Esogü Biyoloji Bölümü Ders Bilgi FormuYüklə 62.29 Kb.
tarix21.04.2017
ölçüsü62.29 Kb.
ESOGÜ Biyoloji Bölümü Ders Bilgi Formu


DÖNEM

GÜZ
DERSİN KODU

121115404

DERSİN ADI

FİZYOLOJİ IYARIYIL


HAFTALIK DERS SAATİ

DERSİN

Teorik

Uygulama

Laboratuar

Kredisi

AKTS

TÜRÜ

DİLİ

5

3

0

2

4

7

ZORUNLU ( X) SEÇMELİ ( )

TÜRKÇE

DERSİN KATEGORİSİ

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Biyoloji

[Önemli düzeyde tasarım içeriyorsa () koyunuz.]

Sosyal Bilim

X


DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

YARIYIL İÇİ

Faaliyet türü

Sayı

%

I. Ara Sınav

1

25

II. Ara Sınav

1

25

Kısa Sınav


Ödev

Proje

RaporDiğer (………)YARIYIL SONU SINAVI

Yazılı

1

50

VARSA ÖNERİLEN ÖNKOŞUL(LAR)

Yok

DERSİN KISA İÇERİĞİ

Bu ders kapsamında; hücre fizyolojisi, homeostaz, sinir, hareket, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, duyu ve üreme sistemleri ve fizyolojileri konuları yer alacaktır.

DERSİN AMAÇLARI

Bu dersin amacı öğrencilerin, organların ve organ sistemlerinin çalışma prensiplerini ve işlevlerini öğrenerek canlılık olaylarını kavramalarını, organizmada denge ve eşgüdüm mekanizmalarını anlamalarını sağlamaktır.

DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI

Ders öğrencilerin, organ sistemlerinin kendi içlerinde ve birbirleri ile bağıntılı olarak nasıl çalıştığını bilerek canlılık olaylarını açıklayabilmelerine katkı sağlayacaktır.

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI

1. Hücrenin bileşenleri ile bir bütün halinde işlevsel olduğunu kavrayabilme

3. Organizmayı sistemler bütünü olarak özümseyebilme

4. Organların yapı ve işlevini ilişkilendirebilme

5. Yaşamsal fonksiyonların kontrol ve koordinasyonunda sinir sisteminin rolünü kavrayabilme

6. Dolaşım sistemi ve kalbin hayati rolünü özümseyebilme

7. Solunum sisteminin işlevlerini ve oksijenin önemini kavrayabilme

8. Boşaltım sisteminin yapı ve işlevlerini açıklayabilme

9. Duyu organlarının yapı ve işlevlerini ilişkilendirebilme

10. Üreme sisteminin yapı ve işlevini açıklayabilme


TEMEL DERS KİTABI

Ayhancı A. (2012) Hayvan Fizyolojisi Ders Notları. Eskişehir

YARDIMCI KAYNAKLAR

Guyton A C. (1991) Textbook of Medical Physiology. W.B. Saunders Company, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Doğan A. (Çeviri ed) (1995) Ganong Tıbbi Fizyoloji. Barış Kitabevi, İstanbul

Çağlayan Ş. (1999) Yaşam Bilimi Fizyoloji. Panel Matbaacılık, İstanbul.

Noyan A. (2003) Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. Meteksan, AnkaraRandal D., Burggren, W. And French K. (1997) Animal Physiology. W.H. Freeman and Company, New York

DERSTE GEREKLİ ARAÇ VE GEREÇLER

Projeksiyon cihazı, bilgisayar
DERSİN HAFTALIK PLANI

HAFTA

DERSTE İŞLENEN KONULAR

LABORATUARDA İŞLENECEK KONULAR

1

Fizyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi

Kurbağadan izole edilen sinir-kas preparatının incelenmesi

2

Hücre fizyolojisi, sinirsel ve hormonal kontrol ve homeostaz

Deserebre-spinal kurbağa elde edilmesi

3

Sinir sistemi fizyolojisi

Kurbağada in situ kalp deneyi

4

Sinir sistemi fizyolojisi

Kurbağada çeşitli uyaranlarla hareket fizyolojisinin incelenmesi

5

Kas fizyolojisi

Hemositometrik yöntem ile eritrosit ve lökosit sayımı

6

I. Arasınav, Dolaşım sistemi fizyolojisi

I. Arasınav, Hemositometrik yöntem ile eritrosit ve lökosit sayımı

7

Dolaşım sistemi fizyolojisi

Kolorimetrik (Sahli hemometresi) yöntemle hemoglobin miktarının tayin edilmesi

8

Solunum sistemi fizyolojisi

Solunum fonksiyon testi

9

Sindirim sistemi fizyolojisiı

İnsanda kanama ve pıhtılaşma zamanının ölçülmesi

10

Boşaltım sistemi fizyolojisi

İnsanda kan gruplarının tayin edilmesi

11

II. Arasınav, Boşaltım sistemi fizyolojisi

II. Arasınav, İnsanda kan gruplarının tayin edilmesi

12

Üreme sistemi fizyolojisi

İnsan kanındaki eritrositlerin hemolize olması ve osmotik direncin tayin edilmesi

13

Duyu organları fizyolojisi

İnsan kanı sedimentasyon hızının tayin edilmesi ve kan basıncının (tansiyon) ölçülmesi

14

Duyu organları fizyolojisi

Hematokrit miktarı ve kan parametrelerinin hesaplanması

15,16

Dönem Sonu Sinavi

Dönem sonu sınavı
NO

PROGRAM ÇIKTISI

3

2

1

1

Temel bilimler alanında sahip olduğu bilgi birikimini canlı varlıklar ve ekosistem ile ilgili süreçlere uygular.
X
2

Biyolojik çeşitlilik unsurlarına ait temsilci örneklerin yapı ve organizasyonu ile işlevlerini ilişkilendirir.

X3

Biyolojik çeşitlilik unsurlarını benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırabilir ve korunmasına öncelik verir.X

4

Canlıların çevreleri ile olan etkileşimlerini irdeler.
X
5

Canlı ve çevre kaynaklı problemleri tanımlayabilir ve çözümüne yönelik öneriler getirebilir.
X
6

Biyolojik tabanlı ürün geliştirme ve üretim süreçleri konusunda alternatifler üretebilir.
X
7

Biyolojik tabanlı yöntem kullanan sektörlerde görev alabilecek yetkinliktedir.
X
8

Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin süreçlerde sağlık ve çevre güvenliğine öncelik verir.
X
9

Takım çalışmasına yatkındır.X

10

Bilim ve bilimsel yöntemi rehber edinir ve mesleki etik bilincine sahiptir.
X
11

Etkin biçimde iletişim kurabilir.
X
12

En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri takip edebilecek düzeyde bilir.X

13

Bilgi teknolojilerini yaşamının bir parçası olarak etkin biçimde kullanabilir.X

14

Ülkesel öncelikleri dikkate alarak toplumsal sorumluluk bilinci ile ilgili projelere katkı sağlar.
X
15

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
1:hiç katkısı yok. 2:kısmen katkısı var. 3:tam katkısı var.


Dersin Öğretim Üyesi: İmza: Tarih:

Doç Dr. Adnan AYHANCI


Geri Dön


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə