Ek – I / B(*) mesleki maruziyet sinir değerleriYüklə 252,45 Kb.
tarix28.04.2017
ölçüsü252,45 Kb.
#15894
EK – I / B(*)

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ


EINECS (1)

CAS (2)

Maddenin Adı

Sınır Değer


Özel İşaret (3)

TWA (4)

(8 Saat)

STEL (5)

(15 Dak.)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3

ppm
200-467-2

60-29-7

Dietileter

308

100

616

200

-

200-662-2

67-64-1

Aseton

1210

500

-

-

-

200-663-8

67-66-3

Kloroform

10

2

-

-

Deri

200-756-3

71-55-6

1,1,1-Trikloroetan

555

100

1110

200

-

200-834-7

75-04-7

Etilamin

9,4

5

-

-

-

200-863-5

75-34-3

1,1-Dikloroetan

412

100

-

-

Deri

200-870-3

75-44-5

Fosgen

0,08

0,02

0,4

0,1

-

200-871-9

75-45-6

Klorodiflorometan

3600

1000

-

-

-

201-159-0

78-93-3

Butanon

600

200

900

300

-

201-176-3

79-09-4

Propionikasit

31

10

62

20

-

202-422-2

95-47-6

o-Ksilen

221

50

442

100

Deri

202-425-9

95-50-1

1,2-Diklorobenzen

122

20

306

50

Deri

202-436-9

95-63-6

1,2,4-Trimetilbenzen

100

20

-

-

-

202-704-5

98-82-8

Kümen

100

20

250

50

Deri

202-705-0

98-83-9

2-Fenilpropen

246

50

492

100

-

202-849-4

100-41-4

Etilbenzen

442

100

884

200

Deri

203-313-2

105-60-2

e-Kaprolaktam (toz veya buharı)

10

-

40

-

-

203-388-1

106-35-4

Heptan-3-on

95

20

-

-

-

203-396-5

106-42-3

p-Ksilen

221

50

442

100

Deri

203-400-5

106-46-7

1,4-Diklorobenzen

122

20

306

50

-

203-470-7

107-18-6

Allil alkol

4,8

2

12,1

5

Deri

203-473-3

107-21-1

Etilen glikol

52

20

104

40

Deri

203-539-1

107-98-2

1-Metoksipropanol-2

375

100

568

150

Deri

203-550-1

108-10-1

4-Metilpentan-2-on

83

20

208

50

-

203-576-3

108-38-3

m-Ksilen

221

50

442

100

Deri

203-603-9

108-65-6

2-Metoksi-1-metiletilasetat

275

50

550

100

Deri

203-604-4

108-67-8

Mesitilen (Trimetilbenzen’ler)

100

20

-

-

-

203-631-1

108-94-1

Siklohegzanon

40,8

10

81,6

20

Deri

203-632-7

108-95-2

Fenol

7,8

2

-

-

Deri

203-726-8

109-99-9

Tetrahidrofuran

150

50

300

100

Deri

203-737-8

110-12-3

5-Metilhegzan-2-on

95

20

-

-

-

203-767-1

110-43-0

Heptan-2-on

238

50

475

100

Deri

203-808-3

110-85-0

Piperazin

0,1

-

0,3

-

-

203-905-0

111-76-2

2-Butoksietanol

98

20

246

50

Deri

203-933-3

112-07-2

2-Butoksietil asetat

133

20

333

50

Deri

204-065-8

115-10-6

Dimetileter

1920

1000

-

-

-

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Triklorobenzen

15,1

2

37,8

5

Deri

204-469-4

121-44-8

Trietilamin

8,4

2

12,6

3

Deri

204-662-3

123-92-2

İzopentilasetat

270

50

540

100

-

204-697-4

124-40-3

Dimetilamin

3,8

2

9,4

5

-

204-826-4

127-19-5

N,N-Dimetilasetamid

36

10

72

20

Deri

205-480-7

141-32-2

n-Butilakrilat

11

2

53

10

-

205-563-8

142-82-5

n-Heptan

2085

500

-

-

-

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzen

100

20

-

-

-

208-793-7

541-85-5

5-Metilheptan-3-on

53

10

107

20

-

210-946-8

626-38-0

1-Metilbutilasetat

270

50

540

100

-

211-047-3

628-63-7

Pentilasetat

270

50

540

100

-
620-11-1

3-Pentilasetat

270

50

540

100

-
625-16-1

Amilasetat, tert

270

50

540

100

-

215-535-7

1330-20-7

Ksilen, (karışım izomerleri, saf)

221

50

442

100

Deri

222-995-2

3689-24-5

Sulfotep

0,1

-

-

-

Deri

231-634-8

7664-39-3

Hidrojen florür

1,5

1,8

2,5

3

-

231-131-3

7440-22-4

Gümüş (Metalik)

0,1

-

-

-

-

231-595-7

7647-01-0

Hidrojen klorür

8

5

15

10

-

231-633-2

7664-38-2

Ortofosforik asit

1

-

2

-

-

231-635-3

7664-41-7

Amonyak (anhidroz)

14

20

36

50

-

231-954-8

7782-41-4

Flor

1,58

1

3,16

2

-

231-978-9

7783-07-5

Dihidrojen selenür

0,07

0,02

0,17

0,05

-

233-113-0

10035-10-6

Hidrojen bromür

-

-

6,7

2

-

247-852-1

26628-22-8

Sodyum azid

0,1

-

0,3

-

Deri

252-104-2

34590-94-8

(2-Metoksimetiletoksi)-propanol

308

50

-

-

DeriFlorürler, inorganik

2,5

-

-

-

-


( * ) 2000 / 39 / EC sayılı Direktifin ekidir. (2006 / 15 / EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir.)
( 1 ) EINECS : Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

( 3 ) Özel işaret : “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.

( 4 ) TWA : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

( 5 ) STEL : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için aşılmaması gereken maruziyet üst

sınır değeri.

( 6 ) mg/m3 : 20 0C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan

maddenin miligram cinsinden miktarı.( 7 ) ppm : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).”
EK – I / C (*)

MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ


EINECS (1)

CAS (2)

Maddenin Adı

Sınır Değer (3)


mg/m3 (4)

ppm (5)

2 005 807

64-19-7

Asetik asit

25

10

2 018 659

88-89-1

Pikrik asit (6)

0.1

-

2 020 495

91-20-3

Naftalin

50

10

2 038 099

110-86-1

Piridin (6)

15

5

2 151 373

1305-62-0

Kalsiyumdihidroksit (6)

5

-

2 152 932

1319-77-3

Krezoller (Tüm izomerleri) (6)

22

5

2 311 161

7440-06-4

Platin (Metalik) (6)

1

-

2 314 843

7580-67-8

Lityumhidrür (6)

0.025

-

2 332 710

10102-43-9

Azotmonoksit

30

25Kalay (Kalay olarak inorganik bileşikleri) (6)

2

-


( * ) 1991 / 322 / EC sayılı Direktifin ekidir. (2006 / 15 / EC sayılı Direktif ile değiştirilmiştir.)
( 1 ) EINECS : Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

( 2 ) CAS : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

( 3 ) Sınır Değer : 8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan değerler.

( 4 ) mg/m3 : 20 0C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada

bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı.

( 5 ) ppm : 1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).

( 6 ) : Sağlığa etkileri konusunda, sınırlı bilimsel veri bulunan maddeler.”

EK – I / D( * )MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ


EINECS (1)

CAS (2)

Maddenin Adı


Sınır Değer

Özel İşaret (3)

TWA (4)

(8 Saat)

STEL (5)

(15 Dak.)

mg/m3 (6)

ppm (7)

mg/m3 (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotin

0,5

-

-

-

Deri

200-579-1

64-18-6

Formik asit

9

5

-

-

-

200-659-6

67-56-1

Metanol

260

200

-

-

Deri

200-830-5

75-00-3

Kloroetan

268

100

-

-

-

200-835-2

75-05-8

Asetonitril

70

40

-

-

Deri

201-142-8

78-78-4

İzopentan

3000

1000

-

-

-

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzen

1

0,2

-

-

Deri

203-585-2

108-46-3

Resorsinol

45

10

-

-

Deri

203-625-9

108-88-3

Toluen

192

50

384

100

Deri

203-628-5

108-90-7

Monoklorobenzen

23

5

70

15

-

203-692-4

109-66-0

Pentan

3000

1000

-

-

-

203-716-3

109-89-7

Dietilamin

15

5

30

10

-

203-777-6

110-54-3

n-Hekzan

72

20

-

-

-

203-806-2

110-82-7

Siklohekzan

700

200

-

-

-

203-815-1

110-91-8

Morfolin

36

10

72

20

-

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metoksietoksi)etanol

50,1

10

-

-

Deri

203-961-6

112-34-5

2-(2-Bütoksietoksi)etanol

67,5

10

101,2

15

-

204-696-9

124-38-9

Karbondioksit

9000

5000

-

-

-

205-483-3

141-43-5

2-Aminoetanol

2,5

1

7,6

3

Deri

205-634-3

144-62-7

Oksalik asit

1

-

-

-

-

206-992-3

420-04-2

Siyanamid

1

0,58

-

-

Deri

207-343-7

463-82-1

Neopentan

3000

1000

-

-

-

215-236-1

1314-56-3

Difosfor pentaoksit

1

-

-

-

-

215-242-4

1314-80-3

Difosfor pentasülfür

1

-

-

-

-

231-131-3
Gümüş (Ag olarak çözünür bileşikleri)

0,01

-

-

-

-Baryum (Ba olarak çözünür bileşikleri)

0,5

-

-

-

-Metalik Krom, İnorganik Krom (II)

Bileşikleri ve İnorganik Krom (III) Bileşikleri ( çözünmez )2


-


-


-


-


231-714-2

7697-37-2

Nitrik asit

-

-

2,6

1

-

231-778-1

7726-95-6

Brom

0,7

0,1

-

-

-

231-959-5

7782-50-5

Klor

-

-

1,5

0,5

-

232-260-8

7803-51-2

Fosfin

0,14

0,1

0,28

0,2

-
8003-34-7

Piretrum (hassasiyete neden olan laktonlardan arındırlmış)

1

-

-

-

-

233-060-3

10026-13-8

Fosfor pentaklorür

1

-

-

-

-


(*) 2006 / 15 / EC Sayılı AB Direktifinin ekidir.
( 1 ) EINECS     : Kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.

( 2 ) CAS           : Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası.

( 3 ) Özel işaret   : “Deri” işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.

( 4 ) TWA          : 8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama.

( 5 ) STEL            : Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için  aşılmaması gereken  maruziyet üst

sınır değeri.

( 6 ) mg/m3              : 20 oC  sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm civa basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan

maddenin miligram cinsinden miktarı.( 7 ) ppm             :  1 m3  havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3).”
Yüklə 252,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin