İK yönetiminin ulaşmak istediği iki temel amaç vardırYüklə 1,28 Mb.
tarix25.01.2017
ölçüsü1,28 Mb.
#6490

İK yönetiminin ulaşmak istediği iki temel amaç vardır:

  • İK yönetiminin ulaşmak istediği iki temel amaç vardır:
  • Aslında her iki amaç da birbirine bağılıdır. İş yaşamının kalitesinin artırılması işgörenlerin verimliliklerinin artırılmasına bağlıdır.


Bir işletmede,

 • Bir işletmede,

  • İşten ayrılanlar fazlaysa,
  • İş kazaları ve meslek kazaları çok oluyorsa,
  • Devamsızlık oranı yüksekse,
  • Bozuk ve fireli mal üretimi çoksa,
  • Toplu sözleşmeler sorunlu oluyorsa,
  • Çalışanlar tatminsiz ve moralsiz ise
  • İnsan Kaynaklarına ilişkin önemli sorunlar var demektir.


İşletmeler hem ulusal hem de uluslar arası rekabet koşulları altında varlıklarını sürdürebilmek için etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yerine getirmek,

  • İşletmeler hem ulusal hem de uluslar arası rekabet koşulları altında varlıklarını sürdürebilmek için etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yerine getirmek,
  • İleriyi görebilmek,
  • Yaratıcı olmak,
  • Teknolojiyi yakalamak,
  • Girdi maliyetlerini azaltmak zorundadırlar.
  • YAŞAMSAL FAALİYETLERİ KİM YERİNE GETİRECEK ?


Emek (işgören), sermaye ve hammadde gibi üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan birisidir. Ancak, diğer üretim araçlarının sağlanması ve kullanımı işgören faktörüne bağlıdır.

  • Emek (işgören), sermaye ve hammadde gibi üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan birisidir. Ancak, diğer üretim araçlarının sağlanması ve kullanımı işgören faktörüne bağlıdır.
  • İşgöreni (emeği) diğer üretim faktörlerinden ayıran bir başka özellik, çalışanların düşünen, etkilenen sosyal bir varlık olmasıdır.


İşletmelerin en büyük maliyet kalemi, işgören giderleridir.

  • İşletmelerin en büyük maliyet kalemi, işgören giderleridir.
  • İşgören de para ve teçhizat gibi bir üretim aracıdır.
  • Sosyal varlık olması nedeniyle diğer üretim araçlarından farklıdır.
  • İnsanı çalıştırmak her zaman kolay değildir.
  • İşletmelerin kuruluş nedeni de, temel faktörü de insandır.
  • İşletmelerde insana yönelik kararlarda hata payının en aza indirilmesi gerekir.


Çalışanlar nasıl etkin ve verimli çalıştırılacak?

  • Çalışanlar nasıl etkin ve verimli çalıştırılacak?
  • İşletmenin yaşamı nasıl garanti altına alınacak?
  • İşgörenler nasıl daha iyi çalıştırılacak?
  • Yaptıkları işten tatmin olmaları nasıl sağlanacak?
  • Nasıl bir yol ve yöntem izlenecek?


1940’larda işletmelerin personel bölümleri örgütün en alt düzeyinde işgörenlerin kayıtlarını tutan küçük bir birim konumundaydı.

  • 1940’larda işletmelerin personel bölümleri örgütün en alt düzeyinde işgörenlerin kayıtlarını tutan küçük bir birim konumundaydı.
  • 2. Dünya Savaşı sonrasında işletmelerin personel bölümleri işletmeye nitelikli personel kazandırmaya ve işgörenleri işletmede tutma çabalarına başladılar.
  • 1960’larda ve 1970’li yılların başında çıkarılan ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen yasalar işletmelerde personel bölümlerinin önemini artırdı.


Personel yöneticilerinin birer uzman olmaları gereği ortaya çıktı.

  • Personel yöneticilerinin birer uzman olmaları gereği ortaya çıktı.
  • 1980’li ve 1990’lı yıllarda işgörenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ile işletmelerin amaçlarına ulaşması arasındaki ilişkinin farkına varıldı.
  • Sonuçta, personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimine geçildi.


Ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeleri,

  • Ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeleri,
  • Yetişkin insan gücünde gözlenen artış,
  • Sendikacılığın gelişimi,
  • Çalışma koşullarını düzenleyen yasaların yürürlüğe girmesi,
  • İşgörenlerin eğitim ve kültür düzeylerinin yükselmesi,
  • Refah seviyesinin artışı,
  • İstek ve beklentilerde değişiklikler olması,
  • Kadınların iş hayatına girmesidir.


Ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeleri,

  • Ülkelerin ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeleri,
  • Yetişkin insan gücünde gözlenen artış,
  • Sendikacılığın gelişimi,
  • Çalışma koşullarını düzenleyen yasaların yürürlüğe girmesi,
  • İşgörenlerin eğitim ve kültür düzeylerinin yükselmesi,
  • Refah seviyesinin artışı,
  • İstek ve beklentilerde değişiklikler olması,
  • Kadınların iş hayatına girmesidir.


Yönetimin örgütsel amaçları çalışanları aracılığıyla elde etme imkanı bulması,

  • Yönetimin örgütsel amaçları çalışanları aracılığıyla elde etme imkanı bulması,
  • İnsanların tüm kapasite ve potansiyellerinden yararlanılması,
  • Çalışan niteliklerinin yükseltilmesi yoluyla kendilerinin ve örgütün performansının arttırılması,
  • Çalışanların örgütün amaçlarına katkıda bulunmak için daha fazla kendilerini vermelerinin sağlanması,
  • İK’nin örgütsel amaçlar doğrultusunda en verimli biçimde kullanılmasının sağlanması,
  • Çalışanların beklentilerinin karşılanması ve mesleki bakımdan gelişmelerinin sağlanması,


İK politikaları ile işletme planlarının bütünleştirilmesi ve uygun işletme kültürünün yerleştirilmesi ya da işletme kültürünün yeniden biçimlendirilmesi,

  • İK politikaları ile işletme planlarının bütünleştirilmesi ve uygun işletme kültürünün yerleştirilmesi ya da işletme kültürünün yeniden biçimlendirilmesi,
  • İşletmenin amaçlarına yönelik işe alım politikalarının geliştirilmesi,
  • Çalışanların gizli yaratıcılıklarını ve enerjilerini uyaracak ortamın hazırlanması,
  • Yenilik, takım çalışması, TKY benzeri uygulamalarının gerçekleştirilebileceği bir ortamın oluşturulması,
  • Mükemmeli arayış doğrultusunda esneklik gösterme isteğinin cesaretlendirilmesi.


Üst yönetime özgü bir etkinliktir.

  • Üst yönetime özgü bir etkinliktir.
  • Çevredeki değişimlere uyum sağlama gereğini ve işletme ile personel politikalarının bütünleştirilmesini vurgular.
  • İşe alım politikalarına ve uygulamalarına kapsamlı ve tutarlı bir yaklaşım benimsenmesini getirir.
  • Güçlü işletme kültürlerine inanç ve değerlere önem verilir.
  • Çalışanların tutum ve davranış özelliklerine önem verilir.
  • Organizasyon ilkeleri esnek rollere ve daha fazla takım çalışmasına dayalı bir şekilde organik ve merkezcil olmayan ilkelerdir.
  • Ödüller, performansa, uzmanlığa ve beceriye göre farklılaşır.


Çalışanların moral, motivasyon ve verimlilik konularındaki sorunlarını teşhis etmek ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

  • Çalışanların moral, motivasyon ve verimlilik konularındaki sorunlarını teşhis etmek ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak,
  • Çalışanlarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yön göstermek,
  • İşletmenin yönetim felsefesinin ve iş stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak.


Planlama (işgücü planları ve programları, iş analizleri)

  • Planlama (işgücü planları ve programları, iş analizleri)
  • Kadrolama (bulma, seçme, yerleştirme)
  • Değerleme ve Ödüllendirme (değerleme, temel ücret, özendirici sistemler, ödüller)
  • Yetiştirme ve Geliştirme (eğitim ve yetiştirme, kariyer planlaması)
  • Endüstri İlişkileri (toplu pazarlık, işgören hakları)
  • Koruma ve Geliştirme (iş güvenliği, işgören sağlığı, iş yapımının kalitesi, veri toplama ve kullanma)


İç çevre faktörleri

  • İç çevre faktörleri
   • Bireysel nitelikler
   • İş nitelikleri
   • Bireylerarası ilişkiler
   • Örgütsel özellikler
  • Dış çevre faktörleri


İK Yönetiminin örgüt içindeki rolü,

  • İK Yönetiminin örgüt içindeki rolü,
   • İşgörenlerin motivasyonunu ve verimini yükseltecek bir ortamın yaratılması
   • Bu ortamın korunup geliştirilmesi için gerekli politikaların oluşturulması
   • Teknik bilgilerin sağlanması
  • İK Yönetimi örgüt içinde “Kurmay” (yardımcı, danışman) konumundadır.


Yetki : Bir görevin yapılmasını başkalarından isteme hakkıdır.

  • Yetki : Bir görevin yapılmasını başkalarından isteme hakkıdır.
  • 3 tür yetki vardır:
   • Komuta yetkisi
   • Kurmay yetki (Örneğin, Yönetim Danışmanı)
   • İşlevsel (fonksiyonel) yetki (Örneğin, İKY)


Üst yönetim İKY’ye önem vermelidir.

  • Üst yönetim İKY’ye önem vermelidir.
  • Üst yönetim İK’nin etkinliğini artıracak politika ve hedefler belirlemelidir.
  • Bu politikalar ve hedefleri uygulayacak olanlar emir-komuta yöneticileridir.
  • İKY ile diğer yöneticiler arasında sürekli bir iletişim ve işbirliğine ihtiyaç vardır.


İşletmenin amaç ve hedeflerine uygun İK politikaları hazırlamak ve üst yönetimin onayına sunmak,

  • İşletmenin amaç ve hedeflerine uygun İK politikaları hazırlamak ve üst yönetimin onayına sunmak,
  • Saptanan politikalara uygun programlar hazırlamak, çalışmaları yürütmek ve denetlemek,
  • İK ile ilgili gelişmeleri izlemek ve uygulamak,
  • İKY işlevlerinin teknik ve rutin yanlarını işlevsel yetkiyle üstlenerek diğer yöneticilerin iş yükünü hafifletmek.
Yüklə 1,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin