M d eht ram oYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/5
tarix05.05.2017
ölçüsü0,58 Mb.
#16907
1   2   3   4   5

3. 7. Kritik nəzarət nöqtələrin müəyyən edilməsi  

 

Verilmiş  çörək  növünün  təhlükəli  amillərin  təyinindən  və  onun  xüsusiyəti göstərilənnən sonra, məhsulun hər bir istehsal mərhələlərində hansı təhlükəli amil 

buna  məxsusdur  onuda  göstərmək  lazımdır.      Hər  bir  istehsal  mərhələsinin 

təklükəli amilləri cədvəl 3.6. göstərilmişdir.   

 

  

 

Cədvəl 3.6 –  stehsalatın təhlükəli amilləri  

Texnoloji prosesin 

mərhələləri 

Təhlükəli amillər 

1  Xammalın  qəbulu  və 

saxlanması: 

- un 


- duz 

- maya 


- su 

1 Quşlar, həşaratlar və onların həyatfəaliyyətında 

tullantıları  ; 

2  МАФАнМ  (  mezofil-aerob,  fakultativ-anaerob 

mikroorqanizmlər) 

3 bağırsaq çöpləri qrupların bakteriyaları; 

4 Patogen, həmçinin salmonella; 

5 Pestisidlər; 

6 Toksiki elementlər; 

7 Mitotoksinlər; 

8  Çörəyin  “kartof  xəstəliyilə”  (Bacillus  subtilis) 

(Bacillus subtilis) yoluxması ; 

9 Çörək ehtiyatların çirklənməsi, ziyanvericilərlə 

yoluxması (həşaratlar, gənələr) 

10 Metalqarışıqları, qarışıqlar; 

11  Personalın  sanitar-gigiyenik  tələblərin  riayət 

etməməsi  ; 

12 Xüsusi əşyalar; 

13S. Aureus; 

14 Kif. 


2  Xammalın  hazırlanması 

və dozalaşdırılması: 

- un 

- duz 


- maya 

- su 


1 Quşlar, həşaratlar və onların həyatfəaliyyətında 

tullantıları  ; 

2  МАФАнМ  (  mezofil-aerob,  fakultativ-anaerob 

mikroorqanizmlər); 

3 bağırsaq çöpləri qrupların bakteriyaları; 

4 Patogen, həmçinin salmonella; 

5  Çörəyin  “kartof  xəstəliyilə”  (Bacillus  subtilis) 

(Bacillus subtilis) yoluxması  ;  

6 Çörək ehtiyatların çirklənməsi, ziyanvericilərlə 


yoluxması (həşaratlar, gənələr); 

7 Металлопримеси, примеси; 

8  Personalın  sanitar-gigiyenik  tələblərin  riayət 

etməməsi  ; 

9 Xüsusi əşyalar; 

10 S. Aureus; 

11 Kif; 

3 Xəmirin yoğrulması 

1  Yuyucu  vasitələrin  elementləri,  çirkli  tara  və 

avadanlıq; 

2  МАФАнМ  (  mezofil-aerob,  fakultativ-anaerob 

mikroorqanizmlər); 

3 bağırsaq çöpləri qrupların bakteriyaları; 

4 Patogen, həmçinin salmonella; 

5  Personalın  sanitar-gigiyenik  tələblərin  riayət 

etməməsi  ; 

6 Xüsusi əşyalar; 

4 Xəmirin qıcqırması  

1  Yuyucu  vasitələrin  elementləri,  çirkli  tara  və 

avadanlıq  

2  МАФАнМ  (  mezofil-aerob,  fakultativ-anaerob 

mikroorqanizmlər); 

3 bağırsaq çöpləri qrupların bakteriyaları; 

4 Patogen, həmçinin salmonella; 

5  Personalın  sanitar-gigiyenik  tələblərin  riayət 

etməməsi  ; 

6 Xüsusi əşyalar. 

 

5. Tikələrə bölünməsi: Kündələrin 

yuvarlaqlanması  

1  Yuyucu  vasitələrin  elementləri,  çirkli  tara  və 

avadanlıq; 

2  МАФАнМ  (  mezofil-aerob,  fakultativ-anaerob 

mikroorqanizmlər); 3 bağırsaq çöpləri qrupların bakteriyaları; 

4 Patogen, həmçinin salmonella; 

5  Personalın  sanitar-gigiyenik  tələblərin  riayət 

etməməsi  ; 

6. 

Sakit 


vəziyyətdə 

saxlanma 

1  Yuyucu  vasitələrin  elementləri,  çirkli  tara  və 

avadanlıq; 

2  МАФАнМ  (  mezofil-aerob,  fakultativ-anaerob 

mikroorqanizmlər); 

3 bağırsaq çöpləri qrupların bakteriyaları; 

4 Patogen, həmçinin salmonella; 

5  Personalın  sanitar-gigiyenik  tələblərin  riayət 

etməməsi  ; 

6 Yağın ikinci dəfə turşutma məhsulları; 

7. Bişmə 

1  Yuyucu  vasitələrin  elementləri,  çirkli  tara  və 

avadanlıq; 

5  Personalın  sanitar-gigiyenik  tələblərin  riayət 

etməməsi  ; 

6 Yağın ikinci dəfə turşutma məhsulları  

8 Soyudulma  

1.Quşlar, həşaratlar və onların həyatfəaliyyətında 

tullantıları  ; 

2  Yuyucu  vasitələrin  elementləri,  çirkli  tara  və 

avadanlıq; 

3  МАФАнМ  (  mezofil-aerob,  fakultativ-anaerob 

mikroorqanizmlər); 

4 bağırsaq çöpləri qrupların bakteriyaları; 

5 Patogen, həmçinin salmonella; 

6  Personalın  sanitar-gigiyenik  tələblərin  riayət 

etməməsi   

9 Saxlanma  

1 Quşlar, həşaratlar və onların həyatfəaliyyətında 

tullantıları  ; 


2  МАФАнМ  (  mezofil-aerob,  fakultativ-anaerob 

mikroorqanizmlər); 

3 bağırsaq çöpləri qrupların bakteriyaları; 

4 Patogen, həmçinin Salmonella; 

5  Personalın  sanitar-gigiyenik  tələblərin  riayət 

etməməsi  ; 

6 Xüsusi əşyalar. 

 

Sonra risklərin analizi və nəzərə alınmış amillərin seçilməsi aparılmalıdır.  Analizin nəticələri cədvəl 3.7. verilmişdir.  

Cədvəl  3.7 –  

Risklərin analizi və nəzərə alınmış amillərin seçilməsi  

Təhlükəli amillərin adları 

Realizənin ehtimal 

qiymətləndirilməsi  

Verilmiş 

amilin 


realizəsinin 

nəricəsinin 

ağırlıq 

dərəcəsi 

Amilin 

zəruriliyinin hesabı  

Quşlar, həşaratlar 

və 


onların 

həyatfəaliyyətında tullantıları   

2 МАФАнМ 3 БГКП 
4 Patogen, həmçinin salmonella  5 Pestisidlər  

6 Toksiki elementlər  7 Mitotoksinlər  

8 б.р Bacillus subtilis yoluxması Çörək ehtiyatların 

çirklənməsi, 

ziyanvericilərlə 

yoluxması 

(həşaratlar, 

gənələr) 

10. Metalqarışıqları, qarışıqlar  

11  Personalın  sanitar-gigiyenik  tələblərin 

riayət etməməsi   

12 Xüsusi əşyalar 13 Yuyucu vasitələrin elementləri  

14  Kif 15 S. Aureus 

 

Kritik  nəzarət  nöqtəsi  (KNN)  -  Bu  mərhələnin  məqsədi  təhlükəli 

amillərin  əməmləgələməsinin  qarşısını  almaq,  kənarlaşdırmaq  və  yaxud  icazə 

verilən  səviyəyə  qədər  azaltmaq  hesabına  aparılan  nəzarətdə  nöqtələrin, 

prosedurların  təyinidir.  Kritin  nəzarət  nöqtəsi,  təhlükənin  əmələgəlməsinin 

qarşısının  alınması  qəbul  edilən  səviyəyə  qədər  azaldılan  hər  bir  mərhələ  ola 

bilər[25].  Kritik  nəzarət  nöqtəsinin  miqdarı,  məhsulun  mürəkkəbliyi,  növü  və 

istehsal prosesindən asılıdır.  Kritik nəzarət nöqtəsinin seçimi “qərar qəbul edilmə 

ağacı” üsulu ilə yerinə yetirilir.  

 Dissertasiya işində 31 KNN tapılmışdır.  

 Xammalın qəbulu və saxlanması mərhələsində МАФАнМ, bağırsaq çöpləri 

qrupların  bakteriyaları;  patogen,  həmçinin  salmonella;    pestisidlər;  toksiki 

elementlər;  mitotoksinlər; (Bacillus subtilis), metalqarışıqları, qarışıqlar;  Aureus; 

kif kimi təhlükəli amilləriə nəzarət etmək lazımdır.   

Xammalın  hazırlanması  və  dozalaşdırılması  mərhələsində  МАФАнМ 

(mezofil-aerob,  fakultativ-anaerob  mikroorqanizmlər),  bağırsaq  çöpləri  qrupların 

bakteriyaları;  patogen,  həmçinin  salmonella,  (Bacillus  subtilis),  çirkli  tara  və 

avadanlıqlar, Aureus; kif kimi təhlükəli amillərə nəzarət etmək lazımdır.   

Xəmirin  yoğrulması  mərhələsində  Bacillus  subtilis,  çirkli  tara  və 

avadanlıqlar, Aureus təhlükəli amilləriə nəzarət etmək vacibdir.   

Xəmirin qıcqırmasında yoğrulması mərhələsində Bacillus subtilis, çirkli tara 

və avadanlıqlar, nəzarət edirlər.   Sonra  xəmirin  bölünməsi  mərhələsində  МАФАнМ,  bağırsaq  çöpləri 

qrupların  bakteriyaları,  Bacillus  subtilis,  çirkli  tara  və  avadanlıqlar  təhlükəli 

amilləriə nəzarət etmək lazımdır  

Sakin  vəziyyətdə  saxlanmada  təhlükəli  amillərə  çirkli  tara  və  avadanlıqlar 

aiddir.  

Çörəyin bişməsi və soyudulması prosesində kritiki nəzarət nöqtəsi yoxdur. 

Çörəyin saxlanmasında МАФАнМ, bağırsaq çöpləri qrupların bakteriyaları; 

patogen,  həmçinin  salmonella,  (Bacillus  subtilis)  və  kif  kimi    təhlükəli    amillərə 

nəzarət edirlər.   

Mütəxəsislər  bu  kritik  nəzarət  nöqtələrini  bu  qayda  ilə  birləşdirməyi 

məsləhət  görür:  əgər  onları  eyni  insan  nəzarət  edir  və  eyni  əməliyyat  növünə 

aiddirlər.   

Beləliklə,  əsas  Kritik  Nəzarət  Nöqtələrini  birləşdirəndən  sonra,  7  Kritik 

Nəzarət Nöqtəsi aldıq: 

ККТ

 1 – xammalın qəbulu və saxlanması; ККТ

 2 – xammalın hazırlanması və dozalaşdırılması; 

ККТ

 3 – xəmirin yoğrulması; ККТ

 4 – xəmirin qıcqırması; 

 

ККТ


 5 – xəmirin bölünməsi; 

ККТ


 6 – kündələrin sakit vəziyyətdə saxlanması (yetişməsi); 

ККТ


 7 – çörəyin saxlanması. 

Hər  bir  müəyyən  olunmuş  Kritik  Nəzarət  Nöqtəsində  təhlükəli  amillər, 

onların  xarakteristikası,  realizənin  ehtimal  qiymətləndirilməsi,  verilmiş  amilin 

realizəsinin nəticəsinin ağırlıq dərəcəsi təyin olunmuşdur.  Hər bir Kritik Nəzarət 

Nöqtəsinə  bir  və  yaxud  bir  neçə  parametrlərlə  kritik  sərhəddlər  müəyyən  etmək 

lazımdır.  

Vaxtında  kritik  sərhəddlərin  pozulmasının  aşkar  olunması,  müvafiq 

qabaqlayıcı  yaxud  düzəldici  tədbirlərin  realizəsini  nəzərə  alaraq,  təhlükəli 

amillərin,  kritik  nəzarət  nöqtələrin,  qabaqlayıcı  tədbirlərin  müəyyən  edilməsi 


təxmini  idarə  olunmuş  tədbirlər  sisteminin  və    daimi  müşahidələrin    işlənməsinə  

yönəldilmişdir .                   

darə  olunmuş  tədbir  qida  məhsulların  təhlükəsizliyinə,  yaxud  onun 

müəyyən  səviyyəyə  endirilməsinə    aid  olan    təhlükənin  qarşısının  alınması  və 

kənarlaşdırılması üçün istifadə olunur.  

Monitorinq  prosedurların  işlənməsində  hər  bir  təhlükəli  amillərin  kritik 

sərhəddləri,  monitorinq  üsulları,  monitorinqin  dövrülüyü,  məsul  şəxsləri 

göstərməklə düzəldici tədbirlər müəyyən olunmuşdur.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

НЯТИЖЯ 1.

 

Çörək bulka məmulatlarının istehsalında əsas və əlavə xammalların keyfiyyətinə nəzarət nəzəri cəhətdən araşdırılmışdır. 

2.

 

Цмуми  туршулуьа  эюря  унун  верилмиш  эюстярижисинин  гойулмуш нормалара  уйьунлуьуна  даир  нятижя  чыхарılmış  və  актив 

туршулуьун нятижяляри тягриби эюстярижилярля мцгайися еdilmişdir. 

3.

 

Müxtəlif  növ  yarımfabrikatların  keyfiyyətinin  fiziki-kimyəvi 

göstəricilərə görə qiymətləndirilmişdir.  

4.

 

Çörək istehsalı prosesində hər bir əməliyyatda potensial təhlükəsiz 

amillərin  aşkar  olunması    analiz  edilmişdir,  sonra  31  KNN 

müəyyən  edilmişdir  (Mütəxəsislər  bu  kritik  nəzarət  nöqtələrini  bu 

qayda  ilə  birləşdirməyi  məsləhət  görür:  əgər  onları  eyni  insan 

nəzarət  edir  və  eyni  əməliyyat  növünə  aiddirlər.    Əsas  Kritik 

Nəzarət Nöqtələrini birləşdirəndən sonra, 7 Kritik Nəzarət Nöqtəsi 

alınmışdır),  hər  bir  KNN  kritik  hədlərini  təsis  edilmişdir, 

monitorinq  sistemi  işlənib  hazırlanmışdır.  Dissertasiya  işində 

qoyulmuş məsələlər tamamilə yerinə yetirilib.  

Qida  məhsulların  təhlükəsizliyini  çörək  zavodunda  ümumi  strateqiyaya 

qoşmaq  üçün  tətbiq  etmə  prosesini  formallaşdırmaq  lazımdır.  Təşkilat  buraxılan 

məhsulun  və  sərfləri  kimi,  buraxılan  məhsulun  təhlükəsizliyinidə  diqqətlə 

planlaşdırmağı    təmin  etməlidir.    Qida  məhsulların  təhlükəsizliyi  ümumi  strateji 

planın əsas hissəsi olmaqla, hər bir işçi səviyəsinin aydın ifadə olunmuş məqsədləri 

də  tərkibindədir.  O,    HACCP  sisteminin  əhəmiyyətini  yüksəldir  və  bu  sistemi 

ş

irkətin müvəffəqiyyətlə qiymətləndirilməsi alətlərindən birini edir. [11].   

 

  

 

ЯДЯБИЙЙАТ  

1.

 

Ялийев  М.Т.,  Мусайев  Н.Х.  Тахыл,  ун,  гяннады  мящсулларынын ямтяяшцнаслыьы вя кейфиййятинин експертизасы, Бакы, «Чашыоьлу», 1999, 532с. 

2.

 Бабайев  Й.Г.  Азярбайжан  чюряйи  (Технолоэийа  вя  ресептура),  Бакы, 

«Азяриттифаг»,  1966, 44 с. 

3.

 

Кузнетсов  А.О.,  Ромадин  А.Г.,  Давыдов  С.У.,  Давыдов  Д.А.  Шатыр цчцн дярс вясаити, Бакы, «Маариф»,  1968, 216 с. 

4.

 Рцстямов  М.Г.  Азярбайжан  чюрякляри  вя  ширниййаты,  Бакы,  «Азярняшр»,  

1963, 44 с. 

5.

 

Чюряк вя чюряк мямулаты, Бакы, «Рясми няшр», 1966, 82 с. 6.

 

Андреев О.Б. Минеральная ценность хлеба, Киев, «Зерно и хлеб», 2000, 

3, с.28-29. 7.

 

Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства 2002-416с. 

8.

 Ауэрман

  Л.Я.  Енекиеви  Н.П.  Сенсорная  оценка  вкуса  хлеба. 

Хлебопекарная

 и кондитерская промышленность 1980 

9.

 Акимов,  В.А.  Природные  и  техногенные  чрезвычайные  ситуации: опасности

, угрозы, риски [Текст] / В.А. Акимов, В.Д. Новиков, Н.Н. Радаев. – 

М

.: ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2001. – 310с. 10.

  Аронов,  И.З.  О  выборе  системы  управления  [Текст]  //  Методы 

менеджмента

 качества. – 2003. – №2. – С. 10-12.  

11.

  Арсеньева,  Т.П.  Лекция:  ХАССП  критические  контрольные  точки [Электронный 

ресурс


// 


ООО

 

«КРИПС СПб

». 


2008. 

URL: 


http://kripsspb.ru/articles/haccp.php (дата обращения: 10.04.2011) 

12.


  Аршакуни, В.Л. Подготовка экспертов в системе сертификации ХАССП 

[Текст] // Сертификация. – 2002. – №3. – С. 25. 

13.

  Афанасьев,  В.  Мясная  отрасль  приглядывается  к  стандартам европейской

 пищевой промышленности [Текст] // Российская газета. – 2010. 

– №109. – С. 9.  

14.


  Белов,  С.В.  Безопасность  жизнедеятельности.  Учебник  для  студентов 

средних


  проф.  учеб.  заведений  [Текст]  /  С.В.  Белов,  В.А.  Девисилов,  А.Ф. 

Козьяков


. – М.: Высш. шк, НМЦ СПО, 2000. – 343с. 

15.

  Боданико,  Ю.А.  ХАССП:  Принцип  1.  Проведение  анализа  опасных 

факторов  [Электронный  ресурс]  //  Информационный  портал  об 

управлении качеством. 2003. URL: http://www.klubok.net/pageid267.html 

(дата обращения: 15.03.2011) 

16.


  Борисенко,  А.В.  Мы  говорим  качество  –  подразумеваем 

конкурентоспособность

 [Текст] // Пищевая промышленность. – 2002. – №9. – 

С

. 80-81. 17.

  Борисов,  А.А.  Моющие  средства  для  оборудования  [Электронный 

ресурс

]  //  Интернет  журнал  «Переработка  молока».  2009.  URL: http://www.milkbranch.ru/publ/view/211.html (дата обращения: 03.03.2011) 

18.


  Брусенцев,  А.А.  Пороки  творога  и  причины  их  возникновения 

[Электронный 

ресурс// Товароведение

 

и 

экспертиза

 

товаров


 

«Знайтовар.Ру».  2007.  URL:  http://www.znaytovar.ru/new688.html  (дата 

обращения

: 11.03.2011)  

19.

  Василевская, С.В. ХАССП: Приятного аппетита, или ХАССП в помощь [Электронный  ресурс]  //  Информационный  портал  об  управлении 

качеством.  2009.  URL:  http://www.klubok.net/article2331.html  (дата 

обращения: 16.03.2011) 

20.


  Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов

  [Текст]:  СанПиН  2.3.2.1078-01.  –  М.:  Информационно-

издательский

 центр Минздрава России, 2002. – 144с.  

21.


 

Горина


,  Т.А.  Гигиенические  и  санитарно-противоэпидемические 

требования

  к  обработке  оборудования  в  фермерских  хозяйствах  и  на 

предприятиях

 молочной промышленности [Электронный ресурс] // Интернет 

журнал


 

«Переработка 

молока

». 


2008. 

URL: 


http://www.milkbranch.ru/publ/view/45.html (дата обращения: 03.03.2011) 

22.


 

Горощенко, 

Л.Г. 

Понятие 


и 

сущность 

эффективности 

менеджмента  [Электронный  ресурс]  //  Информационный  портал 

стратегического 

управления 

и 

планирования. 2010. 

URL: 


http://www.strategplann.ru/effektivnost-menedzhmenta-organizatsii/  (дата 

обращения: 16.05.2011) 

23.

 

Гришакова,  О.  ХАССП  –  как  механизм  повышения  качества 

кондитерской

  продукции  [Электронный  ресурс]  //  Северный  филиал 

РГУИТП


.  2007.  URL:  http://www.in-nov.ru/node/273  (дата  обращения: 

29.02.2011) 

24.

 

Дмитриченко,  М.И.  Товароведение  и  экспертиза  пищевых  жиров, 

молока


  и  молочных  продуктов  [Текст]:  Учеб.  пособие  /  М.И.  Дмитриченко, 

Т

.В. Пилипенко. – СПб.: Питер, 2004. – 352с. 25.

  Донченко  Л.В.  Безопасность  пищевой  продукции  [Текст]:  Учеб. 

пособие

 / Л. В. Донченко, В.Д. Надыкта. – М.: Пищепромиздат, 2001. – 528с. 26.

  Егоров, А.Г. Гражданская оборона в составе дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности

»  для  студентов  всех  специальностей  [Текст]:  Учеб. 

пособие

 / А.Г. Егоров, О.В. Цоциева. – Тольятти: ТГИС, 2003. – 156с. 27.

  Журнал  «Масла  и  Жиры»  [Электронный  ресурс]  /  URL: 

http://www.oilbranch.com/phorum/viewtopic.html&f=6&archive=1&t=982  (дата 

обращения

: 08.03.2011) 

28.


  Замятина  О.  В.  Принципы  ХАССП.  Безопасность  продуктов  питания  и 

медицинского

 оборудования [Текст] / О. В. Замятина. – М.: РИА «Стандарты 

и

 качество», 2006. – 232с. 29.

  Инская, Я. Предварительные шаги перед построением системы ХАССП 

на

  предприятии  [Электронный  ресурс]  //  Информационный  портал  об управлении

 качеством. 2003. URL: http://www.klubok.net/article720.html (дата 

обращения

: 16.03.2011) 

30.

  Инская,  Я.  Принципы  системы  ХАССП  [Электронный  ресурс]  // Информационный

  портал  об  управлении  качеством.  2003.  URL: 

http://www.klubok.net/article1079.html (дата обращения: 17.03.2011) 

31.


  Инская,  Я.  ХАССП:  Программы  предварительной  подготовки 

[Электронный ресурс] // Информационный портал об управлении качеством. 2003. 

URL: 


http://www.klubok.net/article1084.html 

(дата 


обращения

16.03.2011) 32.

  Инская, Я. ХАССП: Опасные факторы - биологические, химические и 

физические  [Электронный  ресурс]  //  Информационный  портал  об 

управлении 

качеством. 

2003. 


URL: 

http://www.klubok.net/article1086.html (дата обращения: 15.03.2011) 

33.

  Информационный  портал  о  молоке  [Электронный  ресурс]  /  URL: http://www.molokoclub.ru/products_22.php (дата обращения: 08.03.2011)  

34.


  Информационный  портал  межрегионального  делового  сотрудничества 

[Электронный  ресурс]  /  URL:  www.marketcenter.ru  (дата  обращения: 

05.05.2011)  

35.


  Круглов,  В.А.  Защита  населения  и  хозяйственных  объектов  в 

чрезвычайных

  ситуациях.  Радиационная  безопасность  [Текст]  /  В.  А. 

Круглов


, С.П. Бабовоз, В.Н. Пилипчук. – Мн.: Амалфея, 2003. – 368с.  

36.


  Кузнецов,  П.В.  Применение  бактерицидных  рециркуляторов  воздуха  в 

пищевой


  сфере  [Электронный  ресурс]  //  Компании  Бакт.ру.  2007.  URL: 

http://www.bakt.ru/closed/food_industry/ (дата обращения: 07.03.2011) 

37.

  Макаренкова,  Г.Ю.  ХАССП:  Опасные  факторы  -  биологические, химические  и  физические  [Электронный  ресурс]  //  Информационный 

портал 


об 

управлении 

качеством. 

2004. 


URL: 

http://www.klubok.net/article1519.html (дата обращения: 16.03.2011) 

38.

  Maстрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студ

. высш. учеб. заведений [Текст] / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2003. 

– 336с. 

39.


  Мейес,  Т.  Эффективное  внедрение  ХАССП:  учимся  на  опыте  других 

[Текст] / Т. Мейес, С. Мертимор. – СПб.: Профессия, 2005. – 288с. 

40.

  Некрасов, А.В. Первый в России сертификат ХАССП получила система обеспечения  качества  и  безопасности  продукции  ОАО  «Новгородский 

мясной двор» // Сертификация. 2002. №1. С. 7-8 

 


РЕЗЮМЕ

  

 

В

  диссертационной  работе  по  теме  «Исследование  безопасности  и техно

-химического  контроля  хлебобулочных  изделий,  приготовленных  из 

муки

,  полученный  из  сортов  пшеницы,  выращиваемый  в  Азербайджане» исследованы

  различные  сорта  пшеницы,  ее  технологические  свойства,  

химический

 

составИзучен


 

техно


-химический 

контроль


 

муки


хлебобулочных

  изделий,    крахмала,  полуфабрикатов,  зерна,  крупы    и  т.д.  А 

также


  был  определен  кислотность,  пористость  и  влажность  хлебобулочных 

изделий


.  

В

  результате  проведенной  работы  было  получено  31  ККТ.  После объединения

  исходных  ККТ,  мы  получили  7  объединенных  критических 

контрольных

 точек: ККТ 1 – приемка и хранение сырья; ККТ 2 – подготовка 

и

 дозирование сырья; ККТ 3 – замес теста; ККТ 4 – брожение теста; ККТ 5 – разделка

 теста; ККТ 6 – расстойка заготовок; ККТ 7 – хранение хлеба. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


SUMMARY 

 

In  dissertational  work  "Safety  study  of  techno-chemical  control  of  bakery products  made  from  flour  derived  from  wheat  grown  in  Azerbaijan"  studied 

various strains of wheat, its technological properties, chemical composition.  

Studied  techno-chemical  control  of  flour,  bakery  products,  confectionery, 

starch, semi-finished products, grains, cereals, etc. And as has been defined acidity, 

porosity and moisture content of baked goods. 

As  a  result  of  this  work  has  been  obtained  31  CCP.  After  combining  the 

original  CCP,  we  received  7  United  critical  control  points:  CCP  1  -  receipt  and 

storage of raw materials; CCP- 2 - preparation and dosing of raw materials; CCP- 3 

-  kneading;  CCP  4  -  fermentation  test;  CCP  5  -  cutting  test;  CCP  6  -  proofing 

preparations; CCP 7 - Storage of grain. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə