İshal, dışkının sıvı içeriğinin artması ve hızla boşaltılmasıdır. İshal, dışkının sıvı içeriğinin artması ve hızla boşaltılmasıdırYüklə 445 b.
tarix07.01.2017
ölçüsü445 b.İshal, dışkının sıvı içeriğinin artması ve hızla boşaltılmasıdır.

 • İshal, dışkının sıvı içeriğinin artması ve hızla boşaltılmasıdır.

 • Dışkılama alışkanlığı kişiden kişiye değişir.

 • Bir günde 2-3 kez, üç günde 1 kez normal dışkılama olarak kabul edilir.

 • Günlük dışkı ağırlığı 100 – 200 gr/gün

 • Dışkı su içeriği 0,3 lt’yi aşarsa ishal oluşur.

 • Osmotik İshaller

 • Sekretuvar İshaller

 • Mukozal hasara bağlı ishaller

 • Motilite bozukluğuna bağlı ishallerBarsak lümeninde fazla miktarda osmotik

 • Barsak lümeninde fazla miktarda osmotik

 • aktif emilmeyen madde bulunmasında

 • oluşur.

 • Dışkı osmolalitesi ile plasma

 • osmolalitesi arasında 100 mOsm’den

 • fazla bir “osmotik gap” vardır.

 • Açlıkta durması en önemli özelliğidir.İnfeksiyonlar; enterotoksijenik bakteriler, kronik mikobakteriyel, fungal, parazitik infeksiyonlar vs.

 • İnfeksiyonlar; enterotoksijenik bakteriler, kronik mikobakteriyel, fungal, parazitik infeksiyonlar vs.

 • Laksatif kullanımı, intestinal rezeksiyonlar

 • İnflamatuvar barsak hastalıkları

 • Villüs atrofisi ile ilişkili hastalıklar: gluten enteropatisi, lenfoma

 • Tümörler: VİPoma, tiroid medüller karsinom, glukoganoma, villöz adenom, Z.Ellison sendromu

 • Hipertroidi,kollagen vasküler hastalıklar (SLE, skleroderma)İntestinal lümene sıvı ve elektrolit sekresyonunu

 • İntestinal lümene sıvı ve elektrolit sekresyonunu

 • arttıran veya sıvı elektrolit absorbsiyonunu azaltan

 • uyaranlar ile meydana gelir.

 • Açlıkta durmaz.

 • “osmotik gap” 50 mOsm’ün altındadır.

 • Bol ve suludur, kan, yağ, cerahat içermez. • İnfeksiyonlar; enterotoksijenik bakteriler, kronik mikobakteriyel,fungal, parazitik infeksiyonlar vs.

 • Laksatif kullanımı, intestinal rezeksiyonlar

 • İnflamatuvar barsak hastalıkları

 • Villüs atrofisi ile ilişkili hastalıklar: gluten enteropatisi, lenfoma Tümörler: VİPoma, tiroid medüller karsinom, glukoganoma, villöz adenom, Z.Ellison sendromu

 • Hipertroidi,kollagen vasküler hastalıklar (SLE, skleroderma) • İnflamasyon ve ülserasyon sonucu

 • intestinal mukozanın bütünlüğünün

 • kaybolması, emilimin bozulması, hem de

 • sekresyona yol açarak ishal oluşturur.

 • Dışkıda kan, mukus, cerahat vardır. • İnfeksiyonlar; enteropatojen E.coli, rota virüs, norwalk

 • virüsü,giardiazis, shigella, e.histolytica, y.enterocolitica vs.

 • Sitostatikler

 • Radyoterapi

 • Hipersensitivite: gıda allerisi,gluten ent.eozinofilik gastroenterit.

 • İdyopatik

 • İmmunolojik: Ülseratif kolit, Crohn hastalığı.Motilite arttığında, içeriğin emilimi için

 • Motilite arttığında, içeriğin emilimi için

 • yeterli süre bulamaması sonucu

 • gelişir.

 • Motilite azaldığında da ince barsakta

 • gelişen bakteriyel aşırı gelişim sonucu

 • oluşur.İrritabl barsak sendromu

 • İrritabl barsak sendromu

 • Karsinoid sendrom

 • Postvagotomi

 • Postgastrektomi

 • Diabetik nöropati

 • HipertiroidiAKUT İSHALLER

 • AKUT İSHALLER

 • (İnfeksiyöz ishaller)

 • 3 Haftadan daha kısa süre devam eder.

 • İnfeksiyöz ajanlara bağlı olarak meydana gelirler.

 • Oral – fekal bulaşma rol oynar.

 • Majör bulaştırıcılar, yiyecek ve sulardır.

 • İmmun yetersizliği olanlar, toplu halde yaşayanlar, turistler ve antibiyotik

 • kullananlarda risk daha fazladır.Viral : Virüsler intestinal absortif epitel hasarı yaparak emilimi azaltıp

 • Viral : Virüsler intestinal absortif epitel hasarı yaparak emilimi azaltıp

 • sekresyonu uyarırlar. (Ör : Rotavirüs, Adenovirüs, Norwalk virüsü)

 • Bakteriyel : İnvaziv bakteriyel : E.Coli – Shigella – Salmonella – Campylobacter

 • türleri

 • Noninvaziv bakteriyel : V.Cholera – C.Perfringes – C.Difficile –

 • S.Aureus

 • Paraziter : Giardia Lamblia – E.Histolytica

 • Fungal : İmmun suprese hastalarda görülür.

 • Gıda zehirlenmesi, İlaçlar, İntestinal iskemi, Pelvik İnflamasyonNe kadar süredir ishaliniz var?

 • Ne kadar süredir ishaliniz var?

 • Son zamanlarda başka bir ülkeye seyahat ettiniz mi?

 • Son günlerde farklı bir yiyecek yediniz mi?

 • Son günlerde antibiyotik kullandınız mı?

 • Başka bir sistemik hastalığınız var mı?

 • Kullandığınız ilaçlar neler?

 • İshale eşlik eden karın ağrısı, bulantı, kusma veya ateş var mı?KRONİK İSHAL SEBEPLERİ

 • KRONİK İSHAL SEBEPLERİ

 • (3 – 4 Haftadan daha uzun süre devam eden)

 • Siteatore yapanlar : Gluten ent., Whipple hast., eozinofilik gastroenterit,

 • safra asit diyaresi, kronik pankreatit, intestinal

 • bakteriyel aşırı gelişim.

 • Sulu ishal yapanlar : Osmotik ishal sebepleri, post vagotomi, villöz

 • adenom, nöroendokrin tümörler, diabetes mellitus,

 • irritabl barsak sendromu

 • İnflamatuvar ishal yapanlar : Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, Behçet entrokoliti,

 • radyasyon entrekoliti, intestinal tüberkülozNe kadar süredir ishaliniz var?

 • Ne kadar süredir ishaliniz var?

 • Arada kabızlık dönemleriniz oluyor mu?

 • Sıkıntı, stres ve beslenmenizle ilgili değişiklik oluyor mu?

 • Kilo kaybı, karın ağrısı, ateş var mı?

 • Devamlı kullandığınız ilaçlar var mı?

 • Başka bir hastalığınız var mı?

 • Karın içi organlara ait ameliyat geçirdiniz mi?

 • Beslenme alışkanlığınızı değiştirdiniz mi?

 • Alkol kullanıyor musunuz?

 • Günlük dışkılama sayınız kaç? (Miktarı, Gece olup olmadığı, tenezm varlığı?)

 • Dışkı, sulu – yağlı – kanlı – mukuslu – cerahatli mi?

 • Dışkı kaçırdığınız oluyor mu?DIŞKI ANALİZİ

 • DIŞKI ANALİZİ

 • Yağ aranması : Normalde 24 saatlik dışkıda 5 – 6 gr. yağ bulunur.

 • Yağ miktarı 7 gr/24 saati aşarsa steatoreden

 • bahsedilir.

 • DIŞKI + SUDAN III YAĞ GLOBÜLLERİ

 • (turuncu renkli)

 • (nötral yağlar)

 • Yağ globülleri > 100 ----- Maldijestion

 • DIŞKI + ASETİK ASİT + SUDAN III YAĞ GLOBÜLLERİ

 • (ısıtma) (yağ asitleri)

 • Yağ asitleri > 100 ----- MalabsorbsiyonDIŞKI ANALİZİ

 • DIŞKI ANALİZİ

 • Nişasta aranması : Karbonhidrat sindirim bozukluğunu göstermek için yapılır.

 • DIŞKI + LUGOL NİŞASTA TANECİKLERİ

 • (mor renkli)

 • Dışkı sedimenti : Sindirilmiş – Sindirilmemiş adele lifleri lökosit,

 • eritrosit ve parazit yönünden inceleme • Sedimantasyon hızı – kan sayımı – glikoz – kan üre azotu – elektrolitler - protrombin zamanı – total kolestrol – trigliserid – total protein – albumin test edilir.

 • İshal sebebi endokrin nedenli ise, serum kortizol düzeyi, kalsitonin, TSH, gastrin, 5HIAA bakılmalı.

 • Günde 1 lt’den fazla sekretuvar tipte ishal + hipopotasemi + alkaloz varsa pankreatik kolera düşünülerek VIP tayini yapılmalıdır.

 • D-Xyloz testi : Malabsorbsiyon tanısında kullanılır. Hastaya sindirilmeyen 25 gr. Şeker (xyloz) içirilerek, 5 saatlik idrar toplandığında; idrarda 5 gr/lt normal değer olarak bulunur. • Akut sulu ishalli hastaya endoskopik tetkik gerekmez.

 • Akut inflamatuar ishalli hastaya rektosigmoidoskopi yapılır.

 • 3 haftadan uzun süren kanlı mukuslu dışkılaması olan hastaya kolonoskopik tetkik yapılır.

 • Steatoresi olan hastaya üst GİS endoskopik tetkik de yapılır.

 • Üst GİS endoskopi sırasında duodenal mukozal biyopsi ve aspirat alınır. • KRONİK İSHALLİ

 • Kronik ishalli hastaya doğru tanıdan sonra tanıya yönelik tedavi uygulanmalıdır. • KRONİK İSHALLİ

 • Kronik ishalli hastaya doğru tanıdan sonra tanıya yönelik tedavi uygulanmalıdır.

 • 35 yaşında, kadın diş hekimi.

 • Karın ağrısı, kanlı ishal, tenezm, ateş.

 • 5 gün önce bulantı, kusma, karın ağrısı,

 • 4 gün önce günde 8-10 kez, az miktarda, kanlı ishal, ateş (38,8OC)

 • Lökosit : 11,200 mm3 Hemoglobin : 12 gr/dl Sedim : 32 mm/st CRP : 9,2 (0-6)

 • Dışkı mik : Bol eritrosit, yer yer lökosit, E.Histoltica kist – trofozoit (+)

 • Rektosigmoidoskopi : Rektum ve sigmoitte ülserli kolit hali

 • Tedavi : Metronidazol 3 x 500 mg (14 gün) • 26 yaşında, kadın hasta.

 • Kanlı ishal, ateş, bulantı, kusma.

 • Diş apsesi nedeniyle son 10 gün içinde 2 kutu ampisilin + sulbaktam kullanmış.

 • 3 gün sonra günde 6 – 7 kez kanlı, mukuslu, tenezmli ishal başlamış.

 • Ateş (37,5OC), karın alt kadranlarda lokalize karın ağrısı ilave olmuş.

 • Lökosit : 17,200 mm3 Hemoglobin : 13 gr/dl

 • Dışkı mik : Eritrosit (+), lökosit (-)

 • Dışkıda C.difficile toksin A (ELISA) (+)

 • Tedavi : Metronidazol 4 x 500 mg/gün – destek tedavisi • 36 yaşında, erkek hasta.

 • İshal (3-4 kez/gün), kan (-), mukus (-), tenezm (-), sulu, gece (-)

 • Kilo kaybı (6 kg/2 ay), bulantı, kusma (1 ay)

 • FM : Batında palpasyonla sağ ve sol alt kadran arasında çalkantı sesi mevcut. Barsak sesleri hiperaktif, bazen mekanik tınlama sesi duyuluyor.

 • Sedim : 28 mm/st Demir : 26 mcg/dl TDBK : 250 mcg/dl

 • ADBG : Hava sıvı seviyeleri mevcut

 • Batın BT : Çekum, asendan kolon proksimaline ve T.Ileuma uzanan lümeni tamamen dolduran düzensiz kütle lezyon.

 • Kolonoskopi : Çıkan kolon ortalarında lümeni tıkayan tümör.

 • Tedavi : Cerrahi.31 yaşında, kadın hasta.

 • 31 yaşında, kadın hasta.

 • Bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, ishal.

 • 8 yıldır yaygın vücut ağrısı, giderek artan kilo kaybı (osteomalasi tanısı ile kalsiyum D vitamini tedavisi yapılmış).

 • 4 yıl önce 1 – 2 ay süren ishali semptomatik tedavi ile düzelmiş.

 • 1 ay önce ishal (8 – 10 kez/gün kan ve mukus ihtiva etmeyen), karın ağrısı, bulantı, kusma, kilo kaybı başlamış.

 • FM : Zayıf (boy : 153 cm, kilo : 41 kg), soluk görünümlü, barsak sesleri hiperaktif, iki parmak hepatomegali bulundu.

 • Hemoglobin : 10,3 gr/dl MCV : 65 Lökosit : 10,410 mm3 PLT : 660,000 mm3

 • PT : 21,7 (12,6) Glikoz : 61 mg/dl Kalsiyum : 7,7 mg/dl SGPT : 198 IU/l

 • SGOT : 312 IU/l LDH : 762 IU/l Alkalen fosfotas : 910 IU/l GGT : 85 U/l

 • Kolesterol : 120 mg/dl Total Protein : 4,9 gr/dl Albimin : 2,4 gr/dl Demir : 41 mcg/dl

 • TDBK : 155 mcg/dl • Dışkı mik : Yağ asidi (+++), lökosit (+), nötral yağ (-), nişasta (-), eritrosit (-)

 • İnca barsak pasaj grafisi : Tüm ince barsakta pililerde kabalaşma ve ödem, jejunal ve ileal anslarda yer yer segmentasyon, flokülasyon, fragmantasyon izlendi

 • D-XYLOS testi : İdrarda D-Xylos : 2,76 gr / 5 st

 • Gastroskopi : Ödemli mide, duodenit grade 2

 • Duodenal biyopsi : Total villus atrofisi, kripta hiperplazisi ve intraepitelyal lenfositozis

 • Anti – gliadin IgA (+), Antiendomisium IgA (+)

 • Tanı : Malabsorbsiyon sendromu (Gluten Enteropatisi) – Osteomalasi – Demir eksikliği anemisi

 • Tedavi : Glutensiz diyet – destek tedavisi • 28 yaşında, kadın hasta.

 • Karın ağrısı, ishal (2 yıldır – aralıklarla seyreden).

 • İshal : 7 – 8 kez/gün, gece (1 – 2 kez) bol sulu, tenezm (-), kan (-), mukus (-).

 • FM, Lab, dışkı mikroskobisi, akciğer grafisi, ince barsak pasaj grafisi, gastroskopik ve kolonoskopik incelemelerin tümü normal olarak bulunmuştur.

 • Tanı : Irritabl barsak hastalığı.

 • Tedavi : Psikiyatri polikliniğine sevk edilmiştir.55 yaşında, erkek hasta.

 • 55 yaşında, erkek hasta.

 • Yağlı dışkılama, kilo kaybı, halsizlik.

 • 8 yıldır yağlı dışkılama, 4 – 5 kez/gün, gece (1 – 2 kez), kan (-), mukus (-)

 • Son 3 ayda 13 kg kilo kaybı.

 • ÖG : 1979 – 1998’de akciğer tüberkülozu, 1987’de subtotal gastrektomi geçirmiş.

 • FM : Zayıf, soluk

 • Sedim : 10 mm/sa Hemoglobin : 9,4 gr/dl MCV : 92 Lökosit : 6,300 mm3 PLT : 362,000 mm3 Kalsiyum : 7,5 mg/dl Alkalen fosfataz : 350 IU/l Kolesterol : 111 mg/dl GGT : 115 U/l Total Protein : 4,7 gr Albumin : 2,2 gr B12 : 198 pg/lt • Dışkı mikroskobisi : Çok bol yağ asidi, bol nötral yağ, bol adele lifi

 • PPD : 7 mm/72 st

 • Gastroskopi : Rezeksiyonlu gstrojejunal anastomozlu mideye bol safra reflüsü

 • Ince barsak pasaj grafisi : Normal

 • Kolonoskopik tetkik : Normal

 • Tanı : Post gastrektomik steatore – Bakteriyel aşırı gelişim – Kronik pankreas yetersizliği

 • Tedavi : Ciproxin 500 mg tablet 2 x 1 (3 ayda 1, 10 günlük aralıklı kullanım)

 • Kreon Cap. 3 x 3 ve destek tedavisi.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə