İslama əsasən seksual həyatYüklə 417,12 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix07.01.2017
ölçüsü417,12 Kb.
#4730
  1   2   3   4   5   6

www.muselmanlar.com

 

  

 İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT 

Müəllif:


 

Əli Rza Dəmircan

 

(ilahiyyatçı alim) 

Azərbaycan dilinə çevirib uyğunlaşdıran Fəqani Bəylərov 

(fəlsəfə doktoru: 

fəlsəfə və ilahiyyat elmləri) 

 

VI FƏSİL (I-VII hissələr) 

 

SEKSUAL CƏHƏTDƏN XOŞBƏXTLİK ÜÇÜN YERİNƏ 

YETİRİLMƏLİ OLAN 

ÖHDƏLİKLƏR 

 

  

www.muselmanlar.com

 

  

Seksdənkənar əsas öhdəliklərimiz 

Məlumdur ki, ailə həyatında seksual münasibətlər də olur; 

ki, bu, vacib bir amildir. Bununla belə, evlilik-ailə həyatı təkcə 

seksdən ibarət deyil. Deməli, evlilik həyatında digər qarşılıqlı 

öhdəliklər  də  yerinə  yetirilməlidir.  Çünki  insanın  seksual 

münasibətlər 

baxımından 

xoşbəxtliyi 

həmin 


qarşılıqlı 

öhdəliklərə  əsasən  formalaşır  və  inkişaf  edir.  Bu  öhdəlikləri 

aşağıdakı kimi xülasə etmək olar: 

Kişinin  əsas  öhdəlikləri 

Rəbbimizin  Nisa  surəsinin  19-cu 

ayəsindəki:  “Onlarla  İslam  dininin  və  müştərək  ağlın 

qaydalarını əsas tutaraq yaşayın” - əmrinə əsasən belədir: 

a)  Qadınlara  qarşı  yaxşı  rəftar  etmək:  qadınların  mənfi 

cəhətlərinə  qarşı  səbirli  olmaq,  onlarla  sevgi-məhəbbət  və 

hörmətlə  danışmaq,  ailə  işlərinin  idarəsi  məsələsində  onların 

da fikrini nəzərə almaq və başda seksuallıqları olmaqla onlarla 

maraqlanmaq. 

b)  Kişilər  olaraq  öz  yeyib  içdiklərimizi  nəzərə  alıb  onların 

dolanışıq  xərclərini  ödəmək,  eləcə  də,  müstəqil  bir  mənzildə 

yaşamaqlarını təmin etmək. 

c)  Fiziki  gücümüzdən  sui-istifadə  etməmək:  Yəni,  onlara 

qarşı  zor  tətbiq  etməmək.  Qadınları  və  gördükləri  işləri  pis 

adlandırmamaq. 

Qadının  əsas  öhdəlikləri 

Rəbbimizin  Nisa surəsinin  34 və 

Bəqərə  surəsinin  233-cü  ayələrindəki  buyuruqlarına  əsasən 

aşağıdakı kimidir: 

a) Nikah müqaviləsi və cəmiyyətdəki adət-ənənələrin vacib 

bildiyi  qadınlıq  borcunu  yerinə  yetirmək,  övlad  dünyaya 

gətirmək, ona baxmaq və evdəki işləri görmək. 


www.muselmanlar.com

 

  

b)  Nikah  müqaviləsinə  əsasən  ərə  -  onun  məhdud  əmr  və tapşırıqlarına hörmət etmək, onu xoşbəxt etməyə çalışmaq. 

c)  Zina  və  lezbiyanlıq  kimi  münasibətlərdən  uzaq  durmaq 

və ərin mal-mülkünü, yəni, qazancını qorumaq. 

Qeyd  edək  ki,  bir  tərəfin  öhdəlikləri  o  biri  tərəfin  haqq-

hüququ  deməkdir.  Buna  görə  də  haqq-hüquq  məsələsini 

burada əlavə olaraq şərh etməyə ehtiyac görmürük. 

Allahın elçisi Muhəmməd peyğəmbərin (əs) kişi və qadının 

öhdəlikləri ilə əlaqədar hədisləri barədə məlumat almaq üçün 

baxın:  Buxari,  Heyz,  6;  Müslim,  İman,  132;  Mişkatu-l-məsabih, 

hədis nömrəsi 3272. 

Cinsi həyat qane edici (doyurucu) olmalıdır 

Allahın 


elçisinin 

(əs) 


müsəlmanları 

evlənməyə 

istiqamətləndirən hədislərindən də açıq-aydın başa düşülür ki, 

evlənməyin – ailə həyatının əsas məqsədlərindən və onu canlı 

saxlayan  amillərdən  biri,  həm  də  başlıcası  cinsi  həyatdır.

1

 Elə isə  cinsi  həyat  mümkün  olduqca  qane  edici  və  doyurucu 

olmalıdır.  Qadında  seksual  həzz  və  ləzzətin  ən  çox  hiss 

edildiyi  erogen  bölgə  olan  və  əsas  funksiyası  orqazmı  təmin 

etmək olan klitorun yaradılması da bunu vurğulayır. 

İnsan heyvanlarda olduğu kimi, romantizmdən məhrum bir 

cinsi  akt  və  boşalmaqla  (eyakulyasiya)  doyuma  çata  bilməz. 

Bu, açıq-aydın bir məsələdir. 

Buna görə də bir həyat dini olan İslam insanları evlənib ailə 

qurmağa  həvəsləndirdikdə  bildirir    ki,  ailə  daxilindəki  cinsi 

həyatın  qane  edici  olmağına  xüsusi  fikir  vermək  lazımdır. 

                                                 

1

 Biz burada öz mövzumuza müvafiq olaraq cinsi həyat məsələsini təhlil edəcəyik. www.muselmanlar.com

 

  

İslam  elə  bir  dindir  ki,  insanları  buna  həvəsləndirməklə kifayətlənmir; 

eyni 


zamanda 

ər-arvadın 

qarşısında 

evlənməzdən  qabaq  və  sonra  yerinə  yetirilməli  olan  xüsusi 

öhdəliklər  də  qoyur.  Biz  həmin  öhdəlikləri  burada  ayrı-ayrı 

izah edəcəyik. 

Ər üçün ancaq arvadı, arvad üçün də təkcə əri var

 

Mömin  bir  qadının  ərindən  başqa  seksuallığından  istifadə edə biləcəyi 2-ci bir kişi yoxdur. Qadın birinci ərindən ölüm və 

ya boşanma nəticəsində dul qalmadıqca sekslə əlaqədar olaraq 

2-ci  bir  kişini  tanımağı  mümkün  deyil.  Daha  doğrusu,  İslama 

əsasən bundan heç söhbət də gedə bilməz. Bu, nəzəri cəhətdən 

belə  olduğu  kimi,  Quran  və  Sünnə  hökmlərini  mənimsəyən 

cəmiyyətin təcrübəsində də belədir. 

Mömin  qadın  üçün  olduğu  kimi,  imanlı  bir  kişi  üçün  də 

arvadından  savayı  seksuallığından  istifadə  edə  biləcəyi  bir 

qadın  yoxdur.  Hərçənd  ki,  mömin  kişi  üçün  nəzəri  olaraq  1-

dən  artıq  və  4-ə  qədər  çoxarvadlılıq  imkanı  var.  Amma  bu 

imkanın  praktiki  olaraq  mövcudluğu  bu  faktorlardan  asılıdır: 

Azad  edilib  azadlığının  əvəzi  mehir  kimi  qəbul  olunan  və 

kəbini bu cür kəsilən müharibə əsiri qadınların (cariyə, kəniz) 

olmağı, çoxarvadlılıq üçün maddi imkan, 2-ci və ya 3-cü arvad 

olmağa razılıq verən azad qadınların mövcudluğu. 

Bu  səbəblərə  əsasən  məhdud  çoxarvadlılıq  müstəsna  bir 

haldır.  Deməli,  bizim  işlətdiyimiz:  “İmanlı  bir  kişi  üçün  də 

arvadından  savayı  seksuallığından  istifadə  edə  biləcəyi  bir  qadın 

yoxdur”,  -  cümləsini  ümumi  vəziyyətə  şamil  edilən  bir  qayda 

kimi qəbul etmək olar. 

 


www.muselmanlar.com

 

  

Cinsi əlaqənin məqsədlərindən biri də seksual doyumdur Yuxarıda  deyilənlərə  əsasən  ər-arvad  cinsi  həyatın  bütün 

nemətlərindən  istifadə  etməli,  öz  əlaqələrini  onları  fiziki  və 

mənəvi  doyuma  çatdıran  qaydada  davam etdirməlidirlər.  Bu, 

Allahın  istədiyi  bir  şeydir.  Çünki  Uca  Allah  rəhmət 

(mərhəmət),  elm  və  qüdrətini  ifadə  edərək  ər-arvadı  bir-

birlərində  fiziki-seksual  və  mənəvi  rahatlıq  tapa  biləcəkləri 

şəkildə yaratmışdır. O, bunu belə izah edir: 

“Onlarla ünsiyyətdə rahatlıq tapasınız deyə, sizin üçün öz 

cinsinizdən  zövcələr  yaratması,  aranıza  məvəddət  (seksual 

cazibə-əlaqə) və məhəbbət (rəhmət) salması Onun varlığının 

dəlillərindəndir.  Həqiqətən,  bunda  düşünən  bir  xalq  üçün 

ibrətamiz dərslər vardır.” (Rum, 30/21) 

Bu  ayədən  belə  başa  düşülür  ki,  Allah  ər-arvadın  arasında 

məvəddət və məhəbbət yaradıb. 

Təfsir  alimləri  belə  hesab  edirlər  ki,  “məvəddət”  hər  bir  an 

yaşana bilən cinsi əlaqə deməkdir. “Məhəbbət (rəhmət)” isə cinsi 

əlaqənin  xaricindəki  birgəliyi  təmin  edən  sevgi,  övlad  və  hər 

növ maraq və səbiri ifadə edir.

2

 

Beləliklə,  məlum  olur  ki,  cinsi  əlaqə  rahatlığın,  fiziki  və mənəvi doyumun 2 əsas mənbəyindən birini təşkil edir. Buna 

görə də cinsi əlaqəni bədən və ruhun doyuma çata biləcəyi bir 

şəraitdə həyata keçirmək lazımdır. Bir sözlə, evlilik həyatında 

cinsi əlaqə həm kişi, həm də qadını seksin ləzzət və həzlərinə 

aparıb  çatdırmalıdır.  İslama  əsasən  bunun  əksini  düşünmək 

qeyri-mümkündür. 

                                                 

2

 Baxın: Fəxrəddin ər-Razi, ət-Təfsiru-l-kəbir, Rum, 30/21 (25/100); Ruhu-l-bəyan təfsiri, Rum, 30/21 (7/19). 

www.muselmanlar.com

 

  

Yeri  gəlmişkən,  “Cənnətdə  cinsi  həyat”  fəslində  qeyd 

edəcəyimiz  bəzi  ayələrdən  də  məlum  olacaq  ki,  Quranın 

üslubuna əsasən cinsi həyat həzz həyatı deməkdir. 

Allahın elçisinin  (əs)  üslubu  da  Quranın  üslubuna  oxşayır. 

Yəni, peyğəmbərin (əs) hədislərindəki üslub cinsi əlaqəni onun 

məqsədləri  çərçivəsində  ifadə  edir.  Bu  həqiqəti  kitabımızda 

qeyd edilən və seksuallıqla əlaqədar olan hədislərdə, xüsusən 

də  cinsi  əlaqəni  :  “Cinsi  əlaqə  bal(cıq)dır”

3

,  -  formasında  təsvir edən  hədisdə  görmək  mümkündür.  Aşağıdakı  peyğəmbər 

hədisləri də birbaşa bu reallığı əks etdirir. 

Seksual doyumun məqsəd olduğunu bildirən hədislər 

Kəb ibn Malik (ra) nəql edir: 

Mən  hərbi  səfərlərin  birində  peyğəmbərin  yanında  idim. 

Bizə  düşərgə  salmağımız  üçün  əmr  verdi.  Həmin  gecənin 

səhəri  günü  sübh  tezdən  onun  başına  yığışdıq. Bizdən  bir-bir 

suallar soruşmağa başladı: 

-Filankəs! Sən evlənmisən? Ey filan adam, sən evlisən? 

Sonra üzünü mənə tutub soruşdu: 

-Ey Kəb! Bəs sən? Evlənmisən? 

Mən də cavab verib dedim ki, bəli, ya rəsulallah. 

-Bakirə qızla, yoxsa dul qadınla? 

Onun bu sualına cavab olaraq: “Dul qadınla”, - dedim. 

                                                 

3

 Müsnəd, 6/62. www.muselmanlar.com

 

  

-(Ey Kəb!) Gərək sənin onu, onun da səni öpüb oxşayacağı bakirə bir qızla evlənəydin!

4

 Allahın elçisi (əs) cinsi doyumun məqsəd olduğunu bildirən 

bir hədisində belə deyir: 

   

 

  

 

     

 

  

  

“Bakirə qızlarla evlənin.5

 Çünki onlar (cavan olduqlarına görə) 

daha  bərəkətlidirlər  (doğurqan).  Daha  şirin  dilli/dodaqlıdırlar. 

İstəklərində  aza  daha  çox  qənaətkardırlar.  Onların  cinsiyyət  üzvləri 

daha aktivdir.”

6

 Seksual doyum baxımından bakirələrin üstünlüyü 

Yuxarıdakı  hədis  kitabımızın  əsas  mövzusu  ilə  sıx 

əlaqədardır. Biz də bunu nəzərə alıb bakirələr məsələsini təhlil 

                                                 

4

 Buxari, Nikah, 21. Səhihi Müslim tərcümə və şərhi, 7/413; Müsnəd, 3/74. 5

 Bakirə olmağın əhəmiyyəti 

Bakirə  qızlarla  evlənməyi  məsləhət  bilən  tapşırıqlar  əvvəl  də  qeyd  etdiyimiz  kimi, 

xüsusi  olaraq  subay  kişilərlə  əlaqədardır.  Bakirəliyin  nə  üçün  lazımlı  olduğunu  da 

bununla əlaqədar hədislərə əsasən belə izah etmək olar: 

a) Mənəvi xüsusiyyətlərinə görə qadın bakirə olaraq ərə getdiyi kişiyə daha dərindən 

bağlana bilər. Ona təsir edən (keçmiş) xatirələri olmadığına görə ərinə daha qısa vaxt 

ərzində uyğunlaşa bilər. 

b)  Bakirə  qızın  ərinin  istəklərinə  cavab  verə  bilən  daha  cazibədar  bir  dişiliyi  olur. 

Əlavə olaraq, onun bu cəhəti ərinin zövqlərinə müvafiq formada inkişaf edir. 

c) Subay kişilər tərəfindən bakirə qızlara üstünlük verilməsi ictimai ədalət baxımından 

da  daha  münasib  bir  haldır.  Allahın  elçisi  bakirələrin  xüsusiyyətlərini  daşıdıqlarına 

görə müsəlman kişiləri cavan qadınlarla evlənməyə də istiqamətləndirmişdir. 

d)  Bakirəlik  üstünlük  verilən  bir  xüsusiyyətdir.  Biz  bunu  (Quran  ayələrinə  əsasən) 

Cənnətə  getməyə  layiq  olan  qadınlara  heç  bir  insan  və  cinin  toxunmadığından  və 

onlarla hər dəfə bakirə olduqları halda cinsi əlaqənin baş verəcəyindən də başa düşə 

bilərik. Baxın: Rəhman, 55/74; Vaqiə, 56/36; Feyzu-l-qədir, 4/350. 

6

 İbn Macə, 1861; Feyzu-l-qədir, 5507-5509; Min mirqati-l-məfatih, 3/407. www.muselmanlar.com

 

  

etmək,  o  cümlədən  bakirəlik  çərçivəsində  İslam  və  fitrətin arasındakı uyğunluğa da toxunmaq istəyirik. 

İslamın  qayda-qanunlarını  qoyan,  eləcə  də,  insanı  yaradan 

Allahdır.  Məhz  buna  görə  İslam  dini  və  korlanmamış 

insanların  (bəşəriyyətin)  təbii-fitri  meyllərinin  arasında  ahəng 

var.  İslam  dininin  yaradılışın  ecazkarlığının  sübutu  kimi 

qiymətləndirdiyi  bakirəlik  məsələsi  bəzi  dağıdıcı  ifadə  və 

cəhdlərə  baxmayaraq  müxtəlif  cəmiyyətlərdə  əhəmiyyət  kəsb 

edən  bir  məsələdir.  Deməli,  ona  verilən  qiymət  (üstünlük  və 

əhəmiyyət)  də  yuxarıda  toxunduğumuz  uyğunluğa  əyani  bir 

sübutdur.  Səhifənin  aşağı  hissəsində  qeyd  olunan  əhvalat  bir 

tərəfdən  əxlaqi  cəhətdən  tənəzzülü,  digər  tərəfdən  də 

sekulyar-dünyəvi  yaşayış  tərzi  keçirən  cəmiyyətlərdə  belə, 

bakirəliyin qiymətli bir şey olduğunu göstərir.

7

 Evlilikdə seksual doyum məqsəddir 

Evlənməyin  əsas  məqsədlərindən  biri  seksual  ehtiyacları 

ödəyib  doyuma  çatmaqdır.  Buna  görə  də  cinsi  əlaqəni  bu 

məqsədi  reallaşdırmağa  əlverişli  olan  bir  şəraitdə  həyata 

keçirmək lazımdır. 

Yuxarıda  qeyd  etdiyimiz  kimi,  hər  cinsi  əlaqə  (xüsusilə 

kişilərdə  boşalmanı  təmin  etsə  də)  seksual  doyumu  təmin 

etmir.  Seksual  doyum  elə  bir  şeydir  ki,  fiziki  və  psixoloji 

doyumu  da  tələb edir. Məhz  buna  görə  də  İslam  dini  seksual 

cəhətdən  xoşbəxt  olmağı  bir  məqsəd  kimi  qəbul  etmiş, 

                                                 

7

 Yeni Zellandiyalı qız Yeni Zellandiyada bir qız universitetdəki təhsil xərclərini çıxartmaq üçün bakirəliyini 

satışa qoydu. İnternet şəbəkəsinəə bununla əlaqədar bir elan verdi. Həmin elana 30000 

nəfər  baxdı.  1200  nəfər  hərracda  iştirak  etdi.  Qız  axırda  32000  dollarlıq  təklifi  qəbul 

etdi (MƏNBƏ: Hürriyət qəzeti, 03 fevral 2010-cu il, Türkiyə). www.muselmanlar.com

 

  

insanları  fiziki  və  psixi-mənəvi  doyuma  aparan  meyarları müəyyən  etmiş  və  onların  qarşısında  lazımi  öhdəlikləri 

qoymuşdur.  Həmin  meyar  və  öhdəlikləri  aşağıdakı  şəkildə 

izah etmək mümkündür:

 

Meyarlar-Öhdəliklər A)  Evlənməzdən  qabaq  yerinə  yetirilməli  və  evlilik  həyatında 

davam  etdirilməli  olan  (seksual  baxımdan  xoşbəxtliyə  dair) 

öhdəliklər: 

- İmanlı olmaq və ibadət etmək; 

- Ailə quracağı qadın və kişini görmək; 

- Kişi və qadın sünnət olmaq; 

- Bığ və saqqal saxlamaq; 

- Özünü kənar təsirlərdən qorumaq; 

- Cinsi həyatın məhrəmiyyət və sirlərini saxlamaq; 

- Bədəni, eləcə də dişləri təmiz saxlamaq; 

- Bəzənmək və özünə ətir vurmaq. 

B) Cinsi əlaqədən əvvəl və cinsi əlaqə vaxtı yerinə yetirilməli olan 

öhdəliklər: 

- Bismillah demək; 

- Şeytandan Allaha pənah aparmaq; 

- Sevişmək; 

-  Hamiləlik  vaxtı  və  xəstəlik  kimi  xüsusi  hallarda  elm  və 

təcrübədən irəli gələn məsələlərə hörmətlə yanaşmaq; 

www.muselmanlar.com

 

 10 

 

-  Evlilik  daxilində  uzaq  durulmalı  olan  hərəkətlərdən çəkinmək.  Özünü  evlilik  həyatındakı  seksual  məzmunlu 

haramlardan qorumaq. 

 Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  “özünü  evlilik  həyatındakı  seksual 

məzmunlu haramlardan qorumaq” öhdəliyi barədə ayrı bir fəsildə 

ətraflı  məlumat  verəcəyik.  Odur  ki,  gəlin,  insanı  seksual 

cəhətdən xoşbəxtliyə aparan öhdəlikləri bir-bir izah edək. 

Seksual  cəhətdən  xoşbəxtlik  üçün  yerinə 

yetirilməli olan öhdəliklər - 1 

İmanlı olmaq və ibadətləri yerinə yetirmək

 

“Kişi  və  ya  qadın...  İmanlı  olaraq  gözəl  əməllər  edənlərə əlbəttə ki, gözəl bir həyat yaşadacağıq.” (Nəhl, 16/97) 

Ailə  daxilindəki  cinsi  həyatda  fiziki  və  mənəvi  doyuma 

çatmaq  üçün  görülməli  olan  birinci  iş  İslam  imanı  və  xüsusi 

ibadətlərlə  güclənmək,  seksual  məzmunlu  haramlardan 

qorunub qüvvələnməkdir. 

Allaha,  eləcə  də,  məxluqatı  əhatə  edən  tale-qəza-qədər 

proqramına,  Axirət  gününə,  Cənnət  və  Cəhənnəmə  iman 

gətirən  insan  həyatı  özü  üçün  bir  növ  əsaslandırılmış  hala 

gətirir.  Bu  səbəbdən  də  ruhi-mənəvi  sabitlik  qazanır.  Maddi 

mənada  gələcək  dərdi  çəkməkdən  və  qayğılardan  da  xilas 

olur.  Namaz,  oruc,  zəkat,  dua  və  zikr  kimi  ibadətlərini 

müntəzəm  surətdə  yerinə  yetirən  mömin  də  belədir.  O  da 

daxili  dünyasını  təmizləyib  işıqlandırır.  Beləliklə  də,  həyatını 

bu nizam-intizam daxilində öz yoluna qoyur. 

Belə bir mömin gözünü şəhvətli baxışlardan və nəfsini zina 

və  oxşar  günahlardan qorusa, eyni  zamanda  spirtli  içkilərdən www.muselmanlar.com

 

 11 

 

uzaq  durub  halal  qazancla  alınan  halal  şeylərdən  yeyib-içsə, seksual güc-qüvvəsi artır və həyəcanı çoxalır. 

Belə  bir  mömin  insan  xüsusən  seksual  məzmunlu  dini 

təlim-tərbiyə  alaraq  halal  cinsi  həyatın  ibadət  həyatının  bir 

hissəsi olduğunu bilirsə, öz şəhvani istəklərinə ülvi bir sevinc 

hissi əlavə olunur. Nəticədə o, şəhvani həyəcan baxımından ən 

yüksək səviyyəyə çatır.

8

 

Əgər belə bir insan seksual doyuma çata bilmirsə, kim çata bilər? 

Elə  isə  görülməli  olan  birinci  iş  Quran  və  Sünnənin  insanı 

olmaqdır.  Başqa  cür  desək,  imanlı,  ibadət  edən  və  tövbəli  bir 

bəndə olmaq. 

Seksual  cəhətdən  xoşbəxtlik  üçün  yerinə 

yetirilməli olan öhdəliklər - 2

 

Evləniləsi qadın və kişini görmək 

“Sizə halal edilən-xoşunuza gələn qadınlarla evlənin.”

9

 

Ailə həyatında seksual cəhətdən doyuma çatan xoşbəxt bir ər-arvad  olmağın  əsas  şərtlərindən  biri  də  şübhəsiz  ki,  intim 

münasibətlərin müntəzəm və münasib olmağıdır. 

İnsanı  fiziki  və  mənəvi  cəhətdən  rahatlığa  çatdıran  nizam-

intizamlı bir cinsi həyat yaşamaq ər-arvadın bir-birini sevməyi, 

bunun üçün də görüb arzulayaraq evlənməklərindən asılıdır.

10

                                                  

8

 Quranda deyilir ki, günahlarından tövbə edib imanlı və ibadət edən bir bəndə olmaq yoluna  daxil  olanların  güc-qüvvəsi    (hansı  növün  nəzərdə  tutulduğu  izah  edilmir) 

artırılır. Yəni, onlara belə bir müjdə verilir. Bu da bizim şərhimizin düzgün olduğunu 

göstərir (Baxın: Hud, 11/52; Nuh, 71/10-12). 

9

 Nisa surəsinin 3-cü ayəsindəki “tabə ()” felinin mənası üçün Rağib əl-İsfəhaninin 

Müfrədat


 adlı əsərinə baxmaq olar. 

www.muselmanlar.com

 

 

12  

İstisnaları  olmaq  şərti  ilə  demək  olar  ki,  bir  qayda  kimi 

ancaq  sevib  evlənən  cütlər  xoşbəxt  bir  ailə  qura  bilirlər. 

Allahın elçisi (əs) bununla əlaqədar olara belə demişdir: 

   

   


  

“Bir-birini sevənlər üçün evlənmək kimi (bir əməl) görülməyib.”

11

 

Bu hədisi belə də başa düşə bilərik: “Evlilik ancaq bir-birini sevə bilənlər üçün məsləhət bilinən bir yoldur.” 

Həyat yoldaşı namizədləri görülməlidir

 

Ruhi  və  cinsi  cəhətdən  müvafiq  bir  cütlük  formalaşdıra bilmək  üçün  bir-birini  görmək  lazımdır.  Buna  görə  də  İslam 

dini  kişinin  qadını,  qadının  da  kişini  görüb  nəzərdən 

keçirməyini təkidlə məsləhət görmüşdür. 

Bu  səbəbdən  də  həyat  yoldaşı  namizədi  olan  qadını  bir 

məhrəminin yanında, yaxud da ictimai - hamı üçün açıq olan 

bir  yerdə  görmək  lazımdır.  Biz  burada  əsas  mövzumuz  olan 

seksuallıq  məsələsini  nəzərə  alaraq  təkcə  fiziki  xüsusiyyətlərə 

xüsusi diqqət yetirəcəyik.

 

Kişinin qadını görməyi Kişinin  alacağını  qadını  görməyini  məsləhət  görən  çoxlu 

peyğəmbər hədisi var. Gəlin, onlardan bəzilərinə nəzər salaq: 

                                                                                                        

10

 Mədəni səviyyə baxımından bərabərlik Şübhəsiz  ki,  evlənmək  istənən  qadın  və  kişini  görmək  lazımlı  olsa  da,  kifayət  deyil. 

Çünki  peyğəmbərimizin  (əs)  buyuruqlarına  əsasən  həyat  yoldaşı  namizədində 

axtarılmalı olan bəzi xüsusiyyətlər var: Dindarlıq, əxlaqlı olmaq və fərzi-eyn hökmlərə 

dair məlumatları da əhatə edən biliyə malik olmaq. Bunları isə görməklə deyil, alınan 

təhsil növünü  təhlil  etmək,  yaşayış  tərzinə  nəzər  salmaq  və  hər iki  tərəfin  tanış-bilişi 

ilə məsləhətləşməklə öyrənmək olur. 

11

 İbn Macə, Nikah, 1, hədis nömrəsi 1847. www.muselmanlar.com

 

 13 

 

Evlənmək məqsədi ilə baxmaq günah deyil Allahın rəsulu (əs) belə demişdir: 

           

           

  

“Allah  bir  müsəlmanın  könlünə  bir  qadınla  evlənmək  arzusunu saldığı  vaxt  onun  həmin  qadına  baxıb  nəzərdən  keçirməyində

12

 bir günah yoxdur.”

13

 Get, alacağın qadını gör! 

Muğirə ibn Şöbə (ra) nəql edir: 

Mən  Allahın  elçisinin  yanına  gedib  evlənmək  istədiyim 

qadından danışdım. O, mənə belə dedi: 

“Get,  ona  yaxşı-yaxşı  bax.  Nəzərdən  keçir.  Çünki  görüb  almaq 

sizin bir-birinizə isinişməyiniz baxımından daha təsirli olar.” 

Mən də Ənsardan olan həmin qadının evinə getdim və ona 

həzrəti  peyğəmbərin  görüb  nəzərdən  keçirməklə  əlaqədar 

buyuruğunu  izah  etdim.  Onu  ata-anasından  istədim. 

Peyğəmbərin  alınan  qızı  görməklə  əlaqədar  tapşırığı  sanki 

onların  ürəyinə  yatmadı.  Bu  dəm  olduğu  yerdə  bizim 

danışığımızı eşidən qız yaranan bu vəziyyəti qəribə qarşılamış 

kimi mənə müraciətlə belə dedi: 

                                                 

12

 Biz  qadını  görmək  məsələsini  müvafiq  hədislərdə  işlədilən  “nazara  ( )”  felinin mənasına  əsasən  görüb  fiziki  xüsusiyyətlərini  nəzərdən  keçirmək  və  tanış-bilişdən 

məlumat almaq kimi başa düşürük. 

13

 İbn Macə, Nikah, 9, hədis nömrəsi 1864. Belə bir əhvalat baş verib: Bir gün əshabə Muhəmməd ibn Məsləmə evlənmək istədiyi 

qadını gizlincə yaxından görüb tanımaq istədikdə camaat: “Peyğəmbərin əshabəsi belə 


Yüklə 417,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin