Malzeme güvenlik biLGİ formu ( msds ) madde/MÜstahzar ve Şİrket/İŞ sahiBİNİn tanitimi üRÜn adi : 404 fren balata sprey firma adiYüklə 53,56 Kb.
tarix28.04.2017
ölçüsü53,56 Kb.
#15884MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU50yil logo

( MSDS )
1. MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
ÜRÜN ADI :404 FREN BALATA SPREY

FIRMA ADI : 404 Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Merkez: Merkez Mahallesi Akçe Sokak Güzle İş Merkezi

No:3 Kat:1 Şile Yolu Shell Benzin İstasyonu Yanı

Çekmeköy/ İSTANBUL

Fabrika: Organize San. Böl. 102 Ada 7 ParselSelimiye Köyü OSMANELİ/ BİLECİK

Merkez Tel: 0216 642 92 71 Faks: 0216 642 92 75

Fabrika Tel: 0228 470 00 14


2. TEHLİKE TANIMLAMASI
Toksik etkisi vardır. Deriyi tahriş eder.

Yutulursa akciğere zarar verebilir. Buharı baş dönmesi ve uykuya yol açabilir

Güneş ışığından uzak tutun. 48 ° C ‘nin üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.

nr
3. BİLEŞİMİ/ İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİMadde İsmi


Sınıfı No


% Oranı

Karbondioksit (İtici gaz)


124-38-9


10-20%

Klorlu solvent

75-09-2

20-35%

N-HEXANE

110-54-3

50-65%

Bu bölümdeki risk değerleri bireysel öğeleri ortaya koyar; bitmiş ürünün değerlerini ortaya koymaz


4. İLK YARDIM
Solunması :Solunumu halinde temiz hava alınmalıdır. Nefes alınamıyorsa suni teneffüs

yapılmalıdır. Eğer sorun devam ediyorsa doktora başvurulmalıdır.

Yutulması : Kusturmaya çalışmayın. Eğer bilinç kaybı varsa sol tarafı üzerine kafa aşağı

eğilerek yatırılmalıdır. Bilinç kaybı olduğu sürece ağızdan hiçbir şey

verilmemelidir. Derhal doktora başvurun ve yazılı bilgileri gösterin.

Cilde Temas : Temas eden bölgeyi sabun ve suyla yıkayınız. Sorun devam ediyorsa doktora

başvurun.
Gözler : Gözle teması halinde emin oluncaya kadar suyla yıkayınız. Eğer sorun devam ediyorsa doktora başvurun.

5. YANGINLA MÜCADALE
Yangın Söndürme Aracı : İnert gazlar, köpük veya CO2.
Yanıcı Ürünler : Karbon oksitleri, hidrojen klorür, fosgen ve klor.
Parlama Tehlikeleri : Sprey kaplar, yüksek ısıya maruz bırakılırsa basınç altında patlayabilir.
Koruyucu Ekipman :Yangınla mücadele edenler koruyucu kıyafetlerini giymelidirler. Olası toksik

zehirlenmeleri önlemek için Uluslararsı İş Güvenliği Ve Sağlığı Enstitüsü’ne

uygun solunum cihazları kullanılmalıdır. Özellikle göz ve deriye teması

önlenmelidir. Ateşe maruz kalmış sprey kabı soğutmak için su sprey

kullanılmalıdır.

6 . KAZA KURTARMA TEDBİRLERİ
Çevre Koruma Önlemleri : Kanallara ve su yollarına karışmasını engelleyiniz. Eğer karışmışsa bölge

yetkililerine iletiniz.
Kişiyi Koruma Önlemleri :8. bölümde anlatılan kişisel korunma tavsiyelerine uyulmalı ve buhar teneffüs

edilmemelidir.


Dökme Yoluyla Temizleme :Bütün ateşleme sistemlerini kapayınız ve ortamı havalandırınız. Eğer sınırlı bir

bölge ise, çalışanlar solunum sistemini koruyucu ekipmanlarla donatılmış

olmalılardır. Kullanılan absorbanlar uygun çöp kutularına atılmalıdır.
7. DEPOLAMA
Depolama Koşulları :Orijinal kabında, kuru bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı şekilde tutunuz. İyi

şekilde havalandırılan bir yerde depolayınız ve ateşleme sistemlerinden uzak

tutunuz Güneş ışığından uzak tutun.48°C‘ nin üzerindeki sıcaklıklara maruz

bırakmayın.Muamele Koşulları :Buharı havadan ağırdır ve düşük basınçta birikecektir. Havalandırma buharı düşük

basınçta ortadan kaldıracaktır. Ürün kullanım sırasında yenilmemeli, içilmemeli ve

koklanmamalıdır. Enerji sağlayan ürünlerin etrafındayken tedbirli olunmalıdır.

Metal kap bir elektrik kaynağıyla temas ederse, elektriği iletebilir bu da kullanıcıyı

elektrik çarpmasına neden olabilir.
8. KORUNMA KONTROLÜ VE KİŞİSEL KORUNMA
Kontrol ve KorunmaMühendis Kontrolleri :Alan havalandırma koşullarına sahip olmalıdır. Buhar belirli bir seviyenin altında

tutulmaya çalışıldığı için mekanik olanı kullanılmalıdır. Uluslararası İş Güvenliği

Ve Sağlığı Enstitüsü kurallarına uyulmalıdır.Solunum Koruması :Uygun havalandırma koşulları sağlanmalıdır. Eğer mühendislik kontrolleri uygun

sonucunu vermediyse, Uluslararası İş Güvenliği Ve Sağlığı Enstitüsü’ne uygun

organik buhar kutucuğu olan solunumu koruma koşulları sağlanmalıdır.

Göz/Yüz Koruması :Gözlük takılmalıdır. Eğer sıvının gözle temas etme olanağı varsa, bu sıçramaya

karşı dayanaklı renkli gözlük kullanılmalıdır.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüm :Sıvı

Koku :Tahriş Edici

Çözünürlük Tanımı :İhmal Edilebilir

Renk :Renksiz

Donma noktası (°C ) :Saptanmamış

Buhar Basıncı (25 °C) :Saptanmamış

Buharlaşma Hızı :Hızlı10. STABİLİTESİ VE TEPKİSİ
Kararlılığı :Sabit.
Kaçınılması Gerekenler :Direkt güneş ışığından ve ultraviyole kaynaklarından sakınılmalıdır. Ateşten,

elektrik akımından ve diğer yüksek ısılı kaynaklardan uzak tutulmalıdır.
Dağılan Tehlikeli Maddeler:Hidrojen klorür, fosgen ve klor
Olası Tehlikeli Reaksiyonlar:Yok

11. ZEHİRLENME BİLGİLERİ
Genel Sağlık Tehlikeleri :Bu ürünün akut zehirlenme ile ilgili çalışmaları henüz nakledilmemiştir .Bu

bölümde verilen bilgiler sadece ürünün ihtiva ettiği öğeleri anlatır.

Solunumu :Yüksek konsantre buhar solunum sistemini tahriş edebilir ve baş ağrısı bitkinlik ,mide bulantısı ve kusmaya yol açabilir.Çok yüksek seviyede

teneffüs edilmesi bilinç kaybına yol açabilir.

Yutulması :Yutulması veya kusulması esnasında az miktardaki sıvı solunum sistemine gitmesi halinde akciğere zarar verebilir.

Cilde Temas :Az miktarda teması deriyi tahriş edebilir. Fazla miktarda teması deride yanmaya

neden olabilir.

Gözler :Gözleri tahriş edebilir.

Kronik etkiler :Uzun süreli maruz kalmada, adrenalin seviyesini arttırır ve miyokardiye neden

olabilir.


Hedef Organlar :Merkezi sinir sistemi, karaciğer ve böbrek.12. ÇEVRE BİLİM BİLGİLERİ

Çevreye Zararları :Bu ürünün çevre zehirlenmesi çalışması nakledilmemiştir. Bununla beraber ürün çevre için zararlı sınıfındaki malzemeler içerir.Gelişi güzel kullanmayınız ve su yollarına boşaltmayınız

13. ELDEN ÇIKARMA HUSUSLARI
Elden Çıkarma Metotları :Eğer geri dönüşüm mümkünse değerlendiriniz. Sprey kaplar tamamen

boşaltılmalıdır ve geri dönüşüm için kullanılabilirler. Atmak için bölge

yetkililerinin tavsiyelerine göre hareket ediniz.
14. NAKLİYE BİLGİLERİ

ADR/RID

IMDG

IATA-DGR

14.1. UN no.

1950

1950

1950

14.2. UN proper shipping

AEROSOLS

AEROSOLS (Hydrocarbons,

Aerosols, flammable

name

(Hydrocarbons, C6-C7, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane)

C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane)

(Hydrocarbons, C6-C7, n- alkanes, isoalkanes, cyclics,

<5% n-hexane)
14.3. Sınıf(lar)2.1

nr

2.1

nr

2.1

nr

14.4. Ambalaj grubu

-

-

-

14.5. Çevre tehlikeleri

Evet
Evet
Evet


    1. Kullanıcı için özel güvenlik önlemleri


Bilgi bulunmamaktadır.
    1. MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması


kullanılabilir değil

Karayollarıyla transport ADR/RID


Tehlike pusulası 2.1 tünel kısıtlama kodu D Klasifikasyon kodu 5F

ADR Bölüm 3.4 uyarınca "Sınırlı miktar" olarak taşınmalıdır.


Deniz taşımacılığı IMDG


MARINE POLLUTANT


15 . YASAL BİLGİLERİ
Etiket :Sağlığa zararlı, kronik sağlık sorunlarına neden olabilir, yüksek basınçlı
Risk Değerleri :Yüksek basınca sahip

Toksik etkilere sahip

Cildi tahriş eder.

Zararlı. Yutulursa akciğere zarar verebilir.

Buharı baş dönmesi, bilinç kaybına yol açabilir.

Güvenlik Değerleri :S-2 Çocuklardan uzak tutunuz. Ateşleme sistemlerinden uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz.

S-24 Cilde temasından kaçınınız.

S-51 İyi havalandırılan alanlarda kullanınız.

S-62 Solunursa kusturmaya ikna etmeyiniz. Hastaneye başvurunuz ve etiketi gösteriniz.
16. DİĞER BİLGİLER

Kullanıcı Notları :Yukarıda bahsedilen bilgiler sadece sağlık ve güvenlik gereksinim özelliklerini veya spesifikasyonlarını garantileme anlamına gelmemelidir. Kullanıcılar bu bilgilerin kendi kullanımlarına göre uygunluğunu diğer sağlık ve güvenlik düzenleme ve kurallarını da göz önünde bulundurmalıdır. Bu yayındaki bilgi ve tavsiyeler güvenilir bilgi birikimlerimizin sonucudur.
Yüklə 53,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə