O registru hemikalijaYüklə 0,98 Mb.
səhifə10/14
tarix28.04.2017
ölçüsü0,98 Mb.
#15929
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

3206

Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz Glavu 32 Uredbe, osim onih iz tarifnih brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni:
- Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida:

3206 11 00 00

- - koji sadrže 80% ili više po masi titan dioksida računato na suvu materiju

3206 19 00 00

- - ostali

3206 20 00 00

- Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma
- Ostale materije za bojenje i ostali preparati:

3206 41 00 00

- - ultramarin i preparati na bazi ultramarina

3206 42 00 00

- - litopon i ostali pigmenti i preparati na bazi cink sulfida

3206 49

- - ostalo:

3206 49 10 00

- - - magnetit

3206 49 70

- - - ostalo:

3206 49 70 10

- - - pigmenti i preparati na bazi jedinjenja kadmijuma

3206 49 70 90

- - - - ostalo

3206 50 00 00

- Neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori

3207

Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje i pripremljene boje, staklasti emajli i glazure, "engobes", tečni "lustres" i slični preparati koji se upotrebljavaju u industriji keramike, emajla ili stakla; frita od stakla i ostalo staklo, u obliku praha, granula ili ljuspica:

3207 10 00 00

- Pripremljeni pigmenti, pripremljena sredstva za zamućivanje, pripremljene boje i slični preparati

3207 20

- Staklasti emajli i glazure, "engobes" i slični preparati:

3207 20 10 00

- - "engobes"

3207 20 90 00

- - ostalo

3207 30 00 00

- Tečni "lustres" i slični preparati

3208

Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz Glavu 32 Uredbe:

3208 10

- Na bazi poliestara:

3208 10 10 00

- - rastvori definisani Napomenom 4. uz Glavu 32. Uredbe

3208 10 90 00

- - ostalo

3208 20

- Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera:

3208 20 10 00

- - rastvori definisani Napomenom 4. uz Glavu 32. Uredbe

3208 20 90 00

- - ostalo

3208 90

- Ostalo:
- - rastvori definisani Napomenom 4. uz Glavu 32. Uredbe:

3208 90 11 00

- - - poliuretan od 2,2’-(terc-butilimino) dietanola i 4,4’-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera

3208 90 13 00

- - - kopolimer od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera

3208 90 19

- - - ostalo:

3208 90 19 10

- - - - elektroizolacioni lakovi na bazi poliuretana (PU) od 2,2’-(terc-butilamino) dietanola i 4,4’-metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi 20% ili više (max 36%) polimera

3208 90 19 20

- - - - elektroizolacioni lakovi na bazi poliestarimida (PEI); elektroizolacioni lakovi na bazi kopolimera od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20% ili više (max 40%) polimera

3208 90 19 30

- - - - elektroizolacioni lakovi na bazi poliamidimida (PAI) od anhidrida trimelitne kiseline i diizocijanata u obliku rastvora u N-metilpirolidonu, koji sadrži, po masi, 25% ili više (max 40%) polimera

3208 90 19 90

- - - - ostalo
- - ostalo:

3208 90 91 00

- - - na bazi sintetičkih polimera

3208 90 99 00

- - - na bazi hemijski modifikovanih prirodnih polimera

3209

Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovani ili rastvoreni u vodi:

3209 10 00 00

- Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera

3209 90 00 00

- Ostalo

3210 00

Ostale boje i premazi (uključujući emajle, lakove i vodene pigmente); pigmenti pripremljeni u vodi koji se koriste za doradu kože:

3210 00 10 00

- Uljane boje i premazi (uključujući emajle i lakove)

3210 00 90 00

- Ostalo

3211 00 00 00

Pripremljeni sikativi

3212

Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); folije za štampanje; boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo:

3212 90 00 00

- Ostalo

3213

Boje za umetničko slikarstvo, nastavu ili firmopisce, boje za nijansiranje, boje i slično za razonodu i zabavu, u tabletama, tubama, teglicama, bočicama, čančićima ili sličnim oblicima ili pakovanjima:

3213 10 00 00

- Boje u setovima

3213 90 00 00

- Ostalo

3214

Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko-farbarske radove; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutrašnjih zidova, podova, tavanica ili slično:

3214 10

- Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko-farbarske radove:

3214 10 10 00

- - staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi

3214 10 90 00

- - punila za molersko-farbarske radove

3214 90 00 00

- Ostalo

3215

Štamparske boje, mastila za pisanje ili crtanje i ostala mastila, bez obzira da li su koncentrovana, nekoncentrovana ili u čvrstom stanju:
- Štamparske boje:

3215 11 00 00

- - crna

3215 19 00 00

- - ostale

3215 90 00 00

- Ostalo

3301

Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući zgusnuta i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovane uljane smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, stabilnim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja:
- Eterična ulja od citrus-voća (agruma);

3301 12

- - od pomorandže:

3301 12 10 00

- - - koja sadrže terpen

3301 12 90 00

- - - bez terpena

3301 13

- - od limuna:

3301 13 10 00

- - - koja sadrže terpen

3301 13 90 00

- - - bez terpena

3301 19

- - ostalo:

3301 19 20 00

- - - koja sadrže terpen

3301 19 80 00

- - - bez terpena
- Eterična ulja, ostala, osim od citrus-voća (agruma):

3301 24

- - od nane (Mentha piperita):

3301 24 10 00

- - - koja sadrže terpen

3301 24 90 00

- - - bez terpena

3301 25

- - od ostalih nana:

3301 25 10 00

- - - koja sadrže terpen

3301 25 90 00

- - - bez terpena

3301 29

- - ostalo:
- - - od karanfilića, niaouli i ylang-ylang:

3301 29 11 00

- - - - koja sadrže terpen

3301 29 31 00

- - - - bez terpena
- - - ostalo:

3301 29 41 00

- - - - koja sadrže terpen
- - - - bez terpena:

3301 29 71 00

- - - - - od geranijuma; od vetivera; od jasmina

3301 29 79 00

- - - - - od lavande ili lavandina

3301 29 91 00

- - - - - ostalo

3301 30 00 00

- Rezinoidi

3301 90

- Ostalo:

3301 90 10 00

- - sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja
- - ekstrahovane uljane smole:

3301 90 21 00

- - - od slatkog korena i hmelja

3301 90 30 00

- - - ostalo

3301 90 90 00

- - ostalo

3302

Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića:

3302 90

- Ostalo:

3302 90 10 00

- - alkoholni rastvori

3302 90 90 00

- - ostalo

3307

Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva:
- Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede:

3307 41 00 00

- - "agarbatti" i ostali mirisni preparati koji mirišu prilikom sagorevanja

3307 49 00 00

- - ostalo

3307 90 00 00

- Ostalo

3401

Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc ili netkane tkanine, inpregnisani, premazani ili presvučeni sapunom ili deterdžentom:

3401 19 00 00

- - ostalo

3401 20

- Sapun u ostalim oblicima:

3401 20 10 00

- - ljuspice, kolačići, granule ili prah

3401 20 90 00

- - ostalo

3402

Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tarifnog broja 3401:
- Organska površinski aktivna sredstva, pripremljena ili nepripremljena za prodaju na malo:

3402 11

- - anjonska:

3402 11 10 00

- - - vodeni rastvor koji sadrži, po masi, 30% ili više, ali ne preko 50% dinatrijum alkil [oksidi(benzensulfonata)]

3402 11 90 00

- - - ostalo

3402 12 00 00

- - katjonska

3402 13 00 00

- - nejonogena

3402 19 00 00

- - ostala

3402 20

- Preparati pripremljeni za prodaju na malo:

3402 20 20 00

- - površinski aktivni preparati

3402 20 90 00

- - preparati za pranje i preparati za čišćenje

3402 90

- Ostalo:

3402 90 10

- - površinski aktivni preparati:

3402 90 10 10

- - - za flotaciju rude (penušavci)

3402 90 10 90

- - - ostali

3402 90 90 00

- - preparati za pranje i preparati za čišćenje

3403

Preparati za podmazivanje (uključujući preparate na bazi ulja za hlađenje, preparati za otpuštanje vijaka i navrtki, preparati protiv rđe i korozije i preparati za oslobađanje kalupa, na bazi sredstava za podmazivanje) i preparati koji se upotrebljavaju za pouljavanje ili mašćenje tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala, ili isključujući preparate koji sadrže, kao osnovne sastojke, 70% ili više po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala:
- Koji sadrže ulja od nafte ili ulja dobijenih od bituminoznih minerala:

3403 11 00 00

- - preparati za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala

3403 19

- - ostalo:

3403 19 10 00

- - - koji sadrže 70% ili više, po masi, ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ali ne kao osnovni sastojak

3403 19 90 00

- - - ostalo
- Ostalo:

3403 91 00 00

- - preparati za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala

3403 99 00 00

- - ostalo

3404

Veštački voskovi i pripremljeni voskovi:

3404 20 00 00

- Od poli(oksietilena) (polietilen glikola)

3404 90 00

- Ostalo:

3404 90 00 10

- - pripremljeni voskovi, uključujući pečatne voskove
- - ostalo:

3404 90 00 91

- - - od hemijski modifikovanog lignita

3404 90 00 99

- - - ostalo

3405

Sredstva za poliranje i kreme, za obuću, nameštaj, podove, karoserije, staklo ili metal, paste i praškovi za uklanjanje masnoća i slični preparati (bez obzira na to da li su u obliku hartije, vate, filca, netkanih tkanina, plastičnih masa ćelijske strukture ili gume ćelijske strukture, impregnisani, premazani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tarifnog broja 3404:

3405 10 00 00

- Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za obuću ili kožu

3405 20 00 00

- Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za održavanje drvenog nameštaja, podova ili ostale drvenarije

3405 30 00 00

- Politure i slični preparati za karoserije, osim politura za metal

3405 40 00 00

- Paste, praškovi i ostali preparati za uklanjanje masnoća

3405 90

- Ostalo:

3405 90 10 00

- - sredstva za poliranje metala

3405 90 90 00

- - ostalo

3407 00 00

Mase za modelovanje, uključujući one pripremljene za zabavu dece; preparati poznati kao "zubarski vosak" ili kao "smeše za zubarske otiske", u setovima, u pakovanjima za prodaju na malo ili u obliku pločica, potkovica, štapića ili slično; ostali preparati za upotrebu u zubarstvu na bazi gipsa (pečenog gipsa ili kalcijum - sulfata):

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə