Hədəf kursları Hədəf kursları Hədəf kurslarıYüklə 318,32 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü318,32 Kb.
#41941
tarixHədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

HƏDƏF KURSLARI”Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tel.: (055) 401-43-83

Talıblı küçəsi, 27 A E-mail: imtahanmerkezi@gmail.com

_____ № 3 « 26 » oktyabr 2018-ci il


2018-2019-cu tədris ili üçün Müəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) imtahanı üzrə

Tarix fənn proqramı


İmtahanlar

Mövzu

MQT 1

İbtidai icma cəmiyyəti. Azərbaycan ərazisində ilk tayfa ittifaqları və dövlət qurumları. İlk Azərbaycan dövləti – Manna. Azərbaycan e.ə. VII–IV əsrlərdə. VI sinif Az. Tarixi 1-13

İbtidai İcma cəmiyyəti. Qədim Misir və Mesopotamiya dövlətləri. Qədim İran. VI sinif Ümumi Tarix 1-13

Atropatena dövləti. Albaniya dövləti. Mədəniyyət. VI sinif Az. Tarixi 14-20.

Hindistan. Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin. VI sinif Ümumi Tarix 14.15.16Azərbaycan Sasanilər dövründə. Girdman dövləti. Cavanşir. Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibinə daxil olması. Xilafətin Azərbaycandakı siyasəti. Babək. VI sinif Az. Tarixi 21-24. VII sinif Az. Tarixi 1-5

Qədim Yunanıstan. Qədim Roma. Mədəniyyət. VI Ümumi Tarix 17-23Feodal dövlətlər. Erkən orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat. Mədəniyyət VII Az. Tarixi 6-11

Qafqaz. Ön Asiya, Hindistan, Çin, Türk dövlətləri. Türk Cəmiyyətinin qurluşu. VII Umumi Tarix 1-3, 4, 5, 7, 8, 10.

MQT 2

Azərbaycan və Səlcuqlar. Atabəylər dövləti. Şirvanşahlar XI-XIV əsrlərdə. İntibah mədəniyyəti. VII sinif Az. Tarixi 12.13.14

Ərəblər. İslam dini. Xilafət. Qərbi Avropa. VII Ümumi Tarix 6.7.15.Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində. Azərbaycan Cəlairilər və Teymurilərin hakimiyyəti dövründə. Qaraqoyunlu dövləti. VII Az. Tarix 15-17.20

Bizans imperiyası və slavyanlar. Mədəniyyət. Səlcuq və Osmanlı imperiyaları. VII Ümumi Tarix 9,12,14,16Ağqoyunlu dövləti. Şirvanşahlar dövləti XIV əsrin sonları-XV əsrin əvvllərində .Şəki hakimliyi. XIII-XV əsrlərdə mədəniyyət. VII sinif Az. Tarixi 18.19.21.23

Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu. Teymurilər dövləti. VII sinif Ümumi Tarix 11,13Ərdəbil hakimliyi. Səfəvilər dövlətinin yaranması və yüksəlişi. Səfəvilər dövləti XVI əsrin son rübündə. VII sinif Az. Tarixi 22.24,25,26. VIII sinif 1

Hindistan və Çin. Şərqə doğru səlib yürüşləri. Avropada şəhərlərin inkişafı. VII Ümumi Tarix 4, 10, 17,18MQT 3

Səfəvilər dövləti Şah I Abbasın hakimiyyəti illərində. Səfəvilər XVII əsrin ikinci yarısı-XVIII əsrin əvvəllərində. Az.ərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri. Səfəvilər dövründə mədəniyyət. VIII Az. Tarixi 2-10.

Qərbi Avropada mərkəzləşmiş dövlətlərin yaranması. Mədəniyyət. VII Ümumi Tarix 19.20.24Azərbaycan torpaqlarının azad olunması uğrunda mübarizə Nadir şah. Quba xanlığının birləşdirmə siyasəti. VIII Az. Tarixi 11.12.13 (III,IV)

Avropada reformasiya. İlk burjua respublikası. VII Ümumi Tarix 21.23Şəki xanlığı. Car-Balakən camaatlığı. Qarabağ xanlığı. Naxçıvan və İrəvan xanlıqları. Cənub xanlıqları. VIII Az. Tarixi 13(İ.II.V) 14.15.16. 17

İngiltərə və Fransa. VIII Ümumi Tarix 13. 15Ağaməhəmməd şah Qacarın mərkəzləşdirmə siyasəti. Xanlıqlar dövründə sosial-iqtisadi həyat. Xanlıqlar dövründə mədəniyyət. VIII Az. Tarixi 18(I.II)19.20.21

Böyük Coğrafi kəşflər. ABŞ-ın yaranması. VII Ümumi Tarix 22. VIII Ümumi Tarix 14.MQT 4

Azərbaycan torpaqlarının işğalına başlanması. Cənubi Qafqaz uğrunda Rusiya Qacar müharibələri. VIII Az. Tarixi 22-29

Rusiya dövləti. Osmanlı dövləti. VIII Ümumi Tarix 8.16Müstəmləkə idarə üsulu və onun sosial iqtisadi siyasi həyata təsiri. XIX əsrin 40-cı illərində Şimali Azərbaycanda keçirilən islahatlar. IX Az. Tarixi 1.2.3.4

Çin. Hindistan. VII Ümumi Tarix 10. VIII Ümumi Tarix 4.5Kapitalizmin inkişafı. Şimali Azərbaycanda iqtisadi inkişaf. Müstəmləkəçilik əleyhinə çıxışlar. Millik demokratik hərəkat. İX Az. Tarixi 5-10.14.15.16

Mərkəzi Asiya. Mədəniyyət . VII Ümumi Tarix 7.9.10.11.12.17Çarizmin milli qırğın siyasəti. Şimali Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi illərində. Cənubi Azərbaycan XIX-XX əsrin əvvəllərində. Məşrutə hərəkatı. Azərbaycan mədəniyyəti XIX-XX əsrin əvvəllərində. IX Az. Tarixi 11.12.13.17.18.19.

VIII Ümumi Tarix -1.2.3.6MQT 5

Şimali Azərbaycan Rusiya imperiyasının dərin siyasi böhranı dövründə. Bakı Sovetinin azərbaycanlılara qarşı soyqrımı siyasəti. Şimali Azərbaycan milli dövlətçiliyinin bərpası və möhkəmləndirilməsi yolunda. IX Az. Tarix 20.21.22.23

ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa XIX-XX əsrin əvvəllərində. IX Ümumi Tarix 4.7.Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin daxili, xarici siyasəti. AXC-nin süqutu. Cənubi Azərbaycan 1917-1920-ci illərdə. IX Az. Tarixi 24.25.26.27.28

Almaniya və İtaliya. Rusiya. Osmanlı imperiyası IX Ümumi Tarix 1.2.5.6.Bolşevik istilası və onun nəticələri. Ərazi bütövlüyünün pozulması. Bolşeviklərin sosial-iqtisadi və mədəni islahatları. Sovet totalitar rejimin təşəkkülü. Kütləvi represiyyalar. IX Az. Tarixi 29-36

İran, Hindistan, Çin və Yaponiya. IX Ümumi Tarix 1.3.Azərbaycan İkinci Dünya müharibəsi illərində. Cənubi Azərbaycan 1920-1940-cı illərdə. 21 Azər hərəkatı. Azərbaycan SSR XX əsrin 40-cı illərinin ortaları 60-cı illərdə. İdarəçiliyin möhkəmləndirilməsi. 70-80-ci illərdə sosial-iqtisadi uğurlar. IX Az. Tarixi 37-42

XIX-XX əsrin əvvəllərində dövlətlərarası münasibətlər. Birinci dünya müharibəsi. Mədəniyyət. IX Ümumi Tarix 8.9MQT 6

Yenidənqurma və aşkarlıq. Xalq hərəkatı. Cənubi Azərbaycan İran İslam İnqilabı və sonrakı dövrdə. XX əsrin 40-80-ci illərində mədəniyyət. IX Az. Tarixi 43-46

Versal-Vaşinqton sistemi. ABŞ Böyük Britaniya və Fransa. IX Ümumi Tarix 10.12Dövlət müstəqilliyinin bərpası.Birinci Qarabağ müharibəsi. Xocalı soyqrımı. IX Az. Tarixi 47-49

Almaniya, İtaliya və SSRİ. Türkiyə.İran. IX Ümumi Tarix 11.13.14Müstəqilliyin ilk addımları. Hakimiyyət uğrunda çəkişmələr. Mili Qurtuluş. IX Az. Tarixi 50.51

Asiya ölkələri. XX əsrin 20-30 cu illərində dövlətlərarası münasibətlər. İkinci Dünya müharibəsi. Faşist blokunun üstünlüyü. IX Ümumi Tarix 15.16Hüquqi islahatlar və demokratik dövlət quruculuğu. XX əsrin 90-cı illərində həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti. IX Az. Tarixi

Müharibədə dönüş və faşist blokunun məğlubiyyəti. Mədəniyyət. ABŞ. Qərbi Avropa ölkələri. IX Ümumi Tarix 16.17.18ÜQT 1

Yeni miniliyə yeni liderlə. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müsir mərhələdə. Mədəniyyət. IX Az. Tarixi 52-54

SSRI və Şərqi Avropa ölkələri. Türkiyə və İran. IX Ümumi Tarix 19.20.21.22Hindistan Pakistan və Ərəb ölkələri. IX Ümumi Tarix 22.23

Çin, Yaponiya, Koreya. IX Ümumi Tarix 24

Soyuq müharibə dövrü. Müasir dövrdə dövlətlərarası münasibətlər. Mədəniyyət. IX Ümumi Tarix 25.26.

ÜQT 2

MQT 1 və MQT 2 mövzularının təkrarı

ÜQT 3

MQT 3 və MQT 4 mövzularının təkrarı

ÜQT 4

MQT 5, MQT 6 və ÜQT 1 mövzularının təkrarı


Elm və Tədris işləri üzrə direktor: Elxan Nəcəfov
Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kursları

Hədəf kurslarıYüklə 318,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin