ÇAĞ Öyrətm İşlətmələri Qafqaz UniversitetiYüklə 445.99 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/5
tarix01.03.2017
ölçüsü445.99 Kb.
  1   2   3   4   5

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

 

ÇAĞ Öyrətm İşlətmələri 

 

Qafqaz Universiteti 

 

Magistratura və doktorantura şöbəsi 

 

 

 

 

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI  

 

ÜZRƏ 

  

MƏRHƏLƏLİ FƏALİYYƏTLƏR 

 

 

 

Hazırlayanlar:

 

Professor X.A. İSMAYILOV 

Anar RZA 

 

  

 

  

 

  

 

  

Qafqaz Universiteti 

Bakı, 2013

 

 

Mündəricat  

1. 


Ümumi müddəalar…………………………………………………………………. 

2. Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantura ............................................................... 

3. Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertantura ............................................................... 

4. Sənədlərin qəbulu …………………………………………………………………. 

5. İxtisas uyğunluğu …………………………………………………………………. 

6. Qəbul imtahanları və müsabiqə …………………………………………………… 

7. Elmi rəhbər ………………………………………………………………………… 

8. Fərdi iş planı ……………………………………………………………………….. 

9. Attestasiya ………………………………………………………………………….. 

10.  Doktorluq imtahanları ……………………………………………………………… 11.  Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin doktoranturada və dissertantlıq yolu 

ilə təhsil almaq hüququ ............................................................................................... 

 12.  Dissertasiya şuraları .................................................................................................... 

13.  Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdİm edilmiş dissertasiyalara dair tələblər ........................................................................................................................ 

 14.  Dissertasiyaların təqdim olunması və müdafiəsi ....................................................... 

14.1.


 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi müəssisədə ilkin ekspertiza ................. 

14.2.

 

Təqdim edilən sənədlər ................................................................................. 14.3.

 

Dissertasiya şurasında ilkin ekspertiza ......................................................... 14.4.

 

Opponentlərin təyin edilməsi ........................................................................ 14.5.

 

Apariıcı təşkilat ............................................................................................. 14.6.

 

Avtoreferat ..................................................................................................... 14.7.

 

Dissertasiya və avtoreferatin kitabxanaya verilməsi ..................................... 14.8.

 

Dissertasiya şurasınıın iclası ......................................................................... 14.9.

 

Elmi dərəcələr verilməsinə dair attestasiya işinin birinci nüsxəsində Ali Attestasiya Kоmissiyasına təqdim edilməli оlan sənədlərin siyahısı ........... 

10 


10 

10 


11 

11 


12 

12 


13 

13 


 

14 


15.  Ali attestasiya komissiyasında dissertasiyalara baxılması ……………………….. 

14 


16.  Dissertasiyaların tərtib edilməsi qaydaları …………………………………………. 

16.1.


 

 Dissertasiyanın strukturu …………………………………………………… 

16.2.

 

Əsas tələblər …………………………………………………………………. 16.3.

 

Nömrələmə …………………………………………………………………… 16.4.

 

İllüstrasiya …………………………………………………………………… 16.5.

 

Cədvəllər …………………………………………………………………….. 16.6.

 

Formullar ……………………………………………………………………. 16.7.

 

Biblioqrafik istinadlar ………………………………………………………. 16.8.

 

Üz vərəqi ……………………………………………………………………. 16.9.

 

Mündəricat ………………………………………………………………….. 16.10.

 

Şərti işarələr, simvollar, vahidlər və terminlər siyahısı …………………… 16.11.

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat …………………………………………………. 15 

15 


15 

16 


17 

17 


17 

18 


18 

18 


18 

18 


17.  Azərbaycan  Respublikasında  dissertasiyaların  əsas  nəticələrinin  dərc  olunması 

tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı .......................................................................... 

17.1.

 

Riyaziyyat və Mexanika elmləri ……………………………………………. 17.2.

 

Fizika və Astronomiya elmləri ……………………………………………… 17.3.

 

İqtisadiyyat elmləri …………………………………………………………. 17.4.

 

Texnika elmləri ……………………………………………………………… 17.5.

 

Filologiya elmləri ..............................................................................................  

21 


21 

21 


22 

23 


24 

18.  Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirməsi Şuraları ........................ 

26 

19.  İstifadə olunmuş ədəbiyyat ………………………………………………………… 26 

 

Əlavə 1 ........................................................................................................................  28  

Əlavə 2 ........................................................................................................................ Əlavə 3 ........................................................................................................................ 

Əlavə 4 ........................................................................................................................ 

Əlavə 5 ........................................................................................................................ 

30 


32 

34 


35 

 

Doktorantlar və dissertantlar üçün yol xəritəsi ........................................................... 36 

 

 


 

FƏLSƏFƏ DOKTORU HAZIRLIĞI ÜZRƏ MƏRHƏLƏLI FƏALIYYƏTLƏR 

  

 

1. 

Ümumi müddəalar 

 

1.1. 

Azərbaycan Respublikasında yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması 

ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi olan doktorantura yolu ilə həyata keçirilir və müvafiq elmi 

dərəcələrin  (elm  sahələri  göstərilməklə,  fəlsəfə  doktoru  və  elmlər  doktoru)  verilməsi  ilə 

başa çatır. 

1.2.


 

Doktoranturada təhsil fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə həyata keçirilir. 

1.3.

 

Doktoranturada  təhsilalma  əyani  (istehsalatdan  ayrılmaqla)  və  qiyabi  (istehsalatdan ayrılmamaqla) formalar üzrə həyata keçirilir. 

1.4.


 

Doktorantura  təhsilini  həyata  keçirən  ali  təhsil  müəssisələri  və  elmi  təşkilatlar  elmi  və 

elmi-pedaqoji kadr hazırlığını dissertantlıq (dissertantura) yolu ilə də reallaşdırır. 

1.5.


 

Fəlsəfə  doktoru  proqramı  üzrə  doktoranturada  əyani  təhsil  müddəti  3  il,  qiyabi  4  il, 

dissertantlıq yolu ilə 4 ildir. 

1.6.


 

Müstəsna hallarda bütün təhsil formaları üzrə təhsil müddəti uzadıla bilər. 

1.7.

 

Doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsilini başa çatdırmış məzunlara təhsil aldıqları müəssisənin müvafiq arayışı və imtahanların verilməsi haqqında vəsiqə verilir. 

 

2.

 

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantura 

 

2.1. 

Fəlsəfə  doktoru  proqramı  üzrə  doktoranturaya  ali  təhsili  olan  (ali  təhsil  pilləsinin 

magistratura  səviyyəsini  bitirən,  yaxud  təhsili  ona  bərabər  tutulan  Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul olunurlar. 

2.2.

 

Doktoranturanın  (keçmiş  aspiranturanın)  tam  kursunu  bitirən  şəxs  eyni  ixtisas  üzrə təkrarən doktoranturaya qəbul oluna bilməz. 

2.3.


 

Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir: 

 

ərizə  (doktoranturanın  fəaliyyət  göstərdiyi  müəssisənin  və  yaxud  təşkilatın  rəhbərinin adına);  

 kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;  

 tərcümeyi-hal; 

 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə); 

 iş yerindən xasiyyətnamə; 

 iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış; 

 çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat

 ali  təhsil  müəssisəsini  bitirmək  haqqında  diplomun  müvafiq  qaydada  təsdiq  edilmiş 

surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil 

haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);  

 şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti. 

 

3.

 

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertantura 

 

3.1. 

Dissertantlıq  yolu  ilə  yüksəkixtisaslı  elmi  və  elmi-pedaqoji  kadrların  hazırlanması  ali 

təhsil  müəssisələrində,  elmi  və  digər  təşkilatlarda  çalışan  mütəxəssislərin  istehsalatdan 

ayrılmamaqla, elmi dərəcənin alınması üçün təhkim olunmaqla, dissertasiya işinin yerinə 

yetirilməsini təmin edir. 

3.2.


 

Dissertantlıq  yolu  ilə  “Fəlsəfə  doktoru”  elmi  dərəcəsi  almaq  hüququna  ali  təhsilli  (ali 

təhsil  pilləsinin  magistratura  səviyyəsini  bitirən,  yaxud  təhsili  ona  bərabər  tutulan, 


 

müvafiq  tədqiqat  sahəsində  müəyyən  müvəffəqiyyətləri  olan  ali  təhsil  müəssisələrinin, elmi və digər təşkilatların elmi və elmi-pedaqoji kadrları malikdirlər. 

3.3.


 

Dissertantlıq  yolu  ilə  təhsil  müddətini  başa  vuran  şəxslər  eyni  ixtisas  üzrə  təkrar 

dissertant olmaq hüququna malik deyillər. 

3.4.


 

Dissertant kimi təhkim olunmaq istəyən şəxslər, bir qayda olaraq, elmi və elmi-pedaqoji 

iş stajına malik olmalıdırlar. 

3.5.


 

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertantlıq yolu ilə təhsil almaq üçün aşağıdakı sənədlər 

təqdim edilir: 

 ərizə (dissertantura təhsilini həyata keçirən müəssisənin və  yaxud təşkilatın rəhbərinin 

adına);  

 

kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;   

tərcümeyi-hal;  

2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə);  

iş yerindən xasiyyətnamə;  

əmək kitabçasından çıxarış;  

çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;  

ali  təhsil  müəssisəsini  bitirmək  haqqında  diplomun  müvafiq  qaydada  təsdiq  edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil 

haqqında sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnamə);  

 

şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.  

Qeyd: 1. Dissertanturaya 2 illik staja malik olan şəxslər qəbul oluna bilərlər. 

2. İddiaçılar dissertanturaya müsahibə yolu ilə qəbul olunurlar.

 

 

 4.

 

Sənədlərin qəbulu 

 

4.1. 

Sənədlərin  qəbulu  forması,  qaydaları,  qəbul  planı  və  imtahanların  keçirilmə  müddəti 

haqqında  kütləvi  informasiya  vasitələrində  qəbulu  həyata  keçirən  müəssisə  tərəfindən 

müvafiq elan verilir. 

4.2.

 

Sənədlərin  qəbulu  üçün  doktoranturanın  fəaliyyət  göstərdiyi  ali  təhsil  müəssisəsinin  və elmi təşkilatın rəhbərinin (və ya elmi işlər üzrə müavininin) sədrliyi ilə qəbul komissiyası 

yaradılır.  Qəbul  komissiyası  fakültə,  kafedra,  şöbə,  bölmə,  laboratoriya  rəhbərlərindən, 

aparıcı əməkdaşlardan və bir qayda olaraq, doktorantların nəzərdə tutulan rəhbərlərindən 

təşkil olunmalıdır. 

 

5.

 

İxtisas uyğunluğu 

 

5.1. 

Doktoranturaya  qəbul  olmaq  istəyən  şəxslərin  ixtisas  uyğunluğu  qəbul  komissiyası 

tərəfindən müəyyən edilir. 

5.2.


 

Doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxslə nəzərdə tutulan elmi rəhbər müsahibə keçirir 

və  rəhbərliyi  həyata  keçirmək  barədə  razılıq  və  ya  imtina  qərarını  yazılı  surətdə  qəbul 

komissiyasına təqdim edir. İmtina olunduğu halda digər elmi rəhbər təklif edilir. 

5.3.

 

Qəbul komissiyası nəzərdə tutulan rəhbərin rəyi və təqdim edilən digər sənədlər əsasında imtahanlara  buraxılmaq  haqqında  qərar  qəbul  edir  və  bu  barədə  bir  həftədən  gec 

olmayaraq  iddiaçıya  bildiriş  göndərir.  Bildiriş  doktoranturanın  fəaliyyət  göstərdiyi  ali 

təhsil müəssisəsi və elmi təşkilat rəhbərləri tərəfindən imzalanır və bu bildiriş iş yerindən 

məzuniyyət almaq hüququ verir.  

 

 

  

 

6. 

Qəbul imtahanları və müsabiqə 

 

6.1.


 

Doktoranturaya  qəbul  olmaq  istəyənlər  ixtisas  fənnindən,  xarici  dildən  (rus  dili  istisna 

olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır) və fəlsəfədən ali təhsil pilləsinin 

magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində qəbul imtahanları 

verirlər. 

6.2.


 

Qəbul imtahanlarını keçirmək məqsədi ilə ali təhsil müəssisələrində və elmi təşkilatlarda 

müvafiq fənlər üzrə imtahan komissiyaları yaradılır. 

6.3.


 

İxtisas  fənnindən  qəbul  imtahanını  doktoranturanın  fəaliyyət  göstərdiyi  ali  təhsil 

müəssisəsinin  və  elmi  təşkilatın  rəhbəri  tərəfindən  yaradılan  komissiya  həyata  keçirir. 

Komissiyanın tərkibində müvafiq ixtisas üzrə ən azı iki elmlər doktoru və  ya professor 

olmalıdır.  Nəzərdə  tutulan  rəhbərlər  də  komissiyanın  üzvü  ola  bilərlər.  Komissiyanın 

sədri  ali  təhsil  müəssisəsinin  və  elmi  təşkilatın  rəhbəri,  yaxud  elmi  işlər  üzrə  müavini 

təyin  edilir.  Müstəsna  hallarda,  bəzi  ixtisaslar  üzrə  elmlər  doktorları  və  professorlar 

olmadıqda,  komissiyanın  tərkibinə  fəlsəfə  doktorları  (elmlər  namizədləri),  dosentlər, 

xarici  dil  üzrə  isə  elmi  (alimlik)  dərəcəsi  olmayan  təcrübəli  mütəxəssislər  daxil  edilə 

bilər. 


6.4.

 

Bərabər ballar toplandığı halda, müsabiqədə ixtisas fənnindən daha yüksək qiymət alan və çap edilmiş elmi əsərləri olan şəxslərə üstünlük verilir. 

6.5.


 

Ali  təhsil  müəssisələrində  və  ya  elmi  təşkilatlarda  yaradılmış  qəbul  komissiyaları 

imtahanların nəticələri əsasında müvafiq qərar qəbul edirlər. 

6.6.


 

Ali  təhsil  müəssisələri  və  elmi  təşkilatların  elmi  şuraları  doktorantların  dissertasiya 

mövzularını  və  elmi  rəhbərlərini  onların  qəbul  komissiyaları  tərəfindən  doktoranturaya 

qəbul  olunmaları  haqqında  qərar  qəbul  etdikləri  gündən  1  aydan  gec  olmamaq  şərtilə 

təsdiq edir. 

6.7.


 

Ali təhsil müəssisəsinin və elmi təşkilatın elmi şurası müvafiq şöbə, bölmə, kafedra və ya 

laboratoriyanın  təqdimatı  əsasında  iddiaçının  dissertant  təhkim  olunması,  onun 

dissertasiya mövzusu, fərdi iş planı və elmi rəhbəri (məsləhətçisi) haqqında qərar qəbul 

edir.  Elmi  şuranın  qərarı  əsasında  ali  təhsil  müəssisəsi  və  ya  elmi  təşkilatın  rəhbəri 

iddiaçının təhkim olunması haqqında əmr verir.  

 

7.

 

Elmi rəhbər 

 

7.1. 

Doktoranturaya qəbul haqqında qərarda (əmrdə) doktorantın dissertasiyasının mövzusu, 

təhsil müddəti və rəhbəri (rəhbərləri) göstərilir və onlara bu haqda məlumat verilir.  Bir 

qayda olaraq, doktorantın elmi rəhbəri elmlər doktoru və ya professor olur. 

7.2.

 

Müstəsna hallarda, ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların elmi şuralarının qərarı əsasında müvafiq ixtisasa malik fəlsəfə doktorları (elmlər namizədləri) da doktorantlara 

elmi rəhbərlik işinə cəlb oluna bilərlər. 

7.3.

 

Müxtəlif  ixtisasları  əhatə  edən  mövzular  üzrə  elmi  tədqiqatlar  apararkən  doktoranta  iki elmi rəhbər, yaxud rəhbər və məsləhətçi təyin oluna bilər. Onlardan biri fəlsəfə doktoru 

(elmlər namizədi) ola bilər. 

7.4.

 

Elmi rəhbər doktoranta elmi iş üzrə məsləhətlər verir, doktorantın təsdiq edilmiş fərdi iş planına  (tədris  proqramına)  uyğun  fəaliyyətinə  rəhbərlik  edir  və  dissertasiya  işinin 

müəyyən olunmuş vaxtda keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. 

 

8.

 

Fərdi iş planı 

 

8.1. 

Doktoranturada təhsil müddətində doktorant  (dissertant) ali təhsil müəssisəsinin və elmi 

təşkilatın  elmi  şurası  tərəfindən  təsdiq  edilmiş  fərdi  iş  planı  (Bax:  doktorantlar  üçün 

Əlavə 1 və dissertantlar üçün Əlavə 2) əsasında fəaliyyət göstərir.  

8.2. 

Doktorant təhsil müddətində: 

 

peşə biliklərinə dərindən yiyələnməli;  

müstəqil elmi tədqiqat işi aparmaq vərdişləri əldə etməli;  

elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsəməli;  

fərdi iş planını tam yerinə yetirməli;  

nəzərdə tutulan doktorluq imtahanlarını verməli;  

elmi tədqiqatlarının nəticələrini əks etdirən məqalələr dərc etdirməli 

elmi tədqiqatlarının nəticələrini aprobasiya etdirməli;   

elmi tədqiqat işini bitirməlidir. 8.3.

 

Doktorant  fərdi  iş  planının  yerinə  yetirilməsi  barədə  vaxtaşırı  şöbə,  bölmə,  kafedra, laboratoriya iclaslarında hesabat verir. 

 

9. 

Attestasiya 

 

9.1. 

Doktorantlar  ildə  bir  dəfədən  az  olmamaq  şərtilə,  ali  təhsil  müəssisələri  və  elmi 

təşkilatlar  tərəfindən  təsdiq  olunmuş  attestasiya  haqqında  əsasnamələrə  uyğun  olaraq, 

attestasiyadan  keçməlidirlər  (Əlavə  3).  Attestasiyanın  keçirilmə  müddəti  ali  təhsil 

müəssisəsi və elmi təşkilatların rəhbərləri tərəfindən müəyyən edilir. Doktorantın növbəti 

tədris ilində təhsilini davam etdirməsi attestasiyanın nəticəsinə əsasən müəyyən edilir. 

9.2.

 

Ali  təhsil  müəssisələrinin  və  elmi  təşkilatların  elmi  şuralarında  doktorantların  elmi rəhbərlərinin vaxtaşırı hesabatları dinlənilir. 

9.3.


 

Doktoranturada  fərdi  iş  planını  yerinə  yetirən  və  elmi  tədqiqat  işini  bitirən  şəxslər 

«Fəlsəfə doktoru» elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işinin müdafiəsinə buraxılırlar. 

 

Qeyd:  Doktorantların  attestasiyası  adətən  hər  il  dekabr  ayında  keçirilir.  Attestasiya 

doktorantın  təhkim  olunduğu  kafedrada  keçirilir.  Doktorant  və  onun  elmi  rəhbəri  cari  il 

üçün nəzərdə tutulan planın yerinə yetirilməsi haqqında hesabat verirlər və növbəti il üçün 

nəzərdə  tutulan  iş  haqqında  iclas  iştirakçılarına  məlumat  verirlər.  Attestasiyanın  nəticəsi 

kafedranın iclas protokolunda əksini tapmalıdır. Kafedranın iclas protokolundan çıxarış və 

doktorantın hesabatı Magistratura və doktorantura şöbəsinə təqdim olunmalıdır. 

Üzürsüz səbəblərə görə fərdi iş planını yerinə yetirməyən, təhkim olunduğu kafedra 

ilə əlaqə saxlamayan şəxs attestasiyadan keçməmiş hesab olunur və doktoranturadan xaric 

olunur. 


 

10.

 

Doktorluq imtahanları 

 

10.1. 

Fəlsəfə  doktoru  proqramı  üzrə  təhsil  alan  doktorantlar  -  ixtisas  fənnindən  (həmçinin 

ixtisas  uyğunluğu  nəzərə  alınmaqla,  digər  fəndən),  informatikadan  və  xarici  dildən 

doktorluq imtahanları verməlidirlər; 

10.2.

 

«Fəlsəfə  doktoru»  elmi  dərəcəsi  üzrə  dissertantlıq  yolu  ilə  təhsil  alan  şəxslər  müəyyən olunmuş qaydada ixtisas fənnindən, fəlsəfə, informatika və xarici dildən, həmçinin ixtisas 

uyğunluğu nəzərə alınmaqla, digər fəndən də doktorluq imtahanları verirlər. 

10.3.

 

Əcnəbilər  və  vətəndaşlığı  olmayan  şəxslər  fəlsəfə  doktoru  üzrə  doktoranturada  və dissertantlıq  yolu  ilə  təhsil  müddətində  «Azərbaycan  dili»  fənnindən  əlavə  doktorluq 

imtahanı verirlər. 

 

Qeyd:  

1.

 Xarici  dil,  fəlsəfə  və  Azərbaycan  dili  üzrə  doktorluq  imtahanları  Qafqaz 

universitetində keçirilir. 

2.

 

“İnformatika”  fənni  doktorluq  imtahanı  AMEA  İnformasiya  Texnologiyaları İnstitutunda  keçirilir.  Buna  görə  də  doktorant  və  dissertantlar  AMEA  İnformasiya 

 

Texnologiyaları İnstitutunda informatika kurslarında iştirak etmək üçün  Magistratura və doktorantura şöbəsinə məktub almaq üçün müraciət etməlidirlər. 

3.

 İmtahanlar ildə iki dəfə – yaz (aprel-may) və payız (noyabr-dekabr) sessiyalarında 1 

fəndən artıq olmamaq şərti ilə keçirilir.  

4.

 

Doktorluq  imtahanlarının  nəticəsi  rektorun  imzası  ilə  vəsiqə  şəklində  tədqiqatçıya verilir. 

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə