Əhatə dairəsi MəşğulluqlarYüklə 0,88 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix28.11.2023
ölçüsü0,88 Mb.
#168079
  1   2
Chap-77.1 Əhatə dairəsi
Məşğulluqlar.
7.2 YANĞINDAN XİDMƏTDƏN AZALMA PROSEDÜRÜ
Planlar aydın şəkildə qeyd olunmalı və yanğından tam mühafizəni göstərməlidir
çertyojlardakı standart işarələr və simvollarla birlikdə uyğun əfsanə. The
Evlər, Yeraltı Komplekslər, Sənaye Anbarları, İclas/ziyafət zalları, Təhlükəli
ərazinin Baş Planı/Zonal Planı ilə xətt.
Təkliflərin daxil olmasını təmin etdikdən sonra Baş Yanğın Müdirinə təyin olunan ödəniş
m.), Ticarət (ümumi örtülü sahəsi 750 kv m-dən çox), Otel, Xəstəxana, Tibb bacısı
c)
mərtəbəli və yaşayış sahəsi 1000 kv m-dən artıqdır)., Biznes (sahəsi 500 kv.
Qurum üç komplekt tikinti planı ilə birlikdə təqdim etməlidir
b)
Assambleya, İnstitusional., Təhsil (ikidən çox) kimi kateqoriyaların işğalı
bu Əsasnamələrin.
Əlavə 'D' detalları ilə birlikdə.
7.1-ci bənddə müəyyən edilmiş bina ilə bağlı icazə almaq üçün məmur
yüksələn binalar) və 15 m olan binalar. və hündürlükdə və aşağıdan yuxarı
Yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri ilə bağlı məlumatlar müvafiq qaydada təqdim edilməlidir
lisenziyalı Yanğın Məsləhətçisi/Memar tərəfindən müvafiq qaydada imzalanmalı/şəhadətləndirilməlidir.
Bu hissə çoxmərtəbəli binalar üçün yanğından mühafizə tələblərini əhatə edir (yüksək
Aidiyyəti orqan bina planlarını Baş Yanğınsöndürmə idarəsinə təqdim etməlidir
tənzimləmələr və təklif olunan bina üçün giriş/çıxış vasitələri
a)
Fəsil-7
YANĞINDAN MÜHAFİZƏ VƏ YANĞINDAN TƏHLÜKƏSİZLİK
TƏLƏBLƏR
Machine Translated by Google


Xəstəxanalar
Bu)
Baş Yanğınsöndürmə Müdiri bu planları onların içəridə olub olmadığını yoxlayır
7.1-ci bənddə müəyyən edilmiş bina üçün əvvəllər məmur alınmışdır
Yeraltı ticarət kompleksi
2)
qanunları təsdiq edir və həyata keçirilməsi üçün lazımi qaydada imzalanmış iki plan dəstini göndərir
Yuxarıdakı tələbi aldıqdan sonra Baş Yanğınsöndürmə Müdiri 1 nömrəli əmr verir
g)
Təsdiq edilmiş və lazımi qaydada sınaqdan keçirilmiş yanğınsöndürmə qurğuları tamamlandıqdan sonra və
bütün yanğından mühafizə tədbirlərinin həyata keçirildiyinə əmin olmaq və
Yanğınsöndürmə üzrə Məsləhətçi / Memar, Baş Yanğın Müdiri tərəfindən verilən öhdəlik əsasında
4)
İctimai əyləncə və toplantı
Fəsil-7
bina aidiyyəti üzrə Baş Yanğın Mühafizəsinə müraciət etməlidir
Yoxlama zamanı aşkar edilmiş hər hansı çatışmazlıqlar aradan qaldırılmalıdır
Modelin qurulması-qanunları
d)
görünüşü. Müvafiq orqan Baş Yanğından təmizlənməni təmin etməlidir
aidiyyəti bina sahibinə/inşaatçısına göndərilməlidir.
Otellər
f)
yanğın təhlükəsizliyi müddəalarına və bunlara uyğun olaraq xilasetmə vasitələrinə uyğun olaraq
tamamlama sertifikatının verilməsi.
1)
tikintiyə icazə verən orqana.
Yanğın təhlükəsizliyi və xilasetmə vasitələri nöqteyi-nəzərindən etiraz şəhadətnaməsi
7.3 YANĞINDAN TƏMİZLƏNMƏNİN YENİLƏNMƏSİ
3)
təsdiq edilmiş planlara uyğun olaraq fəaliyyət göstərir.
lisenziyalı Yanğın Məsləhətçisi / Memar, Sahibi/ İnşaatçısı tərəfindən təsdiq edilmişdir.
Aşağıdakı binalar üçün yanğından təmizlənməni hər il yeniləməlidir:
101
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
Yanğın təhlükəsizliyi və xilasetmə məntəqəsindən icazə almaq səlahiyyəti
düzəltmək üçün orqana göndəriləcək və onun surəti
Machine Translated by Google


a)
bu fəsildə nəzərdə tutulmuş yanğınsöndürmə tədbirləri və bunun üçün o, ekspertlə məsləhətləşə bilər
7.4 ÜCRET
struktur, sanitar və başqaları üçün digər mütəxəssislərin olduğu kimi bu sahədə.
Xüsusi yanğın təhlükəsi yaradan inkişafların yanında bu binaların sağlanması təmin edilir
Fəsil-7
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
Layihənin Memarı yanğından mühafizə üçün müddəaların hazırlanmasına cavabdeh olacaq və
Baş Yanğınsöndürmə Müdiri yanğın təhlükəsizliyi və binada müvafiq müddəaların olmasını tələb edə bilər
7.5 YANQIN MƏSLƏHƏTÇİSİ
yaşayış yerindən, hündürlüyündən və ya yeni hesabdan asılı olaraq xilasetmə vasitələri
7.8 GİRİŞ VASITLARI
orqan tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
7.7 ÜMUMİ
Modelin qurulması-qanunları
102
Ərizəçi(lər) ilə birlikdə Etirazsız Sertifikat almaq üçün planlar toplusu
bu Əsasnamədə başqa cür müəyyən edilmiş şərtlər üçün.
qanunlar 4.9.4.
Yüksək mərtəbəli binada əməliyyat, Baş Xilasetmə Müdiri tərəfindən ödəniləcək
Hindistanın Milli Tikinti Məcəlləsi, Part-IV, Yanğından Mühafizə, vaxtaşırı düzəliş edilmiş, lakin
7.8.1 Binanın ətrafındakı xarici açıq yerlərin müddəaları : Binada nəzərdə tutulduğu kimi
Tikinti Qaydalarında göstərildiyi kimi 4.7.
Xilasetmə/yanğınla mübarizə aparmaq üçün yanğınsöndürmə xidməti obyektlərinin genişləndirilməsi üçün
Bu fəslin məqsədləri üçün bütün texniki terminlər bu maddədə müəyyən edilmiş mənaya malik olmalıdır
qanunlar və Hindistan Milli Tikinti Məcəlləsinin IV hissəsi (Yanğından Mühafizə).
7.6 TERMİNOLOGİYA
Machine Translated by Google


Tutacaqlar 100 sm-dən az olmayan hündürlükdə olmalıdır.
pilləkən.
Tikinti Qaydalarında göstərildiyi kimi 4.8.
Qanunlar 4.8.7
24 m-dən yuxarı. hündürlüyü yanğın qülləsi və bu halda eni eyni olmalıdır
h)
yanğın qülləsinə icazə verilməlidir.
7.9.2 Çıxışların Ölçüsü: Tikinti Qaydalarında göstərildiyi kimi 4.8.2
7.9.10 Pilləkənlər: Tikinti Qaydalarında 4.8.9-da göstərildiyi kimi
tələb olunan yanğına malik olan yanğın nərdivanına aparan qapı
Modelin qurulması-qanunları
7.9.4 Sərnişin yükü: Tikinti Qaydaları 4.1-də göstərildiyi kimi
a)
Yanğın nərdivanı yanmayan materiallardan tikilməlidir.
c)
sm protektorlar və qaldırıcılar 19 sm-dən çox deyil.
Fəsil-7
7.9.6 Pilləkənlərə dair tələblər: Tikinti Qaydaları 4.8.5-də göstərildiyi kimi
bina üçün pilləkənlər.
Bu)
7.9 ÇIXIŞ TƏLƏBİ
7.9.8 Keçid yolu/dəhlizlər üçün minimum eni təminat: Tikinti ilə bağlı sənəddə göstərildiyi kimi
Yanğın nərdivanına giriş ayrı və içəridən uzaq olmalıdır
Ticarət, biznes, montaj, otel binalarında yanğından xilasetmə pilləkənləri
g)
Yanğından xilasetmə yolu istisna olmaqla, hər zaman maneələrdən azad olmalıdır
7.9.1 Çıxışların növü: Tikinti Qaydalarında göstərildiyi kimi 4.8.1
7.9.9 Qapılar: Tikinti Qaydalarında 4.8.8-də göstərildiyi kimi
əsas pilləkənin enindən az olmamalıdır. Yanan material yoxdur
103
7.9.3 Çıxışların təşkili: Tikinti Qaydalarında göstərildiyi kimi 4.8.3
7.9.11 Yanğın nərdivanları və ya xarici pilləkənlər:
müqavimət.
b)
Sayı hesablanarkən yanğın nərdivanı nəzərə alınmamalıdır
7.9.5 Çıxış qabiliyyəti: Tikinti Qaydalarında göstərildiyi kimi 4.8.4
Yanğından xilasetmə pilləkənləri 25 ilə eni 125 sm-dən az olmayan düz uçuşa malik olmalıdır
d)
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
f)
7.9.7 Pilləkənlərin minimum eni: Tikinti Qaydaları 4.8.6-da göstərildiyi kimi
Bütün yanğın nərdivanları birbaşa yerə bağlanmalıdır.
Machine Translated by Google


Panduslar
pilləkənlərin hər hansı daxili bağlanma divarında şüşə və ya şüşə kərpic olmamalıdır. Əgər
a)
pilləkənlər bir saatlıq yanğına qarşı öz-özünə bağlanan qapıdan keçməlidir
kimi bütün tələb olunan pilləkənlərin bütün tətbiq olunan tələblərinə əməl edin
a)
xüsusi istifadə üçün, lakin heç bir halda 8-də 1-dən çox deyil. 1 düymdən çox olan bütün yamaclar üçün
binanın hündürlüyü 9 m.
qaçmaq. Qapı yoxlama qapı bağlayıcıları ilə təchiz edilməlidir.
eniş, müsbət 5 mm. wg elektriklə idarə olunan üfleyici/üfleyicilər tərəfindən
Modelin qurulması-qanunları
adekvat baş yeri vermək.
hər enişdə atmosferə ventilyasiya edilir.
Pilləkən şaftına təzyiq mexanizmi elə quraşdırılmalıdır ki
təsdiq edilmiş sürüşməyən materialla örtülməlidir.
və əllə əməliyyat vasitələri ilə təmin edilməlidir.
Fəsil-7
a)
sahəsi 1-15%-ə bərabər olan hər mərtəbə səviyyəsində qapalı və açıla bilən qanadlar
c)
7.9.12 Spiral pilləkənlər
yanğına davamlılığı iki saatdan az olmayan tikinti. Hamısı qapalı
şaftın damı ən azı 1 m olmalıdır. ətrafdakı damın üstündə. Orada olacaq
10-da 1-dən çox olmayan yamaclı rampalar əvəz edilə bilər və olmalıdır
7.9.14
pilləkən binanın əsas hissəsindədir və hər birində havalandırıla bilməz
Spiral pilləkənlərin istifadəsi aşağı sərnişin yükü və a ilə məhdudlaşdırılmalıdır
müqavimət. Bu istiqamətə açılan tək yelləncək qapılar olmalıdır
qapaq tutumu və məhdudlaşdırıcı ölçülər. Daha böyük yamaclar təmin edilməlidir
104
b) Spiral pilləkən diametri 150 sm-dən az olmamalı və layihələndirilməlidir
Binanın xarici divarındakı pilləkən qapaqları olmalıdır
saxlanılmalıdır.
10 və istifadə sürüşmə təhlükəsi ilə əlaqəli olduqda, rampa olmalıdır
Üst hissəsindəki daimi havalandırma kanalının kəsişmə sahəsinin 5%-nə bərabərdir
7.9.13 Pilləkən Qapaqları
eynisi yanğın siqnalizasiya sistemində/çiləyici sistemdə avtomatik işləməlidir
b)
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
d)
Pilləkənlərin xarici qapalı divarları kərpicdən və ya RCC-dən olmalıdır
xaricdə korpusun kəsişmə sahəsi nəzərdə tutulmalıdır. The
Machine Translated by Google


b)
Yanğınsöndürmə xidmətinin torpaqlamasını təmin etmək üçün birinci mərtəbə səviyyəsində torpaqlama açarı
Xəstəxanalarda pandusların minimum eni 2,4 m olmalıdır. və içində
çıxış qurğusundan biri 2,4 m-dən az olmayan eniş olmalıdır. enində.
d)
Lift avtomobilinin qapısının yanğına davamlılıq dərəcəsi 1 saat olmalıdır.
0,2 kv m-dən az olmayan sahənin yuxarı hissəsində havalandırma dəliyi olmalıdır.
c)
f)
Lift maşın otağı ayrı olmalıdır və başqa heç bir mexanizm quraşdırılmamalıdır
c)
d) Ramp bilavasitə yer səviyyəsində və ya həyətyanı sahədə açıq sahəyə aparmalıdır
a)
7.10.1 Lift Qabığı/lift
otağın döşəməsi ilə mildən.
Bu)
a)
Fəsil-7
24.0 m-dən yuxarı binalar üçün. hündürlükdə, istənilən mərtəbədən rampalara çıxış
hündürlüyü 15.0 m. və yuxarıda.
saat.
Modelin qurulması-qanunları
b)
Sahəsi 300 kv m-dən çox olan qocalar evləri, xəstəxanalar və s. hər mərtəbədə
binalar fövqəladə hallarda xilasetmə vasitəsi kimi qəbul edilməməlidir.
c)
yanğın dərəcəsi bankda ayrı-ayrı şaftları ayırmalıdır.
fövqəladə hallarda lift vaqonu da təmin edilməlidir.
Maşın dayanacağından istifadə edilən zirzəmi 6,0 m olmalıdır.
Bu)
Lift bloklarının divarları iki saat yanğına davamlı olmalıdır. Lift valları olmalıdır
b)
Rampanın hər iki tərəfində tutacaqlar quraşdırılmalıdır.
d)
7.10 LİFTLƏRİN TƏMİN EDİLMƏSİ
o.
Lift mühərrik otağı tercihen şaftın üstündə yerləşdirilməli və ayrılmalıdır
Liftləri olan bütün çoxmərtəbəli binalar üçün təmin edilməlidir
təhlükəsiz yer.
Ümumi tələblər aşağıdakı kimi olmalıdır
Lift korpuslarında eniş qapısının yanğına davamlılığı birdən az olmamalıdır
105
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
Bir lift bankında liftlərin sayı dörddən çox olmamalıdır. İki saatlıq divar
bina tüstü yanğın yoxlama qapısı vasitəsilə olmalıdır.
Bütün mərtəbələr 24 saat ərzində əlçatan olmalıdır. liftlə. Liftdə verilir
Machine Translated by Google


lift-enmə qapısının qarşısındakı divar.
Lift lobbisinin döşəməsində yamac təmin etmək kimi uyğun tənzimləmələr
Binalar üçün 15.0 m. və hündürlüyündən yuxarı, yıxılan qapılar olmamalıdır
öz-özünə bağlanan yanğın tüstüsü yoxlama qapısı bir saatlıq yanğına davamlıdır.
g)
106
i)
təmin olunsun.
rabitədə, zirzəminin lift lobbisi (g) bəndində göstərildiyi kimi təzyiq altında olmalıdır.
lift vallarına daxil olmaqdan.
foyedə 25 ilə 30 pa arasında və mümkün təzyiq saxlanılmalıdır
Yerləşdirməni təmin etmək üçün birinci mərtəbə səviyyəsində torpaqlama açarı (lar) təmin edilməlidir
yanğın zamanı sakinlər təlimat verilmədiyi təqdirdə pilləkənlərdən istifadə etməli olduqlarını göstərir
k)
pilləkənlərin yeri. Döşəmə nişanlanması hər mərtəbədə aparılmalıdır
Fəsil-7
təzyiq avtomatik olaraq yanğın siqnalı/çiləyici sistemi ilə hərəkət etməlidir və
Lift vaqonlarında telefon/danışma rabitə vasitələri təmin edilə bilər
n)
f)
Lift foyesindən çıxış, əgər binanın əsas hissəsində yerləşirsə, oradan keçməlidir
Bina.
Bütün liftlərdə alternativ enerji təchizatı təmin edilməlidir.
Yuxarıdakı tələblərə əlavə olaraq yanğın lifti üçün aşağıdakı detallar tətbiq edilməlidir:
hər hansı eniş zamanı yanğınsöndürmə və s. zamanı istifadə olunan suyun qarşısını almaq üçün edilməlidir
ən azı bir saat yanğına davamlılığı olan liftlər və bərk qapılar üçün icazə verilməlidir
Lift adətən zirzəmi ilə əlaqə saxlamamalıdır. Bununla belə, liftlər var
h)
Modelin qurulması-qanunları
Lift şaftı və lobbi binanın nüvəsindədirsə, müsbət bir təzyiq
(h) kimi öz-özünə bağlanan qapı ilə.
m) Liftin yaxınlığında və ya yaxınlığında hər mərtəbədə lövhə vurulmalı və saxlanmalıdır
j)
liftləri yerə endirmək üçün yanğınsöndürmə xidməti.
lift şaftında 50 pa gücündə saxlanılmalıdır. üçün mexanizm
əks halda. İşarədə həmçinin hər mərtəbə üçün planı əks etdirən plan olmalıdır
l)
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
7.10.2 Yanğın Lifti
bunu mexaniki olaraq da idarə etmək mümkün olmalıdır.
rabitə sistemi və liftlər yanğın idarəetmə otağına birləşdirilməlidir
Machine Translated by Google


bir dəqiqə ərzində yer səviyyəsi.
açar enişdədir; zəng nöqtələri sıradan çıxacaq və lift işləməyəcək
Yanğınsöndürmə xidmətinin personalının minimum səviyyədə yuxarı mərtəbələrə çatmasına imkan yaratmaq
mil. Liftdə taxta panelli və ya polad təbəqə olan işıqlar və fanatlar
c)
Bu)
Fövqəladə vəziyyətdə yanğınsöndürənlərin müstəsna istifadəsi və birbaşa erişilebilir olması
Normal elektrik təchizatı nasaz olduqda, o, avtomatik olaraq dəyişdirilməlidir
lift normal iş rejiminə qayıdacaq. Bu liftdən sakinlər istifadə edə bilər
Liftin sahəsi 1,4 kv.mt-dən az olmamalıdır. Bu olmalıdır
əl ilə idarə olunan keçid keçid vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Alternativ olaraq lift
“F1RE LIFT” sözləri flüoresan boyada nəzərə çarpacaq şəkildə göstərilməlidir
g)
Yanğın liftinin sürəti elə olmalıdır ki, o, yuxarı mərtəbədən yuxarı mərtəbəyə qalxa bilsin
Fəsil-7
qapıların bağlanması.
səviyyəyə çatır və qapı açıq vəziyyətdə dayanır.
3-cü Fəsildə və Tikinti Qaydalarında göstərildiyi kimi 4.5.5
a)
binada və kabellər yanğından təhlükəsiz marşrutda, yəni liftin içərisindədir
giriş səviyyəsində liftə bitişik şüşəli qutuda yerləşir. Nə vaxt
b)
Modelin qurulması-qanunları
yalnız avtomobil idarəsində və ya prioritet idarəetmə cihazında olun. Açar söndürüldükdə,
gecikdirildikdə, liftlərdən biri və ya bir neçəsi elə layihələndirilməlidir ki, onlar üçün əlçatan olsun
konstruksiya 24 volt cərəyanla işlənməlidir.
d)
hər mərtəbədə hər yaşayış/icarəyə veriləcək mərtəbə sahəsi.
alternativ təchizata. Çoxmənzilli evlər üçün tədarükün bu dəyişməsi ola bilər
normal vaxtlar.
f)
o qədər naqil olmalıdır ki, elektrik kəsildikdə yerə ensin
545 kq-dan az olmayan yükləmə qabiliyyəti. (8 nəfərlik lift) avtomatik
hər mərtəbə səviyyəsində liftin eniş qapılarında.
7.11 Zirzəmi
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
107
Elektrik təchizatı elektrik şəbəkəsindən ayrı bir xidmətdə olmalıdır
Yanğınsöndürən liftin işləməsi iki düyməli açarın bir keçidi ilə olmalıdır
Machine Translated by Google


zirzəmi mərtəbəsinin səviyyəsi qoyulmalıdır. Sancak və səki işıqları olmalıdır
Hər bir zirzəmi ayrıca havalandırılmalıdır. Kesiti sahəsi olan ventilyatorlar
i)
ii)
OUTLET" və ya AIR INLET" yaxınlığında və ya yaxınlığında xidmət edilən sahənin göstəricisi ilə
in)
yuxarı mərtəbələrdən giriş və çıxışı təmin edir. Pilləkənin olduğu yerdə davam edin
500 kv m-dən çox. və 50 kv m-dən azdır. parkinqdən başqa ərazi. Hər kupe
zirzəminin perimetri ızgaralar və ya qırıla bilən formada təmin edilməlidir
mərtəbə və daha yüksək mərtəbələr. Açıq pandusların tikintisinə icazə verilir
müstəqil. Bölmə Baş Yanğın ilə məsləhətləşərək aparılmalıdır
zirzəmi mərtəbəsində hava girişləri və tüstü çıxışları ilə təmin edilməlidir
iki saatdan az olmamalı və zirzəminin kənarında yerləşdirilməlidir
əvvəlki kimi sancaq və ya səki işıqları ilə. Ancaq təmiz havanı çatdırmaq üçün kanallar
Fəsil-7
Ofis üçün zirzəmi olması halında, kifayət qədər sayda çıxış və giriş yolları
iv) Birinci zirzəmi (yer səviyyəsindən dərhal aşağıda) üçün istifadə edilə bilər
108
7.11.1 Tələblər
çıxılmaz vəziyyətdə olan məsafə 7,5 m olmalıdır.
yalnız avtomobil dayanacağı üçün istifadə edilməlidir.
yanğınsöndürənlərin asanlıqla əldə edə biləcəyi və aydın şəkildə işarələnmiş "Tüstü
(aqreqat) döşəmə sahəsinin yüzdə 2,5-dən az olmayaraq ətrafına bərabər şəkildə yayılır
Zirzəmiyə giriş ya əsas, ya da alternativ pilləkəndən olmalıdır
iii) Zirzəmi hissələrə bölünməlidir və heç bir halda kupe daha çox olmamalıdır
açılış.
zirzəmidən yanğın ayırıcı kimi xidmət edən qapalı tip olmalıdır
Əsasnamədə ayrıca müəyyən edilmiş ventilyasiya standartlarına malik olmalıdır və
sancaq işıqları və ya səki işıqları və ya şaftlar vasitəsilə. Alternativ olaraq bir sistem
vi) Zirzəminin pilləkənləri yanğına davamlılığı olan qapalı tipli olmalıdır
zabit.
(iv) müddəasına uyğun olaraq tikinti xətti daxilində.
zirzəmi tavan səviyyəsi. Girişlər və çıxarışlar yer səviyyəsində dayandırıla bilər
yer səviyyəsində yalnız açıq havadan və elə mövqelərdə daxil olmaq
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
Modelin qurulması-qanunları
15,0 m-dən çox olmayan gediş məsafəsi ilə təmin edilməlidir. Səyahət
xidmətlər/parkinq/digər icazə verilən xidmətlər. Aşağı zirzəmi, varsa,
Machine Translated by Google


Kəsiklər zirzəmidən yuxarı mərtəbələrə və ya yuxarı mərtəbələrə verilirsə
Mexanik ekstraktorlar alternativ enerji təchizatı mənbəyinə malik olmalıdır.
binanın zəmin və üst mərtəbələri ilə əlaqə saxlamalıdır
tüstünün, istiliyə həssas detektorların/çiləyicilərin işə salınması ilə işləmək, əgər
çiləyici başlıqları qapalı məsafədə yerləşdirin ki, su pərdəsi yaransın
ix)
saat reytinqi. Zirzəmi yalnız avtomobil dayanacağı kimi istifadə edildiyi təqdirdə, səyahət
standart vahidlər. O, həmçinin onu əl ilə işə salmaq üçün tənzimləməyə malik olmalıdır.
hörgü və ya RCC mümkün qədər və bu kanal transformatoru keçdikdə
vii)
ekstraktorlar işləməyə davam etməli və təchizatı ventilyatorları avtomatik olaraq dayanmalıdır
Zirzəmidə qaz yanacağı ilə işləyən mətbəxlərə icazə verilmir.
xi)
xii)
Fəsil-7
hər bir zirzəmidə və zirzəmidə ayrıca tüstü çıxışı olmalıdır
yanğın və ya qəza çağırışı zamanı saatda 30 hava dəyişikliyinə icazə verin. Bununla belə, üçün
109
zirzəmi səviyyələri də təmin edilməlidir. Sistem belə dizaynda olmalıdır
Zirzəmidəki hər hansı yanğından çıxan tüstü, xidmət verən heç bir çıxışı maneə törətməməlidir
saxlanılır.
atmosfer, zirzəmilərdəki bütün yan kəsiklər tərəfindən qorunmalıdır
Havalandırma kanalları konstruksiya ilə birləşdirilməli və kərpicdən hazırlanmalıdır
Zirzəmidən bir lobbi ilə təchiz edilmiş yanğına davamlı öz-özünə bağlanan qapı
ilə müqayisədə xeyli üstün performansa malik olmalıdır
yanğın.
məsafə 45 m olmalıdır.
viii) Mexanik ekstraktorlar daxili kilidləmə quruluşuna malik olmalıdırlar ki
elektrik bölməsinin sahəsi, yanğın damperləri təmin edilməlidir.
x)
yanğın detektorlarının işə salınması ilə. Mexanik ekstraktorlar üçün nəzərdə tutulmalıdır
Çoxmərtəbəli zirzəmilərdə suqəbuledici kanal bütün zirzəmi səviyyələrinə xidmət edə bilər, lakin
zirzəmi.
xiii) Bütün zirzəmilərdə susuzlaşdırma nasosu təmin edilməlidir.
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
Modelin qurulması-qanunları
kanal və ya kanallar. Aşağıdan tüstü havalandırma sistemi üçün mexaniki çıxarıcılar
normal işləmə, yalnız 30 hava dəyişikliyi və ya hər hansı digər əlverişli faktor ola bilər
Machine Translated by Google


Su nasosları, liftlər, pilləkənlər və dəhliz işıqlandırması üçün ayrıca borular və
a)
Bütün hündürmərtəbəli binalar 50 m. və yuxarıda Helipad üçün təminat olmalıdır
iki saatdan çox. Onlar pilləkən qapağının daxilində yerləşdirilməməlidir və ya
və bu sxemlər ayrı-ayrı boru borularına çəkilməlidir ki, birində yanğın olsun
c)
7.13 XİDMƏT KANALLARI/PULSUZ QUTU
1 saat yanğın müqaviməti ilə sıx uyğunluq; oluklar qədər uzaqda olmalıdır
hər mərtəbədə eyni yanğına malik yanmaz materialla möhürlənmişdir
Kanallar 10 kv m-dən böyükdürsə. mərtəbə onları möhürləməlidir, lakin təmin etməlidir
Pilləkən divarlarında və kondisioner şaftlarında sığınacaq olukları təmin edilməməlidir.
və asma tavanda ayrı borularla keçməlidir.
Modelin qurulması-qanunları
elektrik kabelləri üçün kanallarda xətlər çəkilməməlidir.
b) Xidmət şaftının yuxarı hissəsində bir-birinin arasında bir ventilyasiya açılışı nəzərdə tutulmalıdır.
Fəsil-7
c)
7.12 HELİPİSTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ
ən azı yanğına davamlılığı az olmayan yanmaz materialdan divar
Elektrik xidmətləri aşağıdakılara uyğun olmalıdır:
təzyiq sistemi üçün üfleyicilər birbaşa əsas keçid panelindən olmalıdır
Elektrik paylayıcı kabellər / naqillər ayrı bir kanalda çəkilməlidir
terras. Eyni şey Səlahiyyətli orqan tərəfindən təsdiq edilir.
xidmət valları və ya kondisioner valları. Təftiş paneli və qapı olmalıdır
b)
Xidmət kanalı, əgər varsa, 2 saat yanğına davamlı divarlar və qapı ilə əhatə olunmalıdır.
mümkün forma çıxışları.
kanalın müqaviməti kimi. Şaftda işləyən aşağı və orta gərginlikli naqillər
110
a)
boruların keçməsi üçün uyğun açılış, boşluqlar möhürlənmişdir.
Magistral su, telefon naqilləri, interkom xətləri, qaz boruları və ya digər xidmətlər
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
şaft sahəsinin dördüncü və yarısı. Sığınacaq kanallarının çıxışı olmalıdır
7.14 ELEKTRİK XİDMƏTLƏRİ
Machine Translated by Google


enerji təchizatı.
Pilləkənlərin və dəhlizin işıqlandırılması ayrı-ayrı dövrələrdə olmalı və müstəqil olmalıdır
sxemlər aydın şəkildə işarələnməlidir.
xaricdən və ya dəhlizdən birbaşa çıxışı olan birinci mərtəbə
pilləkənlərdə və dəhlizdə quraşdırılmış işıqlandırmanın alınmamasını təmin edin
stendi təchizatı ilə dayandırmaq üçün xidmət otağında quraşdırılmalıdır.
1 saatdan az olmayan yanğına davamlılığı olan hermetik yanğın qapıları ilə təmin edilir.
alternativ təchizatı kabelləri. Xidmət otağı üçün nəzərdə tutulmuş qapılar olmalıdır
şəxsin vəzifəsindən asılı olmayaraq istənilən vaxt yanğınsöndürmə işçiləri üçün əlçatandır
metal borularla keçməlidir. İşıqlandırma və ya digərləri üçün hər hansı 230 gərginlikli naqillər
g) Elektrik dövrəsi üçün MCB və ELCB nəzərdə tutulmalıdır.
böhran vəziyyətində qoruyucunun dəyişdirilməsinin qarşısını almaq üçün.
b)
Pilləkən və dəhliz işıqlandırması da alternativ mənbəyə birləşdirilməlidir
Fəsil-7
onun asılması üçün istifadə olunan bütün qurğular da daxil olmaqla tavan qeyri-kafi olmalıdır.
Bu)
111
dövrə digərlərinə təsir etməyəcək. Əsas xidmətə nəzarət edən əsas açarlar
Üzərində müstəqil və yaxşı havalandırılan xidmət otağı təmin edilməlidir
7.15 PİLDİRƏNLƏR VƏ DƏHLİZ ISAQLARI
Müvafiq tənzimləmə ikiqat atma açarlarının quraşdırılması ilə aparılmalıdır
birinci mərtəbədəki bir keçid qurğusu ilə asanlıqla idarə oluna bilməsi üçün birləşdirilir
Yoxlama panelinin qapıları və şaftdakı hər hansı digər açılışlar olmalıdır
lisenziyalar xidmətindən elektrik təchizatının dayandırılması məqsədi və
eyni vaxtda iki təchizat mənbəyinə qoşulur. İkiqat atma açarı olmalıdır
Şaftlarda və asma tavan içərisində işləyən orta və aşağı gərginlikli naqillər
1 saatdan az olmayan yanğına davamlılıq
işıq nöqtələrinə nəzarət, əgər varsa. Belə ki, miniatür açar tipli olmalıdır
Pilləkənlərdə və dəhlizdə qəza işıqları quraşdırılmalıdır.
d)
asma tavandan yuxarı olan xidmətlər 660V dərəcəli izolyasiyaya malik olmalıdır. Yalan
a)
c)
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
Modelin qurulması-qanunları
yanan material.
f)
Machine Translated by Google


saxta tavan.
Pilləkənlər, ümumi dəhlizlər, lift lobbiləri kimi qaçış yolları; və s olmamalıdır
a)
fəaliyyətdə qalır.
alova davamlı (IS 4355: 1977) və istilik keçirməyən.
Bu)
təcrid üçün təhlükəsizlik divarı və avtomatik yanğın damperləri təmin edilməlidir.
yanğının, tüstünün və ya tüstünün yanğının bir mərtəbəsindən yayılması təhlükəsi
şəxslər), böyük mağazalar və ya bir otaqda 100-dən çox otağı olan yataqxanalar
Kanal BIS 655:1963-ə uyğun olaraq metaldan hazırlanmalıdır
112
Kondisioner sistemləri havanı birdən çox mərtəbə sahəsinə sirkulyasiya etməlidir
hava filtrlərində və ya digər mənbələrdən yanğın zamanı sistem vasitəsilə tüstü
Kanallar divarlarla eyni dərəcəli yanğına davamlı materialla möhürlənməlidir /
c)
Metal kanallar yuxarıdakı boşluq əvəzinə geri dönən hava üçün də istifadə edilməlidir
Fəsil-7
bununla da yanğının və ya tüstünün yayılmasının qarşısını alır. Belə bir sistem də olmalıdır
fanatları və ya damperləri idarə edən tüstüyə həssas cihazlar. Belə vasitələrdən ibarət olmalıdır
b)
yanğından tüstü çıxarmaq üçün, bu halda bunlar nəzərdə tutulmalıdır
7.16 KONDİSİONİYA
7.16.1 Kondisioner aşağıdakılara uyğun olmalıdır:
Kanal sisteminin izolyasiyası üçün istifadə olunan material (daxili və ya xaricdən) olmalıdır
d)
geriyə hava keçidi kimi istifadə olunur.
Kondisioner sistemi minimuma endirmək üçün quraşdırılmalı və saxlanmalıdır
Böyük toplaşma yerlərinə xidmət edən kondisioner sistemi (mindən çox
Sahəsi 750 kv m-dən çox. fərdi mərtəbədə a ilə ayrılmalıdır
f)
ərazini digərinə və ya kənardan hər hansı işğal olunmuş binaya və ya tikiliyə.
Modelin qurulması-qanunları
blokunun dövriyyəsinin qarşısını almaq üçün effektiv vasitələrlə təmin edilməlidir
Kanalların yanğın divarlarından və ya döşəmədən keçdiyi yerdə, ətrafdakı açılış
b)
istiliyi işə salmaq üçün kifayət qədər istilik olmadığı halda sistemə çəkilir
yanğın zamanı avtomatik bağlanmaq üçün nəzərdə tutulmuş amortizatorlarla təmin edilməlidir və
mərtəbələr.
a)
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
c)
təşkil edilmədiyi təqdirdə, yanğın zamanı ventilyatorları dayandırmaq üçün avtomatik idarəetmə ilə təchiz edilmişdir
təsdiq edilmiş effektiv tüstüyə həssas nəzarət vasitələri.
Machine Translated by Google


c)
7.16.2 Yanğın damperləri
iv) Təchizat havası kanalının girişində və hər birinin geri dönən hava kanalında
Bir mərtəbədən çox olduqda, avtomatik yanğınsöndürənlər vasitəsilə yerləşdirmə
hündürlükdə.
113
sistemi və manuel idarəetmə çiləyici sistemi.
plenumların geriyə hava keçidi, tavan və onun xüsusiyyətləri və hava filtrləri üçün istifadə olunur
Bunlar hava kanallarında və geri dönən hava kanallarında/keçidlərində yerləşdirilməlidir
Damperlər avtomatik işləməli və eyni zamanda sönməlidir
əsas xəndəkdə təmin edilməlidir. Yanan material olmamalıdır
i)
nəzarət/çiləmə sistemi.
b)
Fəsil-7
və alova davamlı materialla qorunur
ii)
Avtomatik yanğınsöndürənlər elə yerləşdirilməlidir ki, yerin cazibə qüvvəsi ilə bağlansın
g)
dəhlizlər, tüstü çıxarma şaftı nəzərdə tutulmalıdır.
iii) Kanalların mərtəbələrdən keçdiyi yerlər.
24 m-dən çox bina üçün yanğın/tüstü damperləri (tüstü çıxarma valları üçün).
əriyən keçid.
hər mərtəbədə kupe.
Döşəmədən hər mərtəbədə kanalların təcrid olunması üçün aparılmalıdır. Harada
a)
Havalandırılmayan vestibüllərdəki yaşayış evləri üçün / aşkarlama ilə idarə olunan dəhliz
Modelin qurulması-qanunları
kondisioner qurğuları alova davamlı olmalıdır. Təftiş panelləri
aşağıdakı məqamlar:
kondisioner ventilyatorları. Əl ilə işləmə vasitələri də təmin edilməlidir.
Digər binalar üçün tüstü/istilik aşkarlama sistemi və təlimatın istismarı üzrə
Yanğın ayırma divarında.
15 sm-ə yaxın sabitlənmişdir. hər hansı bir kanala, əgər belə kanal düzgün bağlanmayıbsa
h)
d)
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
havanın hərəkət istiqaməti və işlək vəziyyətdə sıx bağlı qalması
24 m-dən çox binalar olduqda. hündürlükdə, havalandırılmayan lobbilərdə,
Kanalların/keçidlərin mərkəzi şaquli şafta daxil olduğu yerlərdə.
Qeyd: Çıxarma sistemi və toz akkumulyatorlarının istifadə edildiyi üfləyicilər üçün damperlər təmin edilməlidir.
Machine Translated by Google


Pilləkənlərə və dəhlizə elektrik enerjisi vermək üçün elektrik generatoru ilə dayaq quraşdırılmalıdır
Qazanxana təmiz hava girişləri və tüstü buraxıcıları ilə təmin edilməlidir
a)
Qazanxana və qazanxanaların müddəaları Hindistan Qazan Qanununa uyğun olmalıdır. Bundan əlavə,
sistemi, çıxış nişanı, tüstü çıxarma sistemi, normal elektrik təchizatı nasaz olduqda. The
yuxarıda eyni vaxtda.
Qazanın alt zirzəmiyə qoyulmasına icazə verilmir, ancaq otaqda icazə verilir
Qazan üçün soba yağı çəni bitişik otaqda yerləşirsə
c)
Qazanlar 4 saatlıq yanğına davamlı otaqda quraşdırılmalıdır
ikiqat kompozit qapılarla təmin edilməlidir. Uyğun hündürlükdə bordür olmalıdır
Bu)
gözləmə nasosu. Generator avtomatik işləməlidir.
7.18 ELEKTRİK TƏMİNATININ ALTERNATİF MƏNBƏSİ
Fəsil-7
çuxurlar aşağı səviyyədə təmin edilməlidir.
tankın qırılması halında.
Modelin qurulması-qanunları
müqavimət.
7.17 QAZANxana
Yanğın zamanı yanğınsöndürmə xidmətlərinin köpükdən istifadə etməsi üçün yer səviyyəsi.
işıqlandırma sxemləri, liftlərin aşkarlanması sistemi, yanğın nasosları, təzyiq ventilyatorları və bouller, P..A
b)
qazanxananın/qazanxananın yerləşdiyi yerdə aşağıdakı əlavə aspektlər nəzərə alına bilər
birbaşa atmosferə.
generator qeyd olunan bütün maşınların və sxemlərin başlanğıc cərəyanını qəbul edə bilməlidir
zirzəmiyə qaçış yollarından uzaqdır.
4 saatlıq yanğına davamlı divarla ayrılmışdır. Bu otağa giriş
d)
Gözləmə nasosu dizel mühərriki ilə idarə olunursa, generator təchizatına qoşulmaq lazım deyil
qazanxanaya neft axınının qarşısını almaq üçün girişdə təmin edilməlidir
və bu otaq zirzəminin kənarında yerləşməlidir. Tutmaq
f)
114
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
Bu otağa giriş 2 saatlıq yanğına malik kompozit qapı ilə təmin edilməlidir
Binanın xarici divarlarında köpük girişləri yaxınlıqda olmalıdır
Machine Translated by Google


alt stansiya sahəsinə daxil edilməməsi üçün uyğun tənzimləmə edilməsi
yanğın baş verdikdə yarımstansiyadan bütün tüstüləri gecikdirmədən atsın ki
Quraşdırılmış yarımstansiya sahəsi pulsuz təmin edilməlidir.
1)
12) Alt stansiya sahəsi təsdiq edilmiş/icazə verilmiş əhatə dairəsində təmin edilməlidir
9)
2)
gecə-gündüz istifadəyə veriləcək
0,6 m kabel xəndəkləri. X 0,6 m. 0,6 mt dummy döşəmə. dərinliyi olacaq
qaz borusu və ya telefon xidmətləri. Heç bir başqa xidmət substansiyadan keçməməlidir
Modelin qurulması-qanunları
hər zaman insan və materialın hərəkəti.
avadanlıq.
10) Yüklənməsi və boşaldılması üçün uyğun yamaclı düzgün eniş nəzərdə tutula bilər
4)
11) Kabel girişləri üçün lazım olduqda uyğun yerlərdə RCC boruları təmin ediləcək
tənzimləmələr.
Fəsil-7
və yarımstansiya otağı.
6)
7.19 ELEKTRİK YARDIMSANSIYALARINDA TƏHLÜKƏSİZLİK TƏDBİRLƏRİ
üçün uyğun yerlərdə qril panjurları və egzoz ventilyatorları ilə təmin edilməlidir
təkərlərdə transformator çəkisi.
bu borular vasitəsilə su.
8)
Yarımstansiyanın məkanı hər hansı bir su, kanalizasiya, kondisioner və
Binanın xaricindən yarımstansiyaya aydın müstəqil yanaşma olmalıdır
yarımstansiya əməliyyatları operativ şəkildə həyata keçirilə bilər.
binanın sahəsi.
115
Yarımstansiyanın ərazisinə yaxınlaşmalar/dəhlizlər boş saxlanılmalıdır
qoşulmaq üçün binanın içərisində kabel çəkilişini asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur
stansiya sahəsi və ya kabel xəndəkləri.
3)
Transformatorlar üçün uyğun barmaqlıqlı 8'X 8' polad panjurlar təmin edilməlidir
Yarımstansiya sahəsinin lazımi daxili işıqlandırma ilə təmin edilməsi tələb olunur
avadanlıq və düzgün yanaşma təmin ediləcək.
5)
Yanğından Mühafizə və Yanğın Təhlükəsizliyi Tələbləri
7)
Təbii ventilyasiyaya əlavə olaraq, yarımstansiya sahəsinə düzgün ventilyasiya etmək lazımdır
Yarımstansiyanın döşəməsi 10 ton yük daşımağa qadir olmalıdır
Machine Translated by Google


Yarımstansiyanın ərazisinin sızma/sızma olmaması təmin edilməlidir
18) Yarımstansiya binalarının içərisinə heç bir yanar material yığılmamalıdır

Yüklə 0,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin