Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallarYüklə 0,68 Mb.
səhifə1/7
tarix25.11.2016
ölçüsü0,68 Mb.
#73
  1   2   3   4   5   6   7
Laboratoriya işi GEM

Bölmə 1. Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

1) Kəsmiyin qida dəyəri nə ilə müəyyənləşdirilir ?
A) Kalsium, zülal və karbohidratlarla zənginliyinə görə

B) Kalsium, zulal və yağlarla zənginliyinə görə

C) Mikroelementlərlə zənginliyinə görə

D) Geniş çeşiddə yeməklərin hazırlanmasında istifadə

E) Yaxşı dadı olduğuna görə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Румянцев Г.И. Гигиена. Москва 2001.
2) Hazır xörəklərin kaloriliyə görə laboratoriya müayinəsi zamanı hansı göstərici keyfiyyət xüsusiyyətlərini əks etdirmir?
A) Karbohidratlar

B) Vitaminlər

C) Kaloriliyi

D) Yağlar

E) Zülallar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
3) Soyuq hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətlərini göstərin
A) Duzun miqdarının çoxluğu, nəmliyin azlığı

B) Nəmliyin və duzun cox miqdarda olması.

C) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu

D) Qoxusu

E) Dadı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
4) İsti hisə verilmiş balıq məhsullarının xüsusiyyətləri hansılardır.?
A) Qoxusu

B) Duzun miqdarının çoxluğu, nəmliyin azlığı.

C) Nəmliyin və duzun çox miqdarda olması

D) Duzun miqdarının azlığı, nəmliyin çoxluğu

E) Dadı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
5) Tərkibində hansı maddənin artıq olduğuna görə bişmiş kolbasalar xüsusi tez xarab olan ərzaqlara aiddir?
A) Nitritlər

B) Yağlar

C) Karbohidratlar

D) Su


E) Mineral maddələr.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
6) Xörəyin quru qalığı nədən ibarətdir?
A) Zülallar, yağlar, karbohidratlar, mineral maddələr

B) Zülallar, yağlar, karbohidratlar

C) Mineral maddələr

D) Zülallar, yağlar

E) Vitaminlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
7) İkinci xörəklərdə mineral maddələr necə faiz olmalıdır.?
A) 1.4%

B) 1.0%


C) 0.8%

D) 1.2%


E) 10.0%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
8) Zülalların və karbohidratların enerji tutumu nə qədərdir?
A) 4 kkal/q

B) 6 kkal/q

C) 3 kkal/q

D) 5 kkal/q

E) 2 kkal/q
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
9) Yağların enerji tutumu nə qədərdir?
A) 6 kkal/q

B) 3 kkal/q

C) 5 kkal/q

D) 2 kkal/q

E) 9 kkal/q
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
10) Süd istehsalında gigiyenik cəhətdən hansı əsas göstəriciyə nəzarət olunmalıdır?
A) Quru qalıq

B) Sıxlıq

C) Yağların miqdarı

D) Turşuluq

E) Temperaturu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
11) Unun nəmliyi nəcə faizdən artıq olmamalıdır ?
A) 20%

B) 10%


C) 5%

D) 40%


E) 15%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
12) Bişmiş kolbasaların tərkibində nitritlərın miqdarı nə qədər olmalıdır?
A) 30 mq/kq-a qədər

B) 10 mq/kq-a qədər

C) 40 mq/kq-a qədər

D) 50 mq/kq-a qədər

E) 20 mq/kq-a qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
13) Balığın orqanoleptik müayinəsində “bıcaq” və ya “məftil ” sınagından istifadə olunması hansı göstəricinin təyin edilməsi ücün məqsədəuygundur ?
A) Konsistensiyası

B) Xarici görnüşü

C) Dadı

D) QoxusuE) Rəngi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
14) Verilən variantlardan hansı orqanoleptik göstəricilərə aid deyil?
A) Rəngi

B) Qoxusu

C) Dadı

D) Koli- indeks, koli- titrE) Xarici görünüşü
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
15) Keyfiyyətli buğda ununda kleykovinanın miqdarı nə qədər olmalıdır ?
A) 40- 45 %

B) 40-50 %

C) 20-30 %

D) 35 – 40 %

E) 30-35%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
16) Xəmirin yumşalması məqsədilə ona nə qatılır?
A) Bakteriyalar, maya və kimyəvi yumşaldıcı preparatlar

B) Sirkə


C) Çay sodası

D) Maya və çay sodası

E) Cay sodası və sirkə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
17) Yeyinti məhsullarının orqanoleptik xassələrinə nə aid deyil ?
A) İyi və rəngi

B) Xarıcı görünüşü

C) Konsistensiyası

D) Turşuluğu

E) Dadı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
18) Hansı müəssisədə hazır xörəklərə “C” vitamini əlavə qatılır?
A) Məktəb və məktəbəqədər müəssələrində

B) Restoranlarda

C) Acıq yeməkxanalarda

D) Xəstəxanalarda

E) Kafelərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
19) Orqanizmdə enerji funksiyası hansı qida maddələrilə təmin edilir ?
A) Vitaminlər

B) Karbohidratlar

C) Zülallar

D) Makroelementlər

E) Mikroelementlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
20) Süddə olan yağın fərqləndirici xüsusiyyəti hansı maddədən asılıdır ?
A) Polidoymamış yağ turşuları

B) Monodoymamış yağ turşuları

C) Kiçik molekullu yağ turşuları

D) Fosfolipidlər

E) Xolesterin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
21) Süddə olan zülalın fərqləndirici xüsusiyyəti hansı mineral maddənın birləşməsilə bağlıdır?
A) Maqneziumla

B) Kalsiumla

C) Natriumla

D) Kaliumla

E) Dəmirlə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
22) Süddə hansı mineral maddə azdır ?
A) Dəmir

B) Maqnezium

C) Natrium

D) Fosfor

E) Kalsium
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
23) Ət hansı qida maddəsinin mənbəyi sayılmır?
A) Yağlar

B) Zülallar

C) Vitaminlər

D) Karbohidratlar

E) Minerallar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
24) Balığın spesifik zülalı hansıdır ?
A) Miozim

B) Qlisin

C) Kazein

D) Albumin

E) İxtulin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
25) Duzlu balığın qüsurlarının əlaməti hansıdır ?
A) Fuksin

B) Qaralması

C) Paslığı

D) Qoxusu

E) Rəngi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
26) Hansı bitki məhsulların tərkibində 20 %-dən şox zülal var ?
A) Paxlalılar

B) Yağlar

C) Cörək

D) Meyvə


E) Tərəvəz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
27) B qrup vitaminlərinin miqdarı necə faizli unda daha cox olur ?
A) 10 %

B) 5%


C) 75 %

D) 20 %


E) 15 %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
28) Hansı vitamin dənli bitki məhsullarında daha çoxdur?
A) A

B) E


C) C

D) B


E) D
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
29) Yeyinti məhsulları sənayesi müəsisələrində hansı ərzaqlar vitaminləşdirilir.?
A) Qatıq, xama

B) Buğda unu, süd, marqarin

C) Kolbasa məmulatları, şokolad

D) Yağlar

E) Pendir, qənnadı məmulatları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
30) Süd zülalına nə aiddır?
A) Lizin

B) Fenilalanin

C) Qlısin

D) Kazein

E) Metionin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
31) Təbii içməli mineral sularda qurğuşunun yol verilən miqdar həddi hansı göstəricidən çox olmamalıdır?
A) 0,1 mq/kq

B) 0,005 mq/kq

C) 0,2 mq/kq

D) 0,02 mq/kq

E) 0,001 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. 2010.
32) Butulkalara doldurulmuş içməli sularda arsenin yol verilən miqdarı hansı göstəricidən çox olmamalıdır?
A) 0,2 mq/kq

B) 0,005 mq/kq

C) 0,1 mq/kq

D) 0,03 mq/kq

E) 0,05 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. 2010.
33) Kalsum və fosforun optimal nisbiəti hansı məhsulda olur ?
A) Ətdə

B) Balıqda

C) Tərəvəzdə

D) Toyuqda

E) Kəsmikdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
34) C və P vitamininin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Bitki məhsulları

B) Ət məhsulları

C) Balıq məhsulları

D) Süd məhsulları

E) Toyuq məhsulları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
35) Hansı vitamin catışmazlığı osteoporoz törədir?
A) A

B) D


C) B1

D) U


E) C
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
36) Hansı vitamin yüksək tempuratura daha çox həssasdır ?
A) C

B) D


C) B 2

D) E


E) A
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
37) Qidanın keyfiyyətinin qiymətləndirməsində laboratoriya və hesablanma üsulları arasında nə qədər fərq ola bilər?
A) 10 %

B) 20%


C) 1%

D) 15%


E) 5%
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
38) Menyunun qiymətləndirilməsində nə nəzərə alınmır ?
A) Qida rejimi

B) Vitamin dəyəri

C) Enerji dəyəri

D) Qida dəyəri

E) Xörəyin temperaturu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
39) A vitamininin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır ?
A) Bitki yağları

B) Meyvə


C) Qaraciyər

D) Tərəvəz

E) Çörək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
40) E vitamininin əsas mənbəyi hansı ərzaq sayılır?
A) Tərəvəzlər

B) Bitki yagları

C) Meyvələr

D) Süd


E) Süd məmulatları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
41) Dəmir insan orqaniziminə hansı təsir göstərir?
A) Toksik

B) Antikoaqulyant

C) Antiseptik

D) Hemoqlobin sintezedici

E) Anti allergik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
42) Ərzaqın bioloji dəyəri hansı maddəyə görə təyin olunur?
A) Vitaminlər

B) Bioloji fəal maddələr

C) Zülallar

D) Karbohidratlar

E) Yağlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
43) Tərkibində daha çox dəmir olan yarma hansıdır?
A) Düyü

B) Arpa


C) Yulaf

D) Vələmir

E) Qarabaşaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
44) Hansı maddə indikatorlara aid deyil ?
A) Lakmus

B) Metanol

C) Fenilftalin

D) Metilqırmızı

E) Metilnarıncı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
45) Adı çəkilən maddələrdən hansı qida əlavəsi sayılır ?
A) Mineral maddələr

B) Konservantlar

C) Yağlar

D) Karbohidratlar

E) Vitaminlər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
46) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı yağda həll olan vitaminlərə aiddir ?
A) K vitamini

B) C vitamini

C) B12

D) Fol turşusuE) PP vitamin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
47) B12 vitamininin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır ?
A) Tərəvəz

B) Meyvələr

C) Süd

D) Heyvan qaraciyəriE) Balıq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
48) D vitaminin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır ?
A) Toyuq

B) Bitki yağları

C) Dəniz balıqları

D) Ət


E) Süd
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
49) Təzə ətin qida dəyəri nədən aslıdır?
A) Ətin düzgün sorulması

B) Ətin yetişmə prosesinin aparılması

C) Ətin növü

D) Cəmdəyin vaxtında qansızlaşdırılması

E) Heyvanın köklüyündən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
50) Kolbasa məhsullarının termik emalının effektivliyinə nəzarət zamanı hansı göstəricinin yoxlanılması vacıbdır ?
A) Peroksidaza D

B) Turş fosfataza

C) Koli- titri

D) Farşda olan pH

E) Mikrob sayı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
51) Dövlət stantdartına uygun +2–dən +6 0C-dək temperatur şəraitində əla növ bişmiş kolbasaların saxlama müddəti neçə saatdır?
A) 72 saat

B) 48 saat

C) 36 saat

D) 24 saat

E) 18 saat
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
52) Alkoqolsuz içkilərdə kadmiumun yol verilən miqdar həddi hansı göstəricidən çox olmamalıdır?
A) 0,3 mq/kq

B) 0,01 mq/kq

C) 0,1 mq/kq

D) 0,03 mq/kq

E) 0,005 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. 2010.
53) Çiy süddə civənin yol verilən miqdar həddi hansı göstəricidən yüksək olmamalıdır?
A) 0,1 mq/kq

B) 0,003 mq/kq

C) 0,02 mq/kq

D) 0,005 mq/kq

E) 0,05 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. 2010.
54) Tərkibində daha çox qida lifləri olan ərzaqlar hansıdır?
A) Şirələr

B) Narın üyüdülmüş undan çörək, tərəvəzlər

C) Balıq

D) Süd məhsulları

E) Ət
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
55) Qida əlavələrinə nələr aiddir?
A) Zülallar, mikroelementlər

B) Şirinləşdirici maddələr, qatılaşdırıcılar

C) Mikroelementlər, yağlar

D) Vitaminlər, zülallar

E) Yağlar, zülallar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
56) Bioloji aktiv əlavələrə hansı aiddir?
A) Qida boyaları

B) Mikroelementlər

C) Konservantlar

D) Turşuluğu artıran maddələr

E) Qatılaşdırıcılar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
57) Polidoymamış yağ turşularına hansılar aiddir?
A) Araxidon

B) Nikotin turşusu

C) Palmetin

D) Linolen

E) Fol turşusu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
58) Maye süd turşulu məhsullarında aflatoksin M1–in yol verilən miqdar həddi hansı göstəricidən çox olmamalıdır?
A) 0,001 mq/kq

B) 0,003 mq/kq

C) 0,0005 mq/kq

D) 0,05 mq/kq

E) 0,02 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. 2010
59) Bişmiş kolbasalarda benz(a)pirenin yol verilən miqdar həddi hansı göstəricidən çox olmamalıdır?
A) 0,001 mq/kq

B) Yol verilmir

C) 0,01 mq/kq

D) 0,002 mq/kq

E) 0,02 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. 2010
60) Adı çəkilən vitaminlərdən hansı suda həll olunan vitaminlərə aiddir?
A) A vitamini

B) K vitamini

C) E vitamini

D) D vitamini

E) PP vitamini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
61) Adı çəkilənlərdən hansı qida maddəsi sayılır?
A) Bioloji aktiv əlavələr

B) Zülallar

C) Ədvalar

D) Bioloji aktiv maddələr

E) Qida əlavələri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
62) Polidoymamış yağ turşularının ən çox miqdarı hansı ərzaqdadır?
A) Marqarində

B) Kərə yağında

C) Qoyun piyində

D) Günəbaxan yağında

E) Donuz piyində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
63) Nitratlar göstərilən tərəvəzlərdən ən çox hansında toplanır?
A) Çuğundurda

B) Kələmdə

C) Kartofda

D) Kökdə


E) Göyərtidə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
64) Beta-karotinlə ən çox zəngin olan məhsul hansıdır?
A) Ərik

B) Xurma


C) Kök

D) İtburnu qaqası

E) Cəfəri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
65) Ərzağın qida dəyəri nə ilə təyin olunur?
A) Yağlarla

B) Karbohidratlarla

C) Kaloriliyi və bütün qida maddələri ilə

D) Vitaminlərlə

E) Zülallarla
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
66) Qida zəhərlənmələrinin proflaktikası nöqteyi nəzərindən termik işləmənin ən effektiv üsulu hansıdır?
A) Közdə bişirmə

B) Sobada bişirmə

C) Qızartma

D) Blanşirəetmə

E) Suda bişirmə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
67) Hisəverilmiş kolbasalarda benz(a)pirenin yol verilən miqdar həddi hansı göstəricidən çox olmamalıdır?
A) Yol verilmir

B) 0,001 mq/kq

C) 0,01 mq/kq

D) 0,0005 mq/kq

E) 0,02 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. 2010
68) Xolesterinlə daha zəngin olan ərzaq hansıdır?
A) Beyin

B) Tərəvəzlər

C) Paxlalar

D) Bitki yağı

E) Soya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
69) Tənəkə qablarda konservləşdirilmiş balıqda qalayın yol verilən miqdar həddi hansı göstəricidən çox olmamalıdır?
A) 0,05 mq/kq

B) 0,05 mq/kq

C) 0,003 mq/kq

D) 50 mq/kq

E) 200 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. 2010
70) Konservləşdirilmiş qablarda askorbin turşusunun parçalanması hansı halda baş verir?
A) Aşağı temperaturda saxlanma

B) Mühitin neytral reaksiyası

C) Mühitin qələvi reaksiyası

D) Yüksək temperaturda saxlama halında

E) Mühitin turş reaksiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
71) Xromlanmış qablarda konservləşdirilmiş balıqda xromun yol verilən miqdar həddi hansı göstəricidən çox olmamalıdır?
A) 0,03 mq/kq

B) 50 mq/kq

C) 0,5 mq/kq

D) 0,05 mq/kq

E) 200 mq/kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər. 2010
72) Kolbasa istehsalı zamanı fosfatlardan istifadənin məqsədi?
A) Uzun müddət saxlanılması üçün

B) Dadına görə

C) Keyfiyyətinə görə

D) Konsistensiyasına görə

E) Qoxusuna görə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
73) Stafilokokk toksikozunun ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?
A) Baş ağrıları, baş gicəllənməsi

B) İflic olma

C) Hərarətin qalxması, səpkilik

D) Tez-tez üzücü qusmalar, epiqastr nahiyyəsində olan ağrılar

E) Udmanın çətinləşməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
74) Botulizmin ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?
A) Baş ağrısı, baş gicəllənmə

B) Qıcolma

C) Ürəkbulanma, qusma

D) Hərarətin qalxması, səpkilik

E) Görmə qabiliyyətinin pozulması, afoniya (səsin tutulması), udqunmanın çətinləşməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
75) Riboflavinin əsas mənbəyi hansı ərzaqdır?
A) Bitki yağları

B) Kəsmik

C) Meyvə

D) Tərəvəz

E) Qarabaşaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
76) Kalsiumun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Hemoqlobin sintezində

B) Antispastik

C) Mədənin funksiyasında

D) Qalxanabənzər vəzinin funksiyasında

E) İltihaba qarşı və desensibilzəedici
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
77) Maqneziumun orqanizmdə əsas rolu hansıdır?
A) Mədənin funksiyasında

B) Qalxanabənzər vəzinin funksiyasında

C) Hemoqlobin sintezində

D) Antispastik

E) Desensibillizəedici
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
78) Yodun xörək duzunda miqdarının təyini üçün hansı reaktiv işlənmir?
A) Mis sulfat

B) Natrium tiosulfat

C) Kalium permanqanat

D) Azot turşusu

E) Nessler reaktivi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
79) Yodun xörək duzundakı ən az miqdarı nə qədər olmalıdır?
A) 40 mkq/q

B) 30 mkq/q

C) 20 mkq/q

D) 60 mkq/q

E) 50 mkq/q
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
80) Südün turşuluğunun ölçü vahidi hansıdır?
A) % - faizlə

B) 0- dərəcə

C) mkq/l

D) 0T– Terner dərəcəsi

E) mq/l
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
81) Kərə yağında nəmliyin maksimal yol verilən səviyyəsi nə qədərdir?
A) 32 %

B) 25 %


C) 28 %

D) 30 %


E) 35 %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
82) Hansı element toksikoloji cəhətdən daha təhlükəlidir?
A) Kalsium

B) Fosfor

C) Natrium

D) Qurğuşun

E) Maqnezium
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
83) Aşağıdakı göstəricilərdən hansı mikotoksinlərə aiddir?
A) Patulin

B) Kadmium

C) Civə

D) Sink


E) Arsen
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.
84) Nümunələri kül halına gətirmək üçün hansı laborator cihazından istifadə olunur?
A) Elektrik plitə

B) Xromotoqraf

C) Atom-absorbsiyalı spektrofotometr

D) Fotoelektrokolorimetr

E) Mufel sobası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания.» М. 1975 г.


Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin