İFİsef ® 500mq, 1000mq inyeksiya məhlulu hazırlamaq ücün tozYüklə 31,86 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.05.2017
ölçüsü31,86 Kb.
#16871

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat  

(xəstələr üçün) 

 

 

İFİSEF ®

   500mq, 1000mq     inyeksiya məhlulu hazırlamaq ücün toz 

IFICEF 


®

 

 Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adi: Ceftriaxone 

 

Tərkibi İfisef 500mq 

Təsiredici maddə: 500 mq seftriaksona ekvivalent miqdarda seftriaksonun natrium duzunun tozu; 

İfisef 1000mq 

Təsiredici maddə: 1000 mq seftriaksona ekvivalent miqdarda seftriaksonun natrium duzunun tozu. 

 

Farmakoterapevtik qrupu 

Sefalosporin qrupu antibiotiki 

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri Farmakodinamikası 

Seftriakson geniş antimikrob təsir spektrinə malik olub, qrammüsbət və qrammənfi aerob və  bəzi anaerob 

bakteriyalara təsir göstərir. Seftriakson qrammüsbət və qrammənfi bakteriyaların betalaktamaza, 

penisillinaza, sefalosporinaza fermentlərinə qarşı yüksək davamlılığa malikdir. Təcrübədə  aşağıdakı 

mikroorqanizmlərə qarşı yüksək həssaslıq göstərir: 

Qrammənfi aeroblar: 

Enterobacter aerogenes 

Enterobacter cloacae 

E. coli 

H. influenzae (ampisillinə davamlı ştamlar da daxil olmaqla) 

H. parainfluenzae 

Klebsiella spp. 

N. meningitidis 

P. mirabilis 

P. vulgaris 

Morganella morganii 

S. Marcescens 

Ps. aeruginosa 

Qrammüsbət aeroblar: 

Staph. aureus 

Staph. epidermidis 

(Qeyd: metisillinə rezistent stafilokokklar bütün sefalosporinlərə, o cümlədən seftriaksona qarşı da davamlıdır) Strep. pyogenes (A qrup beta-hemolitik) 

Strep. agalactiae (B qrup streptokokklar) 

Strep. pneumoniae 

Anaeroblar: 

Bacteroides spp., Clostridia (lakin CI. difficile ştamlarının çoxu rezistentdir) 

 

Həssaslığın yoxlanması üçün disklər 

Diskin konsentrasiyası 30mkq seftriaksona bərabərdir. 

Zonanın ölçüsü: Həssaslıq dərəcəsi: 

18 mm və çox - mikroorqanizm yüksək dərəcədə həssasdır; 

14-17 mm - məhdud dərəcədə həssasdır, yəni yüksək dozalar (gündə 4qr) tətbiq edildikdə və ya infeksiya 

antibiotikin yüksək konsentrasiyası olan mayelərlə (məs. sidik) məhdudlaşırsa;  

13 mm və az - mikroorqanizm rezistentdir. 

 

Farmakokinetikası 

Sorulması: 

Əzələ daxilinə yeridildikdən sonra 100% sorulur. 500mq (ve ya 1000mq) seftriaksonu sağlam insanlara 

yeritdikdən sonra plazmada aşağıdakı konsentrasiyalar müşahidə olunur: 

30 dəq – 30 mq/l (40 mq/l) 

1 saat – 41 mq/l (68 mq/l) 

2 saat – 43 mq/l (76 mq/l) 

4 saat – 39 mq/l (68 mq/l) Paylanması: 

Seftriakson plazma zülalları ilə qeyri-sabit birləşmələr  əmələ  gətirir.  Əksər qrammüsbət bakteriyaların 

fəaliyyətini ləngidən dozalarda beyin qabığında, irin mayesində, sinovial, prostat, plevra mayelərində təsadüf 

edilir. Seftriakson həmçinin suluq və peritoneal mayeyə, sümük, əzələ, salpingeal toxumalara da nüfuz edir. 

Seftriakson ana südü ilə xaric olunur. Öddə də böyük qatılıqda olur. Yarımparçalanma dövrü 6-9 saatdır.  

Xaric olması: 

Əsasən (40-60%) sidiklə, bir hissəsi isə (11-65%) ödlə xaric olur. 

 

İstifadəsinə göstərişlər 

Aşağı tənəffüs yollarının iltihabı: 

Etiologiyası - Strep. pneumoniae və EnterococciStaph. Aureus, H. İnfluenzae, H. parainfluenzae, Klebsiella spp., (K. Pneumoniae daxil olmaqla), E. coli, E. aerogenes, P. Mirabilis  S. marcescens istisna olmaqla 

digər Streptococc-lar. 

Dəri və dəri strukturlarının infeksiyaları: 

Etiologiyası - Staph. epidermidis, Streptococci (Enterococci-lar istisna olmaqla), E. cloacaeKlebsiella spp, P. mirabilis və Ps. aeruginosa

Sidik yollarının infeksiyaları: 

Etiologiyası - E. coli, P. mirabilis, P. vulgaris, M. morgani, Klebsiella spp., K. Pneumoniae, Ps. aeruginosa.  

Ağırlaşmamış qonoreya - servikal / uretral / rektal: 

Etiologiyası - penisillinaza istehsal edən ştammlar da daxil olmaqla N. gonorrhoeae 

Çanaq üzvlərinin iltihabi xəstəlikləri: 

Etiologiyası - N. gonorrhoeae 

Bakterial septisemiya 

Etiologiyası - S. aureus, Strep. pneumoniae, E. coli, H. influenzae və K. pneumoniae. 

Sümük və oynaq infeksiyaları: 

Etiologiyası - S. aureus, Strep. pneumoniae, Streptococci (Enterococci-lar istisna olmaqla), E. coli, P. 

mirabilis, K. pneumoniae, Enterobacter spp. 

Qarın boşluğu orqanlarının infeksiyaları: 

Etiologiyası - E. coli, K. pneimoniae. 

Meningit: 

Etiologiyası - N. influenzae, N. meningitidis, Strep. pneumoniae, Staph. epidermidis  E. coli. 

 

Əks göstərişlər 

Sefalosporin qrupu antibiotiklərinə qarşı həssaslıq. Qeyd: 

Bu preparatı penisillinə qarşı həssaslığı olan xəstələrə ehtiyatla təyin etmək lazımdır.  

Sefalosporin qrupu və ya digər geniş spektrli antibiotiklərin istifadəsi zamanı psevdomembranoz kolitin 

meydana gəlmə  təhlükəsi olduğu üçün, antibiotikin təsirindən diareya inkişaf edən xəstələrdə 

psevdomembranoz kolitin olub-olmamasını öyrənmək lazımdır. 

Geniş spektrli antibiotiklərlə müalicə bağırsaq mikroflorasını  dəyişərək klostridiyaların artmasına səbəb ola 

bilər. 

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Siçanlar üzərində aparılan təcrübələr zamanı adi insan dozasından 20 dəfə çox miqdar yeridilsə də İfisefin 

heç bir embrionotoksik, fetotoksik və ya teratogen təsiri aşkar edilməyib. Buna baxmayaraq, hamilə 

qadınlarla kifayət qədər təcrübə aparılmadığı üçün yalnız vacib göstəriş olduqda istifadə etmək olar. 

 

İstifadə qaydası və dozası 

Yalnız əzələdaxili inyeksiyalar üçün! 

Böyuklər üçün adi doza gündə 1 - 2 dəfə 1q və ya 2q-dır. Ümumi sutkalıq doza 4,0 q-dan çox olmamalıdır. 

Seftriaksonun istifadəsi məqbul bakterioloji cavab alındıqdan və qızdırma normaya düşdükdən sonra 72 saat 

davam etdirilməlidir. 

Seftriaksonu 1% lidokain məhlulunda həll edib ağrı hissiyyatını maksimum azaltmaq üçün əzələ daxilinə 

dərinə yeritmək lazımdır. Qonoreyada: 

250mq-lıq birdəfəlik inyeksiyalar məsləhət görülür. Strep. pyogenes -in törətdiyi infeksiyalarda, müalicə 10 gün davam etdirilir. 

Yenidoğulmuşlar və körpə uşaqlar üçün sutkalıq doza 20-80 mq/kq-dır. 

Meningitdən başqa, uşaqlarda digər ağır infeksiyalar zamanı doza sutkada 50mq/kq-dır. Böyrək və ya 

qaraciyər funksiyasının pozğunluğunda dozanın korreksiyasına ehtiyac yoxdur. Lakin, böyrək funksiyasının 

ağır pozğunluğunda (məs.: dializ) və ya eyni zamanda böyrək və qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə, 

preparatın qan zərdabında miqdarına nəzarət etmək lazımdır.  

 

Məhlulun hazırlanmasına dair göstərişlər 

Əzələ daxilinə yeritmək üçün 500mq preparat 2ml, 1000mq preparat isə 3,5ml 1%-li lidokain məhlulunda həll 

edilir. 

 

Əlavə təsirləri 

Ümumilikdə seftriakson ağırlaşmalar vermir. Kliniki təcrübələr zamanı seftriaksonla müalicə ilə əlaqəli olan və 

ya bununla heç bir əlaqəsi olmayan aşağıdakı reaksiyalar müşahidə olunub: 

1) Yerli reaksiyalar 

 

 ağrı, indurasiya, inyeksiya nahiyəsində ağrı (1%), 

nadir hallarda flebit, qaşınma, 

qızdırma, üşütmə (1%). 

2) Hemotoloji reaksiyalar 

 

eozinofiliya (6%), trombositoz (5,1%), leykopeniya (2%), anemiya, neytropeniya, 

limfopeniya, trombisitopeniya (1%). 

3) Mədə bağırsaq traktı 

  diareya 

(2,7%), 

ürəkbulanma, qusma (1%). 

4) Qaraciyər reaksiyaları   AST-nin 

artması (3,1%) 

ALT-nin artması (3,3%) 

qələvi fosfotaza göstəricisinin artması (1%). 

5) Böyrək reaksiyaları 

  qanda 


sidik 

cövhəri azotu göstəricisinin artması (1,2%), 

kreatinin göstəricisinin artması (1%). 

6) 


MSS 

    baş ağrısı, başgicəllənmə (1%). 

7) Sidik-cinsiyyət sistemi 

    reaksiyaları   

 

 

moniliaz (kandidoz), vaginit (1%).  

Buraxılış forması 

500mq-a ekvivalent seftriakson-Na tozu və 1%-li 2ml inyeksiya üçün lidokain hidroxlorid məhlulu içlik vərəqə 

ilə birgə karton qutuya qoyulur;

1000mq-a ekvivalent seftriakson-Na tozu və 1%-li 4ml inyeksiya üçün lidokain hidroxlorid məhlulu içlik 

vərəqə ilə birgə karton qutuya qoyulur. 

 

Saxlanma şəraiti 

Seftriaksonu steril toz halında 25ºC-dən aşağı temperaturda, qaranlıq və  uşaqların  əli çatmayan yerdə 

saxlamaq lazımdır. 

Hazırlanmış İfisef məhlulu 25ºC temperaturda 24 saat, soyuducuda 4ºC-də 3 gün öz keyfiyyətini saxlayır. 

Donmuş məhlulları otaq temperaturunda isitmək, məhlulun artıq qalmış hissəsini isə atmaq lazımdır. Təkrar 

dondurmaq olmaz. Seftriakson məhlulunu digər mikrob əleyhinə vasitələrin məhlulları ilə qarışdırmaq olmaz. 

 

Yararlılıq müddəti 

2 ildir.  

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Həkim resepti əsasında buraxılır. 

 

 

İstehsalçı  

 

Yunik Farmasyutikal Laboratoriz  

(«C.B.Xemikals & Farmasyutikals MMC» - nin bölməsi) 

– firması tərəfindən istehsal olunmuşdur. 

Hindistan, Mumbay 400 030, Vorli, Hind Sikl Rod, Nilam Sentr. 

   ® - ticarət nişanı 

 

                          Azərbaycanda rəsmi distribyutor                           «TETRADA» MMC - dir. 

AZ1102, 20Yanvar küçəsi,14; Bakı, Azərbaycan 

Теl.: (+994 12) 431-59-24, 431-05-41 

Faks: (+994 12) 430-80-51 

 Е-mail: info@tetrada-az.com 

                          www.tetrada-az.com  

Document Outline

  • Əlavə təsirləri 
    • Saxlanma şəraiti 

Yüklə 31,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə