. "Abadlaşdırma, tullantıların yığılması və təmizlənməsi" paraqrafına şəhərlərin, şəhər tipli qəsəbələrin və başqa yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması, tullantıların yığılması, emalı və təmizlənməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Bu paraqrafa küçələrin, meydanların, yolların, bazarların, şəhər bağlarının, parkların və s. abadlaşdırılması, yığışdırılması, tipinə görə həm çeşidlənən, həm də çeşidlənməyən məhsulların bütün növ tullantılarının yığılması, onların emal və ya təmizlənmə yerinə nəqli ilə bağlı xərclər;

- tullantıların emalına, onların neytrallaşdırılması, sağlamlıq və nəqli üçün daha təhlükəsiz edilməsi, istifadə olunması, saxlanılması və ya həcminin kiçildilməsi məqsədi ilə, istənilən tullantıların fiziki, kimyəvi və ya bioloji xassələrinin dəyişdirilməsi üçün istifadə edilən müxtəlif üsul və ya proseslə bağlı xərclər;

- təmizlənəndən sonra gələcəkdə bir daha istifadə ediləcəyi nəzərdə tutulmayan tullantıların zibilxanaya aparılması, konteynerlərə doldurulması, torpağa basdırılması, dənizə atılması yolu ilə və ya digər təmizləmə üsulunun köməyi ilə birdəfəlik yerləşdirilməsinə dair xərclər;

- tullantıların yığılması, emalı və təmizlənməsi, istismarı, onlara nəzarət edilməsi və ya təsir göstərilməsi üzrə sistemlərin idarə edilməsi ilə bağlı xərclər;

- bu sistemlərin istismarı, tikintisi, texniki xidməti və ya təkmilləşdirilməsinə köməklik göstərilməsi ilə bağlı qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

8.2.3. "İstilik" paraqrafına şəhər və yaşayış məntəqələrində istilik (buxar, qaz, kömür, qonur kömür və s.) şəbəkələrinin istismarı, tikintisi, texniki xidməti, həmçinin bu sistemlərin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

8.2.4. "Çirkab sularının yığılması və təmizlənməsi" paraqrafına kanalizasiya və çirkab sularının emalı sistemlərinin istismarı məsələləri ilə bağlı xərclər daxildir.

Bu paraqrafa kanalizasiya sisteminin istismarına, istənilən çirkab sularının (yağış, məişət və digər suların) yaranma yerlərindən çirkab sularının təmizlənmə stansiyalarınadək və ya bu suların tullanacağı yerüstü su hövzələrinədək (çaylaradək), yaxud belə sistemlərin qurğularınadək çəkilib axıdılmasına xidmət edən kollektorlar sisteminin, boru kəmərlərinin, arxların və nasosların idarə edilməsi ilə bağlı xərclər;

- çirkab sularının emalına, bu suların qəbul edilmiş ekoloji standartlara və ya digər normalara uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə təmizlənməsi və təmizləmənin tamamlanması üçün istifadə edilən istənilən mexaniki, bioloji və ya digər qabaqcıl proseslərin tətbiqi ilə bağlı xərclər;

- kanalizasiya və çirkab sularının emalı sistemlərinin idarə edilməsi, yoxlanılması, istismarı, onlara nəzarət edilməsi və ya kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər;- bu sistemlərin istismarı, tikintisi, texniki xidməti və ya təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

8.2.5. "Küçələrin işıqlandırılması" paraqrafına küçələrin işıqlandırılması, onun fəaliyyətinə rəhbərlik, küçələrin işıqlandırılması üzrə standartların işlənib hazırlanmasına və onlara əməl edilməsinə nəzarət, küçələrin işıqlandırılması vasitələrinin qurulması, istismarı, saxlanılması, təkmilləşdirilməsi və s. tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir.

8.3.0. "Su təsərrüfatı" köməkçi bölməsinə su təchizatının bütün amillərinə nəzarət və onların tənzimlənməsi, qeyri-kommersiya təyinatlı su təchizatı sistemlərinin tikintisi və istismarı, su təchizatı sistemlərinin istismarı, tikintisi, texniki xidməti, təmiri və ya təkmilləşdirilməsinə kömək göstərilmə-si ilə bağlı xərclər daxil edilir.
8.4.0. "Mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində təcrübə və tətbiqi tədqiqat işlərini həyata keçirən təşkilatlara rəhbərlik və onların idarə edilməsi, mənzil və kommunal təsərrüfatı sahəsində elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən təcrübə və tətbiqi tədqiqat işlərinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.
8.5.0. "Mənzil və kommunalla bağlı digər xidmətlər" köməkçi bölmə-sinə 8.1.0-8.4.0-C1 köməkçi bölmələrinə aid edilməyən xidmətlərlə bağlı xərclər daxildir.
9.0.0. "YANACAQ VƏ ENERJİ" bölməsi "9.1.0. Yanacaq kompleksi", "9.2.0. Enerji kompleksi" və "9.3.0. Yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.
9.1.0. "Yanacaq kompleksi" köməkçi bölməsi "9.1.1. Kömür və bərk minerallar", "9.1.2. Neft və təbii qaz", "9.1.3. Nüvə yanacağı" və "9.1.4. Yanacağın digər növləri" paraqraflarından ibarətdir.

9.1.1. "Kömür və bərk minerallar" paraqrafına hasilat və zənginləşdirmə üsulundan asılı olmayaraq kömür, qonur kömür və torfun bütün növləri, həmçinin yanacağın bu növlərinin koks və ya qaz kimi digər növlərə çevrilməsi, bərk mineral-yanacaq ehtiyatlarının saxlanılması, kəşfiyyatı, işlənməsi və səmərəli istifadəsi, bərk mineral yanacağın hasilatına, emalına, bölüşdürülməsinə və istifadəsinə nəzarət və bu məsələlərin tənzimlənməsi, bərk mineral yanacaqla bağlı xidmətlər üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, bərk mineral yanacağın istehsalı, koks və briketlərin və ya sənaye qazının istehsalına kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

9.1.2. "Neft və təbii qaz" paraqrafına təbii qaz və ya neft emalından alınan maye qazı, həmçinin quyulardan və ya bituminoz mineral mənbələrindən hasil edilən neftin, paylanılan qazın tərkibindən asılı olmayaraq, şəhərdaxili qaz təchizatı şəbəkəsinin idarə edilməsi, neft və təbii qazla əlaqədar xidmətlərə rəhbərlik, neft və qaz ehtiyatlarının saxlanılması, kəşfiyyatı, işlənilməsi və səmərəli istifadəsi, neft və təbii qazın hasilatı, emalı, bölüşdürülməsi, istifadəsi və nəzarət məsələlərinin tənzimlənməsi, neft və təbii qazla bağlı xidmətlər üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, neft hasilatı sahəsinə, xam neftin və maye məhsullarının təmizlənməsi sahələrinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

9.1.3. "Nüvə yanacağı" paraqrafına nüvə yanacağı ehtiyatlarının saxlanması, kəşfiyyatı, işlənməsi və səmərəli istifadəsi, nüvə yanacağı xammalının hasilatı və emalı, həmçinin nüvə yanacağı elementlərinin istehsalı, bölüşdürülməsi və istifadəsinə nəzarətin tənzimlənməsi, nüvə yanacağı ilə bağlı xidmətlər üzrə ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, nüvə materiallarının hasilatı və emalı sahələrinə kömək göstərilməsi məqsədi ilə bağlı xərclər daxildir.

9.1.4. "Yanacağın digər növləri" paraqrafına spirt, odun, ağac tullantıları, digər yanacaq növlərinin istehsalı və istifadəsi haqqında məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, enerjinin istehsalı üçün yanacağın bu növlərindən istifadə edilməsinə kömək göstəril-məsi ilə bağlı xərclər daxildir.
9.2.0. "Enerji kompleksi" köməkçi bölməsi "9.2.1. Elektrik enerjisi" və "9.2.2. Digər enerjilər" paraqraflarından ibarətdir.

9.2.1. "Elektrik enerjisi" paraqrafına elektrik enerjisi növlərinin (külək, günəş) ehtiyatlarının yaradılması, saxlanılması, işlənilməsi və səmərəli istifadəsi, elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və bölüşdürülməsi, elektrik enerjisi təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı qeyri-kommersiya sistemlərinin tikintisi və ya istismarı, elektroenergetika ilə bağlı xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, elektrik enerjisinin istehsalı üçün yaradılmış bəndlərin və digər qurğuların tikilməsi və saxlanılması xərcləri daxildir.

9.2.2. "Digər enerjilər" paraqrafına energetika sahəsində buxar, isti su və ya isti hava şəklində istiliyin istehsalı, bölüşdürülməsi və istifadəsi, bu enerji sahələri üzrə tikintilərin aparılması və ya istismarı, məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların yığılması, elektrik enerjisi istisna olmaqla, enerjinin istifadə edilməsinə yardım edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.
9.3.0. "Yanacaq və enerji kompleksi sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölməsinə yanacaq və enerji sahəsində tətbiqi tədqiqatları və təcrübi işləri həyata keçirən təşkilatların saxlanılması və onların idarə edilməsi, elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə köməklik göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.
10.0.0. "KƏND TƏSƏRRÜFATI, MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI, BALIQÇILIQ, OVÇULUQ VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ" bölməsi "10.1.0. Kənd təsərrüfatı", "10.2.0. Meşə təsərrüfatı", "10.3.0. Balıqçılıq və ovçuluq", "10.4.0. Ətraf mühitin mühafizəsi", "10.5.0. Hidrometeorologiya tədbirləri", "10.6.0. Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" və "10.7.0. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" köməkçi bölmələrindən ibarətdir.
10.1.0. "Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq" köməkçi bölməsi "10.1.1. Kənd təsərrüfatı tədbirləri", "10.1.2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin sabitləşdirilməsi", "10.1.3. Meliorasiya", "10.1.4. Baytarlıq" və "10.1.5. Kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

10.1.1. "Kənd təsərrüfatı tədbirləri" paraqrafına şumluq torpaqların sahələrinin saxlanılması və artırılması, kənd təsərrüfatı istehsalına nəzarət və

onun tənzimlənməsi, kənd təsərrüfatı işlərinin aparılması, aqrar islahat və torpaqlarda məskunlaşdırma tədbirləri, kənd təsərrüfatında ziyanvericilərlə mübarizə, toxumun keyfıyyətinin yoxlanması və sortlara ayrılması xidmətlərinin idarə edilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.10.1.2. "Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin sabitləşdirilməsi" paraqrafına kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin və ya fermerləin gəlirlərinin sabitləşdirilməsi, bitkilərin istehsalının həvəsləndirilməsi və ya məhdudlaşdırılması tədbirləri ilə bağlı xərclər daxildir.

10.1.3. "Meliorasiya" paraqrafına kənd təsərrüfatı sahəsində meliorasiya tədbirləri, daşqınlarla mübarizə sistemlərinin, süni suvarma (irriqasiya) və drenaj sistemlərinin tikintisi və istismarı xərcləri daxildir.

10.1.4. "Baytarlıq" paraqrafına baytarlıq laboratoriyalarının saxlanılması, baytarlıq tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün dərman və preparatların alınmasına çəkilən xərclər aid edilir.

10.1.5. "Kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər tədbirlər" paraqrafına 10.1.1-10.1.4-cü paraqraflara aid edilməyən kənd təsərrüfatı üzrə digər tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir.
10.2.0. "Meşə təsərrüfatı" köməkçi bölməsi "10.2.1. Meşə ehtiyatlarının saxlanılması", "10.2.2. Meşələrin bərpası" və "10.2.3. Meşə təsərrüfatı üzrə digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.
10.2.1. "Meşə ehtiyatlarının saxlanılması" paraqrafına meşə ehtiyatlarının saxlanılması və səmərəli istifadəsi, meşə ehtiyatlarının istismarına nəzarət və ağacların kəsilməsinə icazənin verilməsi və tənzimlənməsi, meşə yanğınlarının qarşısının alınması və onlarla mübarize üzrə xidmətlərin, meşə təsərrüfatı sahəsində biliklərin yayılması ilə məşğul olan müəssisə, təşkilat və şəxslərin idarə edilməsi və onlara kömək göstərilməsi, odun tədarükü, əlavə olaraq meşə bitkiləri məhsulunun yığılması, meşə təsərrüfatı ilə bağlı məsələlər və xidmətlər üzrə məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların toplanması, meşə təsərrüfatı sahəsində kommersiya fəaliyyətinə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.

10.2.2. "Meşələrin bərpası" paraqrafına meşələrin genişləndirilməsi, meşələrin bərpası üzrə işlərin, ziyanvericilərlə və xəstəliklərlə mübarizə xidmətlərinin xərcləri daxildir.

10.2.3. "Meşə təsərrüfatı üzrə digər tədbirlər" paraqrafına 10.2.1-10.2.2-ci paraqraflara aid edilməyən meşə təsərrüfatı üzrə digər tədbirlərlə bağlı xərclər daxil edilir.
10.3.0. "Balıqçılıq və ovçuluq" köməkçi bölməsi "10.3.1. Balıqartırma və balıq mühafizəsi", "10.3.2. Ovçuluq və vəhşi heyvanların qorunması" və "10.3.3. Balıqçılıq və ovçuluqla bağlı digər tədbirlər" paraqraflarından ibarətdir.

10.3.1. "Balıqartırma və balıq mühafizəsi" paraqrafına balıqçılıq sahəsi üzrə təbiət parklarının və qoruqlarının ərazilərindən kənarda həyata keçirilən fəaliyyət növləri, balıqçılıqla bağlı xidmətlərə rəhbərlik, balıq ehtiyatlarının qorunması, çoxaldılması və səmərəli istifadəsi, çay, sahil və dəniz sularında balıq ovuna, balığın çoxaldılmasına, balıq ovuna və ovçuluğa verilən icazəyə nəzarət və onların tənzimlənməsi, balıqyetişdirmə məntəqələrinin, balıqçılıq sahəsində biliklərin yayılması üzrə xidmətlər, həmin xidmətlərin idarə edilməsi və kömək göstərilməsi, balıqçılıq məsələləri ilə bağlı ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların toplanması, balıqyetişdirmə məntəqələrinin yaradılması və saxlanması da daxil olmaqla, balıqçılığa kömək göstərilməsi məqsədi ilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi xərcləri daxildir.

10.3.2. "Ovçuluq və vəhşi heyvanların qorunması" paraqrafına ovçuluq sahəsində təbiət parklarının və qoruqların ərazilərindən kənarda həyata keçirilən fəaliyyət növləri, ovçuluqla bağlı xidmətlərə rəhbərlik, vəhşi heyvanların qorunması, çoxaldılması və səmərəli istifadəsi, vəhşi heyvanların ovlanmasına və ovçuluğa verilən icazələrə nəzarət və onların tənzimlənməsi, ovçuluq sahəsində biliklərin yayılması üzrə xidmətlər, ərazilərdə heyvanların məskunlaşması və ya seleksiya məqsədi ilə ov aparılması, həmin xidmətlərin idarə edilməsi və kömək göstərilməsi, ovçuluq məsələləri ilə bağlı ümumi xarakterli məlumatların, texniki sənədlərin hazırlanması, yayılması və məlumatların toplanması yığılması, ovçuluğa kömək göstərilməsi məqsədi ilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi xərcləri daxildir.

10.3.3. "Balıqçılıq və ovçuluq tədbirləri ilə bağlı digər tədbirlər" paraqrafına 10.3.1-10.3.2-ci paraqraflara aid edilməyən balıqçılıq və ovçuluq fəaliyyəti üzrə digər tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir.
10.4.0. "Ətraf mühitin mühafizəsi" köməkçi bölməsi "10.4.1. Ətraf mühitin və təbiətin çirklənməsi ilə mübarizə", "10.4.2. Bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi" və "10.4.3. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər" paraqraflarından ibarətdir.

10.4.1."Ətraf mühitin və təbiətin çirklənməsi ilə mübarizə" paraqrafına havanın və iqlimin mühafizəsi, torpağın və yeraltı suların qorunması, səs və titrəyişlərlə mübarizə və radiasiyadan qorunma fəaliyyəti ilə bağlı xərclər daxildir.

Belə fəaliyyət növlərinə monitorinq sistemləri və stansiyaların (meteoroloji stansiyalardan başqa) yaradılması, texniki xidməti, təmiri və istismarı, şəhər avtomagistrallarının və dəmir yollarının xüsusi səsboğucu materiallarla örtülməsi də daxil edilməklə, səs əleyhinə torpaq töküntülərinin, hasarların və digər səsdən qoruyucu qurğuların qurulması, su hövzələrinin çirkləndirici maddelərdən təmizlənməsi tədbirləri, havanın keyfiyyətinə mənfi təsir göstərən buxar qazlarının və çirkləndirici maddələrin havaya buraxılmasına nəzarət və ya onların qarşısının alınması üzrə tədbirlər, çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi üçün qurğuların və çirkləndirici maddə və materialların saxlanılması üçün olan tikililərin tikintisi, texniki xidməti, təmiri və istismarı ilə bağlı xərclər;

- ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə və çirklənmənin səviyyəsinə nəzarət, onun yoxlanılması, idarə edilməsi və ya ona təsir göstərilməsi ilə bağlı xərclər;

- ətraf mühitin çirklənməsi ilə mübarizə və çirklənmənin səviyyəsinə nəzarətlə əlaqədar fəaliyyətə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir .10.4.2. "Bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi" paraqrafı bitki və heyvan növlərinin (nəsli kəsilmiş və nəsli kəsilməkdə olan növlərin bərpası da daxil edilməklə) qorunması, təbii parkların və qoruqların səmərəli istifadəsi, qorunması və landşaftların estetik dəyərinin saxlanması üçün onların mühafizəsi ilə (korlanmış landşaftların estetik dəyərinin artırılması məqsədi ilə onların bərpası, istifadəsiz qalmış şaxtaların və karxanaların tutduğu ərazilərin bərpası da daxil edilməklə) əlaqədar fəaliyyət növlərini əhatə edir.

Bu paraqrafa bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi fəaliyyətinə nəzarət və ya ona kömək göstərilməsi, bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi ilə bağlı xərclər daxildir.10.4.3. "Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər" paraqrafına 10.4.1-10.4.2-ci paraqraflara aid edilməyən ətraf mühitin mühafizəsi üzrə digər tədbirlərlə bağlı xərclər daxildir.
10.5.0. "Hidrometeorologiya tədbirləri" köməkçi bölməsinə hava proqnozu və hidroloji tədqiqatların həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.
10.6.0. "Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" paraqrafına kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluqla əlaqədar tətbiqi tədqiqatları və təcrübi işləri həyata keçirən təşkilatların saxlanılması və onların idarə edilməsi, elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən tətbiqi tədqiqatlara və təcrübi işlərə kömək göstərilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.
10.7.0. "Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar" paraqrafına ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində təcrübə və tətbiqi tədqiqat işlərini həyata keçirən təşkilatların saxlanılması və onların idarə edil-məsi, ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində elmi tədqiqat institutları tərəfindən həyata keçirilən təcrübə və tətbiqi tədqiqat işlərinə kömək göstərilməsi məqsədi ilə qaytarılmayan borcların, kreditlərin və subsidiyaların verilməsi ilə bağlı xərclər daxildir.
Yüklə 442,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə