Dispanserizatsiya ilə bağlı gözlənilən gəlişlərin sayını tapmaq üçün qeydə aldığımız xəstəliklər arasında dispanser müşahidəsini tələb edən xəstəliklər ayırd edilirYüklə 445 b.
tarix25.11.2016
ölçüsü445 b.
#81Dispanserizatsiya ilə bağlı gözlənilən gəlişlərin sayını tapmaq üçün qeydə aldığımız xəstəliklər arasında dispanser müşahidəsini tələb edən xəstəliklər ayırd edilir.Hər xəstəliklərlə bağlı gözlənilən gəlişlərin sayı SSRİ səhiyyə nazirliyinin 700 №li əmrinə müvafiq hesablanır. Bu göstəricidə normativ kimi istifadəyə yararlı olması məqsədi ilə əhalinin hər min nəfərinə hesablanır və DGi işarə edilir. Oxşar metodika ilə əhalinin profilaktik müayinəyə tələbatı təyin edilir. Bunun üçün Azərbaycan respublikasının 13-cü əmri istifadə olunur. Həmin əmrdə zərərli, təhlükəli peşə sahiblərinin, həmçinin obliqat qrupunun profilaktik müşahidəsi əks olunmuşdur. Bu göstəricilərdə əhalinin min nəfərinə görə müəyyənləşdirilir.Belə işarə edilir: “PGi “ . Yekun işarəsi: Gi = [ Xi ( 1 + T Çi ) + DÇ i + PG i ]

 • Dispanserizatsiya ilə bağlı gözlənilən gəlişlərin sayını tapmaq üçün qeydə aldığımız xəstəliklər arasında dispanser müşahidəsini tələb edən xəstəliklər ayırd edilir.Hər xəstəliklərlə bağlı gözlənilən gəlişlərin sayı SSRİ səhiyyə nazirliyinin 700 №li əmrinə müvafiq hesablanır. Bu göstəricidə normativ kimi istifadəyə yararlı olması məqsədi ilə əhalinin hər min nəfərinə hesablanır və DGi işarə edilir. Oxşar metodika ilə əhalinin profilaktik müayinəyə tələbatı təyin edilir. Bunun üçün Azərbaycan respublikasının 13-cü əmri istifadə olunur. Həmin əmrdə zərərli, təhlükəli peşə sahiblərinin, həmçinin obliqat qrupunun profilaktik müşahidəsi əks olunmuşdur. Bu göstəricilərdə əhalinin min nəfərinə görə müəyyənləşdirilir.Belə işarə edilir: “PGi “ . Yekun işarəsi: Gi = [ Xi ( 1 + T Çi ) + DÇ i + PG i ]Yekun olaraq ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə əhalinin 1000 nəfərinə düşən gəlişlərin normativi alınır. Bax belə bir normativ hər beş ildən bir təzələnməlidir. Bu gün Azərbaycan əhalisinin sağlamlıq durumuna müvafiq belə gəlişlər mövcud deyildir.Qeyd olunan metodologiya əsasında Sovet dövründə hər min nəfərə düşən gəlişlərin normativi belədir :

 • Yekun olaraq ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə əhalinin 1000 nəfərinə düşən gəlişlərin normativi alınır. Bax belə bir normativ hər beş ildən bir təzələnməlidir. Bu gün Azərbaycan əhalisinin sağlamlıq durumuna müvafiq belə gəlişlər mövcud deyildir.Qeyd olunan metodologiya əsasında Sovet dövründə hər min nəfərə düşən gəlişlərin normativi belədir :Terapiya ixtisası üzrə - 2596

 • Terapiya ixtisası üzrə - 2596

 • Cərrahiyyə ixtisası üzrə -1120

 • Pediatriya ixtisası üzrə - 2187

 • Mama –ginikologiya üzrə -996

 • Otoreniqologiya ixtisası üzrə -735

 • Oftamalogiya ixtisası üzrə -582

 • Fizioterapiya ixtisası üzrə -74,6

 • Psixatriya və nevralogiya ixtisası üzrə -725

 • Dermatoveneralogiya ixtisası üzrə -627

 • Stomotologiya ixtisası üzrə - 2280

 • Cəmi : 11923

Bu materiallardan istifadə edərək ambulator poliklinika gəlişlərinin təmin edən həkim vəzifələrinin sayı müəyyənləşdirilməlidir. Bu poliklinikada olan ambulatora aiddir. Bütün müalicə profilli həkimlər, o cümlədən fizioterapevt ambulator poliklinika qəbulunda iştirak edən həkimlərin sayı aşağıdakı formulla təyin olunur.

 • Bu materiallardan istifadə edərək ambulator poliklinika gəlişlərinin təmin edən həkim vəzifələrinin sayı müəyyənləşdirilməlidir. Bu poliklinikada olan ambulatora aiddir. Bütün müalicə profilli həkimlər, o cümlədən fizioterapevt ambulator poliklinika qəbulunda iştirak edən həkimlərin sayı aşağıdakı formulla təyin olunur.Hi =

 • Hi =

 • Hi –ixtisası üzrə H vəzifəsinin sayı N- xidmət ərazisində yaşayan ahalinin sayı.

 • Fi –ixtisası üzrə həkimin orta illik yükü ( bir aklad vəzifə tutan həkimin il ərzində qəbul etdiyi posientlərin sayı )

 • Həkim funksiyasını (orta illik gəlişlər ) tapmaq üçün aşağıdakı formuldan istifadə edilir :

 • Fi = Sg.n İ Ç  İS

 • Sg.n – saatda dəlişlərin norması SSRİ səhiyyə nazirliyinin 1000 № li əmri ilə təsdiq olunmuşdur. Həmin normalara görə həkimin qəbul saatlarının norması aşağıdakı kimidir :Həkim – terapevt, pediator, hemotoloq. Bu ixtisaslarda olan həkim üçün bir saatda evdə iki gəliş, poliklinikada isə beş gəliş nəzərdə tutulur. Endokrinoloq, mama-ginikoloq, nevropotoloq, ortoped, uroloq, fitiziator bunlar üçün poliklinikada 5, evdə 1,25 gəliş nəzərdə tutulur. Həkim – terapevt, pediator, hemotoloq. Bu ixtisaslarda olan həkim üçün bir saatda evdə iki gəliş, poliklinikada isə beş gəliş nəzərdə tutulur. Endokrinoloq, mama-ginikoloq, nevropotoloq, ortoped, uroloq, fitiziator bunlar üçün poliklinikada 5, evdə 1,25 gəliş nəzərdə tutulur.

 • Həkim – terapevt, pediator, hemotoloq. Bu ixtisaslarda olan həkim üçün bir saatda evdə iki gəliş, poliklinikada isə beş gəliş nəzərdə tutulur. Endokrinoloq, mama-ginikoloq, nevropotoloq, ortoped, uroloq, fitiziator bunlar üçün poliklinikada 5, evdə 1,25 gəliş nəzərdə tutulur. Həkim – terapevt, pediator, hemotoloq. Bu ixtisaslarda olan həkim üçün bir saatda evdə iki gəliş, poliklinikada isə beş gəliş nəzərdə tutulur. Endokrinoloq, mama-ginikoloq, nevropotoloq, ortoped, uroloq, fitiziator bunlar üçün poliklinikada 5, evdə 1,25 gəliş nəzərdə tutulur.Sex teraprvti – 6 gəliş.

 • Sex teraprvti – 6 gəliş.

 • Kardioloq, revmatoloq poliklinikada 4, evdə 2 xəstə.

 • Qastroentroıoq – 5 xəstə.

 • Dermotovenereloq – 5 xəstə.

 • Dermotoveneroloq, otoreninqoloq, oftamoloq poliklinikada 8, evdə 1,25 xəstə.

 • Cərrah üçün – 9, 1,25xəstə

 • Stomatoloq üçün ümumi – 3xəstə.

 • Ortapedprotezis üçün – 2xəstə.

 • Cərrah üçün – 5 xəstə.

 • Psixiator üçün – 6 xəstə.Ambulator poliklinika göstərən müəssisənin gücü hesablananda iki göstəriş hesablanmalıdır:

 • Ambulator poliklinika göstərən müəssisənin gücü hesablananda iki göstəriş hesablanmalıdır:

 • müəssisənin faktiki gücü;

 • normativ gücü.

 • Müəssisənin faktiki gücünü hesablamaq üçün aşağıdakı formuldan istifadə edirlər:

 • ÇFAmbulator poliklinika göstərən müəssisənin gücü hesablananda iki göstəriş hesablanmalıdır:

 • müəssisənin faktiki gücü;

 • normativ gücü.

 • Müəssisənin faktiki gücünü hesablamaq üçün aşağıdakı formuldan istifadə edirlər:

 • ÇFAmbulator poliklinika göstərən müəssisənin gücü hesablananda iki göstəriş hesablanmalıdır:

 • müəssisənin faktiki gücü;

 • normativ gücü.

 • Müəssisənin faktiki gücünü hesablamaq üçün aşağıdakı formuldan istifadə edirlər:

 • ÇFƏhalinin xəstəxana yardımına tələbatının planlaşdırılması.

 • Əhalinin xəstəxana yardımına tələbatının planlaşdırılması.

 • Bu göstəricidən savayı biz bir neçə göstərici göstərə bilərik. Bu göstəricilərdən biri stasionar müalicənin orta müddəti , stasionar müalicənin orta müddətini hesablamaq üçün aşağıdakı formul ilə işarə etmək olar:

 • SMMi =-----------------

 • SMMi- müəyyən diaqnoz üzrə stasionarda müalicə müddəti günlərinin sayı.

 • ÇG- çarpayı günlərinin sayı.

 • DX- daxil olan xəstələrin sayı.

 • + - xəstəxanadan çıxan xəstələrin sayı.

 • ÖX- xəstəxanada ölən xəstələrin sayı.

 • Sovet dövlətində bu göstəricinin sayı 16 – 18 hesab olunur.

 • Avropa ölkələrində bu göstərici 5 – 8 gün hesab olunur.

 • 3 –cü göstəricisi – çarpayının orta illik məşğulluğu.

 • ÇOİM =

 • Çarpayıların orta illik sayı necə müəyyən olunur ? Çarpayıların işlədiyi ayları çarpayıların sayına vurub, 12 – yə bölürük.

 • Çarpayı dövriyyəsi ( funksiyası )Ç D =-----

 • Ç D =-----

 • Çarpayının boş qalma müddəti

 • ÇBQM = ----------------

 • Əhalinin çarpayıya tələbatını aşağıdakı kimi aşağıdakı kimi hesablamaq olar :

 • Ç =---------------------

 • N- əhalinin sayı.

 • Əhalinin stasionar yardımına tələbatının normativləri. (10000 nəfərə lazım olan çarpayıların sayı cəmi 131 çarpayı, onlardan 20,5-i terapiyada, 17,2 cərrahiyə, 10,6-sı pediatriya, 13,7 mamaçılıq, 6,6 ginikilogiiyada, 6,1 otoroninqologiyada, 5,2 fiziotriya, 20,9 psixatriya, 3,8 dermotoveneralogiya, 3,9 yetkin yaşlar üçün, 14,1 infeksion şöbə uşaq üçün, 1,2 ankologiya üçün.

 • Hospitallaşmanın sayı cəmi -240- (1000 nəfərə )

 • N- əhali – 1000

 • SMMİ – 16 gün

 • ÇOJM- 320 dün

 • Ç =--------------Ştat normotivləri səhiyyə nazirliyi tərəfindən hazırlanır və təstiq olunur. Ştat normotivlərini hazırlayanda bir neçə vacib pinsipə əməl olunmalıdır.

 • Ştat normotivləri səhiyyə nazirliyi tərəfindən hazırlanır və təstiq olunur. Ştat normotivlərini hazırlayanda bir neçə vacib pinsipə əməl olunmalıdır.

 • Normotilərin iqtisadi cəhətdən səmərəli olması.

 • Əməyin fiziologiyasına uyğun olması.

 • Erqonolika- əməyi öyrənən elmdir.

 • Hər bir ixtisasa uyğun hər bir mütəxəssisin işində aşağıdakı işıərin qrupları olmalıdır.

 • Əsas iş.

 • Hər bir əsas iş görmək üçün köməkçi iş lazımdır.

 • Sənətləşdirmə işıəri. Hər bir işçi üçün ondan sənət tələb olunur.

 • İşin növü, xidməti danışıqlar.

 • Şəxsə lazım olan iş (vaxt).

 • Hər bir işdə boş qalan vaxt.Obyektiv işlərin tutulması.:

 • Obyektiv işlərin tutulması.:

 • Əmək və sosial təminat nazirliyi.

 • Maliyyə nazirliyinin nümayəndəsi.

 • Tibb işçilərinin həmkarlar nümayəndəsi.

 • Tibb işçilərinin həmkarlar nümayəndəsi

 • Bu işlər ştat normotivləri üçün görülən işlərdir.

 • N 999. Əmr 1982. qayda yaranıb.

 • “Штат нормативах городских полис”. 25 işçidən çox olur.

 • N 900. Əmr. 1978. “Штат нормативах медицинского формац--- до 25-ти тыс. человекŞtat normativ.

 • Ştat normativ.

 • Əmrlərdən düzgün tətbiq etmək.

 • Ştat normotivlərindən düzgün istifadə etmək üçün tibb müəssisələrində hər bir mütəxəssisin işində aşağıdakı işlərin qrupları olmalıdır.

 • Əsas iş.

 • Hər bir əsas iş görmək üçün köməkçi iş lazımdır.

 • Sənətləşdirmə işləri . Hər bir işçi üçün ondan sənət tələb olunur.

 • İşin növü, xidməti danışıqlıqlar.

 • Şəxsə lazım olan iş, vaxt.

 • Hər bir işdə boş qalan vaxt.

 • Bütün bunlar müəyyən olandan sonra bunun əsasında müşahidə fərqi düzəlir, ondan sonra eksperimental vəziyyət

 • Xarakteristikanın nəticəsini təhlil edirsiniz.Форма штатнового расписания.

 • Форма штатнового расписания.

 • N1001. səh 3. Ştat cədvəlinin forması.(kom çək)

 • Справка о плановых səh.43. N 999. 1982 il.

 • Ştat. əmrlər.

 • Arayış olmalıdır.

 • Alınan rəqəmi yuvarlaşdırmaq üçün SSR N 404 əmrə görə. Əmr tam rəqəmdə 0,13 – olsa həmin kəsr hissə alınır, tam rəqəm qalır. 0,37 yə qədər -0,25; 0,38 -0,62 yə qədər olanda 0,63- 0,87 olanda- 0,75. sonra (1) arayışa baxıb işləməli.

 • (2) işləyən və işləməyən əhali.Beləliklə səhiyyə şöbəsi işi bilməlidir. Ştat normotivində təkrarlanma yol verməzdir.

 • Beləliklə səhiyyə şöbəsi işi bilməlidir. Ştat normotivində təkrarlanma yol verməzdir.

 • Təkrarlanma sayılmayan ştatlara- daxili işlər nazirliyi, KQB, NVD və s. Onlar üçün tutulan tibb işçilərinə xidmət polis əhali sahəsində yaşayırsa ora daxildir.

 • (2) sənayedə, tikintidə işləyən 1500-2000 bir stavka sex. (1500- zərərli olan) terapevti təkrar olunmur.(2000- zərərli olmayanlar). Həmin sənaye işinə hər 1000 0,25 həcmdə ixtisaslaşmış yardım əlavə nəzərdə tutulur.

 • 6 x 0,25 = 1 stavka yarım. 6000 1,5 olur.N999. O штатных нормальных педагогики.

 • N999. O штатных нормальных педагогики.

 • Bu əmr yalnız tibb işçilərinə aiddir. Təsərrüfat işçilərini nəzarət edən başqa əmrdir. İdarə üçün lazım olan N 1320, N1500 1986. N1775 1987.İdarənin tipindən asılı olaraq.

 • İdarənin tipindən asılı olaraq.

 • A

 • Baş həkim. Beş stavka həkim olan baş həkim həkim kimi işləyə bilər. 5-15 arasında olsa həmin baş həkim 0,5 həkim vəzifəsində işləyə bilər. 1 stavka. Təsərrüfat üzrə işləyən 40- dan çox olarsa onda düşür. 40-dan az olsa 20-40- 1 stavka, 0,5- 20- 0,5 stavka, 0 – 0,5 – düşmür.

 • Katibə - 40-dan çox həkim olsa katibə vəzifəsi düşür.

 • Mühəndis – 85 –dən çox olsa düşür.

 • Texnik – 41 – 95 olsa düşür.Hüquq məsləhətçisi 0,5 – qadın məsləhətxanada, 10- dan çox olan həkim 1 stavka.

 • Hüquq məsləhətçisi 0,5 – qadın məsləhətxanada, 10- dan çox olan həkim 1 stavka.

 • Şöbə müdiri N 999.

 • Əgər poliklinikada eyni ixtisas üzrə 6,15 az olsa düşür.

 • 6,15 – 9 həkimlərin sayı olsa şöbə müdiri .

 • yarım stavka həkim vəzifəsində ola bilər.

 • 9 – dan çox olsa 1 vahid şöbə müdiri olur.

 • Cərrahlar üçün : 5 – 8 olanda yarım stavka ( 0,5 )

 • 8 – dən çox olarsa 1 stavka.

 • Stomatoloqlar üçün : 7 - 12 çox olarsa 0,5 stavka.

 • 12 dən çox olarsa 1 stavka.Baş həkim üçün idarənin, müəssisənin böyüklüyü rol oynayır. Bunun üçün əlavə var. 1) növünə fikir verilir.

 • Baş həkim üçün idarənin, müəssisənin böyüklüyü rol oynayır. Bunun üçün əlavə var. 1) növünə fikir verilir.

 • 100 qədər çarpayı

 • 100-150- 2ci kateqoriya, 17-ci razryad.

 • 150-250- 3cü kateqoriya.

 • 250- 400 – 4cü kateqoriya.

 • 400 –dən çox 1ci kateqoriya, 18-ci razryad.Poliklinikalar üçün həkimlərin vəzifələrinin sayı.

 • Poliklinikalar üçün həkimlərin vəzifələrinin sayı.

  • 5-ci kateqoriya.
  • 4-cü kateqoriya.
  • 3-cü kateqoriya.
  • 2-ci kateqoriya.
 • 100-dən çox 1-ci kateqoriya.

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin