Daha önceden tanısı konulmayanYüklə 444 Kb.
tarix09.02.2017
ölçüsü444 Kb.
#8252Daha önceden tanısı konulmayan

 • Daha önceden tanısı konulmayan

 • 1 haftadan daha az süredir devam eden karın ağrısı> 1000 sebebi bulunmaktadır:

 • > 1000 sebebi bulunmaktadır:

  • NSAP (34%)
  • Akut appendisit (28%)
  • Akut kolesistit (10%)
  • Obstrüksiyon (4%)
  • Perfore PU (3%)
  • Pankreatitis (3%)
  • Divertikular hastalıklar (2%)
  • Diğerleri (13%)
 • 20-40% yatış oranları

 • 50-65% başlangıçtaki yanlış tanı oranları

Stimulus viseral afferent lifler dorsal kök

 • Stimulus viseral afferent lifler dorsal kök

 • gangliyonlar

 • arka boynuz

 • kontralateral spinotalamik traktusta

 • talamik nukleus, ponsun retiküler formasyon nukleusu medulla

 • limbik sistem ve frontal kortekse giderler.Viseral ağrı reseptörleri

 • Viseral ağrı reseptörleri

 • demyelinize C lifleri

 • C lifleri kas, periost, mezenter, viseral ve parietal peritonda bulunur. Bu reseptörlerin uyarılması künt veya yanma tarzında, yavaş başlangıçlı kötü lokalize edilen ağrı şeklinde yorumlanır.

 • İntraperitoneal organlar bilateral inerve olur, bu nedenle ağrı orta hatta hissedilir.Viseral ağrı;

 • Viseral ağrı;

 • •künt,

 • •lokalizasyonu kötü,

 • •kramplı, yanıcı tarzdadır.

 • Hissedilen ağrının lokalizasyonu organların dermatomları ile ilişkilidir.

 • Foregut özofagus, mide, duodenum, pankreas, safra yolları, ve dalak;

 • midgut distal duodenum, jejunum, ileum, apendiks, çıkan kolon, proksimal transvers kolon;

 • hindgut distal transvers kolon, inen kolon, dentate çizgisine kadar rektosigmoid bileşkedir.

 • Terleme, huzursuzluk, bulantı, kusma, terleme ve solukluk

 • sekonder otonom etkilerdir.Somatik ağrı

 • Somatik ağrı

 • viseral ağrıdan daha yoğun ve daha iyi lokalize edilir (miyelin lifler).

 • Bakteriyel ve kimyasal inflamasyonla birliktedir.

 • Cilt dermatomları T6 ve L1’le ilişkili periferal sinirlerle spinal korda gelir.Yansıyan ağrı

 • Yansıyan ağrı

 • Somatik afferent sinirlerle viseral afferent nörönlar arasındaki bağlantılarla tutulan organdan uzakta hissedilen ağrıdır.

 • Gelişimsel embriyolojiye dayanan hissedilme yerleri vardır.1-  Sağ omuz

 • 1-  Sağ omuz

 • -   diyafragm

 • -   safra kesesi

 • -   karaciğer kapsülü

 • - sağ taraflı plevraya ait sorunlar

 • 2-   Sağ skapula

 • - safra kesesi

 • - safra yolları

 • 3-Kasık veya genital bölge

 • -  böbrek

 • -  üreter

 • - aort veya ilyak arterHastanın durumu çok kötü mü?

 • Hastanın durumu çok kötü mü?

 • Hastanın semptomları bir hastalık paternine uyuyor mu?

 • Hastanın mevcut durumunun anlaşılmasını zorlaştıracak risk faktörleri var mı(altta yatan hst, yaş, gebelik…)?Genel durumu kötü olan hastaların resüsitasyonu ve hızlı değerlendirmesi aynı anda yürür.

 • Genel durumu kötü olan hastaların resüsitasyonu ve hızlı değerlendirmesi aynı anda yürür.

 • Stabil hastalarda daha ayrıntılı hikaye, FM alınıp, tetkikler basamak basamak yürürken, risk taşıyan hastalarda ileri tetkiklerden başlanabilir.Uç yaşlar

 • Uç yaşlar

 • Hızlı başlayan çok şiddetli ağrı

 • Anormal vital bulgular

 • Dehidratasyon

 • Viseral tutulum bulguları (terleme, kusma, solukluk…)Normal vital bulgular özellikle yüksek risk grubu olan hastalarda durumun ciddiyetini ekarte ettirmez.

 • Normal vital bulgular özellikle yüksek risk grubu olan hastalarda durumun ciddiyetini ekarte ettirmez.

 • ŞOK HIZLI GELİŞEBİLİR.Kritik hastalarda hızla:

 • Kritik hastalarda hızla:

 • Damar yolu, sıvı

 • Monitörizasyon

 • Oksijen

 • Eş zamanlı kan tetkikleri: elektrolit, BUN, Cr, Hemogram, PT,PTT, kan grubu, crossPerforasyonErken appendicitis

 • Erken appendicitis

 • Perforasyon

 • Akut gastritis

 • Akut pankreatitis

 • AAA rüptürü

 • Mezenterik thrombozDU / GU

 • DU / GU

 • Özofajit

 • Akute pankreatitis

 • AAASafra kesesi hst

 • Safra kesesi hst

 • DU

 • Akut pankreatitis

 • Pnömoni

 • Subfrenik abseGU

 • GU

 • Pnömoni

 • Akut pankreatitis

 • Dalak rüptürü

 • Akut perinefritik abse

 • Subfrenik abseAkut idrar retansiyonu

 • Akut idrar retansiyonu

 • İYE

 • Sistit

 • PID

 • Ektopik gebelik

 • DivertikülitAkut apendisit

 • Akut apendisit

 • Mesenterik adenitis (genç)

 • DU perforasyonu

 • Divertikulit

 • PID

 • Salfanjit

 • Ureterde taş

 • Meckel’s divertikulum

 • Ektopik gebelik

 • Crohn hstKas ağrısı

 • Kas ağrısı

 • İYE

 • Renal taş

 • PyelonefritDivertikulitis

 • Divertikulitis

 • IBH

 • PID

 • Rektal Ca

 • UC

 • Ektopik gebelik • -      Miyokard infarktüsü

 • -    Akut perikardit

 • -      Pnömoni

 • -       Pnömotoraks

 • -       Pulmoner infarkt

 • -       Orak hücreli kriz

 • -       Akut lösemi

 • -       Herpes zoster      Muayene bulgularının güvenilir olmaması

 • Muayene bulgularının güvenilir olmaması

 • Altta yatan patolojinin tam oturmaması

 • Kişiye özgü tecrübe farkları

 • İyi bir hikaye ve geniş bir muayene gerektirmesi

 • Operasyon sırası konulan tanıların 35% ‘inde atipik hikaye vardır.

Sabit ağrı, kronik distande içi boş organ veya solid organ inflamasyonunda (hepatit veya pankreatit v.b) görülür.

 • Sabit ağrı, kronik distande içi boş organ veya solid organ inflamasyonunda (hepatit veya pankreatit v.b) görülür.

 • Şiddetli mezenterik iskemide fizik muayene bulgularına oranla çok şiddetli, sabit lokalize edilemeyen ağrı olur.

 • Miyokard infarktüsü, akut pankreatit ve üreter koliğinde birlikte sıkıntı, terleme, bulantı veya kusma görülürken periton inflamasyonu olanlarda sıkıntı daha azdır.

 • Pnömoni veya subdiafragmatik patolojilerde inspirasyonla ağrı artar.

 • Yüzeyel ağrı; karın ön duvarına yakın inflamasyonlarda (apandisit gibi), karın duvarı fıtıkları, rektus kılıfı anomalileri ve sinir sıkışmasında olur.Derinde hissedilen ağrı solid veya içi boşluklu karın içi organ patolojilerinde hissedilir.

 • Derinde hissedilen ağrı solid veya içi boşluklu karın içi organ patolojilerinde hissedilir.

 • Karın içi organ malignitelerinde pozisyon ve analjezikle değişmeyen derin, sabit ağrı olur.

 • Yemeklerden önce ve gece yarısında olan ağrı peptik ülser hastalığında, postprandial ağrı biliyer kolikte olur.

 • Saatler ve birkaç gün içinde şiddeti gittikçe artan kısa hikayeli ağrılar akut karın patolojilerine yönlendirir. • Hareketle artan, şiddetlenen ağrılar akut karın patolojilerinde olur.

 • Pankreatitli hastalar ağrıyı azaltmak için fetal pozisyonda durur.

 • Retroçekal apandisitte psoas irritasyonunu azaltmak için sağ bacak diz ve kalçadan fleksiyona getirilerek ağrı azaltılmaya çalışılır.

 • Mezenterik iskemide hiç bir pozisyonda ağrı azalmaz.

 • Renal kolikte hasta ağrıdan kıvranır.Ateş

 • Ateş

 • Genitoüriner

 • Jinekolojik

 • VaskularÖnceki ataklar

 • Önceki ataklar

 • Araştırmalar

 • Operasyonlar

 • Kronik hst

 • Immün baskılama

 • İlaçlar(NSAIDs,laksatifler,fertilite ajanları,RİA)

 • Gebelik hikHastanın hali ve pozisyonunun gözlenmesi BAŞTA gelir.

 • Hastanın hali ve pozisyonunun gözlenmesi BAŞTA gelir.

 • Tüm sistemlerin muayenesi esastır.Batın:

 • Batın:

 • Inspeksiyon

  • - Karın içe mi çökük, gergin, distandü mü
  • Görünen peristaltik hareket var mı?
  • Skar izleri var mı?
  • Görünen kitle var mı(fıtık, glob)
  • Ekimoz (travma, kanama diyatezi)
  • KC hst bulguları(spider anjiom, caput medusa)


Oskültasyon

 • Oskültasyon

  • BS
  • > 2 dak
  • Hiperaktif mi?
  • Epigastrium da üfürüm var mı?


Perküsyon

 • Perküsyon

  • KC boyutu
  • Asit varlığı
  • Timpanism


Palpasyon

 • Palpasyon

 • Hernia olabilecek yerleri kontrol ediniz

 • Hassasiyet

 • Rebound

 • Defans

 • Rijidite

Kadınlarda

 • Kadınlarda

 • Pelvik muayeneRTİlk 20 sn sadece 3 olası tanı vardır:

 • İlk 20 sn sadece 3 olası tanı vardır:

  • Çok kötü:
   • Muhtemel ölecek
   • Resüsitasyona başla
  • Hasta:
   • Birkaç saat stabil?
   • Hızlı araştırma, ilk tedaviler
  • Nispeten iyi:
   • Uygun şekilde araştır
   • Gözle.


ABCDE

 • ABCDE

 • Resüsitasyon

 • Monitörizasyonİstenilen lab tetkiklerinin amacı:

 • İstenilen lab tetkiklerinin amacı:

 • Ayırıcı tanıyı doğrulamak

 • Tedavi planını değiştirecek bir şey bulmak

 • HİÇBİR TETKİK AKUT CERRAHİ PATOLOJİYİ 100% DOĞRULAMAK İÇİN KULLANILAMAMAKTADIR…Hemogram, gerekli ise PT,PTT

 • Hemogram, gerekli ise PT,PTT

 • AST,ALT

 • Bun, Cr

 • Elektrolitler

 • TİT

 • Glukoz

 • Amilaz

 • AKG

 • EKG

 • Kardiyak enzimler

 • Gebelik testiRadyoloji

 • Radyoloji

  • Ayakta AC (Ac patolojisi, serbest hava)
  • Ayakta Batın grafisi (obstrüksiyon, perforasyon
  • USG (bilier patoloji, hidronefroz, jinekolojik patoloji???)
Erken diyagnostik laparoskopi :

 • Erken diyagnostik laparoskopi :

 • Gereksiz laparotomi olasılığını azaltıyor

 • Tanı doğruluğunu arttırıyor.

 • NSAP da tanı konma olasılığı artıyor.Yatış:

 • Yatış:

 • Tanısı konulan yatış gerektiren sebepler

 • Karın ağrısına sebep olabilecek hayatı tehdit edebilecek sebeplerin ekarte edilemediği hastalar

 • Yüksek riskli hastalarda karın ağrısı(yaşlı, immunkompromize, iletişim kuramayan…)

 • Oral alamayan, kusması olan, çıkış önerilerini yapamayacak hstÇıkışta net tanı konulamayan hast 12 saat içinde kontrole çağrılmalıdır.

 • Çıkışta net tanı konulamayan hast 12 saat içinde kontrole çağrılmalıdır.

 • Çıkış önerileri diyet konusunda, ağrı kesici konusunda verilmelidir.

 • Aile de hasta da net tanı konulamadığından haberdar olmalıdır.

 • Hangi durumlarda acile geri gelmesi konusunda da uyarılmalıdır.Yüklə 444 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin