N. L. A. P. Rajapaksha pathiranage n. M. Hetti arachchige don s. U. J. FrancisYüklə 104.95 Kb.
Pdf просмотр
tarix07.03.2017
ölçüsü104.95 Kb.

DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/ARE/ME/0312

14/ARE/ME/0313

14/ARE/ME/0310

14/ARE/ME/0311Reference No

N.L.A.P. RAJAPAKSHA PATHIRANAGE

N.M. HETTI ARACHCHIGE DON

S.U.J. FRANCIS

M.S.D.S. SRINARAYANA BAMUNU MUDIYANSELAGE

Name

N5856146


N5856147

N5856145


N5856144

Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

4

Mission :

ABU DHABI

Date :16/07/20141

2

3

4

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/JDR/ME/0147

Reference No

U. UDAGEDARAName

N5839183


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

1

Mission :

AMMAN

Date :16/07/20141

Seq

Page 1 of 1 

Mission -  Bahrain 

Date :16/07/2014 

 

Page 1 of 1 Total No of Passports : 01 

DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION New Travel Documents – 

Bahrain

 

Schedule for Overseas Mission - Bahrain

 

 Reference No       

 

Name   

 

 

  

  

Passport No 

BAH/CONS/PPT/2014/36 

 

R.Y.KATE PAMINTHUAN  

  

N5202214  

DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/BAH/AC/0022

Reference No

M.N. MOHAMMED IMTIAZName

N5218494


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

1

Mission :

BAHRAIN

Date :16/07/20141

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/AUS/AC/0281

Reference No

C. KURUKULASURIYAName

N5223088


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

1

Mission :

CANBERRA

Date :16/07/20141

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/AUS/AC/0186

14/AUS/AC/0187

14/AUS/AC/0192

14/AUS/AC/0176

14/AUS/AC/0177

14/AUS/AC/0179

14/AUS/AC/0183

14/AUS/AC/0184Reference No

A.F. SULTANBAWA

P.A. RANAMUKA KANKANAMALAGE

A.U.S.D. TENNAKOON MUDIYANSELAGE

M.C.G. KARUNANAYAKE

R.P. DEEYAGAHA WADUGE

O.W. DEEYAGAHA WADUGE

J. SELVARAJAH

A.A. ARULANANTHER

Name

N5218484


N5218483

N5218492


N5218491

N5218490


N5218496

N5218487


N5218486

Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

8

Mission :

CANBERRA

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

7

8

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/DXB/AC/0468

14/DXB/ME/0765

14/DXB/ME/1074

Reference No

D.T.P. BATHMEWADANAGE

S.S. LOKUKANKANANGE PEIRIS

G.M. SINGANETTIName

N5223089


N5856143

N5839185


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

3

Mission :

DUBAI

Date :16/07/20141

2

3

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/DXB/ME/0987

Reference No

M.S. SHEHU DAWOOD MARIKKARName

N5858669


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

1

Mission :

DUBAI

Date :16/07/20141

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/CHE/AC/0628

14/CHE/AC/0629

14/CHE/AC/0630

14/CHE/AC/0631

14/CHE/AC/0633

14/CHE/AC/0636

14/CHE/AC/0637

14/CHE/AC/0638

14/CHE/AC/0639

14/CHE/AC/0641

14/CHE/AC/0644

14/CHE/AC/0304

14/CHE/AC/0623

Reference No

P. MUTHUKUMARASAMY

M. VEERAVAHU

M. VEERAVAHU

K. VELAYUTHAM

T. KATHIRGAMANATHAN

T. VELUPPILLAI

V. ANANDA MURUGAN

K. THAYAPARAN

K. THAYAPARAN

K. SELLAN

Y. THAPENDRAN

K. BALAKRISHNAN

R. KANTHADASName

N5216352


N5216353

N5216354


N5216356

N5216355


N5216359

N5216357


N5216361

N5216358


N5216360

N5216362


N5218495

N5216363


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

13

Mission :

GENEVA

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/GBR/AC/0964

14/GBR/AC/0965

14/GBR/AC/0966

Reference No

R. SARVANANTHAM

B.S.V. DE SILVA

J.M. JAYASUNDARAName

N5218497


N5218498

N5218499


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

3

Mission :

LONDON

Date :16/07/20141

2

3

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/LSA/AC/0097

14/LSA/AC/0101Reference No

F.N. CADER

M.P. GOVINNA THANTRIGE

Name

N5218468


N5218467

Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

2

Mission :

LOS ANGELES

Date :16/07/20141

2

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/MEL/AC/0404

Reference No

J.A.P. LOKU JUWANGEName

N5223087


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

1

Mission :

MELBOURNE

Date :16/07/20141

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/OMN/ME/0184

14/OMN/ME/0180

14/OMN/ME/0183

Reference No

T.I.F. PORUTHOTAGE

H. LEWPOTHDENIYAGE

S.K. DEVARAJName

N5856149


N5856148

N5856150


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

3

Mission :

MUSCAT

Date :16/07/20141

2

3

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/NYK/AC/0112

14/NYK/AC/0113

14/NYK/AC/0114

14/NYK/AC/0117

14/NYK/AC/0108

14/NYK/AC/0120

14/NYK/AC/0109

Reference No

V.O. JAYASUNDERA

M.A. HANIFFA

J.A.N.N. FERNANDO

P. SUNDARAM

S. SIRIWARDENA

N.P. AMARASINHAGE

A.T. GOMEZName

N5218472


N5218475

N5218471


N5218470

N5218474


N5218469

N5218473


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

7

Mission :

NEW YORK

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

7

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/OTW/AC/0054

Reference No

H.F. JOSEPHName

N5218500


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

1

Mission :

OTTAWA

Date :16/07/20141

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/FRA/AC/1121

14/FRA/AC/1143

14/FRA/AC/1116

14/FRA/AC/1120Reference No

N. KANTHARASA

N.B. RASHEED

Z. KHAN


U. ABDUL HAMEED

Name

N5218454


N5218462

N5218452


N5218453

Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

4

Mission :

PARIS

Date :16/07/20141

2

3

4

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/FRA/AC/1111

14/FRA/AC/0055

14/FRA/AC/0944

14/FRA/AC/1113

14/FRA/AC/1124

14/FRA/AC/1125

14/FRA/AC/1127

14/FRA/AC/1129

14/FRA/AC/1139

14/FRA/AC/1142

14/FRA/AC/1141

14/FRA/AC/1145

14/FRA/AC/1146

14/FRA/AC/1149

14/FRA/AC/1150

Reference No

M. BALENDRAN

G. PARAMALINGAM

N. GORAKAPITIYA ACHIGE

S. JEYAKUMAR

P. SUJANTHAN

V. PAKIYARAJAH

R. RAVEENTHIRAN

P. RAJESKANNA

N. KULASINGAM

M. SATHEESKUMAR

J. SHANTHAKUMARAN

S. RASANIKANTHAN

C. MANUTHAS

S. MUTTUKUMARU

A. SRITHARANName

N5218489


N5218576

N5216351


N5218451

N5218455


N5218456

N5218457


N5218458

N5218459


N5218460

N5218461


N5218463

N5218464


N5218465

N5218466


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

15

Mission :

PARIS

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/QTR/AC/0316

Reference No

A.F. ZUBAIRUL AMEERName

N5223097


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

1

Mission :

QATAR

Date :16/07/20141

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/RYD/ME/1281

14/RYD/ME/1312

14/RYD/ME/1313

14/RYD/ME/1314

14/RYD/ME/1315

14/RYD/ME/1316

14/RYD/ME/1317

14/RYD/ME/1318

14/RYD/ME/1319

14/RYD/ME/1320

14/RYD/ME/1321

14/RYD/ME/1323

14/RYD/ME/1325

14/RYD/ME/1278

14/RYD/ME/1279

Reference No

C. POLHETTI VITHANAGE

M.I. MOHAMED NAZAR

Y.T. MADDAGE

R.N. NAOTUNNA BADALGE

A.B. NAGOOR MEERA

R.S.W. WEERASINGHE PATHIRANNEHELAGE

S. SAMMU


R. KALANTHAR RAHUMAN

S.M.D.P. BAMINAHANNADIGE

D.A.G. GAMARALALAGE

N. NAVARATNAM

M.C. FERNANDO

I. VELU


V. SIVAKOLUNTHU RASAIYA

M.M. MOHAMEDName

N5856103


N5856131

N5856132


N5856133

N5856134


N5856135

N5856136


N5856137

N5856138


N5856139

N5856140


N5856141

N5856142


N5856101

N5856102


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

15

Mission :

RIYADH

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/RYD/ME/1285

14/RYD/ME/1286

14/RYD/ME/1287

14/RYD/ME/1288

14/RYD/ME/1289

14/RYD/ME/1290

14/RYD/ME/1283

14/RYD/ME/1284

14/RYD/ME/1291

14/RYD/ME/1292

14/RYD/ME/1293

14/RYD/ME/1295Reference No

I.H.M. HERATH MUDIYANSELAGE

S. THILLAINATHAN

C.N. KAHANDA ARACHCHIGE

G. NADARAJAH

X.X. THAMBIAH MURUGAPILLAI

S.P. NAWALAGE DON PERERA

M.L. AHAMED LEBBE

S. THANGAVELU

K.D.M. WIDANALAGE

A.L. MOHAMMED RUKSHAN

U. MEERAMOHIDEEN ABOOBAKER

T.L.K. IHALA GEDARA

Name

N5856106


N5856107

N5856108


N5856109

N5856110


N5856111

N5856104


N5856105

N5856112


N5856113

N5856114


N5856115

Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

12

Mission :

RIYADH

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/RYD/ME/1298

14/RYD/ME/1299

14/RYD/ME/1300

14/RYD/ME/1301

14/RYD/ME/1302

14/RYD/ME/1303

14/RYD/ME/1304

14/RYD/ME/1305

14/RYD/ME/1306

14/RYD/ME/1307

14/RYD/ME/1308

14/RYD/ME/1310

14/RYD/ME/1311

14/RYD/ME/1296

14/RYD/ME/1297

Reference No

S. YOGARASA

T. KATHIRGAMATHAMBY

M.F. MOHIDEEN

S. DEWASINGHE GEDARA

M. PRAKASH

T.N. TUWAN RAHEEM

M.N. MOHAMED SALI

C. PERIYASAMY

M.N. NASRULLAH

N. NASEEM

K. NAGENTHIRAN

H. AHAMED LEBBE

S. MEERA SAHIBU NOOR MOHAMED

S. MOHIDEEN BAWA

S. SINNATHAMBY AMARASINGHAMName

N5856118


N5856119

N5856120


N5856121

N5856122


N5856123

N5856124


N5856125

N5856126


N5856127

N5856128


N5856129

N5856130


N5856116

N5856117


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

15

Mission :

RIYADH

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/ITL/AC/1937

14/ITL/AC/1936

14/ITL/AC/1934

14/ITL/AC/1933

14/ITL/AC/1930

14/ITL/AC/1928

14/ITL/AC/1925

14/ITL/AC/1923

14/ITL/AC/1921

14/ITL/AC/1916

14/ITL/AC/1914

14/ITL/AC/1909

14/ITL/AC/1907

14/ITL/AC/1939

14/ITL/AC/1938

Reference No

P.R.K. PALAWATTHA HETTIARACHCHIGE

W.S.F. PERERA

S.N.P. WARNAKULASURIYA

S.M. RAMMUTHUGE FERNANDO

L.N. WARNAKULASOORIYA ICHCHAMPULLEGE

A.S. FERNANDO WARNAKULASURIYA

A.R.A. ILEIPERUMA ARACHCHIGE

I.S.J. RAJAKARUNA HEWAGE

U.P.P. ALALIYA KANKANAMALAGE

N.R.S.F. WEWELDENIYAGE

M.S.P. ANDARA PINTOLAGE

S.M. MEEPE ACHARIGE

J.P.F. SODIGE

S.C. KATUGASTHOTAGE

K.R. CROOSName

N5216382


N5216383

N5216384


N5216385

N5216386


N5216387

N5216388


N5216389

N5216390


N5216391

N5216392


N5216393

N5216394


N5216380

N5216381


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

15

Mission :

ROME

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/ITL/AC/1998

14/ITL/AC/1996

14/ITL/AC/1995

14/ITL/AC/1990

14/ITL/AC/1889

14/ITL/AC/1997

14/ITL/AC/1994

Reference No

C.A.P. MAHA ADIKARI MUDALIGE DON

H.O. RAJAPAKSA PEDIGE

S.J. WARNAKULASURIYA FERNANDO

S.R. CROOS RUBIN

M.S.P. KURUKULASURIYA

K.S.P. JALIYA PATHIRAGE

R.T. ILANGAKOON MUDIYANSELAGEName

N5216395


N5216396

N5216397


N5216365

N5223086


N5216400

N5216399


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

7

Mission :

ROME

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

7

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/ITL/AC/1942

14/ITL/AC/1940

14/ITL/AC/1992

14/ITL/AC/1988

14/ITL/AC/1984

14/ITL/AC/1981

14/ITL/AC/1978

14/ITL/AC/1976

14/ITL/AC/1971

14/ITL/AC/1968

14/ITL/AC/1966

14/ITL/AC/1999

14/ITL/AC/1943

14/ITL/AC/2000

14/ITL/AC/1987

Reference No

S.V. KALUGAMAGE FERNANDO

J.N.R. MALHAMI ARATCHIGE DON

K.A.D. HAPAN PEDIGE

E.O.P. JAYASURIYA GURUGE

M.S. BALASURIYA MUDIYANSELAGE

S.G. PAHALA KUTTIGE

S. RANWALAGE PINTO

C.I. ATTHANAYAKA MUDIYANSELAGE

M.S.A. ABESINHA HERATH MUDIYANSELAGE

M.H. FELIX GERARD STEPHEN

R.D. PERERA

S.S. MAHA ADIKARI MUDALIGE DON

S.K. WEERAPPULIGE

J.N.C. BENTHOTA BADUGE PERERA

A.S. ANTONYName

N5216378


N5216379

N5216364


N5216366

N5216367


N5216368

N5216369


N5216370

N5216371


N5216372

N5216373


N5216398

N5216377


N5216374

N5216376


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

15

Mission :

ROME

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/SOP/AC/0088

14/SOP/AC/0091

14/SOP/AC/0092

14/SOP/AC/0093

14/SOP/AC/0084

14/SOP/AC/0087Reference No

A. UMAPRASATH

K. MAHINDRAN

M. SHANTHAKUMAR

R. MUTHUCUMARASAMY

P.M. DELGAHA KUMBURE GEDARA

N.D.C. AKUNUGE

Name

N5218479


N5218477

N5218476


N5218488

N5218481


N5218480

Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

6

Mission :

SINGAPORE

Date :16/07/20141

2

3

4

5

6

Seq

Page 1 of 1DEPARTMENT OF IMMIGRATION & EMIGRATION

Schedule for Overseas Mission

14/SYD/AC/0182

Reference No

S. GAMINI ABEYKOONName

N5223085


Passport No

Travel DocumentsTotal No of Passports  :

1

Mission :

SYDNEY

Date :16/07/20141

Seq

Page 1 of 1

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə