KafedrasiYüklə 176,98 Kb.
tarix02.12.2016
ölçüsü176,98 Kb.
#633
AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMIYYƏTI

MILLI AVIASIYA AKADEMIYASI

AVIASIYA RADIOTEXNIKASI VƏ ELEKTRONIKASI” KAFEDRASI


TƏSDIQ EDIRƏM”

Tədris işləri üzrə prorektor

_____________Ə.S.Səmədov

“___”___________2013 - cü il


IDARƏETMƏ SİSTEMLƏRİNİN İDENTİFİKASİYASI

fənni üzrə


IŞÇI TƏDRIS PROQRAMI

(sillabus)

Ixtisas: 050628 – “Proseslərin avtomatlaşdırılması”

Kurs 3

Semestr 5

Qrup(lar) 1161a
Fənnə ayrılmış saatların cəmi - 150 saat

Onlardan:

Mühazirələr - 45 saat

Laboratoriya dərsləri - 15 saat

Tələbənin sərbəst işi (TSI) - 60 saat

Kreditlərin sayı - 4Müəllim Bayramov Ramiz Məmməd oğlu

BAKI 2013

1.Fənn üzrə mühazirələrin mövzuları
Tarix

Mövzu və ədəbiyyatın şifri

Auditor saatlar

TSI*

(saat)

1

2

3

4

5

1

16.09.2013

Giriş. İdentifikasiya sistemləri haqqında ümumi məlumat və anlayışlar.

2

1

2

23.09.2013

Dəmiryolu nəqliyyatının idarəetmə sistemlərinin hərəkət modeli.

2

2

3

25.09.2013

Dəmiryolu avtomatikası qurğularının köməyi ilə ölçmə metodlarının təsnifatı.

2

2

4

30.09.2013

Struktur və parametrik identifikasiya səviyyələri. İdentifikasiyanın struktur sxemi.

2

1

5

07.10.2013

Dinamik proseslərin identifikasiyası. Dinamik sistemlərin riyazi modellərinin təyin olunması.

2

2

6

09.10.2013

Zaman və tezlik oblastlarında Viner-Hopf tənliyi.

2

2

7

14.10.2013

Çəki funksiyası, amplitud və faza , tezlik xarakteristikası.

2

2

8

21.10.2013

Radiotezlik identifikasiyası haqqında ümumi məlumat.

2

1

9

23.10.2013

Radiotezlik identifikasiyası sisteminin iş prinsipi.

2

2

10

28.10.2013

Dəmiryolu nəqliyyatında radiotezlik identifikasiya sistemləri.

2

1

11

04.11.2013

Dəmiryolu nəqliyyatında dispetçer işinin radiotezlik identifikasiyası ilə modernləşdirilməsi.

2

2

12

06.11.2013

11.11.2013Hərəkətdə olan qatarların identifikasi yası və yerinin təyinolunma üsul və qurğuları.

4

1

13

18.11.2013

Hərəkətdə olan qatarlardan informa siyanın oxunma metodunun analizi.

2

2

14

20.11.2013

25.11.2013Dəmiryolunda hərəkətdə olan qatarla rın avtomatik identifikasiya sistemləri.

4

1

15

02.12.2013

Avtomatik identifikasiya sistemlərinin işinin ümumi alqoritmləri.

2

2

16

04.12.2013

Teletrak sisteminin ümumi iş prinsipi.

2

1

17

09.12.2013

Memotrak sisteminin ümumi iş prinsipi.

2

2

18

16.12.2013

“Palma sisteminin” əsas iş prinsipi

2

2

19

18.12.2013

Bort kod vericisinin texniki xarakteristikası

2

2

20

23.12.2013

Sayğac punktunun texniki xarakteristikası

2

2

21

26.12.2013

Mərkəzi hesablayıcı qurğunun funksional parametrləri.

1

2Cəmi

45

35

*TSI – Tələbənin sərbəst işləməsi üçün tövsiyə olunan saatlar
2. Laboratoriya dərslərinin mövzuları və həcmi
Işin yerinə yetirilmə tarixi

Laboratoriya işinin adı

Laboratoriya qurрusunun adı (№-si)

Işin təhvil verilmə

tarixi

TSI

(saat)


1

19.09.2013

“PALMA” sisteminin strukturunun öyrənilməsi.2

2

03.10.2013

“PALMA” sisteminin strukturunun öyrənilməsi.2

3

17.10.2013

Kod – bort vericisinini iş prinsipinin öyrənilməsi.2

4

31.10.2013

Kod – bort vericisinini iş prinsipinin öyrənilməsi.2

5

14.11.2013

Sayıcı məntəqənin strukturunun və iş prinsipinin öyrənikməsi2

6

28.11.2013

Sayıcı məntəqənin strukturunun və iş prinsipinin öyrənikməsi2

7

12.12.2013

Oxları sayan kontrollerin struktur sxeminin öyrənilməsi2

8

26.12.2013

Oxları sayan kontrollerin struktur sxeminin öyrənilməsi1
Cəmi


153. Sərbəst işlərin mövzuları və hazırlanma qaydaları
Təhvil verilmə tarixi


Mövzunun adı və ədəbiyyatın şifri

TSİ

(saat)

1.

10.10.2013

İdentifikasiya və diaqnostika sistemləri

1

2.

17.10.2013

Dəmiryolu avtomatikasının inkişaf perspektivləri.

1

3.

31.10.2013

Dəmiryolu nəqliyyatında ölçmə metodlarının analizi

1

4.

07.11.2013

Avtomatika qurğularının amplitud, faza və tezlik xarakteristikaları

1

5.

14.11.2013

Radiotezlik identifikasiyasının xarakterik xüsusiyyətləri

1

6.

21.11.2013

Hərəkətdə olan qatarların avtomatik radiotezlik identifikasiyası.

1

7.

28.11.2013

Dəmiryolu nəqliyyatında informasiyanın oxunması və yadda saxlanması

1

8.

12.12.2013

Teletrak və memotrak sistemləri

1

9.

19.12.2013

Dəmiryolu nəqliyyatında istifadə olunan radiostansiyaların ümumi strukturu

1

10.

26.12.2013

Bort – kod vericilərinin ümumi strukturunun analizi

1Cəmi

10

Sərbəst işin hər biri 1 balla qiymətləndirilir.

1,4,8,9 № - li sərbəst işlər 1 - 2 vərəq həcmində (şrift Times New Roman 14, interval 1,5) referat şəklində hazırlanır. (kaрız və elektron).

2,3,5,6,7,10 № - li sərbəst işlər, müxtəlif praktiki tapşırıqların və məsələlərin həlli şəklində yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur (kağız və elektron).

Sərbəst işlərin qəbulu fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditor saatlardan kənar saatlarda aparılır.

4. Tələbənin sərbəst işi (TSI) və nəzarət növləri


Həftə

nin

-si
Tələbənin sərbəst işinin məzmunu

TSİ-

nin həcmi (saat)

Nəzarətin növü

Nəzarət keçirilən həftənin -si

1

2

3

4

5

1

1 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

1

1

2№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

1

1

1 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

1

2

3№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

2

2

1 №-li laboratoriya işi

2

CN

2

2,3

4№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

4

CN

2,3

3

5№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

3

3

2 №-li laboratoriya işi

2

CN

3

3

6№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

3

4

2 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

4

4

Kollokvium1

2

CN

4

4

7№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

4

CN

4

5

8№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

4

5

3 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

5

5

9№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

4

CN

5

6

10№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

6

6

3 №-li laboratoriya işi

2

CN

6

7

4 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

7

7

11№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

7

7

4 №-li laboratoriya işi

2

CN

7

8

5 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

8

8

12№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

8

8

5 №-li laboratoriya işi

2

CN

8

9

13№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

9

9

6 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

11

9

Kollokvium2

2

CN

9

9

14№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

9

10

15№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

10

11

6 №-li laboratoriya işi

2

CN

11

12

7 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

12

12

16№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

12

12

8 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

12

12

17№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

12

13

18№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

13

13

9 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

13

13,14

19№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

4

CN

13,14

14

20№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

14

14

7 №-li laboratoriya işi

2

CN

14

15

10№-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

15

15

21№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

15

15

8 №-li laboratoriya işi

1

CN

15
Fənn üzrə cəmi

75*CN – cari nəzarət (məşрələ dərslərində cavabların və kollokviumların qiymətləndirilməsi)


5. Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi
Semestr başa çatdıqda tələbənin topladıhı balı müəyyənləşdirmək üçün müəllim yekun balın hesablanması cədvəlini doldurur. Bura daxildir:

Sıra

№-si


Tələbənin S.A.A

Dərslərə davamiyyət
(0-10)

Sərbəst iєlərin yerinə yetiriliməsi

(0-10)


Seminar (məєhələ) dərslərinin və kollokviumların nəticələri

(0-10/20/30)Kurs iєi (layihəsi)
(0-10)

Laborato-riya iєləri
(0-10)

Fənn üzrə yekun bal
(0-50)

Müəlli-min imzası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
Semestrin nəticələrinə görə tələbənin aldıhı yekun bal imtahan balı ilə toplanılır və yekun nəticə maksimum 100 bala bərabərdir.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51-60 bal – “qənaətbəxş” – E

61-70 bal – “kafi” – D

71-80 bal – “yaxşı - C

81-90 – “çox yaxşı – B

91-100 – “əla” – A6.Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar.

6.1. Tövsiyə olunan ədəbiyyat

Əsas ədəbiyyat

  1. А.А. Алексеев, Ю.А.Короаблев, М.Ю. Шестопалов, Иденификация и диагностика систем. Москва 2009, 348 ст.

  2. А.Б. Бойник, Г.И. Загарий, С.В. Кошевой, Н.И. Луханин, Н.В. Поэта, В.И. Поддубняк . Диагностирование устройств железнодорожной автоматики и агрегатов подвижных единиц. Харков 2008.

3. Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. М.: Высшая школа, 1982. -224с.

4. Автоматическое считывание вагонов. Система Картрак (США). Экспресс-информация, № 9, 1980.Əlavə ədəbiyyat

  1. Анаев Р.Б. Автоматизация процессов контроля и диагностики микропроцессорных систем. Ростов н/Д.:РИИЖТ, 1984. – 80 с.

  2. Бойник А.Б., Кошевой С.В., Панченко С.В., Сотник В.А. Системы интервального регулирования движения поездов на перегонах. Харків: УкрГАЖТ 2005. – 256 с.

“idarəetmə sistemlərinin identifikasiyasi” fənninin Işçi tədris proqramı (sillabusu) 050628 “Proseslərin avtomatlaşdırılması” ixtisasının tədris planı və “idarəetmə sistemlərinin identifikasiyasi” fənninin proqramı əsasında tərtib olunmuєdur.

Işçi tədris proqram (sillabus) “Aviasiya radiotexnikası və elektronikası” kafedrasının iclasında müzakirə və təsdiq olunmuşdur.

( “____ )”____________2013 il tarixli iclas “___” №-li protokol)

Fənn müəllimi_____________R.M. BasyramovKafedra müdiri, t.e.d, prof._____________A.R. Həsənov.
Yüklə 176,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin