Masarykova univerzita V brně Lékařská fakultaYüklə 12.76 Mb.
səhifə1/16
tarix23.12.2016
ölçüsü12.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Lékařská fakulta

VLIV ZAKŘIVENÍ ROHOVKY A DÉLKY OKA NA VÝPOČET OPTICKÉ MOHUTNOSTI NITROOČNÍ ČOČKY

Diplomová práce

Autor: Bc. Zuzana Kureková

Studijní obor: Zdravotní vědy

Vedoucí práce: Mgr. Sylvie Petrová

Konzultantka výzkumu: MUDr. Jana Hřebcová, PhD.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a použila zdrojů uvedených v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla dále využita ke studijním účelům.

V Brně dne 17.3.2009 ………………………………….

Děkuji Mgr. Sylvii Petrové za odborné vedení práce a poskytování cenných rad v průběhu zpracovávání, MUDr. Janě Hřebcové, PhD. za vedení praktické části, demonstrace biometrie na refrakčním centru Nemocnice u svaté Anny, umožnění zpracování dat na přístroji OcuScan, poskytnutí materiálů týkajících se měřící techniky a konstruktivní rady, Lucii Kurekové a Evě Charvátové za pomoc při zpracování naměřených dat do přehledných grafů, Mgr. Haně Slováčkové, PhD. za korektury textu a Ing. Peteru Kurekovi za úpravu některých obrázkových příloh, morální a finanční podporu v průběhu studia.OBSAH:

SEZNAM PŘÍLOH: 7

1 ÚVOD 9

1.1 Iniciativa VISION 2020 102 KATARAKTA 13

2.1 Příčiny 13

2.2 Dělení 14

2.2.1 Kongenitální nebo časně infantilní katarakta (do 1 roku) 14

2.2.1.1 Vrozené vady čočky 16

2.2.1.2 Dětská katarakta 18

2.2.2 Senilní katarakta 21

2.2.2.1 Nukleární katarakta (jádrová – fakosklerom) 21

2.2.2.2 Kortikální katarakta 22

2.2.2.3 Zadní subkapsulární katarakta (miskovitá katarakta) 24

2.2.2.4 Přední kapsulární katarakta 25

2.2.3 Speciální případy 25

2.2.3.1 Léková katarakta 25

2.2.3.2 Traumatická katarakta 26

2.2.3.3 Radiační katarakta 28

2.2.3.4 Metabolická katarakta 29

2.2.3.5 Související s jiným onemocněním 31

2.3 Stádia 33

2.4 Důsledky 34

3 PARAMETRY PRO VÝPOČET OPTICKÉ MOHUTNOSTI NITROOČNÍ ČOČKY 35

3.1 Rohovka (cornea) 36

3.2 Čočka (lens cristallina) 37

3.3 Délka oka (oční koule – bulbus oculi) 44

3.4 Gullstrandovo schématické oko 47

4 BIOMETRIE OKA 50

4.1 Biometrie obecně 50

4.2 Akustická biometrie 51

4.3 Optická biometrie 535 KERATOMETRIE 55

5.1 Manuální (mechanické) keratometry 56

5.1.1 Helmholtzův keratometr 56

5.1.2 Javal-Schiötzův keratometr 58

5.1.3 Krahnův keratometr 61

5.1.4 Hartingerův keratometr 61

5.1.5 Sutcliffeův keratometr 62

5.1.6 Littmanův keratometr 63

5.2 Autokeratometrie (autokeratorefraktometry) 65

5.3 Keratoskopy 68

5.4 Topogometr 68

5.5 Fotokeratometr 69

5.6 Topografie 70

6 NITROOČNÍ ČOČKY 77

6.1 Předněkomorové (AC IOL) – tzv. prepupilární 80

6.1.1 Fixované v komorovém úhlu 80

6.1.2 Čočky fixované na duhovce – typ iris-claw (Worst) 80

6.2 Zadněkomorové (PC IOL) – tzv. retropupilární 81

7 TYPY NITROOČNÍCH ČOČEK Z OPTICKÉHO HLEDISKA 82

7.1 Sférické čočky 82

7.2 Asférické čočky 82

7.3 Tórické čočky 82

7.4 Monofokální čočky 83

7.5 Multifokální čočky 83

7.5.1 Multifokální refrakční intraokulární čočky 84

7.5.1.1 Dvouzonální refrakční MIOL 84

7.5.1.2 Třízonální MIOL 84

7.5.1.3 Pětizonální MIOL 85

7.5.2 Multifokální difrakční IOL 86

7.5.2.1 AcrySof ReSTOR 88

7.5.2.2 AcriTwin 89

7.5.2.3 AcriLisa 89

7.5.2.4 Tecnis ZM900 90

7.6 Akomodační čočky 918 VÝPOČET OPTICKÉ MOHUTNOSTI NITROOČNÍ ČOČKY 93

8.1 SRK/T 94

8.2 Holladay 96

8.3 Hoffer Q 979 VÝZKUM 98

9.1 Cíl práce 99

9.2 Pracovní hypotéza 99

9.3 Vyšetřované osoby 99

9.4 Metodika výzkumu 100

9.4.1 Technické parametry přístroje OcuScan RxP 101

9.4.2 Popis přístroje a možnosti nastavení během měření 101

9.5 Vlastní výzkum 103

9.6 Výsledky sledovaných měření 104

9.7 Diskuse 1079.8 Souhrn 108

10 ZÁVĚR 109

11 SEZNAM ZKRATEK 111

12 LITERATURA 113SEZNAM PŘÍLOH:


Obr. č. 1: Subluxovaná čočka u Marfanova syndromu 17

Obr. č. 2: Zadní polární katarakta 19

Obr. č. 3: Cataracta cerulea 19

Obr. č. 4: Zonulární katarakta 20

Obr. č. 5: Nukleární katarakta 22

Obr. č. 6: Brunescentní katarakta – hnědé zkalení jádra 22

Obr. č. 7: Kortikální katarakta 23

Obr. č. 8: Intumescentní katarakta 23

Obr. č. 9: Katarakta Morgagni s volně pohyblivým brunescentním jádrem 24

Obr. č. 10: Zadní kapsulární katarakta v nepřímém světle 24

Obr. č. 11: Přední subkapsulární katarakta 25

Obr. č. 12: Katarakta po tupém poranění oka se subluxací čočky 26

Obr. č. 13: Katarakta po perforačním poranění oka s řeznou ranou v rohovce 27

Obr. č. 14: Pseudoexfoliace na předním pouzdru čočky 32

Obr. č. 15: Průřez okem 35

Obr. č. 16: Průměrné rozměry lidské rohovky 37

Obr. č. 17: Rozměry čočky 38

Obr. č. 18: Uložení čočky v oku 39

Obr. č. 19: Ekvátor a meridiány oční koule 46

Obr. č. 20: Průměrné hodnoty oční koule 46

Obr. č. 21: Položení bulbu v orbitě 47

Obr. č. 22: Gullstrandův model oka ve stavu bez akomodace 49

Obr. č. 23: Echogram normálního oka 53

Obr. č. 24: Princip optického zobrazení keratometrem 55

Obr. č. 25: Schéma původního Helmholtzova keratometru 57

Obr. č. 26: Schéma Javal-Schiötzova keratometru 58

Obr. č. 27: Nastavení koincidence testových značek u Javal-Schiötze 59

Obr. č. 28: Zdvojující soustava Krahnova keratometru 61

Obr. č. 29: Schéma Hartingerova keratometru 62

Obr. č. 30: Suttcliffeův keratometer z r.1907 63

Obr. č. 31: Testové značky Suttcliffeova keratometru 63

Obr. č. 32: Fotografie Littmanova keratometru 63

Obr. č. 33: Schéma Littmanova keratometru 64

Obr. č. 34: Testové značky - zasouvání plného a dutého kříže 64

Obr. č. 35: Autokeratorefraktometr Nidek 66

Obr. č. 36: Placidův terč (kotouč) 68

Obr. č. 37: Rohovkový topograpf Easygraph 70

Obr. č. 38: OCULUS Pentacam 73

Obr. č. 39: Přístroj Pentacam HR 74

Obr. č. 40: Schéma Scheimpflugovy kamery 75

Obr. č. 41: Galilei 76

Obr. č. 42: Umělá zadněkomorová IOL multi-piece 78

Obr. č. 43: Umělá zadněkomorová IOL single-piece 78

Obr. č. 44: Předněkomorová nitrooční čočka typu Kelman 80

Obr. č. 45: Iris-claw NOČ 80

Obr. č. 46: Schéma upevnění nitrooční čočky na duhovce 81

Obr. č. 47: Zadněkomorové čočky Bausch & Lomb 81

Obr. č. 48: AcrySof Toric 83

Obr. č. 49: Multifokální refrakční IOL 84

Obr. č. 50: MIOL ReZoom 86

Obr. č. 51: Multifokální difrakční IOL 87

Obr. č. 52: AcrySof ReStor 89

Obr. č. 53: Tecnis Acrylic ZM900 90

Obr. č. 54: Akomodační NOČ 1 CU 92

Obr. č. 55: OcuScan RxP (firma Alcon) 100

Obr. č. 56: Ovládací panel přístroje OcuScan RxP 100
Tab. č. 1: Metabolické choroby asociované s kataraktou 14

Tab. č. 2: Multiorgánové syndromy asociované s kataraktou 15

Tab. č. 3: Přehled chromozomálních aberací asociovaných s kataraktou 15

Tab. č. 4: Dostupné vyšetření mutací způsobujících kongenitální kataraktu 15

Tab. č. 5: Parametry Gullstrandova schématického oka 48

Tab. č. 6: Rychlost šíření ultrazvuku v jednotlivých očních prostředích 52

Tab. č. 7: Vývoj nitroočních čoček 78

Tab. č. 8: Základní charakteristiky nitroočních čoček 79

Tab. č. 9: Výběr vhodného vzorce pro výpočet optické mohutnosti nitrooční čočky 93

Tab. č. 10: Rohovka se vyklenuje (myop) 104

Tab. č. 11: Rohovka se oplošťuje (hypermetop) 104

Tab. č. 12: Axiální délka se zvětšuje (myop) 105

Tab. č. 13: Axiální délka oka se zmenšuje (hypermetrop) 106

Graf č. 1: Příčiny slepoty ve světě (v procentech) 11

Graf č. 2: Vyklenující se rohovka 104

Graf č. 3: Oplošťující se rohovka 105

Graf č. 4: Prodlužování axiální délky oka 105

Graf č. 5: Axiální délka oka se zkracuje 106

Graf č. 6: Změna zakřivení rohovky 107

Graf č. 7: Změna axiální délky oka 107

Rovnice č. 1: Gullstrandova rovnice 48

Rovnice č. 2: Výpočet axiální refrakce 49

Rovnice č. 3: Javalova podmínka 60

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə