Büdcə xərclərinin funksional təsnifatıYüklə 442,1 Kb.
səhifə1/5
tarix25.11.2016
ölçüsü442,1 Kb.
#53
  1   2   3   4   5
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 6 oktyabr tarixli149 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
2 nömrəli əlavə

Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı


A D L A R I

Bölmə

Köməkçi bölmə

Paraqraf


ÜMUMİ DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ

1

0

0

QANUNVERİCİLİK VƏ İCRA HAKİMİYYƏTİ, YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏ ORQANLARININ SAXLANILMASI

1

1

0

Qanunvericilik orqanları

1

1

1

Ali və yuxarı icra hakimiyyəti orqanları

1

1

2

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

1

1

3

Azərbaycan Respublikasının xaricdə olan səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik nümayəndəlikləri

1

1

4

Yerli icra hakimiyyəti orqanları

1

1

5

Yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanları və yerli özünüidarəetmə (bələdiyyə) orqanlarının müstəqil idarə və şöbələri

1

1

6

Digər mərkəzi təşkilatların saxlanılması

1

1

7

BEYNƏLXALQ FƏALİYYƏT VƏ BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARA ÜZVLÜK HAQQI

1

2

0

Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlara

1

2

1

Beynəlxalq ictimai-siyasi təşkilatlara

1

2

2

Digər beynəlxalq fəaliyyət

1

2

3

XARİCİ İQTİSADİ YARDIM

1

3

0

İnkişaf etməkdə olan və keçid dövrünü yaşayan ölkelor

1

3

1

Beynəlxalq təşkilatlar vasitəsi ilə

1

3

2

ELM

1

4

0

Fundamental elm

1

4

1

Ümumdövlət xidmətləri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

1

4

2

BAŞQA KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN ÜMUMİ DÖVLƏT XİDMƏTLƏRİ

1

5

0

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin keçirilməsi

1

5

1

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin keçirilməsi

1

5

2

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilərin keçirilməsi

1

5

3

Azərbaycan Respublikasının bələdiyyə orqanlarına seçkilərin keçirilməsi

1

5

4

Ümumxalq səsverməsinin (referendumıınun) keçirilməsi

1

5

5

Digər seçki tədbirləri

1

5

6

Müxtəlif siyahıyaalınma tədbirlərinin keçirilməsi

1

5

7

Statistika sistemində islahatların aparılması

1

5

8

DÖVLƏT BORCU ÜZRƏ XİDMƏTLƏR

1

6

0

Xarici ölkələrdən alınan kreditlər

1

6

1

Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarından alınan kreditlər

1

6

2

Dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi

1

6

3

Dövlət daxili uduşlu istiqraz vərəqələri və başqa qiymətli kağızlar üzrə tirajların keçirilməsi və uduşların verilməsi

1

6

4

Azərbaycan Respublikasının Milli Bankından alınmış kreditlər

1

6

5

Səhmdar-kommersiya banklarından alınmış kreditlər

1

6

6

Digər borclar

1

6

7

BÜDCƏLƏR ARASINDA TRANSFERTLƏR

1

7

0

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi

1

7

1

Yerli (bələdiyyə) büdcələr

1

7

2

Büdcələrarası digər transfertlər

1

7

3

MÜDAFİƏ

2

0

0

MÜDAFİƏ QÜVVƏLƏRİ

2

1

0

Ordu və donanma

2

1

1

Mülki müdafiə

2

1

2

Xarici dövlətlərə hərbi yardım

2

1

3

Müdafiə sahəsində digər tədbirlər

2

1

4

MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK

2

2

0

MÜDAFİƏ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK SAHƏSİNDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

2

3

0

DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏNLƏR

2

4

0

MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ, HÜQUQ MÜHAFİZƏ VƏ PROKURORLUQ

3

0

0

MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ

3

1

0

Məhkəmə hakimiyyəti

3

1

1

Sair tədbirlər

3

1

2

HÜQUQ MÜHAFİZƏ

3

2

0

Hüquq mühafizə

3

2

1

Yanğın təhlükəsizliyi

3

2

2

Sair tədbirlər

3

2

3

PROKURORLUQ

3

3

0

Prokurorluq

3

3

1

Sair tədbirlər

3

3

2

MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ, HÜQUQ MÜHAFİZƏ VƏ PROKURORLUQ SAHƏSİNDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

3

4

0

DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN XİDMƏTLƏR

3

5

0

TƏHSİL

4

0

0

MƏKTƏBƏQƏDƏR VƏ İBTİDAİ TƏHSİL

4

1

0

Məktəbəqədər təhsil

4

1

1

İbtidai təhsil

4

1

2

NATAMAM VƏ ORTA TƏHSİL

4

2

0

Natamam təhsil

4

2

1

Orta təhsil

4

2

2

İNTERNAT VƏ XÜSUSİ MƏKTƏBLƏR

4

3

0

İnternatlar

4

3

1

Xüsusi rejimli internatlar

4

3

2

Xüsusi məktəblər

4

3

3

TEXNİKİ-PEŞƏ MƏKTƏBLƏRİ VƏ LİSEYLƏR

4

4

0

Texniki-peşə məktəbləri

4

4

1

Liseylər

4

4

2

Xüsusi texniki-peşə məktəbləri və liseylər

4

4

3

Orta-ixtisas təhsili

4

4

4

ALİ TƏHSİL

4

5

0

Ali təhsilin birinci səviyyəsi

4

5

1

Ali təhsilin ikinci səviyyəsi

4

5

2

İxtisasartırma institutları

4

5

3

TƏHSİL SAHƏSİNDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

4

6

0

TƏHSİL SAHƏSİNDƏ DİGƏR XİDMƏTLƏR

4

7

0

SƏHİYYƏ

5

0

0

POLİKLİNİKALAR VƏ AMBULATORİYALAR

5

1

0

Ümumi təyinatlı tibbi xidmət

5

1

1

Xüsusiləşdirilmiş tibbi xidmət

5

1

2

Stomatoloji xidmət

5

1

3

Paratibbi xidmət

5

1

4

XƏSTƏXANALAR

5

2

0

Ümumi təyinatlı xəstəxanalar

5

2

1

Xüsusiləşdirilmiş xəstəxanalar

5

2

2

Tibb mərkəzləri

5

2

3

Bərpa-müalicə sanatoriyaları

5

2

4

Sanitar-epidemioloji xidmətlər

5

2

5

SƏHİYYƏ SAHƏSİNDƏ DİGƏR XİDMƏTLƏR

5

3

0

Qanköçürmə

5

3

1

Diaqnostika və profilaktika tədbirləri

5

3

2

Digər tədbirlər

5

3

3

TİBBİ AVADANLIQ VƏ MƏMULATLAR

5

4

0

Əczaçılıq məhsulları

5

4

1

Digər tibbi məmulatlar

5

4

2

Müalicə ilə bağlı avadanlıq və aparatlar

5

4

3

SƏHİYYƏ SAHƏSİNDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

5

5

0

SƏHİYYƏ SAHƏSİNƏ AİD EDİLƏN DİGƏR XİDMƏTLƏR

5

6

0

SOSİAL MÜDAFİƏ VƏ SOSİAL TƏMİNAT

6

0

0

SOSİAL MÜDAFİƏ

6

1

0

Xəstəliklər

6

1

1

Əmək qabiliyyətinin itirilməsi

6

1

2

Qocalıq

6

1

3

Qəyyumluq

6

1

4

Ailə və uşaqların sosial müdafiəsi

6

1

5

Digər sosial müdafiə tədbirləri6

1

6
SOSİAL TƏMİNAT

6

2

0

İşsizlik

6

2

1

Ev təsərrüfatları

6

2

2

Digər sosial təminat tədbirləri

6

2

3

Əlillərlə bağlı sosial təminat tədbirləri

6

2

4

Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi tədbirləri

6

2

5

SOSİAL MÜDAFİƏ VƏ SOSİAL TƏMİNAT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

6

3

0

MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT, İNFORMASİYA, BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN SAHƏDƏ FƏALİYYƏT

7

0

0

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT

7

1

0

Kitabxanalar

7

1

1

Muzey və sərgilər

7

1

2

Saraylar və mədəniyyət evləri, klublar və başqa tədbirlər

7

1

3

Teatr, filarmoniya, musiqi kollektivləri, ansambllar və incəsənət üzrə sair tədbirlər

7

1

4

Mədəniyyət və incəsənət sahəsində digər müəssisələr və mədəni tədbirlər

7

1

5

RADİO, TELEVİZİYA VƏ NƏŞRİYYAT

7

2

0

Radio və televiziya

7

2

1

Nəşriyyatlar

7

2

2

Radio, televiziya və nəşriyyat sahələri üzrə digər tədbirlər

7

2

3

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ, GƏNCLƏR SİYASƏTİ VƏ TURİZM

7

3

0

Bədən tərbiyəsi və idmanın təşkili

7

3

1

Gənclər siyasəti

7

3

2

Bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm üzrə digər tədbirlər

7

3

3

DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN FƏALİYYƏT

7

4

0

Yaradıcı ittifaqlar və cəmiyyətlər

7

4

1

Dini tədbirlər

7

4

2

Sair tədbirlər

7

4

3

MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT, İNFORMASİYA, BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN SAHƏDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

7

5

0

MƏNZİL VƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI

8

0

0

MƏNZİL TƏSƏRRÜFATI

8

1

0

Mənzil

8

1

1

Mənzillə bağlı digər tədbirlər

8

1

2

KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI

8

2

0

Kommunal

8

2

1

Abadlaşdırma, tullantıların yığılması və təmizlənməsi

8

2

2

İstilik

8

2

3

Çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

8

2

4

Küçələrin işıqlandırılması

8

2

5

SU TƏSƏRRÜFATI

8

3

0

MƏNZİL VƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI SAHƏSİNDƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR


8

4

0

MƏNZİL VƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI İLƏ BAĞLI DİGƏR XİDMƏTLƏR

8

5

0

YANACAQ VƏ ENERJİ

9

0

0

YANACAQ KOMPLEKSİ

9

1

0

Kömür və bərk minerallar

9

1

1

Neft və təbii qaz

9

1

2

Nüvə yanacağı

9

1

3

Yanacağın digər növləri

9

1

4

ENERJİ KOMPLEKSİ

9

2

0

Elektrik enerjisi

9

2

1

Digər enerjilər

9

2

2

YANACAQ VƏ ENERJİ KOMPLEKSİ SAHƏSİ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

9

3

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI, MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI, BALIQÇILIQ, OVÇULUQ VƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ

10

0

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI

10

1

0

Kənd təsərrüfatı tədbirləri

10

1

1

Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin sabitləşdirilməsi

10

1

2

Meliorasiya

10

1

3

Baytarlıq

10

1

4

Kənd təsərrüfatı ilə bağlı digər tədbirlər

10

1

5

MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI

10

2

0

Meşə ehtiyatlarının saxlanılması

10

2

1

Meşələrin bərpası

10

2

2

Meşə təsərrüfatı üzrə digər tədbirlər

10

2

3

BALIQÇILIQ VƏ OVÇULUQ

10

3

0

Balıqartırma və balıq mühafizəsi

10

3

1

Ovçuluq və vəhşi heyvanların qorunması

10

3

2

Balıqçılıq və ovçuluq tədbirləri ilə bağlı digər tədbirlər

10

3

3

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ

10

4

0

Ətraf mühitin və təbiətin çirkləndirilməsi ilə mübarizə

10

4

1

Bioloji zənginliyin qorunması və landşaftın mühafizəsi

10

4

2

Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

10

4

3

HİDROMETEOROLOGİYA TƏDBİRLƏRİ

10

5

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI, MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI, BALIQÇILIQ VƏ OVÇULUQ SAHƏLƏRİ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

10

6

0

ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ SAHƏSİ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

10

7

0

SƏNAYE, TİKİNTİ VƏ FAYDALI QAZINTILAR

11

0

0

SƏNAYE

11

1

0

Emal sənayesi

11

1

1

Sair sənaye müəssisələri

11

1

2

TİKİNTİ

11

2

0

Tikinti

11

2

1

Sair tikinti

11

2

2

FAYDALI QAZINTILAR

11

3

0

Mineral yanacaq istisna olmaqla, mineral ehtiyatların hasilatı

11

3

1

Sair faydalı qazıntılar

11

3

2

GEODEZİYA VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ

11

4

0

TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

11

5

0

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar sahələri üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

11

5

1

Digər təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

11

5

0

NƏQLİYYAT VƏ RABİTƏ

12

0

0

NƏQLİYYAT

12

1

0

Avtomobil yolları və avtomobil nəqliyyatı

12

1

1

Su nəqliyyatı

12

1

2

Dəmir yolu nəqliyyatı

12

1

3

Hava nəqliyyatı

12

1

4

Boru kəməri nəqliyyatı və digər nəqliyyat sistemləri

12

1

5

RABİTƏ

12

2

0

NƏQLİYYAT VƏ RABİTƏ SAHƏLƏRİ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

12

3

0

İQTİSADİ FƏALİYYƏT

13

0

0

İQTİSADİ VƏ KOMMERSİYA FƏALİYYƏTİ

13

1

0

Ümumi iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

13

1

1

Digər fəaliyyət

13

1

2

İQTİSADİ FƏALİYYƏTİN DİGƏR SAHƏLƏRİ

13

2

0

Topdan və pərakəndə ticarət

13

2

1

İctimai iaşə

13

2

2

Digər iqtisadi fəaliyyət

13

2

3

ÇOXSAHƏLİ İNKİŞAF LAYİHƏLƏRİ

13

3

0

Özəlləşdirmə ilə bağlı informasiya təminatının təşkili, müəssisələrin özəlləşdirmə qabağı sağlamlaşdırılması

13

3

1

Özəlləşdirmə ilə bağlı digər fəaliyyət

13

3

2

İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi

13

3

3

Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı tədbirlər

13

3

4

Dövlət müəssisələrinə maliyyə yardımı

13

3

5

İQTİSADİ FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ TƏCRÜBƏ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR

13

4

0

ƏSAS BÖLMƏLƏRƏ AİD EDİLMƏYƏN XİDMƏTLƏR

14

0

0

EHTİYAT FONDLARI

14

1

0

MƏQSƏDLİ BÜDCƏ FONDLARI

14

2

0

Əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

14

3

0

Məhkəmənin qərarlarına əsasən fiziki şəxslərə dəymiş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi

14

3

1

Aztəminatlı şəxslərə, cinayət üzrə və inzibati qaydada tutulmuş şəxslərə hüquqi yardım göstərilməsi, cinayət prosesində iştirak edən şəxslər, habelə icraatında inzibati xəta haqqında iş olan hakimin yanına, səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsin yanına) gəlməklə əlaqədar zərərçəkmiş, tərcüməçi, ekspert, mütəxəssis, şahid və hal şahidlərinə görülən işin haqqının ödənilməsi ilə bağlı xərclər

14

3

2

Müxtəlif xərclər

14

3

3

Valyuta konvertasiyası üzrə xərclər

14

3

4

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq kredit reytinqinin müəyyən olunması ilə bağlı xərclər

14

3

5

Büdcə xərclərinin funksional

təsnifatına əlavə

Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin funksiyalar üzrə xərclərinin qruplaşmasından ibarətdir. Funksional təsnifat bölmə, köməkçi bölmə və paraqraf səviyyəsində nəzərdə tutulmaqla birinci rəqəmi bölməni, ikinci rəqəmi köməkçi bölməni, üçüncü rəqəmi isə paraqrafı göstərir.


Funksional təsnifatın bölmə, köməkçi bölmə və paraqrafları
Yüklə 442,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin