Dİyaliz dr. Mehmet koç Marmara ÜniversitesiYüklə 447 b.
tarix02.03.2017
ölçüsü447 b.
#9982


DİYALİZ

 • Dr. Mehmet KOÇ

 • Marmara Üniversitesi

 • Nefroloji Bilim Dalı


DİYALİZ ENDİKASYONLARIAcil Diyaliz Endikasyonları

 • Medikal tedaviye dirençli overvolemi

 • Medikal tedaviye dirençli metabolik asidoz

 • Medikal tedaviye dirençli hiperkalemi

 • Üremik semptomlar ( bulantı-kusma, iştahsızlık, GIS kanaması, üremik ensefalopati, üremik trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı kanama diyatezi)

 • Üremik perikarditAcil Diyaliz Endikasyonları

 • İlaç entoksikasyonu (bazı ilaçlar için hemoperfüzyon)

 • Hiperkalsemi

 • hiperürisemiKronik Hemodiyalize ne zaman başlanmalı?

 • Kreatinin klirensi < 10 ml/dk

 • Ancak overvolemi, hiperkalemi, halsizlik, kognitif fonksiyon bozukluğu gibi üremik semptomlar varlığında daha erken alınabilir.

Diyaliz Başlatma Kriterleri

 • Oligüri (idrar çıkışı < 200ml/12 saat)

 • Anüri (idrar çıkışı < 50 ml/12 saat)

 • Ağır asidemi (pH < 7.1)

 • Azotemi ( ure> 30 mmol/l)

 • Hiperkalemi (K+ > 6.5 mEq/l)

 • Üremik organ tutulumu (perikardit, ensefalopati, miyopati, nöropati)Ağır disnatremi (Na > 160 veya < 115 mmol/l)

 • Ağır disnatremi (Na > 160 veya < 115 mmol/l)

 • Hipertermi (>39.5 ºC)

 • Akciğer ödemi

 • İlaç zehirlenmesi

 • Kanama bozukluğu nedeniyle kan ürünü alacak hastalar (akciğer ödemi/ARDS riski olanlarda)Akut diyaliz modalitesi seçimi

 • Halen ABY tedavisinin en sık uygulanan şekli hemodiyalizdir.

 • Hızlı düzelme sağlar

 • Ancak TA düşük olan, hemodinamisi bozuk hastalarda uygun değildir.

 • Periton diyalizi, hemodiyalize göre solut değişimi açısından 1/8 oranında; sıvı çekilmesi açısından 1/4 oranında etkilidir. Ancak tüm gün uygulanabilir.Akut diyaliz modalitesi seçimi

 • Solüt ve sıvı değişiklikleri daha yavaş gerçekleşir. Hemodinamik yönden stabil olmayan hastalar için daha iyidir.

 • Ancak periton diyalizinin uygulanamayacağı hastalar: karın cerrahisi geçirmiş, intraabdominal yapışıklıkları olan hastalardır.

 • Yavaş sürekli tedaviler uygulandığında hemodinamik stabilite daha kolay sağlanır. Hastada plazma solut kompozisyonu daha yavaş değişir.Akut diyaliz modalitesi seçimi

 • En önemli dezavantajı: hemşirelerin yoğun bakım ünitelerinde özel olarak eğitimine gerek duyulması, güvenlik sebebiyle ekstrakorporeal dolaşımın sürekli izlenmesi gerekliliği, yüksek maliyet, aletin bozulması/pıhtılaşmasıdır.

 • Akut diyaliz seçiminde bu 3 metod arasında belirgin bir fark yoktur.ATN Hemodializ tedavisi

 • Akut olarak tedaviye alınan olguların

    • 20-50 semptomatik Hipotansiyon
    • % 5-10 tedaviyi sonlandırmak
 • Solez ve Cogner

 • Diyaliz hipotansiyonunun renal zedelenmeyi arttırdığını

    • 50 ABY olgusunda
    • Hastaların tümünde her gün veya gün aşırı HD uygulanmış
    • KB 70-90 mm Hg altında geçiçi düşmeler
    • Böbrek biopsisinde taze tübüler nekroz odakları


ATN Tedavi Prensipleri

 • Fizyolojik bozuklukların derecesini tayin etmek

 • Renal Replasman tedavisine erken başlamak

   • Hiperkalemi, Asidoz, Elektrolit bozukluğu ve Pulmoner Ödem başlamadan
 • Diğer artifisyel organ tedavilerinin yeterli olmasına dikkat etmek

 • Tedavilerin hastalardaki organ hasarını arttırmamasına dikkat etmek

YSUF (Yavaş Sürekli Ultrafiltrasyon)

 • Diyalizat yok

 • Yerine koyma sıvısı yokSHD (Sürekli Hemodiyaliz)SH (Sürekli Hemofiltrasyon)Aralıklı Hemodiyaliz

 • Bilindik tedavi

 • Hemen yapılabilir

 • Hızlı sıvı çekilmesi

 • Birim zamanda etkili solüt klirensiAralıklı Hemodiyaliz

 • %20-30 hastada ciddi hipotansiyon

 • Sabit solüt konsantrasyonu sağlayamama

 • Kafaiçi basınçta artış

 • Yapılması istenen/yapılan diyaliz arasındaki farklarDiyaliz Dozu

Periton Diyalizi

 • Yüksek enfeksiyon riski

 • Kötü ve yetersiz solüt temizlenme

 • Diafragma hareketlerini kısıtlayarak akciğer ve kalp fonksiyonlarını bozma

 • Yüksek glukoz varlığıPeriton Diyalizi

 • Bilinen tedavi

 • Kolay uygulanabilir

 • Antikoagülasyon gereksiz

 • 24 saat temizleme

 • Yavaş UF-daha az hipotansion

 • “OMAM” temizlenmesiNeden YSDT?

 • Böbreğin çalışmasına benzer bir tedavi sunar

 • Hemodinamik olarak kötü olan hastalar tarafından daha iyi tolere edilir

 • Büyük miktarda sıvı çekilmesi mümkün

 • Daha iyi klirens

 • Orta ve büyük moleküler ağırlıklı maddelerin daha iyi uzaklaştırılmasıNeden YSDT?

 • İnflamatuar mediatörlerin uzaklaştırılması

 • Ek böbrek hasarı olasılığının düşük olması

 • Böbrek işlevlerinin geriye dönüşünün daha hızlı olması

 • Diğer destek tedavilerine imkan vermesi (beslenme)

Olumsuz Yanlar

 • Sürekli antikoagülasyon/koagülasyon

 • Hastanın yatağa bağlı kalması

 • Yoğun hemşire izlemi

 • Maliyet

 • HipotermiHD Sırasında Oluşan KomplikasyonlarSık görülen komplikasyonlar

 • HipoTA % 20-30

 • Kramplar % 5-20

 • Bulantı-kusma % 5-15

 • Başağrısı % 5

 • Göğüs ağrısı % 2-5

 • Sırt ağrısı % 2-5

 • Kaşıntı % 5

 • Titreme ve ateş < % 1Hipotansiyon

 • Hastadan çok hızlı ve gereğinden fazla sıvı çekilmesine bağlı hipoTA

 • Hasta fazla interdiyalitik kilo alımından sakınmalı (<1 kg/gün), gıda alımını azaltmayacak kadar tuz kısıtlanmalı

 • Hasta kuru ağırlığının altına indirilmeye çalışılmamalı

 • Diyalizat Na, plazma Na’dan düşük olmamalı

 • Hastada kan volumu azalırsa, periferik vasküler direnç azalır ve hipoTA gelişirHipoTA olmaması için neler yapılabilir?

 • Diyalizat ısısı azaltılabilir (normal diyalizat ısısı 34.5-37 ). Diyalizat ısısını 34.5-36 yapmak, vazodilatasyona engel olarak hipoTA azaltabilir.

 • HipoTA’a meyilli hastalar HD sırasında gıda almamalıdır (gıda alımıyla splanknik kan akımı artar, efektif kan volumu azalır)

 • Otonom nöropati (diyabetiklerde volum azalmasına yanıt olarak oluşan arteriyel vazokonstrüksiyon bozulmuştur. Bu nedenle kalp debisi düştüğünde KB idamesi mümkün olamamaktadır).Hipotansiyon

 • Kardiak faktörler:

 • Diyastolik disfonksiyon

 • Sol ventrikül hipertrofisi

 • Beta blokör kullanımı

 • Üremik otonom nöropati

 • Kardiak pompa fonksiyon bozukluğuna bağlı hipoTA düşünülüyorsa 1.75’lik Ca diyalizatını deneyin (kardiak kontraktiliteyi arttırıyor)HipoTA tedavisinde ne yapalım?

 • UF kapatılması ( vital bulgular stabilize olduktan sonra tekrar başlanabilir)

 • Trandelenburg pozisyonu

 • Sf infüzyonu – 250 cc veya daha fazla

 • SF yerine hipertonik solüsyonlar, glukoz, mannitol veya albümin verilebilir)Önlemek için neler yapalım?

 • -UF kontrollü cihaz kullanın

 • -Hastaya diyalizler arasında kilo alımın azaltacak ve ideal olarak kilo artışını günde 1 kg’nun altına düşürecek tuz kısıtlaması önerin

 • -Hastada kuru ağırlığın altına düşecek şekilde sıvı çekmeyin

 • AntiHT ilaçların günlük dozlarını HD sonrası verinÖnlemek için neler yapalım?

 • Diyalizat Na düzeyini plazma düzeyi ile aynı veya daha yüksek tutun

 • HCO3 içeren diyaliz solüsyonu kullanın

 • Seçilmiş hastalarda diyalizat ısısını 34-36 ‘ ya indirmeyi deneyin

 • HipoTA’a meyilli hastalarda HD sırasında gıda ve oral glukoz vermeyin

 • Htc > 33 olmasını sağlayın

 • Hiçbir önleme yöntemi ile başarı sağlanamıyorsa HD’den önce midodrin kullanınKas Krampları

 • Sebep olan faktörler:

 • HipoTA

 • Kuru ağırlığın altına inme

 • Düşük Na diyalizat

 • Diyaliz arası dönemlerde kramp nedeni net bilinmiyor

 • HipoTA ve kramp saptandığında SF veya serum sale verilebilir.Kas Krampları

 • Serum sale kaslardaki kan damarlarını dilate eder. Ayrıca çevre dokulardan damar içine osmotik olarak sıvı çeker.

 • Krampları önlemek için diyalizat Na: 145 yapılabilir. Ancak bu, susuzluk hissine ve interdiyalitik kilo alımına neden olur.

 • Tedavi: yüksek Na diyalizat, 400 IU E vit, kinin, karnitin, oksazepam, germe eksersiziBulantı-kusma

 • Nedenleri:

 • HipoTA

 • Disequilibrium sendromu belirtisi

 • Tip A diyalizer reaksiyonu

 • Tip B diyalizer reaksiyonuKateter yerleştirme bölgeleriSantral ven kateterizasyon komplikasyonlarıVenöz katater bakım ve kullanımı

 • Enfeksiyon:

 • Kateter kaybına neden olan en sık etken enfeksiyondur

 • Önlemek için kateter süresinin kısa tutulması önerilir (femoral kateter için 1 hafta, juguler kateter için 2 hafta)Kateter enfeksiyon tanı ve tedavisi

 • Kateter çıkış yerinde hiperemi - -> antibiyotik

 • Hastada septik tablo varsa, tünelden pürülan akıntı geliyorsa ve/veya enfeksiyon antibiyotiklere dirençli ise çıkarılmalıdır

 • Tünel enfeksiyonu:

 • Tünel üzerinde ağrı, kızarıklık ve sıcaklık

 • Kateter çekilmelidir

 • En az 2 hafta a.b verilmelidirKateter enfeksiyon tanı ve tedavisi

 • Hastada sistemik enfeksiyon bulguları varsa;

 • - ateş + lökositoz

 • - başka enfeksiyon odağı aranmalıdır

 • - kateter kültürü alınmalıdır

 • - başka enfeksiyon odağı yoksa 2-3 hafta kateter enfeksiyonu tedavisi verilmelidir

 • - ateş yanıtı alınamazsa kateter çıkarılırKateter enfeksiyonu komplikasyonları

 • Tedavinin gecikmesi veya enfekte keçeli kateter çıkarma işleminin uzaması sonucu gelişebilir

 • Endokardit

 • osteomiyelit

 • Süpüratif tromboflebitDisequilibrium Sendromu

 • Bulantı-kusma, huzursuzluk, başağrısı, konvülsiyon, şuur bulanıklığı, koma

 • Nedeni: beyin su içeriğinin artması (HD sırasında plazma solut düzeyi düşer, plazma beyin hücrelerine göre hipotonik kalacağından su plazmadan beyine gider)

 • Tedavi: hafif formunda kan akım hızını azaltınDisequilibrium Sendromu

 • -Diyalizi planlanandan önce sonlandırın

 • Serum sale veya glukoz gerekirse verilebilir

 • Ağır formunda:

 • Diyalizi hemen sonlandır

 • Konvülsiyon tedavisi

 • İv mannitolDisequilibrium Sendromu

 • Akut HD’de DQ Sendromu:

 • Agresif diyaliz yapmayın

 • Düşük Na’lu diyaliz yapmayın ( serebral ödemi arttırır)

 • Kronik HD’de DQ Sendromu:

 • - Diyalizat Na: 140 başlanır, giderek azaltılarak intradiyalitik semptomlar azaltılır.Diğer Komplikasyonlar

 • Hemoliz

 • Hava EmbolisiTeşekkürlerYüklə 447 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin