Meliorasiya sistemlərinin istismari və monitorinqi” FƏnnindəN İmtahan suallari I böLMƏYüklə 34,44 Kb.
tarix22.04.2017
ölçüsü34,44 Kb.
#15568
MELIORASIYA SISTEMLƏRININ ISTISMARI VƏ MONITORINQI”

FƏNNINDƏN İMTAHAN SUALLARI
I BÖLMƏ
Asan suallar

 1. Meliorasiya sistemlərinin istismarı və monitorinqi fənni, onun qarşısında duran əsas məsələlər

 2. MSİ və M idarələrinin struktur tərkibi, istismar obyektləri, istismarın idarə olunması prinsipləri və monitorinq

 3. Meliorasiya sistemlərinin istismarının əsas istiqamətləri

 4. Meliorasiya sistemlərinin kateqoriyaları, onların əsas göstəriciləri


Orta suallar

 1. Meliorasiya sistemlərinin təsnifatları və onların əsas göstəriciləri

 2. Meliorasiya sistemlərinin texniki vəziyyətlərinə görə dərəcələrə bölünməsi və onların işləmə vəziyyətləri

 3. I və II dərəcəli irriqasiya sistemlərinin texniki vəziyyətlərinə olan istismar tələbatları

 4. I və II dərəcəli qurutma sistemlərinin texniki vəziyyətlərinə olan istismar tələbatları


Çətin suallar

 1. Meliorasiya sistemlərinin texniki vəziyyətlərinə olan istismar tələbatları

 2. Müntəzəm suvarma tətbiq edilən zonalarında irriqasiya sistemləri üzrə texniki qurgulara olan istismar tələbatları.

 3. Bataqlaşma zonalarında qurutma sistemləri üzrə texniki qurğulara olan istismar tələbatları.

 4. İrriqasiya sistemlərinin istismarında dispetçer idarə etmə, onun mahiyyəti və idarə etmə sxemi

II BÖLMƏ
Asan suallar

 1. İrriqasiya sistemlərinin istismarında məsafədən dispetçer idarəetməyə olan tələbatlar.

 2. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarma rejimi və onun təyini üsulları.

 3. Suvarma rejiminin qrafoanalitik üsulla təyini.

 4. Suvarma rejimlərinə uyğun hidromodul ordinatlarının təyini.


Orta suallar

 1. Nizamlanmamış və nizamlanmış hidromodul qrafikləri.

 2. Hidromodul qrafikinin nizamlanmasının mahiyyəti və prinsipləri.

 3. Kanallardan olan su itkiləri və onların növləri (sızma, buxarlanma, texniki)

 4. Sərbəst və qeyri-sərbəst sızma itkilərinin qərarlaşmış və qərarlaşmamış rejimləri.Çətin suallar

 1. İrriqasiya sistemlərindən olan sızma su itkilərinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi növləri (nisbi və mütləq su itkiləri)

 2. Nisbi və mütləq sızma su itkilərinin təyini

 3. Buxarlanma, texniki su itkiləri və onların təyini

 4. Sistem və onu təşkil edən kanallar üzrə su itkilərinin və faydalı iş əmsalının təyini.


III BÖLMƏ
Asan suallar

 1. Dəyişən sərflə işləyən kanalların faydalı iş əmsalının təyini.

 2. Açıq konstruksiyalı irriqasiya sistemlərində su itkilərinə qarşı mübarizə tədbirləri

 3. Kanallarda olan su itkilərinə qarşı texniki mübarizə tədbirləri

 4. Kanallardan su itkilərinə qarşı mexaniki mübarizə tədbirləri


Orta suallar

 1. Kanallardan olan su itkilərinə qarşı istismar mübarizə tədbirləri.

 2. Çoxillik məlumatlara görə su mənbələrinin (çayların) hesabi sərfinin təyini

 3. Kiçik və orta sərfli çayların suvarma qabiliyyətinin təyini

 4. Böyük sərfli çayların suvarma qabiliyyətinin təyini.


Çətin suallar

 1. Təsərrüfatın sudan istifadə planı və onun mahiyyəti

 2. Təsərrüfatın sudan istifadə planında suvarılacaq sahələrə veriləcək netto və brutto su həcmlərinin təyini.

 3. Təsərrüfatın sudan istifadə planında suvarılacaq sahələrə veriləcək netto və brutto su sərflərinin təyini.

 4. Təsərrüfatın sudan istifadə planında bir növbədə suvarılacaq sahənin təyini.


IV BÖLMƏ
Asan suallar

 1. Təsərrüfatın sudan istifadə planında bir sutkada suvarılacaq sahənin təyini.

 2. Təsərrüfatın sudan istifadə planının tərtibi

 3. Təsərrüfatın suvermə planı və onun mahiyyəti

 4. Təsərrüfatın suvermə planında dekadalar üzrə sahəyə veriləcək netto su həcminin və su sərfinin təyini.


Orta suallar

 1. Təsərrüfatın suvermə planında sutka və dekadada təsərrüfatda suvarılacaq sahələrin, növbə və sutkada işçilərin sayının təyini.

 2. Təsərrüfatın suvermə planının tərtibi.

 3. Kanallarin iş (dispetçer) qrafiki və onun tərkib hissələri

 4. Kanallarin iş (dispetçer) qrafikinin MSİ və M-da əhəmiyyətiÇətin suallar

 1. Dispetçer qrafikində hər bir bitkiyə növbələrlə su verən kanalların sayının, sərfinin və işləmə müddətinin təyini.

 2. Kanallarin iş (dispetçer) qrafikinin tərtibi

 3. Sistemlərdə görülməsi zəruri olan qulluq və təmir işləri, onların növləri və əhəmiyyəti.

 4. Sistemlərdə görülən cari və əsaslı təmir işləri, onların yerinə yetirilməsi prinsipləri.


V BÖLMƏ
Asan suallar

 1. İrriqasiya sistemlərində lildən təmizləmə işləri və lil həcmlərinin hesablanması üsulları

 2. Hidrometriya üsulu ilə kanallarda yığılan lil həcmlərinin hesablanması

 3. Profilləmə üsulu ilə kanallarda yığılan lil həcmlərinin təyini.

 4. İstismar dövründə qismən şorlaşmış torpaqların əmələgəlmə səbəbləri və onların növləri.


Orta suallar

 1. Yuma norması və onun hesabi göstəricilərinin təyini

 2. Yuma normasının V.R.Volobuyev düsturu ilə hesablanması

 3. Yuma normasının S.F.Averyanov düsturu ilə hesablanması

 4. Yuma texnologiyası, onun tətbiqi prinsipləri və əsas elementlərinin təyini.


Çətin suallar

 1. İrriqasiya sistemlərinin yenidən qurulmasının əsaslandırılması.

 2. Samur-Abşeron kanalı sisteminin yenidən qurulması

 3. Baş Mil-Muğan kollektoru və onun yenidən qurulmasının əsaslandırılması və tikilmə mərhələləri

 4. Baş Mil-Muğan kollektorunun təsir zonasındakı suvarılan torpaqların meliorasiya vəziyyəti və drenaj təminatı

Yüklə 34,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin