Fakultə: Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı KafedraYüklə 7,1 Kb.
tarix30.01.2023
ölçüsü7,1 Kb.
#81624
co]rafiya mwellimlik 2
Fakultə:

Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı

Kafedra

Coğrafiya

İxtisas:

Coğrafiya m

Fənn:

Ekologıya ve etrafı muhavıze

Kurs:

II-cı

Semestr:

III


1. Biosfer
2.Atmosferin qurluşu
3. Alternativ enerji mənbələri
4. Turşulu yağışlar
5. Azərbaycanda atmosfer havasının vəziyyəti
6. Ekosistem
7. Atmosferin tərkibi və onun həyatın mövcudluğunda rolu
8. Azərbaycanda iqlim dəyişkənliyi
9. Atmosferi süni çirkləndirən sənaye sahələri
10. Hidrosfer
11. Havanın təbii çirklənmə mənbələri
12. Dünyada suyun istifadəsi
13. Dünyanın torpaq ehtiyatları və istifadəsi
14. Ekologiyanin sahələri və onun strukturu
15. Səhralaşma qlobal ekoloji problemdir
16. Dünyanın müasir landşaftı
17.Torpağın mühavizəsi
18.Latik ekosistemlər (çaylar)
19. Ozon qatının mühavizə yolları
20. Atmosferə atılan tullantıların təmizlənməsi
21. Qurunun suları
22. Atmosferi süni çirkləndirən sənaye sahələri
23. Yer qabığının mineralları və suxurları
24. Torpağın bioloji müxtəlifliyi
24. Meşəsizləşdirmə qlobal ekoloji problemdir
25. Dünya meşələri
26. Azərbaycanın xüsusi mühavizə olunan əraziləri
27. Dünyanın müasir landşaftları
28. Atmosfer havasının radiaktiv maddələrlə çirklənməsi
29. Quru sularının çirklənməsi
30. Su və külək eroziyası
31. Azərbaycanda bioloji müxtəlifliyin qorunması problemi
32. Dünya okeanı və dənizlər
33. Suxurların aşınması
34. Səhralaşma qlobal ekoloji problemdir.
35. Azərbaycanın landşaft komplekslərinin ekoloji qiymətləndirilməsi
36. Dünya okeanının əhəmiyyəti
37. Torpaq əmələgətirən amillər
38. Azərbaycanın meşə örtüyü
39. Dəniz və okeanların qorunması
40. Azərbaycanda göllərin ekoloji vəziyyəti
41. Qoruğun vəzifələri
42. Azərbaycanda meşəsizləşdirmə problemləri
43. Nəqliyyat tullantıları ilə atmosferin çirklənməsi
44. Dünyada suyun istifadəsi
45. Atmosferə atılan tullantıların təmizlənməsi
46. Suyun qlobal dövranı
47. Bitki örtüyünün ətraf mühitə təsiri və insan həyatında rolu
48. Xəzər dənizinin ekoloji problemləri
49. Xüsusi mühavizə olunan ərazilər
50. Parnik (istilik) qazları və onların iqlim dəyişməsinə təsiri
51. Azərbaycanda iqlim dəyişkənliyi
52. Torpaq əmələ gətirən amillər; iqlim, relyef, ana suxur, ölkənin yaşı, bakteriyalar və s.
53. Atmosferin ozon təbəqəsi və onun mühafizəsi.
54. Azərbaycanin “Qırmızı kitab"ı
55. Torpaq haqqında anlayış və dünyanın torpaq ehtiyatları.
56. Ətraf mühitin çirklənməsi və təbii ehtiyatların məhdudiyyətsiz istismarı.
57. Heyvanlar aləmindən səmərəli istifadənin iqtisadi, hüquqi və ekoloji əsasları.
58. Bitki örtüyünün ətraf mühitə təsiri və insan həyatında rolu
59. Suyun fiziki, kimyəvi radioaktiv və bioloji çirklənməsi.
60. Ətraf mühitin çirklənməsi və təbii ehtiyatların məhdudiyyətsiz istismarı.
61. Təbii sərvətlər və onların mühafizəsi.
62. Atmosferin ozon təbəqəsi və onun mühafizəsi.
63. Torpağın münbitliyi, mexaniki, fiziki, kimyəvi və su xassələri.
64. Qrunt və atmosfer sularının ayrı-ayrı növləri və onların paylanmaqanunauyğunluqları, suyun 3 halı
65. Azərbaycan Respublikasında ayrı – ayrı təsərrüfat sahələrinin təbii mühitə təsiri.
66. Ekologiyanın tarixindən əvvəl ətraf mühitin öyrənilməsi.
67. Atmosferin mühafizəsi üzrə Azərbayjan Respublikasının strategiyası.
68. Suyun yaranması haqqında fərziyyələr
69. Ekologiya elmi haqqında anlayış, inkişaf tarixi, əsas məqsəd və vəzifələri.
70. Azərbaycanın ekoloji problemləri.
71. Atmosferin həyatın mövcudluğunda əhəmiyyəti.
72. Torpağın münbitliyi, mexaniki, fiziki, kimyəvi və su xassələri.
73. Azərbaycanda ekologiya elminin tarixi.
74. Ekologiyanın müasir bölmələri və əsas problemləri.
75. Biosferin qorunub saxlanmasının dünyəvi əhəmiyyəti. Ekoloji partlayış
qorxusu
76. Təbii sərvətlər və onların mühafizəsi.
77. Populyasiyanın sıxlığı və biokütləsi.
78. Ekosistem və biogeosenozun mahiyyəti.
79. Biosferdə canlı maddələrin dövranı və əsas funksiyaları.
80. Biosfer və onun tərkibi.
81. Adları «Qırmızı kitab»a düşmüş heyvanlar və onların mühafizəsi.
82. Suyun fiziki, kimyəvi radioaktiv və bioloji çirklənməsi.
83. Torpaq əmələ gətirən amillər; iqlim, relyef, ana suxur, ölkənin yaşı, bakteriyalar və s.
84. Azərbaycanın torpaq tiplərinin xarakteristikası.
85. Biosfer haqqında V.İ.Vernadski təlimi.
86. Azərbaycanın heyvanat aləmi.
87. Azərbayjanın çayları, gölləri və su anbarlarının ekoloji
problemləri
88. Suyun fiziki, kimyəvi xüsusiyyətləri
89. Atmosferin çirklənmə mənbələri.
90. Biosferdə əsas elementlərin oksigenin, suyun, karbonun, azotun, fosforun və s. dövranı.
91. Quruda yaşayan vəhşi məməli heyvanların, quşların, su heyvanlarının, həşəratların mühafizəsi.

92. Suyun fiziki, kimyəvi radioaktiv və bioloji çirklənməsi
93. Torpaqların erroziyası, deflyasiyası və ona qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması
94. Atmosferin ozon təbəqəsi və onun mühafizəsi
95. Ekoloji piramida.
96. Bitkilərdən səmərəli istifadənin iqtisadi, hüquqi və ekoloji əsasları
97. Dünya okeanı, dənizlər və onların ekoloci problemləri.
98. Biosferin qorunub saxlanmasının dünyəvi əhəmiyyəti. Ekoloji partlayış qorxusu
99. Azərbaycanda çay axımının nizamlanması
100. Biosferdə canlı maddələrin dövranı və əsas funksiyaları
101. Heyvanat aləminin təbiətdə və insan həyatında əhəmiyyəti.
102. Azərbayjanın çayları, gölləri və su anbarlarının ekoloji
problemləri.
103. Abiotik amillər.
104. Xəzər dənizinin ekoloji problemləri.
105. Biosferdə qlobal ekoloji böhranlar
106. Azərbaycanın bitki örtüyü.
107. Suyun fiziki, kimyəvi radioaktiv və bioloji çirklənməsi.
108. Meşəsizləşdirmə qlobal ekoloji problemdir.
109. Kür və Araz çaylarının ekoloji problemləri
110. Ekoloji piramida.
111. Ekosistem və biogeosenozun mahiyyəti.
112. Biçənəklərin, çəmənliklərin, su biktilərinin və otlaqların mühafizəsi
113. Yaşama yeri və ekoloji mövqe anlayışı.
114. Dəniz sahillərinin və daxili dənizlərin ekoloji problemləri
115. Azərbayjanın çayları, gölləri və su anbarlarının ekoloji problemləri.
116. Torpaq əmələgətirən amillər.
117. Təbii və antropogen ekosistemlər haqqında.
118. İnsanın yer qabığına təsiri
119. Milli parklar
120. Dünya okeanı, dənizlər və onların ekoloji problemləri.
121. Bitki örtüyünün qısa xarakteristikası.
122. Təbii və antropogen ekosistemlər haqqında.
123. Yer qabığının mineralları və suxurları
124. Azərbaycanın meşə örtüyü
125. Respublikamızda su ehtiyatları, yeraltı və yerüstü sular.
125. Bitki örtüyünün ətraf mühitə təsiri və insan həyatında rolu.
126. Ekologiyanın müasir bölmələri və əsas problemləri, digər elmlərlə qarşılıqlıəlaqəsi. Ekologiyanın təcrübi əhəmiyyəti
127. Azərbaycanın əsas ekoloji problemləri. Bu problemlərin dünya ölkələri ilə bağlılığı
128. Suyun yaranması haqqında fərziyyələr
129. Ekoloji piramida.
130. Heyvanat aləminin təbiətdə və insan həyatında əhəmiyyəti.
131. Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarlarının ekoloji problemləri
132. Biosferin qorunub saxlanmasının dünyəvi əhəmiyyəti. Ekoloji partlayış qorxusu.
133. Azərbaycanda çay axımının nizamlanması
134. Heyvanat aləminin təbiətdə və insan həyatında əhəmiyyəti
135. Azərbaycanın çayları, gölləri və su anbarlarının ekoloji problemləri
136. Abiotik amillər.
137. Ekologiyanın müasir bölmələri və əsas problemləri, digər elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi. Ekologiyanın təcrübi əhəmiyyəti.
138. Xəzər dənizinin ekoloji problemləri.
139. Biosferdə qlobal ekoloji böhranlar
140. Ekoloji piramida.
Yüklə 7,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin