BÜlent eceviT ÜNİversitesi ahmet erdoğan sağlik hizmetleri meslek yüksekokulu odyometri programi ders iÇERİkleriYüklə 40,01 Kb.
tarix05.05.2017
ölçüsü40,01 Kb.
#16645


BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ODYOMETRİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
ODY 101 ANATOMİ (2 0 2 5)
Anatomiye giriş ve anatomik terminoloji, üst ekstremite anatomisi, alt ekstremite anatomisi, baş ve boyun bölgesi anatomisi, toraks ve abdomen bölgesi anatomisi, solunum sistemi anatomisi, dolaşım sistemi anatomisi, sindirim sistemi anatomisi, üriner sistem anatomisi, genital sistem anatomisi, merkezi sinir sistemi anatomisi, duyu organları ve endokrin sistem anatomisi.
ODY103 FİZYOLOJİ (2 0 2 5)
Fizyolojiye giriş, vücuttaki sıvı bölükleri, hücre fizyolojisi, kas fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, solunum fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi, merkezi sinir siteni fizyolojisi-1, merkezi sinir sistemi fizyolojisi-2, duyu fizyolojisi-1, duyu fizyolojisi-2, duyu fizyolojisi-3.
ODY 105 ODYOLOJİ ESASLARI I ( 3 2 4 6 )
Kulak anatomisi, Ses ve işitme fizyolojisi, Odyometriye giriş, Odyoloji ile ilgili terim ve tanımlar, Odyometrik değerlendirmede kullanılan testler, Akumetrik testler , Diapozan testleri a)Weber testi b)Rinne testi c)Schwabach Testi, Pürton Odyoloji değerlendirme (vakanın hazırlanması, odyoloji değerlendirme ortamı) a)Hava yolu ile ölçüm b)Kemik yolu ile ölçüm, Maskeleme (Tanım endikasyonlar uygulama) a)Hava yolu maskeleme b)Kemik yolu maskeleme, Rainville testi a) SAL  Testi, Recruitment (Tanım, recruitment testleri), Tone Decay testi, SISI Testi, MLB Testi, ABLB Testi, Bekesy Odyometrisi, Konuşma Odyometrisi

ODY 107 KBB HASTALIK BİLGİSİ (3 0 3 4)

Temporal kulak anatomisi ( Dış kulak anatomisi, orta kulak anatomisi, iç kulak anatomisi, işitme siniri, işitme yolları, işitme merkezi ), İşitme fizyolojisi ( Sesin frekansı, sesin şiddeti – işitme nasıl oluşur?) Dış kulak hastalıkları, Orta kulak enfeksiyonları (Non-süpüratif otitis media – süpüratif otitis media – spesifik otitis medialar), Nörosensöryel işitme kayıpları, işitme kaybı nedenleri, Ani işitme kaybı (Tanımı, nedenleri, semptomları, tedavi), Tinnitus (Tanımı, subjektif tinnitus, objektif tinnitus, nedenleri), İletim tipinde işitme kaybı, Otoskleroz (Tanımı, evreleri, semptomları, odyolojik bulgular, tedavi), Meniere, Kulak ameliyatları, Epistaksis (Tanımı, lokal nedenleri, genel nedenleri, korunma ve tedavi), Adenotonsillit ve adenotonsillektomi, Rinitler ve sinüzit, Tükrük bezi hastalıkları, Larinks hastalıkları.


TÜR 181 Türk Dili I ( 2 0 2 2 )
Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri -Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri -Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları – Türkçe de sesler ve sınıflandırılması – Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar- Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması – Noktalama işaretleri ve uygulaması

YDL185 Yabancı Dil I ( 2 0 2 2 )


Bu ders öğrencilerin temel ingilizcenin dilbilgisel ve dil bilimsel açıdan doğru yapıları tanıması, belli İngilizce kelimeleri aktif bir şekilde kullanmaları ve tanımaları ve karşılaşacakları İngilizce metinleri okuma ve anlayabilme, kendilerini yazı ve sözle ifade edebilmelerini hedefler.

ODY 109 Tıbbi Terminoloji ( M/S) (2 0 2 3)


Giriş, temel tanım ve kavramlar, İnsan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler., Hastalıklara ilişkin genel bilgiler ve hastalıkların sınıflandırılması, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler, Kökler, Önekler, Sonekler, Hareket sistemine ilişkin terimler, Solunum sistemine ilişkin terimler, Kardiyovasküler sisteme ilişkin terimler, Sindirim sistemine ilişkin terimler; kan ve kan yapıcı organ terimleri, İç salgı ve metabolizma bozukluklarına ilişkin terimler, Ürogenital sistem, doğum ve kadın hastalıklarına ilişkin terimler, Deri ve meme hastalıklarına ilişkin terimler, Göz ve kulağa ilişkin terimler.


ODY 111 Temel Sağlık (M/S) (2 0 2 3)
Dersin Sunumu; Genel tanımlar; Hastalıklardan korunma; İnfeksiyonlardan Korunma (Asepsi, antisepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyon); Toplumda sık görülen enfeksiyon hastalıkları (Tbc.,hepatit,AIDS, akut.infeksiyonlar); Toplumda Sık Görülen Kronik Hastalıklar (Diabet, astım, kanser, hipertansiyon, kronik kalp hastaları); Kadın Sağlığı; Aile Planlaması; Çocuk Sağlığı; Genel Beslenme; Ruh Sağlığı ve Stresle Mücadele; Gençlik ve Uyuşturucu, Alkol Bağımlılığı; Kazalardan Korunma; Dersin Değerlendirilmesi

ODY 113 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (M/S) (2 0 2 3)
Biyolojiye giriş; Canlılığın başlangıcı; Hücrenin fiziksel yapısı; Hücre uyarı sistemleri; Hücrenin kimyasal yapısı; Hücrenin genel özellikleri ve organeller; Hücre bölünmesi; Genetik materyalin yapısı; Genetik etkenleri inceleme yöntemleri; Mendel genetiği ve sitogenetik; Kromozom anomalileri; Genetik hastalıklar ve genetik danışma; Kromozom analizi ve gen tedavisi. 


ODY 115 PSİKOLOJİ (2 0 2 3) (M/S)

Psikoloji ve Yöntemleri, Duyum-Algı, Gereksinimler, İçgüdüler, Dürtüler, Engellenme, Çatışma, Duygu, Öğrenme, Bellek, Zeka, Dikkat, İrade, Bilinç, Bilişsel Kurama Göre Erişim Evreleri, Psikoanalitik Kuram ve Savunma Mekanizması, Kişilik, Grupların Davranış Üzerinde Etkisi. II. YARIYIL

ODY 102 Ses Fiziği ve Akustik Prensipler ( 2 0 2 4)

Ses fiziğinin prensipleri, Odyometrik incelemelerde kullanılan sessiz odaların akustik yapısı, Reverberasyon, Sesin psikolojik özellikleri, Ölçü aletleri ve insan kulağı arasındaki kalibrasyon prensipleri, Konuşmanın akustik yapısı ve fonetik.


ODY 104 ODYOLOJİ ESASLARI II ( 3 2 4 5 )
1)İmpedans Odyometri (Tanım-impedans fiziği- impedans ody.klinik uygulamaları )  2)İmpedans Ody. Testler : a)Uyarı kulağı ile ilgili testler  b)Tanık kulak ile ilgili testler  3)Simülasyon testleri

TÜR 182 Türk Dili II ( 2 0 2 2 )


Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması – Kompozisyonla ilgili genel bilgiler – Kelime türleri – Cümlenin unsurları cümle tahlili uygulaması – Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi – Dilekçe, tutanak mektup ve çeşitleri – Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar

YDL186 Yabancı Dil II ( 2 0 2 2 )


YDL185’in devamı niteliğindeki bu ders, YDL185 dersinde edindikleri temel İngilizce bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma beceri ve stratejilerini geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve seviyeleri doğrultusunda İngilizce yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler.
ODY 106 YAZ STAJI (0 0 0 8)

Alan Uygulamaları ve pratik çalışmalar.


ODY 108 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ( M/S) (2 0 2 3)

Gelişim psikolojisinin tanımı, temel sorunlar ve gelişimle ilgili kavramlar, İnsanın gelişimi, gelişme konuları, gelişmede bireysel farklılıklar, Fiziksel, motor, bilişsel, ahlaksal gelişim, Doğum öncesi gelişim, davranışın örgütlenmesi, çocukluk, Çocuklukta duygusal gelişim, Çocuklukta dil, kavramsal ve oluşsal gelişim, işitme ve konuşma özürlüler, Ergenlik çağı, Yetişkinlikte ilk yıllar, bu dönemde psikolojik olgunlaşma, aile ve iş yaşamı, toplumsal çevre, Orta yıllarda gelişim, bu dönemde kişilik, bedensel ve zihinsel değişmeler, İleri yılların özelliği, yaşlılık kuramları, bu dönemin kişilik özellikleri ve fiziki değişmeler.

ODY 110 Halk Sağlığı ( M/S) (2 0 2 3)


Halk Sağlığı Kavramı, Genel Kavramlar ve sağlık düzeyleri, Halk sağlığı hizmet alanları, Sağlık hizmetlerinin amacı, Anne ve çocuk sağlığı, Anne ve çocuk sağlığı istatistikleri, Aile planlaması, Ergen sağlığı, Yaşlı sağlığı, Okul sağlığı, Ruh sağlığı, Çevre sağlığı, İşçi sağlığı 

ODY 112 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (M/S) (2 0 2 3)
İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci, programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama


ODY 114 Sağlık Yönetimi (M/S) (2 0 2 3)
Çalışma Organizasyonu, Hasta Bilgilendirme Sistemi, Çalışma Ortamının Düzenlenmesi

Hasta görüntülerinin arşivlenmesi, diş kliniklerinde verilen hizmetleri izleme, Mesleki gelişim faaliyetleri, Mesleki görev ve sorumluluk bilinci.
III. YARIYIL

AİT 281 Atatürk İ.İ.Tarihi I (2 0 2 2 )


İnkılap Tarihinin anlamı- Türk İnkılabının önemi – Türk İnkılabına yol açan nedenlere toplu bakış - Birinci dünya savaşı- Osmanlı Devletinin parçalanmaya başlaması – İşgaller karşısında memleketin durumu – Mustafa Kemal Paşa’nın tutumu – Kurtuluş için ilk adım – Kongreler yolu ile teşkilatlanma – Cemiyetler, Kuvayı Milliye, Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meçlisinin açılışı- Ulusal ordunun kurulması – İki önemli olay: Sevres ve Gümrü Barışı- Sakarya Savaşına kadar kurtuluş mücadelesi- Sakarya Savaşı- Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a siyasal alanda iki büyük inkılap- “Takrir-i Sükün “ dönemine geçiş

ODY 201 Klinik Odyometri I (2 8 6 10)

Odyometrelerin kullanışı ve uygulanacak testler, Odyometrik muayene prensipleri, Odyometrist hasta ilişkileri, Hava yolu, kemik yolu, işitme ölçümü teknikleri, Maskeleme prensipleri. Gürültüye bağlı işitme kayıpları, Odyo Acileri, Otoakustik Emisyon, Elektrofizyolojik İleri Tetkikler (BERA, ECOG), Konuşma OdyometrisiODY 203 Vestibuler Sistem ve Tetkikleri (3 3 5 5)
Periferik vestibüler sistem anatomisi, Periferik vetibüler sistem fizyolojisi, Denge fizyolojisi, Denge muayenesi, Nistogmus muayenesi, Romlerg, Yürüme, İşaret testi, Bitarmal kalorik test, Rotasyon testi, Galvanik test, ENG


ODY 205 İşitme Cihazları (2 2 3 4)
İşitme cihazı tanım ve tarihçesi, İşitme cihazlarının teknik özellikleri, İşitme cihazı kalıp, özellikleri ve bakımı, Akustik uyarılı işitme cihazları  (Tanım, özellikler, endikasyonlar ve uygulama ), Elektriksel uyarılı işitme cihazları, İşitme cihazı endikasyonları, İşitmeye yardımcı sistemler, Çocuklarda işitme cihazı uygulamaları, Cihaz kullanan kişilere öneriler.

ODY 209 İlk Yardım (M/S) (2 0 2 3)

İlkyardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilkyardım, Kanamalarda ilkyardım, Şok ve ilkyardım, Yanıklar ve ilkyardım, Zehirlenmeler ve ilkyardım, Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Temel yaşam desteği. Klinikte acil müdahale, acil müdahale yöntemleri ve kullanılan ilaçlar, kanama ve müdahale hakkında teorik ve pratik bilgiler verilmektedir.


ODY 211 Konuşma Gelişimi (M/S) (2 0 2 3)

Çocukta normal konuşma gelişimi, İşitme kaybı ile konuşma gelişimi arasındaki ilişki, Ağır işitenlerde ortaya çıkan konuşma bozukluklarının sınıflandırılması, Konuşma bozukluklarının ayırıcı tanıdaki yeri.


ODY 213 İşitme Kayıpları (M/S) (2 0 2 3)

Normal işitme, İletim ve mikst tip işitme kayıpları, Sensörinöral işitme kaybı, Fonksiyonal işitme kaybı, Santral işitme kaybı, İşitme kayıplarının etiyolojik dağılımları, Çeşitli patolojilerle işitme kayıplarının ilişkisi.


ODY 215 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (M/S) (2 0 2 3)
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapması

IV. YARIYIL

AİT 282 Atatürk İ.İ.Tarihi II ( 2 0 2 2 )


Türk İnkılâbının yürütülmesindeki özellikler- Hukuk sisteminin kurulması- Eğitim sisteminin kurulması- Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar- Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler – Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin iç siyaseti- Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti – Ünite Eki: Atatürk’ün ölümü, Atatürk’ün döneminden sonra Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış siyaseti- Atatürk ilkeleri genel olarak- Atatürk ilkeleri, Cumhuriyetçilik

-Atatürk ilkeleri, Milliyetçilik- Atatürk ilkeleri ,Halkçılık ve Devletçilik- Atatürk ilkeleri, Laiklik- Atatürk ilkeleri ,İnkılapçılık- Genel değerlendirmeODY 202 Klinik Odyometri II (2 8 6 10)

BERA ve ECOG endikasyonları, uygulamaları, Similasyon testleri, Yüksek frekans odyometri, Ototoksisite, Stapes Refleksi, İleri tetkikler, Odyometrik atlas.


ODY 204 Çocuk Odyolojisi (2 4 4 8)
Pediatrik odyometri temelleri, Çocuk sağırlıkları, Tarama testleri, Davranış odyo, Şartlandırmaya dayalı tetkikler, Çocukta vokal odyometri, Objektif odyometrik testler, İşitme-konuşma özürlü çocuklarda rehabilitasyon, Pediatrik vestibuler testler. 


ODY 206 ATİPİK ÇOCUK PSİKOLOJİSİ (2 0 2 4)

Atipik çocuk psiko tanım ve terimler, İşitme kayıplı çocuklar, Konuşma bozuklukları, Zihinsel özürlü çocuklar, Üstün zekalı çocuklar, Uyumsuz çocuklar, Korunmaya muhtaç çocuklar, Görme özürlü çocuklar, Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, Ortopedik özürlü çocuklar (Tanım, terimler, türler, nedenler, belirtileri, tanılama, teşhis ve rehabilitasyon açısından değerlendirilmektedir.)


ODY 208 Meslek Etiği (M/S) ( 2 0 2 3 )
Etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal sorumluluk kavramı
ODY 210 Biyofizik (M/S) ( 2 0 2 3 )
Hidrostatik, kanbasıncı, akış hızı  -  Hidrodinamik, Bernoulli yasası, Poiseuille yasası  -  Çizgisel ve açısal hareket, Newton yasaları  -  Santrifüjler ve sedimentasyon analizi  -  Protein saflaştırma yöntemleri, elektroforez  -  Elektrostatik, elektrik yükü, alanı, elektrik potansiyeli  -  Elektrik akımı ve temel kavramları  -  Spektrofotometre, köprü devreleri, transduserler  -  Biyopotansiyeller, EKG, EEG, EMG  -  Ses; ses şiddeti, db ölçeği ve işitme  -  Ultrason ve tıptaki uygulamaları 1  -  Ultrason ve tıptaki uygulamaları 2  -  Tıpta görüntüleme yöntemleri; radyografi, bilgisayarlı tomografi  -  Tıpta görüntüleme yöntemleri; manyetik rezonanas görüntüleme, PET
ODY 212 Mikrobiyoloji (M/S) (2 0 2 3)

“Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve genel özellikleri”, “Bakterilerin hücre yapısı, beslenmesi, çoğalması, genetiği”, “Mikroplar arası ve mikrop-organizma ilişkisi”, “İnsan vücudunun normal florası”, “Özel çevrelerin mikrobiyolojisi”, “İnfeksiyon ve bulaşma yolları”, “Antibiyotiklerin bakterilere etkileri ve bakterilerin direnç mekanizmaları”, “Sterilizasyon, dezenfeksiyon”, “Antijenler, antikorlar, allerji ve aşırı duyarlılık”, “Aşılar ve serumlar”, “Stafilokok, streptokok, pnömokok, neisserialar, gram pozitif aerob ve anaerob bakteriler, mikobakteriler”, “Küçük gram negatif bakteriler”, “Hemofil bakteriler”, “Enterik bakteriler”, “Sarmal mikroorganizmalar”, “Mantarlar hakkında genel bilgi, yüzeysel ve derin mantarlar”, “Mikoplazma, riketsiya, klamidya ve virüsler hakkında genel bilgi”, “Pikorna, ortomikso, paramikso, kuduz, herpes, hepatit, poks ve diğer virüsler” .


ODY 214 Enfeksiyon Hastalıkları (M/S) (2 0 2 3)
Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti Ve Bulguları, Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Fekal-Oral Yolla Bulaşan Hastalıklar, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Hastane Enfeksiyonları, Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları, Dezenfeksiyon Ve Sterilizasyon, Kişisel Korunma Yöntemleri, İzolasyon Yöntemleri, Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi

PROGRAMI YANSITAN DİĞER BİRİMLERE YÖNELİK DERSLER
ODY 901 Ses Fiziği (2 0 2 3)

Ses fiziğinin prensipleri, Odyometrik incelemelerde kullanılan sessiz odaların akustik yapısı, Reverberasyon, Sesin psikolojik özellikleri, Ölçü aletleri ve insan kulağı arasındaki kalibrasyon prensipleri, Konuşmanın akustik yapısı ve fonetik.


ODY 902 Konuşma Gelişimi (2 0 2 3)

Çocukta normal konuşma gelişimi, İşitme kaybı ile konuşma gelişimi arasındaki ilişki, Ağır işitenlerde ortaya çıkan konuşma bozukluklarının sınıflandırılması, Konuşma bozukluklarının ayırıcı tanıdaki yeri.
Yüklə 40,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin