DÜnyada ve tüRKİYE’de hiv/aids prof. Dr. Mehmet DoğanayYüklə 473 b.
tarix28.04.2017
ölçüsü473 b.
#16304


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE HIV/AIDS

 • Prof.Dr.Mehmet Doğanay

 • Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

 • Kayseri


HASTALIĞIN ADI

 • HASTALIĞIN ADI

 • AIDS : Acquired Immunodeficiency Syndrome Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu

 • HASTALIĞIN ETKENİ

 • HIV: Human Immunodeficiency Virüs Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu Virüsu

 • HASTALIĞIN KAÇ ETKENİ VAR?

 • HIV- 1

 • HIV- 2HIV infeksiyonun bulaşma yolları

 • Cinsel ilişki (homoseksüel, biseksüel,heteroseksüel,lezbiyen)

 • Ortak enjektör kullanımı (İV ilaç bağımlıları)

 • Kan ve kan ürünleri transfüzyonu

 • Organ veya doku transplantasyonu

 • Transplasental ve intrapartum geçiş

 • Kontamine kesici,delici tıbbi aletlerle yaralanmaHIV infeksiyonu için yüksek risk grupları

 • Homoseksüel ve biseksüel erkekler

 • İV ilaç bağımlıları

 • Hemofilili hastalar

 • Sık kan transfüzyonu yapılanlar

 • Heteroseksüel temas (risk grupları ile)

 • HIV infekte annelerden doğan bebekler

Global HIV/AIDS PANDEMİSİ 2001 yılı sonu verileri

 • Dünyada 40 milyon insan HIV/AIDS ile infekte yaşıyor

 • 2001 yılında 5 milyon insan ( 15 yaş altı 800 000 ) HIV virusu ile infekte oldu

 • Kadın / erkek oranı eşit

 • 18.2 milyon insan 15-49 yaş arasında

 • 2000 yılı sonuna kadar HIV/AIDS’ten 21.8 milyon ölüm

 • 2001 yılında 3 milyon ölüm

 • 2001 yılı sonuna kadar yeni 2 784 317 AIDS vakası bildirildi

Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Yıllara Göre Dağılımı - I

 • Yıllar Vaka Taşıyıcı Toplam

 • 1985 1 1 2

 • 1986 2 3 5

 • 1987 7 27 34

 • 1988 9 26 35

 • 1989 11 20 31

 • 1990 14 19 33

 • 1991 17 21 38

 • 1992 28 36 64Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Yıllara Göre Dağılımı - II

 • Yıllar Vaka Taşıyıcı Toplam

 • 1993 29 45 74

 • 1994 34 52 86

 • 1995 34 57 91

 • 1996 37 82 119

 • 1997 38 105 143

 • 1998 29 80 109

 • 1999 28 91 119

 • 2000 46 112 158

 • Toplam 364 777 1141Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Yaş ve Cinsiyete göre Dağılımı

 • Yaş grupları Erkek Kadın Toplam

 • 0-9 10 10 20

 • 10-19 17 20 37

 • 20-29 221 131 352

 • 30-39 289 73 362

 • 40-49 114 30 144

 • 50-59 55 25 81

 • 60+ 28 12 40

 • Bilinmeyen 80 26 106

 • TOPLAM 814 327 1141Türkiye’de Bildirilen AIDS Vakaları ve Taşıyıcıların Bulaş Yollarına Göre Dağılımı

 • Bulaş yolu Erkek Kadın Toplam

 • Homo/Biseksüel 93 0 93

 • iv Madde bağımlı 89 5 94

 • Homo/ Bi+iv 5 0 5

 • Hemofili Hast. 9 1 10

 • Transfüzyon 24 14 36

 • Heterüseksüel 320 241 561

 • İnfekte anne bebeği 8 6 14

 • Nozokomiyal 4 1 5

 • Bilinmeyen 262 59 321

 • TOPLAM 814 327 1141HIV İnfeksiyonun Seyri

 • Akut infeksiyon

 • Persistan yaygın lenfadenopati

 • Asemptomatik infeksiyon

 • AIDS hastalığıAkut Retroviral İnfeksiyon

 • Ekspojurdan 1-6 hafta sonra

 • İnfeksiyöz mononükleozise benzer nonspesifik semptomlar; ateş,terleme, kırgınlık,farenjit, adenopati, döküntü,aftöz lezyonlar, menenjit.

 • Lab; lenfopeni, sedim artışı, ALT,AST,ALP yükselme

 • Antijenemi (2-3 hafta) ve serokonversiyonPersistan Yaygın Lenfadenopati

 • Ekstrainguinal iki veya daha fazla yerde (servikal,oksipital, aksiller, epitroklear)

 • Minimum 3-6 ay devam eden, simetrik, 0.5-2 cm çapında lenfadenopati

 • Serokonversiyondan sonra hastaların % 50-70’inde görülürKonstitüsyonel Semptomlar

 • Uzun süren ateş (> 1 ay)

 • Kilo kaybı (> % 10)

 • İshal ( > 1ay)Oral Hastalıklar

 • Oral kandidoz

 • Oral hairy leukoplakia

 • Oral ülserler

 • Gingivit ve periodonditisAkciğer İnfeksiyonları

 • Bakteriyel infeksiyonlar

 • Mikobakteriyel infeksiyonlar

 • Mantar infeksiyonları

 • Pneumocystis carinii pnomonisi

 • Viral pnomonilerNörolojik Komplikasyonlar

 • HIV-1’ e bağlı

  • Akut aseptik menenjit
  • Kronik menenjit
  • HIV-1 ensefalopati
  • Vakuoler miyelopati
  • Periferik nöropati
  • Miyopati


Nörolojik Komplikasyonlar

 • Fırsatçı infeksiyonlar

  • Kriptokok menenjiti
  • Toksoplazmosis
  • CMV retinit-ensefaliti
  • Herpes ensefaliti
  • Diğer fırsatçı infeksiyonlar
  • Progressif multifokal lökoensefalopati


DERİ BELİRTİLERİ

 • Viral infeksiyonlar

 • Bacillary angiomatosisGastrointestinal Sendromlar

 • Özofajit

 • Gastrit

 • Hepatit (HBV,HCV,CMV)

 • Sklerozan kolanjit

 • Enterokolit

 • ProktitGenital Hastalıklar

 • Genital herpes

 • Genital siğiller

 • Diğer cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklar

 • Pelvik inflamatuvar hastalıklar

 • Genital kandidoz

 • Servikal lezyonlar (atipia,displazi,karsinom)Kas İskelet Sistemi

 • Miyalji, hassasiyet, adele güçsüzlüğü, adele kitlesinde azalma, kas enzimlerinde artış

 • Piyomiyozit

 • polimiyozit ( az oranda)KANSERLER

 • Sık görülenler

  • Kaposi sarkomu
  • Primer serebral lenfoma
  • Non-Hodgkin lenfoma


TANI

 • Hikaye

  • Bulaşma hikayesi
  • Diğer cinsel ilişki ile geçen hastalıklar
  • Tuberküloz hikayesi
  • Seyahat
  • İlaç bagımlılığı
 • Fizik muayene

 • Laboratuvar tetkikleriLaboratuvar Tetkikleri

 • Akciğer grafisi

 • Tam kan , formül, trombosit

 • Lenfosit alt grupları

 • Karaciger fonksiyon testleri,total protein, albumin

 • Serolojik testler(toksoplazma, CMV,HBV,HCV,sifiliz)

 • Anti-HIV

 • Viral yük (viral load)

 • Kadın hastalarda kolposkopik muayene ve servikal smearHIV/AIDS Tedavisinde Ulaşılan Başarı

 • AIDS’li hastaların yaşam süresini uzatır

 • HIV infeksiyonuna bağlı hastalık veya semptomların gelişimini ve AIDS gelişimini geciktirir

 • HIV ile infekte anneden, infeksiyonun bebeğe geçişini azaltırHIV/AIDS Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

 • Nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri

 • Nonnükleozid revers transkriptaz inhibitörleri

 • Proteaz inhibitörleriNükleozid revers transkriptaz inhibitörleri

 • Nükleozid revers transkriptaz inhibitörleri

  • Zidovudine ( AZT,Retrovir)
  • Didanosine (ddI, Videx)
  • Zalcitabine (ddC, Hivid)
  • Stavudine (d4T, Zerit)
  • Lamivudine (3TC)
  • Abacavir (ABC,Ziagen)


Proteaz inhibitörleri

 • Indinavir (crixivan)

 • Ritonavir (Norvir)

 • Nelfinavir (Viracept)

 • Saquinavir (Invirase, Fortovase)

 • Amprenavir ( Agenerase)Postekspojur Profilaksi

 • AZT (3×200mg)

 • Lamivudine (2×500 mg)

 • Süre: 4 hafta

 • Anti-HIV testi; 6 hafta, 3, 6 ve 12’inci aylarda yapılmalı, serumlar saklanmalıKORUNMA

 • Eğitim

  • Toplum
  • HIV/ AIDS’ li hastalar
  • Damar içi ilaç bağımlıları
  • Homoseksüeller
 • Kan , kan ürünleri ve dokularla bulaşmayı önlemek

 • Cinsel ilişki ile bulaşmayı önlemekYüklə 473 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin