O registru hemikalija


Uputstvo za određivanje šifre boja i lakovaYüklə 0,98 Mb.
səhifə14/14
tarix28.04.2017
ölçüsü0,98 Mb.
#15929
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Uputstvo za određivanje šifre boja i lakova

Šifra kategorije korišćenja za boje i lakove se određuje na sledeći način:

- prvo se odredi trocifreni kod dat za vrstu boje i laka,

- zatim četvrta cifra (od 1 do 4) data za funkciju,

- peta cifra (od 1 do 4 i 9) data za upotrebu.
Vrsta boje/laka
Funkcija
Upotreba

M 051

Na bazi vode

1

Biološko/biocidno dejstvo (osim zaštite od truljenja)

1

Enterijer

M 052

Na bazi isparljivih organskih rastvarača

2

Prevencija požara

2

Eksterijer

M 054

Bez rastvarača - boje i lakovi koji se ne razređuju

3

Zaštita od korozije

3

Industrijska

M 055

Prah - boje i lakovi u prahu

4

Dekorativna/zaštitna

4

Osnovna boja za brodove i čamce

M 056

Očvršćivači za boje i lakove9

Ostala (uključujući i boju za umetnička dela, nameštaj, puteve i automobile)

Uputstvo za određivanje šifre štamparskih boja

Šifra kategorije korišćenja za štamparske boje se određuje na sledeći način:

- prvo se odredi trocifreni kod dat za vrstu štamparske boje,

- zatim četvrta cifra (od 1 do 7) data za vrste štampe u kojima se boja primenjuje,

- peta cifra (od 1 do 5) data za vrste materijala na kojem se štampa.
Vrsta štamparske boje
Vrsta štampe
Vrsta materijala na kome se štampa

T 151

Na bazi vode

1

Slovo-slagačka štampa (Letterpress printing)

1

Papir/karton/papirne table

T 152

Na bazi organskih rastvarača

2

Roto-štampa

2

Metal

T 153

Bez rastvarača

3

Flekso štampa (sa anilinskim bojama)

3

Plastika

T 154

Štamparska boja u prahu

4

Ofset štampa

4

Tekstil

T 155

Učvršćivači za štamparske boje

5

Serigrafija

5

Ostalo

T 156

Aditivi za štamparske boje

6

Štampa na tekstilu

7

OstaloUputstvo za određivanje šifre lepkova

Šifra kategorije korišćenja za lepkove se određuje na sledeći način:

- prvo se odredi trocifreni kod dat za vrstu lepka,

- zatim četvrta i peta cifra (01 ili 02) data za primenu lepka.


Vrsta lepka
Primena

T 101

Na bazi vode

01

Industrijska upotreba

T 102

Na bazi organskih rastvarača

02

Široka potrošnja

T 103

Bez rastvaračaT 104

Lepkovi u prahuT 105

CijanoakrilatiT 106

Očvršćivači za lepkovePrilog 3.

SPISAK TRGOVAČKIH IMENA SVIH HEMIKALIJA IZ GRUPE

Redni broj

Trgovačko ime hemikalije

Količina stavljena u promet (t)

1.Dodatak uz dosije za hemikalije za detergente

Redni broj

Trgovačko ime hemikalije

Količina hemikalije stavljena u promet (t)

Sastojak po kome se detergenti međusobno razlikuju

Hemijski naziv ili trgovačko ime

CAS broj

EC broj

1.
Dodatak uz dosije za hemikalije za boje i lakove

Redni broj

Trgovačko ime hemikalije

Sastojak po kome se boje i lakovi međusobno razlikuju

Hemijski naziv ili trgovačko ime

CAS broj

EC broj

Maseni udeo sastojka klasifikovanog kao opasan (%)

1.
Dodatak uz dosije za hemikalije za ulja i maziva

Redni broj

Trgovačko ime hemikalije

Količina stavljena u promet (t)

1.Dodatak uz dosije za hemikalije za ostale hemikalije iz koherentne grupe hemikalija

Redni broj

Trgovačko ime hemikalije

Količina stavljena u promet (t)

1.Prilog 4.

DOSIJE O HEMIKALIJI

1. Opšti podaci o hemikaliji

Registarski broj hemikalije

Trgovačko ime hemikalije

Broj hemikalija u grupi hemikalija

Carinska tarifna oznaka

Količina stavljena u promet (t)

Godina


2. Poreklo hemikalije

Proizvodnja

Količina (t)

Stavljena u promet
IzvozUvoz

Proizvođač
Zemlja proizvođača
Trgovačko ime hemikalije u zemlji porekla
Količina (t)

Za sopstvene potrebe
Za stavljanje u promet3. Način korišćenja hemikalije

Kategorija korišćenja (navodi se šifra iz Spiska šifara za kategoriju korišćenja)

Sektor industrije (navodi se šifra delatnosti u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti)

Raspodela količine hemikalije za svaku kategoriju korišćenja u% (za hemikalije pod tarifnim oznakama 28 ili 29)

4. Obeležavanje hemikalije

a. Obeležavanje prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalija i određenih proizvoda (Pravilniku DSD/DPD)
b.* Obeležavanje prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalija i određenih proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Pravilniku CLP/GHS)

Znak opasnosti

Oznaka za piktogram opasnosti i reč upozorenjaOznaka rizika

Obaveštenje o opasnosti


5. Sastav hemikalije

Redni broj

CAS broj

EC broj

REACH registarski broj

Hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu

Znak opasnosti, pisano upozorenje, kategorija efekta za CMR supstance i oznaka rizika prema DSD/DPD pravilniku

Klasa opasnosti i kategorija opasnosti, obaveštenje o opasnosti prema CLP/GHS pravilniku

Maseni udeo (%)

supstanca / smeša

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


nečistoća

1.


2.


5.1. Podaci o surfaktantu

Redni broj supst. iz tačke 5.

Naziv proizvođača

Zemlja proizvođača

Hemijski naziv za supstancu ili trgovačko ime za smešu (surfaktanta) iz tačke 5.

Biorazgradljivost5.2. Broj i datum akta kojim je odobreno korišćenje alternativnog hemijskog naziva supstance

Redni broj supst.

Broj i datum akta kojim je odobreno korišćenje alternativnog hemijskog naziva supstance
6. Sadržaj isparljivih organskih materija (g/l)

6.1. Podkategorije smeša koje se kao premazi nanose na zgrade, njihovu opremu i ugradne delove sa dekorativnom, funkcionalnom i zaštitnom ulogom

6.2. Podkategorije smeše koje se koriste kao premazi za drumska vozila ili njihovih delova pri popravljanju, konzervaciji ili dekoraciji van proizvodnih pogona

a

b

v

g

d

đ

a

b

v

g

d


e

ž

z

i

j

k

Ukupan sadržaj isparljivih organskih materija (g/l)
(M.P.)

Potpis odgovornog lica:______________________

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə