Mühazirə və məşğələ dərslərində nəzərdə tutulmuş mövzular barədə sərbəst ça­lışmaq nəticəsində dərslərdə hazırlıqlı iştirak etməkYüklə 17,13 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü17,13 Kb.
#47148
növüDərs
Yeni Microsoft Word Document (2)


Müəllimin tələblərinə aşağıdakı meyarlar daxildir:

1. Dərslərdə tələbələrin müntəzəm iştirakı;

2. Mühazirə və məşğələ dərslərində nəzərdə tutulmuş mövzular barədə sərbəst ça­lışmaq nəticəsində dərslərdə hazırlıqlı iştirak etmək;

3. Təklif olunan ədəbiyyatlarla sərbəst işləmək;

4. Dərslərdə aktiv iştirak etmək, aydın olmayan məsələlərlə bağlı müəllimə sual­lar vermək;

5. Fənnin tədrisinə ayrılmış ümumi saatın 50%-ni auditoriyadan kənar sərbəst və müəl­limlə birgə işləmək;

6. Semestr ərzində hər dərsdə cari biliyin yoxlanılmasının aparılması və nə­ti­cə­lə­ri­nin qrup jurnalında qeydə alınması və yoxlamanın nəticələrinin tələbənin semestr ər­zin­də toplaya biləcəyi bala təsir edəcəyi ilə bağlı tələbələrin məsuliyyət daşımaları;

7. Fənnin imtahanadək tələb olunan səviyyədə mənimsənilməsi məqsədi ilə se­mestr ərzində 3 dəfə keçirilən kollokvium nəticələrinin yüksək göstəricilərlə başa çat­dı­rıl­ma­sı üçün tələbələr tərəfindən cəhdin göstərilməsi;

8. Məşğələ dərslərində aktiv iştirak etmək, təqdimat tapşırıqlarını vaxtında tələb olu­nan səviyyədə hazırlamaq;

9. Fənnin dərindən mənimsənilməsi məqsədi ilə ilə müəllimə qarşı tələbkarlıq gös­tərmək;

10. Tələbələr tərəfindən semestr ərzində fənnin mənimsənilməsi ilə bağlı nə­zər­də tutulmuş maksimum balın qazanılması üçün ciddi səy göstərmək.

VIII. Cari biliyin qiymətləndirmə meyarları, aralıq qiymətləndirmə cədvəli
Fənnin qiymətləndirilməsi çoxballı sistemə əsasən aparılır. Cari biliyin qiymət­lən­dir­mə meyarları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1060 nömrəli 11.09.2008 tarixli əm­ri ilə təsdiq olunmuş «Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiy­mət­lən­dirilməsi haq­qında müvəqqəti əsasnaməyə» əsasən müəyyənləşdirilir. Əsasnaməyə uy­ğun olaraq fənn üzrə tələbənin semestr ərzində topladığı maksimum 50 bal təşkil edir. Tə­ləbələr tə­rə­fin­dən fənnin mənimsənilməsinin cari səviyyəsini müəyyən etmək məq­sə­di­lə mühazirə və məş­ğələ (laboratoriya) dərslərində frontal sorğular aparılır. Fənnin təd­ri­si prosesində tə­lə­bə­nin dərslərdəki cari fəallığı (mühazirədəki fəallıq, məşğə­lə­də ca­vab­ları, qrup işlərində iş­ti­rakı və s.) 10 ballıq sistemlə 0-10 bal arasında qiymətləndirilir.

AzTU-nun 57-müx nömrəli 03 aprel 2020-ci il traixli əmrinə əsasən semestr ər­zin­də 1 dəfə kol­lok­vi­um ke­çi­ri­lir.  1. Kollokviumlar məşğələ dərslərində frontal sorğular aparılır və 8 - 9-cu tədris həftəsi ərzində 1 dəfə olmaqla imtahan formasında kollokvium keçirilir.

2. Kollokviuma əsas məsul şəxs müəllimin özüdür.

3. Kollokviumlar bilet formasında AzTU-nun müəyyən etdiyi formada hazırlanır və müəl­­limin imzası ilə təsdiq olunur. Aralıq yoxlamanın sualları bu müddət ər­zində tədris olun­­muş mövzular üzrə hazırlanır.

4. Kollokviumda tələbənin bilikləri 20 ballıq sistem üzrə 0-20 bal arasında (mak­­­simum 20 bal) qiymətləndirilir. Tələbə kollokviumda iştirak etmədikdə jurnalda “0” (sıfır) bal qeyd olunur.

5. “Energetika sistemlərində avtomatika, telemexanika və verilənlərin ötürülməsi” fənnin komponentlərinə gö­rə maksimum qiymətləndirmə cədvəl 7-də göstərilib.Cədvəl 7

Cari biliyin qiymətləndirlməsi

Fənnin komponentləri

Məşğələ dərsləri və kollokviumların nəticələri

Təqdimat
(sərbəst iş)


Davamiyyət

Cəmi

Maksimum ballar

30

10

10

50

6. Fənnin tədrisinin sonunda bir dəfə yekun imtahan keçirilir. Tələbənin im­ta­han­da­kı cavabı 0-50 bal aralığında (maksimum 50 bal) qiymətləndirilə bilər. İmtahan ya­zı­lı for­mada yaxud onlayn-test formatında təşkil olunur. Fənn üzrə imtahan sualları mü­ha­zi­rə mətnləri və məşğələ dərslərinin məzmununa uyğun olaraq tərtib еdilir.7. Yekun imtahanda tələbə minimum 17 bal tоplamazsa, onda imtahana qədər yığılan ballar tоplanmır, tələbə bu fəndən krediti qazanmır və onun fənn üzrə akademik bor­­cu qalır.

8. İmtahanın nəticələrinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı tələbənin hər-hansı şikayəti olar­sa tələbə AzTU-da müəyyən olunmuş
Yüklə 17,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin